removing help translations. cy_GB
[squirrelmail.git] / help / lt_LT / folders.hlp
CommitLineData
70c5cd53 1<chapter>
2 <title>
3 Aplankai
4 </title>
5 <summary>
f67cfab7 6 Žinutes galima saugoti skirtinguose aplankuose. Tai gali būti
7 naudinga, kai gaunate daug pašto ir norite jį kaip nors sutvarkyti.
70c5cd53 8 </summary>
9</chapter>
10
11<section>
12 <title>
13 Uzsiprenumeruoti aplankai ir kairioji sekcija
14 </title>
15 <description>
16 <p>
f67cfab7 17 Dabar užsiprenumeruoti aplankai yra išvardinti sekcijoje kairėje.
18 Ši sekcija gali būti automatiškai atnaujima priklausomai nuo to,
19 kas yra nustatyta Nustatymų puslapyje. Sekcijos viršuje yra didelė
20 riebi antraštė. Jei yra padaryti kokie nors pakeitimai aplankų
21 saraše, jis gali būti atnaujintas naudojant žemiau esančią nuorodą,
22 kuri vadinama "atnaujinti aplankų sąrašą".
70c5cd53 23 </p>
24 <p>
f67cfab7 25 Pirmasis aplankas saugo atėjusias žinutes. Šalia jo galite matyti
26 skaičių skliaustuose "( )", kuris parodo kiek <I>neperskaitytų</I>
27 žinučių turite. Šis skaičius gali kisti priklausomai nuo žinučių,
28 rodomų dešinėje, skaičiaus. Žemiau pagrindinio aplanko gali matytis
29 kiti aplankai. Aplankų spalvos priklauso nuo pasirinktos temos
30 nustatymų puslapuje.
70c5cd53 31 </p>
32 </description>
33</section>
34
35<section>
36 <title>
f67cfab7 37 Ištrinti
70c5cd53 38 </title>
39 <description>
40 <p>
f67cfab7 41 Jūs galite ištrinti bet kokį aplanką iš sąrašo, esančio kairėje nuo
42 mygtuko "Ištrinti aplanką". Tačiau šiame sąraše bus oarodyti ne visi
43 aplankai. Negalima ištrinti specialių aplankų, tokių kaip jūsų
44 išsiųstų laiškų aplankas ar šiukšliadėžė (Trash) ir tikrai negalima
45 ištrinti pagrindinio aplanko INBOX.
70c5cd53 46 </p>
47 </description>
48</section>
49
50
51<section>
52 <title>
53 Sukurti
54 </title>
55 <description>
56 <p>
f67cfab7 57 Aplankai sukuriami paprasčiausiai įvedus norimą aplanko pavadinimą į
58 virš mygtuko esantį lauką ir paspaudus mygtuką "Sukurti aplanką". Taip
59 pat galima sukurti aplanką, kuris egzistuotų kitame aplanke tereikia
60 pasirinkti tą aplanką iš iššokančio sąrašo.
70c5cd53 61 </p>
62 <p>
f67cfab7 63 Dalyje pašto serverių yra dviejų tipų aplankai. Vieni saugo žinutes,
64 kiti saugo kitus aplankus. Jūs tada turėtumėte matyti opciją
65 "Let this folder contain subfolders." Pažymėjus aplankas saugos kitus
66 aplankus, bet ne žinutes. Kitais atvejais jūs galėsite tik saugoti
67 žinutes.
70c5cd53 68 </p>
69 </description>
70</section>
71
72<section>
73 <title>
74 Pervadinti
75 </title>
76 <description>
77 <p>
f67cfab7 78 Jūs galite pervadinti bet kokį aplanką iš šalia esančio sąrašo.
79 Tačiau sąraše bus parodyti ne visi kairėje esantys aplankai.
80 Išsiųstų laiškų, šiukšliadėžės (trash), ir INBOX aplankų
70c5cd53 81 nepervardinsite.
82 </p>
83 </description>
84</section>
85
86<section>
87 <title>
f67cfab7 88 Atšaukti prenumeratą ir užsiprenumeruoti
70c5cd53 89 </title>
90 <description>
91 Terminai:<br>
f67cfab7 92 <i>Užsiprenumeruoti</i>: Užregistruoja aplanką serveryje, kad jūs jį matytumėte
93 sąraše kairėje.<br>
94 <i>Atšaukti prenumeratą</i>: Atvirštinis veiksmas. Išregistruoja aplanką pašto
70c5cd53 95 serveryje.<br>
96 <br><p>
f67cfab7 97 Manipuliuojant prenumerata galima pasirinkti kiek tik norite aplankų, paspaudus
98 atitinkamą mygtuką aplankas persikels į kitoje pusėje esantį lauką. Aplankų
99 sąrašas susitvarkys, kai jūs jį atnaujinsite arba jis automatiškai atsinaujins.
100 Vėliau jūs galėsite vėl užsiprenumeruoti aplankus arba atšaukti prenumeratą.
70c5cd53 101 </p>
102 </description>
103</section>