removing help translations. cy_GB
[squirrelmail.git] / help / lt_LT / folders.hlp
1 <chapter>
2    <title>   
3       Aplankai
4    </title>   
5    <summary>
6       Žinutes galima saugoti skirtinguose aplankuose. Tai gali būti 
7       naudinga, kai gaunate daug pašto ir norite jį kaip nors sutvarkyti.
8    </summary>
9 </chapter>
10
11 <section>
12    <title>
13       Uzsiprenumeruoti aplankai ir kairioji sekcija
14    </title>
15    <description>
16       <p>
17       Dabar užsiprenumeruoti aplankai yra išvardinti sekcijoje kairėje. 
18       Ši sekcija gali būti automatiškai atnaujima priklausomai nuo to, 
19       kas yra nustatyta Nustatymų puslapyje. Sekcijos viršuje yra didelė
20       riebi antraštė. Jei yra padaryti kokie nors pakeitimai aplankų 
21       saraše, jis gali būti atnaujintas naudojant žemiau esančią nuorodą,
22       kuri vadinama "atnaujinti aplankų sąrašą".
23       </p>
24       <p>
25       Pirmasis aplankas saugo atėjusias žinutes. Šalia jo galite matyti 
26       skaičių  skliaustuose "( )", kuris parodo kiek <I>neperskaitytų</I> 
27       žinučių turite. Šis skaičius gali kisti priklausomai nuo žinučių, 
28       rodomų dešinėje, skaičiaus. Žemiau pagrindinio aplanko gali matytis 
29       kiti aplankai. Aplankų spalvos priklauso nuo pasirinktos temos 
30       nustatymų puslapuje.
31       </p>
32    </description>
33 </section>   
34
35 <section>
36    <title>
37       Ištrinti
38    </title>
39    <description>
40       <p>
41       Jūs galite ištrinti bet kokį aplanką iš sąrašo, esančio kairėje nuo
42       mygtuko "Ištrinti aplanką". Tačiau šiame sąraše bus oarodyti ne visi 
43       aplankai. Negalima ištrinti specialių aplankų, tokių kaip jūsų 
44       išsiųstų laiškų aplankas ar šiukšliadėžė (Trash) ir tikrai negalima 
45       ištrinti pagrindinio aplanko INBOX.
46       </p>
47    </description>
48 </section>
49
50
51 <section>
52    <title>
53       Sukurti
54    </title>
55    <description>
56       <p>
57       Aplankai sukuriami paprasčiausiai įvedus norimą aplanko pavadinimą į 
58       virš mygtuko esantį lauką ir paspaudus mygtuką "Sukurti aplanką". Taip 
59       pat galima sukurti aplanką, kuris egzistuotų kitame aplanke tereikia 
60       pasirinkti tą aplanką iš iššokančio sąrašo.
61       </p>
62       <p>
63       Dalyje pašto serverių yra dviejų tipų aplankai. Vieni saugo žinutes, 
64       kiti saugo kitus aplankus.  Jūs tada turėtumėte matyti opciją 
65       "Let this folder contain subfolders."  Pažymėjus aplankas saugos kitus 
66       aplankus, bet ne žinutes. Kitais atvejais jūs galėsite tik saugoti 
67       žinutes.
68       </p>
69    </description>
70 </section>
71
72 <section>
73    <title>
74       Pervadinti
75    </title>
76    <description>
77       <p>
78       Jūs galite pervadinti bet kokį aplanką iš šalia esančio sąrašo. 
79       Tačiau sąraše bus parodyti ne visi kairėje esantys aplankai. 
80       Išsiųstų laiškų, šiukšliadėžės (trash), ir INBOX aplankų 
81       nepervardinsite.
82       </p>
83    </description>
84 </section>
85
86 <section>
87    <title>
88       Atšaukti prenumeratą ir užsiprenumeruoti
89    </title>
90    <description>
91       Terminai:<br>
92       <i>Užsiprenumeruoti</i>: Užregistruoja aplanką serveryje, kad jūs jį matytumėte
93                                sąraše kairėje.<br>
94       <i>Atšaukti prenumeratą</i>: Atvirštinis veiksmas. Išregistruoja aplanką pašto 
95                                serveryje.<br>
96       <br><p>
97       Manipuliuojant prenumerata galima pasirinkti kiek tik norite aplankų, paspaudus 
98       atitinkamą mygtuką aplankas persikels į kitoje pusėje esantį lauką. Aplankų 
99       sąrašas susitvarkys, kai jūs jį atnaujinsite arba jis automatiškai atsinaujins. 
100       Vėliau jūs galėsite vėl užsiprenumeruoti aplankus arba atšaukti prenumeratą.
101       </p>
102    </description>
103 </section>