removing help translations. cy_GB
authortokul <tokul@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Sun, 19 Oct 2003 15:23:29 +0000 (15:23 +0000)
committertokul <tokul@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Sun, 19 Oct 2003 15:23:29 +0000 (15:23 +0000)
git-svn-id: https://svn.code.sf.net/p/squirrelmail/code/trunk/squirrelmail@5959 7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0

help/cy_GB/FAQ.hlp [deleted file]
help/cy_GB/addresses.hlp [deleted file]
help/cy_GB/basic.hlp [deleted file]
help/cy_GB/compose.hlp [deleted file]
help/cy_GB/folders.hlp [deleted file]
help/cy_GB/main_folder.hlp [deleted file]
help/cy_GB/options.hlp [deleted file]
help/cy_GB/read_mail.hlp [deleted file]
help/cy_GB/search.hlp [deleted file]

diff --git a/help/cy_GB/FAQ.hlp b/help/cy_GB/FAQ.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 28d86de..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,98 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      Frequently Asked Questions
-   </title>   
-   <summary>
-     Yn aml bydd pobl yn gofyn yr un cwestiynau ag sydd wedi cael eu gofyn sawl gwaith or blaen. Dyma restr o gwestiynau a fydd yn cael eu gofyn yn aml, ar atebion iddynt.
-   </summary>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      Can I use multiple names from the address book?
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-  Bydd. Bydd chwilior llyfr cyfeiriadau yn dangos pob peth syn cyfateb ir meini prawf chwilio a deipiwyd yn y  blwch chwi
-lio. Os oes 10 enw yn cael eu dangos, gallwch ddewis unrhyw gyfuniad ar gyfer naill air meysydd To: neu CC:  Bydd pob cyfeiri
-ad a ddewiswch yn cael ei fewnosod yn y maes cywir pan for botwm Use Address yn cael ei bwyso.
-      </p>
-   </description>
-</section>   
-
-<section>
-   <title>
-      Can I add names directly to the address book from a email?
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Na. Ar hyn o bryd, allwch chi ddim ychwanegu enwau yn uniongyrchol ir llyfr cyfeiriadau o e-bost yr ydych wedi ei dderb
-yn. Fodd bynnag, gallwch dde glicio ar y cyfeiriad ai gadw ar y clipfwrdd a phastio hwn i mewn ir llyfr cyfeiriadau. Peidiwch
- â chymryd eich siomi. Mae SquirrelMail yn cael ei ddatblygun barhaus ac efallai y bydd hyn yn cael ei gynnwys yn y dyfodol, 
-ar ryw ffurf neui gilydd.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Who made SquirrelMail? 
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Mae llawer o bobl wedi bod o gymorth. I gael rhestr ohonynt, gallwch ymweld ân gwefan <a href="http://www.squirrelmail.
-org" target=_top>www.squirrelmail.org</a>.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      What is webmail?
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      O ran SquirrelMail maen gadael i chi fynd at eich cyfrif e-bost trwyr protocol IMAP. Mae hyn yn golygu nad oes raid i c
-hi ddatrys y broses o sefydlu deunydd rhywun arall, dim ond er mwyn edrych ar eich e-bost.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Where can I use this webmail?
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Unrhyw fan lle bo porwr ar gael.
-Nid oes gynlluniau ar gyfer mynediad trwy radio (WAP/WML) ar ar hyn o bryd er hynny.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Why use webmail instead of a regular email client?
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      O ran cleient syn defnyddio e-bost yn rheolaidd, maen ansicr a fydd post ar y we fyth yn cymryd lle e-bost. Ond pwy a y
-r Beth bynnag, os ydych chi erioed wedi bod yn nh ffrind, ar daith, gartref neu yn y gwaith ac ymhell oddi wrth eich cyfrifi
-adur, rydych chin gwybod pam yn barod. Am ei bod yn drafferth fawr i sefydlu eich post ar eu cyfrifiadur ai ddileu wedyn. Cyn
-lluniwyd SquirrelMail fel ychwanegiad ich cleient arferol syn defnyddio e-bost.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      How does this stuff work?
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Mae SquirrelMail yn defnyddior protocol IMAP. Gallwch gael gwybodaeth amdano <A HREF="http://imap.org"/>yma</a>. Maer r
-haglen yn defnyddio ei swyddogaethau IMAP ei hun hefyd, nid y rhai hynny sydd wedi eu cynnwys yn PHP4. Ni fydd hyn o bwys i u
-nrhyw un ar wahân ir rhai hynny syn gyfrifol am ei osod, ond coeliwch ni pan ddywedwn eu bod yn ei werthfawrogi
-      </p>
-   </description>
-</section>
diff --git a/help/cy_GB/addresses.hlp b/help/cy_GB/addresses.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 635dad8..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,134 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      Addresses
-   </title>
-   <summary>
-      Gall llyfrau cyfeiriadau arbed llawer o amser a gwaith teipio. 
-      Gallwch gynnwys cyfeiriadaur bobl y byddwch yn ysgrifennu 
-      atynt amlaf ynddynt, au hailddefnyddio drosodd a throsodd.
-   </summary>
-   <description>
-      <p>
-      Mae llyfrau cyfeiriadau yn nodwedd gwych o ran arbed amser. 
-      Gallwch storio cyfeiriadau y byddwch yn eu defnyddion aml yma. 
-      Mae gweinyddwyr LDAP (syn cael eu defnyddion aml gan gwmnïau 
-      a phrifysgolion er mwyn gwneud cyfeiriadau ledled y sefydlia
-      d yn hawdd iw cael) yn cael eu cynnal hefyd.
-      </p>
-      <p>
-      Os yw eich Porwr yn cynnal Javascript yna efallai y byddwch 
-      chi eisiau galluogir llyfr cyfeiriadau JavaScript o dan yr 
-      eitem ddewislen Options. Mae hwn yn beth bach gwirioneddol 
-      hwylus syn neidio i fyny. Mae rhestri cyfeiriadau mewn HTML 
-      pur yn cael eu cynnal felly gall porwyr nad ydynt yn cael eu 
-      cynnal gan Javascript ddefnyddio SquirrelMail heb golli 
-      unrhyw un or swyddogaethau.
-      </p>
-   </description>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      Nick Name
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Rhowch enw cyfarwydd yma. Rhywbeth i roi proc ich cof. Unrhyw 
-      beth a fydd yn rhoi syniad cywir i chi o ran pwy syn berchen 
-      y cyfeiriad ebost yma.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Email Address
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Rhaid i hwn fod yn gyfeiriad ebost llawn cymwysedig yr 
-      unigolyn hwnnw. Fydd dyfalun da i ddim i chi yma. Mae tair 
-      rhan i gyfe iriad ebost. Yn gyntaf y maer hyn syn nodir 
-      derbynnydd, "johnq" er enghraifft. Yn dilyn hynny y maer adran 
-      enw parth, allai fod ar ffurf "tayloru". Yn olaf dawr parth 
-      ar y lefel uchaf, allai fod yn un o lwyth o bethau fel au, 
-      cc, us, com, org, net neu allai edrych fel edu. Felly os rown 
-      nir holl bethau hynny at ei gilydd maen rhaid iddo fod ar 
-      ffurf johnq@tayloru.edu. Os yw hyn yn anghywir rydych chin 
-      debygol o gael eich post yn ôl ar ffurf neges wedi adlamu.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Info
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Dyma faes arall lle y gallwch roi rhywbeth ynddo ich atgoffa 
-      pwy ywr unigolyn. Mae hwn wedi ei lunio i fod yn hwy nar 
-      "Llysenw". Er enghraifft, os ydych chin cyfarfod â chyswllt 
-      busnes, gallech roi Cyfarfod yn y Symposiwm Tomatos.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Edit or Delete
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Maer ddau fotwm yman eich galluogi  chi i ddewis un 
-      cyfeiriad unigol ac yna newid unrhyw un or meysydd uchod, 
-      neu ddileur cofnod yn gyfangwbl. Dim ond un cofnod y gallwch 
-      ei ddewis ar un tro ar gyfer y botwm edit.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Add to Personal address book
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Llenwch y meysydd fel ag y maent wedi eu rhestru. Rhaid llenwir 
-      tri cyntaf (Llysenw, cyfeiriad E-bost, ac Enw cyntaf). Maer 
-      Cyfenw ar Wybodaeth ychwanegol yn ddewisol.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      LDAP
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Mae LDAP yn brotocol ar gyfer storio deunydd yn unedig a 
-      chanolog ac i gael gafael ar wybodaeth o bell. Er 
-      enghraifft, gallai prifysgol ddefnyddio LDAP fel yr un man 
-      lle y mae cyfeiriadau pob myfyriwr, aelod o staff a 
-      chyfadrannau yn cael eu storio au rhoi o fewn cyrraedd. Os 
-      yw wedi ei ffurfweddu i ddefnyddio gweinyddwr LDAP y 
-      brifysgol, gallai  SquirrelMail wedyn restru pob cyfeiriad 
-      ebost ar y campws (ynghyd âr meysydd llyfrau cyfeiriadau 
-      eraill os ydynt ar gael). Maer modd y mae SquirrelMail yn 
-      defnyddio LDAP yn wirioneddol nerthol yn yr ystyr ei fod 
-      yn <i>cyfuno</I> eich llyfr cyfeiriadau lleol ar wybodaeth am 
-      gyfeiriadau ar weinyddwr yr LDAP i gyflwynor holl wybodaeth 
-      fel pe bae yn un llyfr cyfeiriadau unigol.
-      </p><p>
-      Gallwch ffurfweddur gosodiad LDAP i ddefnyddio unrhyw 
-      weinyddwr LDAP, neu ei analluogi fel nodwedd yn gyfangwbl. 
-      Bydd angen i chi siarad â gweinyddwr eich system yngln âr 
-      nodwedd yma os oes gennych gwestiynau penodol.
-      </p><p>
-      Mae gosodiadau LDAP yn effeithior system SquirrelMail yn 
-      gyfangwbl; o ganlyniad maen rhaid eu sefydlu neu eu newid gan 
-      rhywun sydd ag awdurdod gweinyddol.
-      </p>
-   </description>
-</section>
diff --git a/help/cy_GB/basic.hlp b/help/cy_GB/basic.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index b1dd889..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,58 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      Introduction to SquirrelMail
-   </title>
-   <summary>
-      Mae SquirrelMail yn fodd o archwilio eich E-Bost dros y We Fyd Eang.
-   </summary>
-   <description>
-      <p>
-      Felly beth yn union yw 
-      <A HREF="http://www.squirrelmail.org/index.php3?from=1">SquirrelMail</A>
-      Rhyngwyneb gwe i e-bost sydd wedi ei ysgrifenny yn PHP4 
-      <A HREF="http://www.php.net">PHP4</A>.  Cafodd ei gynllunio er 
-      mwyn eich galluogi chi i gael mynediad at e-bost trwy eich gweinyddwr 
-      o unrhyw le yn y byd trwy gyfrwng y We. Gallwch gael mwy o 
-      wybodaeth yngln â sut yn union y maen gwneud hyn ar  protocol IMAP
-      <A HREF="http://imap.org">yma</A>.
-      </p>
-   </description>
-</chapter>   
-
-<section>
-   <title>
-      The Basics
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Os mai dim ond cwestiwn byr sydd gennych chi, efallai yr hoffech 
-      chi edrych ar y cwestiynau syn cael eu gofyn yn aml (FAQ).
-      </p>
-      <p>
-      Mae SquirrelMail wedi ei osod mewn dwy brif ran a elwir yn 
-      fframiau. Maer ffrâm ar y chwith yn rhestrur ffolderi sydd wedi 
-      cael eu tanysgrifio ar hyn o bryd. Gallwch ddod o hyd i ragor o 
-      wybodaeth am y ffrâm chwith o dan yr adran "Folders" yn y
-      ddogfennaeth gymorth yma.
-      </p>
-      <p>
-      Ar y dde y bydd y rhan fwyaf o bethaun digwydd. Mae bar 
-      dewislen ar frig y dudalen. Bydd Sign out yn eich allgofnodi or
-      rhaglen yn ddiogel pan fyddwch chi wedi gorffen. Maer Current 
-      Folder yn dangos pa un or ffolderi a restrwyd yn y ffrâm chwith 
-      yr ydych chi ynddo ar hyn o bryd. Yn union wedi i chi logio i 
-      mewn, bydd eich INBOX yn cael ei ddangos wedi ei osod ymlaen llaw.
-      </p>
-      <p>
-      O dan y bar uchaf mae rhes o ddewisiadau dewislen:
-         <ul>
-            <li><b>Compose</b> - Llunio ac anfon e-bost all gynnwys atodiadau.
-            <li><b>Addresses</b> - Maen cynnwys rhestr o gyfeiriadau sydd yn eich llyfr cyfeiriadau personol chi.
-            <li><b>Folders</b> - e popeth syn ymwneud â thrin ffolderin digwydd yma. Gallwch ddileu, creu, ailenwi, tanysgrifio neu ddad-danysgrifio ffolderi
-            <li><b>Options</b> - Newid gosodiadau o ran sut y mae SquirrelMail yn ymateb ac yn edrych.
-            <li><b>Search</b> - Gyda chymorth yr offer yma, gallwch chwilio trwy flwch post am feini prawf penodol.
-            <li><b>Help</b> - Dyma lle rydych chin barod!
-         </ul>
-      </p>
-   </description>
-</section>   
diff --git a/help/cy_GB/compose.hlp b/help/cy_GB/compose.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 3fea314..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,182 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      Compose
-   </title>
-   <summary>
-     Maer nodwedd yma yn fodd i chi anfon negesau i wahanol bobl o SquirrelMail.
-   </summary>
-   <description>
-      <p>
-      Bydd y ddewislen Compose yn mynd â chi i dudalen Compose newydd. Yma 
-      byddwch yn dod o hyd i sawl maes ac un neu ddau o fotymau. Gan ddibynnu 
-      ar sut y gwnaethoch chi gyrraedd y man gweld Compose, efallai y bydd 
-      rhai or meysydd yma wedi cael eu llenwin barod.
-      </p>
-   </description>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      From
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Dim ond os byddwch chi wedi galluogi  mwy nag un dynodiad (trwyr 
-      ddewislen Options, Personal Preferences) y bydd y maes <b>From:</b> yn 
-      cael ei arddangos. Os ydych chi wedi gwneud hyn gallwch ddewis pa 
-      ddynodiad yr hoffech chi ei ddefnyddio, h.y. pa enw a chyfeiriad 
-      e-bost syn ymddangos fel y llinell From ar eich negesau.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      To
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Yn dilyn y maer maes <b>To:</b>. Yn y maes yma dylech deipio 
-      cyfeiriad e-bost yr unigolyn neur bobl rydych chin anfon y neges 
-      atynt. Gallwch deipio cynifer o gyfeiriadau ag y dymunwch, gan 
-      eu gwahanu ag atalnod. Gallwch hefyd bwysor botwm "Addresses" i 
-      lenwir maes. Peidiwch â phoeni os nad ywr cyfeiriad cyflawn yn 
-      cael ei arddangos. Mae hyd y maes yn un penodol, ond bydd popeth 
-      a rowch chi i mewn ynddo yn cael ei ddefnyddio, er y gall sgrolio 
-      ir dde neu ir chwith.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Cc
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Yn dilyn hwnnw y maer maes <b>CC:</b>. Talfyriad am <b>C</b>arbon 
-      <b>C</b>opy yw CC. Os ydych chi eisiau anfon copi or neges i rywun 
-      arall dyma lle y byddech chin gwneud hynny. Meddyliwch am hyn yn 
-      yr un modd ag y mae memo yn cael ei osod. Gallwch gynnwys cynifer 
-      o bobl ag y dymunwch yn y meysydd <b>To:</b>, <b>CC:</b>, a 
-      <b>BCC:</b>. Dim ond y bobl syn cael eu heffeithion uniongyrchol 
-      gan y neges fyddai yn y maes <b>To:</b> tra byddair rhai syn 
-      derbyn y neges er gwybodaeth yn unig o bosib yn y meysydd 
-      <b>CC:</b> a <b>BCC:</b>.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Bcc
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Talfyriad am <b>B</b>lind </b>C</b>arbon <b>C</b>opy yw BCC. 
-      Defnyddiwch hwn i anfon copi or e-bost i rywun <i>heb</i> ir rhai 
-      y mae eu henwau yn y meysydd <b>To:</b> neu <b>CC:</b> wybod amdano.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Subject
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Teipiwch bennawd perthnasol yma. Cofiwch, gall e-bost arbed 
-      llawer iawn o amser ac un rheswm allweddol am hyn yw pennawd 
-      testun cywir.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Addresses Button
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Bydd y botwm yma yn agor y llyfr cyfeiriadau wedi i flwch 
-      chwilio gael ei gyflwyno.. Maen rhaid i chi deipio rhywbeth i 
-      mewn ir blwch chwilio er mwyn cael canlyniad. Os ydych chi 
-      angen yr holl gyfeiriadau yn y llyfr cyfeiriadau, pwyswch y 
-      botwm List All. Mae gan y llyfr cyfeiriadau gymaint o 
-      swyddogaethau fel ei fod yn haeddu ei adran ei hun. Mae mwy o 
-      wybodaeth fanwl ar gael yn y bennod Cyfeiriadau.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Save Draft button
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Os fuoch chin cyfansoddi neges ac nad ydych chin barod iw anfon 
-      eto am ryw reswm, gallwch ddefnyddior botwm yma i gadwr
-      neges yn y ffolder Drafts. Os fyddwch chi eisiau cwblhaur neges 
-      yn ddiweddarach ai anfon allan, ewch ir ffolder Drafts, agorwch 
-      y neges a byddwch yn dychwelyd ir dudalen Compose lle mae eich 
-      neges wedi ei llenwi i mewn.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Priority
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Os yw gweinyddwr eich system wedi ei alluogi, bydd rhestr gwympo 
-      or enw "Priority" ar gael ir dde or botymau. Dyma lle gallwch 
-      ddewis pa mor bwysig ywr neges. Gallai neges â blaenoriaeth uchel 
-      gael ei chyflwyno mewn dull gwahanol gan raglen bost y sawl syn 
-      ei dderbyn. Sylwch y bydd gor-ddefnyddior swyddogaeth yma yn 
-      golygu na fydd yn cael yr un effaith.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Message Body
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Diben y blwch mawr gwag yw cynnwys unrhyw beth y dymunwch ei roi 
-      ynddo. Os oes ffeil lofnod wedi ei chadw bydd honnon ymddangos 
-      yma hefyd. Dyma lle rydych yn teipio prif ran eich neges.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Attach
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Ar waelod y dudalen Compose, maer nodwedd yma yn eich galluogi 
-      i gynnwys ffeil gydach e-bost. Rhaid ir ffeil yma fod wedi ei 
-      lleoli ar eich peiriant neu rwydwaith <i>lleol</i> os am ei 
-      atodi. Mae botwm  pori ar gael felly gallwch chwilio drwy 
-      strwythur eich cyfeiriaduron a chlicio ar y ffeil sydd iw 
-      chynnwys. Fel arall gallwch deipion uniongyrchol i mewn ir 
-      maes atodi os ydych chin gwybod beth yw enwr llwybr cyfan 
-      ac union enwr ffeil. Y cyfan sydd yn rhaid i chi ei wneud yw 
-      pwysor botwm Add i restrur ffeil a ddewiswyd yn atodiad a 
-      bydd yn ymddangos oddi tano.
-      </p>
-      <p>
-      Unwaith y bydd un ffeil o leiaf yn cael ei chyflwyno iw hatodi 
-      bydd botwm arall yn dod ir golwg. Gallwch ddileu un ffeil neu 
-      ragor a atodwyd trwy ddewis y ffeil neu ffeiliau tramgwyddus a 
-      phwysor botwm dileu atodiadau. a ddewiswyd.
-      <p>
-   </description>
-</section>
diff --git a/help/cy_GB/folders.hlp b/help/cy_GB/folders.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index bfbb6f1..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,94 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>   
-      Folders
-   </title>   
-   <summary>
-     Gallwch storio negesau mewn gwahanol ffolderi. Mae hyn yn arbennig 
-     o ddefnyddiol os oes gennych chi lawer o e-bost ac eisiau cadw 
-     trefn arno. Maer dewis Folders yn fodd i chi drin eich ffolderi.
-   </summary>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      Subscribed Folders and the Left Frame
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Maer ffolderi sydd wedi cael eu tanysgrifio ar hyn o bryd wedi eu rhestru yn y man sydd wedi ei liwio ar y chwith. Gall
-wch osod y ffrâm yma i adnewyddun awtomatig yn y dudalen Options. Ar frig y ffrâm chwith mae pennawd mawr, amlwg. Os oes newi
-diadau wedi eu gwneud ir ffolderi a danysgrifiwyd trwy ddefnyddior eitem dewislen ffolderi, gallwch adnewyddur rhestr yma trw
-y ddefnyddior cyswllt o dan y teitl. Teitl y cyswllt yma yw refresh folder list.
-      </p><p>
-      Post sydd wedi ei dderbyn sydd yn y ffolder cyntaf a restrir. Ir dde or ffolder cyntaf mae rhif mewn cromfachau( ) syn 
-dangos sawl e-bost sydd <i>heb eu darllen</i>. Maer nifer yman debygol o fod yn wahanol i gyfanswm yr e-byst syn cael eu hard
-dangos yn y ffrâm dde. O dan y prif ffolder maen debyg y gwelwch chi ffolderi neu is-ffolderi eraill. Bydd lliwiaur ffolderi 
-yma yn newid yn ôl y themâu y byddwch yn eu dewis yn y dudalen Options.
-
-      </p>
-   </description>
-</section>   
-
-<section>
-   <title>
-      Delete
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Gallwch ddileu unrhyw ffolder sydd wedi ei harddangos yn y blwch rhestr gwympo ir chwith or botwm Delete. Sylwch na fyd
-d y rhestr yma yn cynnwys yr holl ffolderi syn cael eu harddangos efallai. Allwch chi ddim dileu ffolderi arbennig fel eich f
-folder Sent neu Trash, ac ni allwch ddileu INBOX wrth gwrs.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-
-<section>
-   <title>
-      Create
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-Dim ond teipior enw rydych chin ei ddymuno i mewn ir blwch testun a phwysor botwm Create sydd angen ei wneud i greu ffo
-lderi. Os ydych chi eisiau ir ffolder yma fod yn is-ffolder o un arall, gallwch ddewis honno yn y blwch cwympo gydar rhestr o
- ffolderi.
-      </p>
-      <p>
-      Ar rai gweinyddwyr post, mae dau fath o ffolder. Mae un syn cynnwys negesau, ac un syn cynnwys ffolderi. Efallai y gwel
-wch ddewis or enw Let this folder contain subfolders. Os welwch chi hynny ai archwilio, dim ond ffolderi y bydd y ffolder a g
-rëwch yn gallu ei ddal, ac nid unrhyw negesau. Fel arall, dim ond negesau y byddwch chin gallu eu storio ynddi, a dim ffolder
-i.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Rename
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-Gallwch ailenwi unrhyw ffolder sydd wedi ei harddangos yn y blwch rhestr gwympo ir chwith or botwm Rename. Sylwch <b>na
-</b> all y rhestr yma gynnwys yr holl ffolderi sydd wedi eu harddangos yn y ffrâm chwith. Am resymau amlwg, allwch chi ddim a
-ilenwir ffolderi Sent, Trash na INBOX.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Unsubscribe and Subscribe
-   </title>
-   <description>
-      Diffiniadau:<br>
-      <i>Tanysgrifio</i>: Cofrestru ffolder âr gweinyddwr post, gan eich 
-                          galluogi chi iw weld yn y rhestriadau ffolderi.
-      <br><i>Dad-danysgrifio</i>: Y gwrthwyneb i danysgrifio. Mae hwn yn 
-                              dad-danysgrifio ffolder or gweinyddwr post.
-      <br><p>
-      Gallwch ddewis cymaint o ffolderi ag y dymunwch, naill ai or blwch tanysgrifio neur blwch dad-danysgrifio, yna cliciwch
- ar y botwm o dan y blwch er mwyn i hyn ddigwydd. Byddwch yn sylwi fod y ffolderin symud ir blwch arall. Yna gallwch ail-dany
-sgrifio iddynt, neu ddad-danysgrifio eto fel y dymunwch.
-      </p>
-   </description>
-</section>
diff --git a/help/cy_GB/main_folder.hlp b/help/cy_GB/main_folder.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index ecf5aea..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,78 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      Message Index
-   </title>
-   <summary>
-     Efallai fod yr enwn swnion gymhleth, ond dim ond y rhestr o negesau 
-     ebost sydd mewn ffolder arbennig yw hyn.
-   </summary>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      The Message Index
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Wedi i chi glicio ar ffolder, byddwch yn cael eich arwain (yn y 
-      ffrâm dde) ir mynegai negesau. Mae hwn yn rhestru neges
-      au yn y ffolder wedi ei dewis. O dan y ddewislen mae llinell 
-      syn eich hysbysu pa bost rydych chin edrych arno yn rhifol a 
-      beth yw eich cyfanswm
-      </p><p>
-      Er enghraifft: Edrych ar negesau <B>20</B> i <B>30</B> (cyfanswm o 45).
-      </p><p>
-      Sylwch y gall cyfanswm nifer y negesau fod yn wahanol i nifer 
-      y post nad yw wedi ei ddarllen, sydd ir dde or prif ffolder post.
-      </p><p>
-      Yn nesaf at hynny mae bar yn cynnwys pedwar botwm. Ar yr ochr chwith 
-      mae blwch rhestr gwympo. Maer blwch yn rhestrur ffolderi yr ydych 
-      wedi tanysgrifio amdanynt ar hyn o bryd. Bydd unrhyw neges wedi ei 
-      dewis yn cael ei symud ir ffolder a ddewiswyd pan wthiwch fotwm 
-      Move. Gallwch symud mwy nag un neges ar unwaith. Ir dde pellaf 
-      or bar yma mae botwm syn cael ei ddefnyddio i ddileu negesau wedi 
-      eu dewis. Yr unig beth syn rhaid ei wneud yw dewis Junk Mail a 
-      phwysor botwm. Ir chwith or botwm Delete mae dau fotwm syn fodd 
-      i chi farcio negesau wedi eu dewis naill ai fel Read neu Unread.
-      </p><p>
-          Yn dilyn hynny daw bar yn cynnwys tri maes (From, Date a Subject). 
-          Maer penawdau yma yn gwahanur tabl negesau yn rhannau rhesymegol. 
-          Mae From yn dweud wrthych chi pwy sydd wedi anfon y neges, 
-          neu o leiaf o ba gyfeiriad ebost y daeth. Mae Date yn dangos 
-          y diwrnod yr anfonwyd yr ebost. Mae Subject yn dangos y gair 
-          a deipiodd y sawl syn ei anfon yn destun. <b>Sylwch</b>: Rhwng 
-          y colofnau Date a Subject mae colofn fechan nad ywn cynnwys 
-          label. Gallai fod +, ! neu A yno. Os welwch chir + mae hyn yn 
-          golygu fod gan y neges atodiadau; os welwch chir A, mae hynnyn 
-          golygu eich bod wedi ateb y neges, ac os welwch chir !, yna 
-          roedd y neges wedi ei marcio fel un brys!
-      </p><p>
-          Yr hyn syn weddill ywr tabl negesau ei hun. Byddwch yn sylwi 
-          fod negesau nad ydych wedi eu darllen mewn llythrennau trwm
-          tra bo negesau yr edrychwyd arnynt mewn testun arferol. Maer 
-          tabl yma yn cynnwys pedwar maes. Ar y chwith pellaf mae blwch 
-          dewis. Oi ddewis, bydd y neges ar yr un llinell yn dilyn yr 
-          un drefn weithredu ag a drafodwyd or blaen (symud, marcio, 
-          darllen, heb ddarllen a dileu). Maer cyswllt Toggle 
-          All ar frig y rhestr yn fodd i chi wirior holl flychau 
-          dewis ar unwaith.
-       <br>
-          O dan y pennawd From bydd enwr sawl a anfonodd y neges wedi 
-          ei restru. Fawr o syndod meddech chi! Ond cofiwch, does dim
-          rhaid i chi ddarllen hwn! Y dyddiad syn cael ei restru 
-          nesaf ac, yn olaf, y testun.
-      </p>
-      <p>
-      Os yw eich blwch post yn cynnwys nifer o negesau, bydd y 
-      rhestr yn cael ei rhannu ar draws mwy nag un dudalen heb i 
-      chiorfod wneud dim, a bydd y dudalen gyntaf yn cael ei 
-      harddangos. I edrych ar y tudalennau eraill, defnyddiwch y 
-      cysylltau Previous a Next ar frig y rhestr negesau ac ar 
-      ei gwaelod. Gallwch hefyd neidio i dudalen benodol trwy glicio 
-      ar un or rhifau (mae pob un y cynrychioli tudalen). Os cliciwch 
-      chi ar Show All byddwch yn analluogir tudalennu (paginating), a 
-      bydd yr holl negesau yn cael eu harddangos ar un dudalen fawr.
-      </p>
-      
-   </description>
-</section>
diff --git a/help/cy_GB/options.hlp b/help/cy_GB/options.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 4cfa269..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,302 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      Options
-   </title>
-   <summary>
-Gallwch deilwrior modd y mae SquirrelMail yn edrych ac yn ymateb i chi trwy osod dewisiadau gwahanol yn yr adran yma.
-   </summary>
-   <description>
-      <p>
-Un or pethau gwych am SquirrelMail ywr modd y gallwch ei deilwrio. Gan ddibynnu ar y ffurfwedd, efallai y bydd gennych 
-sawl dewis o ran themâu, ieithoedd, ffolderi a dewisiadau eraill. Gallwch newid pob un or rhain heb effeithio ar unrhyw ddefn
-yddiwr arall ar y system. Mae pump prif ran o leiaf ir Options: Personal, Display, Message Highlighting, Folders ac Index Ord
-er. Gall fod mwy o rannau ar gael. Bydd hyn yn dibynnu ar y modd y mae eich SquirrelMail wedi ei osod.
-      </p>
-   </description>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      Personal Information
-   </title>
-   <description>
-      <b>Enw Llawn</b><br>
-      Dylech roi eich enw cyflawn yma. Er enghraifft, "John Jones". Dymar hyn syn cael ei ddangos i bobl syn derbyn neges gen
-nych. Byddant yn gweld ei fod yn dod oddi wrth "John Jones". Os na fyddwch chin ei deipio i mewn, yna byddant yn ei weld och 
-cyfeiriad e-bost, "jjones@mydomain.org".
-      <br><br>
-
-      <b>Cyfeiriad E-bost</b><br>
-      <i>Dewisol</i> - Os yw eich cyfeiriad e-bost yn wahanol ir hyn syn cael ei neilltuon awtomatig, gallwch ei newid yma.
-      <br><br>
-
-      <b>Reply To</b><br>
-      <i>Dewisol</i> - Dewisol - Dymar cyfeiriad e-bost y bydd pobl yn anfon ato pan fyddant yn ateb eich neges. Os yw hwn yn
- wahanol ir cyfeiriad e-bost yr ydych chin anfon eich neges ohono, gallwch ei deipio yma. Mae hwn yn ddefnyddiol os ydych chi
- eisiau i bobl ateb ich cyfrif Yahoo yn hytrach nag i gyfeiriad eich swyddfa.
-      <br><br>
-
-      <b>Multiple Identities</b><BR>
-Cliciwch ar y cyswllt yma i olygu mwy ag un dynodiad. Mae hwn yn ddefnyddiol os ydych chi eisiau dewis rhwng gwahanol linella
-u From ar gyfer negesau gwahanol (yn cynnwys eich cyfeiriad e-bost gartref neu yn y gwaith er enghraifft.) Gallwch ychwanegu 
-cynifer o ddynodiadau ag y dymunwch ar y dudalen syn ymddangos. Byddwch yn cael cynnig dewis or rhain wrth gyfansoddi neges.
-<br><br>
-
-      <b>Dyfynnu Ateb</b><BR>
-      Os ydych chin pwyso Reply ar neges, byddwch yn gweld y ffurflen Compose âr neges wreiddiol wedi ei dyfynnu arni. O flae
-n y neges yma syn cael ei dyfynnu, gall fod brawddeg  fel  <tt>Ysgrifennodd John Jones</tt>: wedi ei gosod (os daeth y neges 
-yr ydych yn ei hateb oddi wrth John Jones yn wreiddiol). Y llinell ddyfyniad ywr enw ar hyn. Gallwch ddewis sut y maer llinel
-l yn edrych yma.
-
-<BR>
-      <UL>
-      <LI><B>No Citation</B><br>
-      Dim llinell ddyfyniad o fath yn y byd.<br><br>
-      <LI><B>Author Said</B><br>
-      Mae hwn yn cynhyrchur llinell: <tt>Meddai John Jones</tt>: lle y bydd John Jones yn cael ei newid i enwr sawl yr ydych 
-yn ateb ei neges.
-<br><br>
-      <LI><B>Quote Who XML</B><br>
-      Mae hwn yn cynhyrchur llinell: <TT>&lt;quote who="John Doe"&gt;</TT>.<br><br>
-      <LI><B>User-Defined</B><br>
-     Mae hyn yn fodd i chi  ddiffinio eich llinell ddyfyniad eich hun. Yn y ddau flwch testun isod, gallwch deipio dechrau a 
-diwedd y dyfyniad. Bydd enwr awdur yn cael ei gynnwys rhwng y rhain.
-      </UL><br><br>
-
-      <b>Llofnod</b><br>
-      <i>Dewisol</i> - Mae Llofnodau wedi eu hatodi ar waelod pob neges a anfonwch chi. Os ydych chi eisiau llofnod, maen rha
-id i chi wneud yn siwr eich bod yn archwilior blwch gwirio wrth ymyl "use a signature", ac yna nodwch yr hyn y dymunwch ich l
-lofnod fod yn y blwch oddi tano.
-      <br><br>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Display Preferences
-   </title>
-   <description>
-     <b>Thema</b><br>
-      Mae SquirrelMail yn cynnig themâu lliw gwahanol fel y gallwch wneud y gwylion bleser. Gallwch ddewis o blith y niferoed
-d sydd wedi eu rhestru yno os y dymunwch.
-      <br><br>
-
-      <b>Addasur Daflen Arddull</b><br>
-      Dim ond newid y lliwiau syn dilyn o newid thema. Gall taflen arddull newid mwy, maint y ffont syn cael ei ddefnyddio ga
-n SquirrelMail er enghraifft.
-      <br><br>
-
-      <b>Iaith</b><br>
-      Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, gallwch newid iaith y rhan fwyaf or pethau syn cael eu harddangos yn rhwydd. Os yw
- eich dewis iaith ar y rhestr, gallwch ei dewis a bydd pob neges mewn perthynas â SquirrelMail yn yr iaith honno yn y dyfodol
-. Sylwch nad ywn cyfieithu negesau e-bost a ddaw i mewn nag enwau ffolderi.
-      <br><br>
-
-      <b>Defnyddio Javascript</b><br>
-      Un on prif nodau wrth greu SquirrelMail oedd i beidio â chynnwys unrhyw Javascript ar unrhyw un on tudalennau. Fodd byn
-nag, cynhyrchodd rhai on datblygwyr wasanaeth llyfr cyfeiriadau da iawn syn defnyddio Javascript. Ychwanegwyd rhai swyddogaet
-hau eraill syn perthyn i Javascript ato hefyd. Yn hytrach nai gymryd oddi yno, rydym bellach yn cynnig y dewis i chi o ddefny
-ddio HTML pur neu alluogi  Javascript hefyd. Os nad ydych chin gwybod beth y mae hyn yn ei olygu, y peth gorau i chi ei wneud
- yw dewis Autodetect.
-
-      <br><br>
-
-      <b>Nifer o Negesau iw Mynegio</b><br>
-      Dymar nifer o negesau syn cael eu dangos ar y tro mewn ffolder. Os oes mwy nar nifer yma yn y ffolder, byddwch yn gweld
- cyswllt "Previous" a "Next" uwchben ac o dan y rhestriad a fydd yn mynd â chi ir negesau blaenorol neu nesaf.
-
-      <br><br>
-
-      <b>Galluogi Page Selector</b><br>
-      Bydd gosod hwn i Yes yn dangos rhifau tudalennau uwchben ac o dan y rhestr negesau fel y gallwch neidion gyflym i dudal
-en benodol o negesau. Gall y rhif <b>Maximum pages to show</b> gyfyngu ar sawl rhif tudalen a fydd yn cael eu harddangos uwch
-ben ac o dan y rhestr negesau.
-br><br>
-
-      <b>Wrap incoming text at</b><br>
-      Nifer y nodau y dylem eu caniatáu cyn lapior testun. Mae hwn yn atal negesau rhag sgrolio ymhell oddi ar y sgrîn. Fel a
-rfer maen ddiogel rhoi 86 yma, ond mae rhyddid i chi ei newid i beth bynnag y dymunwch.
-      <br><br>
-
-      <b>Maent y ffenest olygu</b><br>
-      Pa mor llydan hoffech chi eich blwch "Compose" Dyma nifer y nodau fesul llinell y gallwch eu teipio cyn lapio yn yr ad
-ran Compose.
-      <br><br>
-
-      <b>Lleoliad Botymau wrth Gyfansoddi</b><br>
-      Lle maer botymau Addresses, Save Draft a Sendr<br><br>
-
-      <b>Fformat Arddangos Llyfr Cyfeiriadau</B><br>
-      Dewiswch sut yr hoffech chi arddangos y llyfr cyfeiriadau. Os ydych chi eisiau iddo fod mor gytûn ag syn bosib â phob p
-orwr, defnyddiwch HTML. Dewiswch Javascript os ydych chin gwybod fod eich porwr yn ei gynnal. Bydd yn arddangos llyfr cyfeiri
-adau mwy deniadol.
-      <br><br>
-
-      <b>Dangos Fersiwn HTML Heb Ofyn</b><br>
-      Os ydych chin derbyn neges yn y fformat text a HTML, gallwch ddewis a ydych chi eisiau gweld y fersiwn HTML (Yes) neur 
-fersiwn text (No) heb ofyn.
-br><br>
-
-      <b>Cynhwyswch Fi yn CC pan ddefnyddiaf Reply All</b><br>
-      Mae Reply All yn anfon eich ateb i bawb a dderbyniodd y neges wreiddiol, yn cynnwys chi eich hun. I hepgor eich cyfeiri
-ad e-bost eich hun, gosodwch hwn i No.
-      <br><br>
-
-      <b>Galluogi Mailer Display</b><BR>
-Wrth edrych ar neges, mae hwn yn dangos pa raglen e-bost a ddefnyddiodd y sawl ai hanfonodd.
-      <br><br>
-
-      <b>Dangos Delweddau wedi eu Hatodi âr Neges</b><br>
-      Os fydd rhywun yn anfon neges atoch yn cynnwys un neu fwy o ddelweddau wedi eu hatodi ach bod wedi gosod hwn i Yes, byd
-d y delweddaun cael eu harddangos ar unwaith pan edrychwch chi ar y neges.
-      <br><br>
-
-      <b> Galluogi Cyswllt Subtle Printer Friendly
-</b><br>
-Mae hwn yn nodir modd y bydd y cyswllt Fersiwn y gellir ei Argraffu yn cael ei ddangos.
-      <br><br>
-
-      <b>Galluogi Printer Friendly Clean Display</b><br>
-      Bydd hwn yn glanhaur neges gan wneud ir argraffu edrych yn well.
-      <br><br>
-
-      <b>Dewisiadau eraill</b><br>
-      Gan ddibynnu ar ffurfwedd eich arsefydliad SquirrelMail, efallai y bydd mwy o ddewisiadau iw gweld yma. Gyda lwc byddan
-t yn ddigon hawdd eu deall.
-      <br><br>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Message Highlighting
-   </title>
-   <description>
-      Deilliodd y syniad yma or ffaith ei bod yn anodd iawn gwahaniaethu rhwng pa negesau a ddaeth o ble wrth ddarllen trwyr 
-rhestr o negesau os ydych chi wedi tanysgrifio i nifer o restrau postio. O ddefnyddio Message Highlighting, gallwch gael lliw
- cefndir pob neges o un rhestr bostio yn wahanol i liw rhestr arall.
-
-Cliciwch ar [New] i greu un newydd, neu [Edit] i olygu un sydd gennych yn barod a bydd y dewisiadaun ymddangos isod.
-br><br>
-
-
-      <b>Adnabod Enw</b><br>
-      Dymar enw a welwch chi syn disgrifior hyn ydyw. Er enghraifft, os ydych chin tanlinellu negesau oddi wrth eich mam, efa
-llai y byddech yn gosod hwn i "Oddi wrth Mam".
-      <br><br>
-
-      <b>Lliw</b><br>
-      Dymar union liw y bydd y cefndir. Gallwch ddewis o blith nifer o liwiau wedi eu diffinio ymlaen llaw a ddewiswyd gennym
- ar eich cyfer, neu gallwch deipior cod HEX i gael y lliw y dymunwch (h.y. a6b492). Os penderfynwch chi deipio eich lliw eich
- hun, rhaid i chi hefyd ddewis y botwm radio yn y pen blaen fel y gellir ei wirio.
-      <br><br>
-
-      <b>Cyfateb</b><br>
-      Yma gallwch ddewis y frawddeg syn cyfateb. Or blwch cwympo, gallwch ddewis pa faes pennawd i gyfateb iddo (to, from, su
-bject...) ac yn y blwch testun gallwch deipior frawddeg i gyfateb (mam@yahoo.com).
-      <br><br>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Folder Preferences
-   </title>
-   <description>
-        <b>Llwybr Ffolder</b><br>
-      Ni fydd hwn yn cael ei arddangos ar rai systemau. Os na welwch chir dewis yma, anwybyddwch hyn. Ar systemau eraill, mae
- hon yn nodwedd eithaf angenrheidiol. Fel arfer y dewis sydd yno ywr un ddylai fod yno. Dymar ffolder yn eich cyfeiriadur Hom
-e syn dal eich holl ffolderi e-bost. Os nad ydych chin deall hyn, gadewch fel ag y mae.
-      <br><br>
-
-      <b>Ffolder Trash</b><br>
-      Gallwch ddewis pa negesau ffolder a fydd yn cael eu hanfon yma pan wnewch chi eu dileu. Os nad ydych chi eisiau i neges
-au wedi eu dileu fynd ir trash, gosodwch hwn i "Don't use Trash".
-      <br><br>
-
-      <b>Ffolder Sent</b><br>
-      Gallwch ddewis i ba ffolder y byddwch yn anfon eich negesau Sent iddo. Os nad ydych chi eisiaur rhain, gosodwch i "Don'
-t use Sent".
-
-      <br><br>
-
-      <b>Ffolder Ddrafft</b><br>
-      Gallwch ddewis i ba ffolder y byddwch yn anfon y negesau y cadwch fel rhai drafft. Os nad ydych chi eisiau defnyddio hw
-n, gosodwch i "Don't use Drafts".
-
-      <br><br>
-
-      <b> Lleoliad rhestr ffolderi
-</b><br>
-      Mae hwn yn nodi a ydych chi eisiaur rhestr ffolderi ar y chwith neu ir dde och ffenest.
-
-      <br><br>
-
-      <b> Lled eich rhestr ffolderi
-</b><br>
-      Gydar dewis yma, gallwch ddewis pa mor llydan y dymunwch ir rhestr ffolderi fod. Os oes gennych chi enwau hir iawn ar f
-folderi neu os ydych chin defnyddio ffontiau mawr, maen beth da i osod hwn yn eithaf uchel. Fel arall, dylech ei osod yn isel
- fel nad ydych chin gwastraffu lle ar y sgrîn.
-
-      <br><br>
-
-      <b> Rhestr ffolderi Auto refresh
-</b><br>
-      Mae SquirrelMail yn gallu adnewyddur rhestriad ffolderi ar ochr chwith ffenest eich porwr.Bydd hwn yn diweddaru nifer y
- negesau nad ydynt wedi cael eu gweld ym mhob ffolder hefyd. Mae hwn yn ddull da o edrych am negesau heb eu gweld yn yr INBOX
- heb fod yn rhaid clicio arno bob tro.
-      <br><br>
-
-      <b> Galluogi Hysbysiad Neges heb ei Darllen
-</b><br>
-      Maer dewis yman nodi sut i arddangos negesau heb eu gweld yn y rhestriad ffolderi ar ochr dde eich ffenest  porwr. Os f
-yddwch chin gosod hwn i No Notification, ni fyddwch yn cael eich hysbysu o negesau heb eu gweld. Os wnewch chi ei osod i INBO
-X, pan fydd gennych negesau newydd , bydd y gair INBOX yn troin drwm a bydd rhif yn ymddangos ir dde ohono i ddweud sawl nege
-s newydd sydd ynddo. Os wnewch chi ei osod i All Folders, bydd hyn yn digwydd ar bob ffolder. Os fyddwch chin sylwi fod llwyt
-hor rhestr ffolderi yn wirioneddol ara deg, gallwch osod hwn i INBOX neu None a dylai hynny gyflymu pethau.
-
-      <br><br>
-
-      <b> Y math o hysbysiad yngln â negesau sydd heb eu gweld
-</b><br>
-      Pan fo negesau newydd mewn ffolder, bydd y dewis yman dweud am naill ai ddangos  nifer y negesau newydd neu hefyd i dda
-ngos cyfanswm y negesau yn y ffolder hwnnw.
-      <br><br>
-
-      <b> Galluogi Collapsable Folders
-</b><br>
-      Mae Collapsable Folders yn fodd i chi 'blygu neu grebachu  ffolder syn cynnwys is-ffolderi fel na fydd yr is-ffolderi w
-edi eu harddangos. Gallwch grebachu ffolder trwy glicio ar y - y drws nesaf iddo ai wneud yn fwy eto trwy glicio ar yr arwydd
- +. Mae gosod hwn i No yn analluogir crebachu.
-
-      <br><br>
-
-      <b> Panel Show Clock on Folders
-</b><br>
-      rhestr ffolderi a sut y byddai'n edrych (Y=year, D=day, H=hour, M=minute, S=second). Maer dewis <b>Hour Format</b> isod
- yn rhoir dewis i chi o gloc 12 awr neu 24 awr.
-      <br><br>
-
-      <b> Chwilior Cof
-</b><br>
-      Os fyddwch chin chwilio blwch postio, bydd y chwiliad yn cael ei gadw fel y gallwch ei gyrchun gyflym yn ddiweddarach. 
-Mae hwn yn diffinio sawl chwiliad blwch post fydd yn cael eu cadw.
-
-      <br><br>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Index Order
-   </title>
-   <description>
-      Maer adran yman rhoi rheolaeth i chi dros y rhestr negesau. Gallwch ddewis faint o wybodaeth rydych chi ei eisiau yn y 
-rhestr negesau ac ym mha drefn y dylai gael ei arddangos.
-      <br><br>
-      Defnyddiwch y cysylltau  Up and Down i symud colofnau o gwmpas, Del i fynd â cholofn or arddangosydd ac Add i ychwanegu
- un.
-   </description>
-</section>
diff --git a/help/cy_GB/read_mail.hlp b/help/cy_GB/read_mail.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 23892fd..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,156 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      Reading an email message
-   </title>
-   <summary>
-Maer gallu i ddarllen neges e-bost yn un o nodweddion mwyaf sylfaenol unrhyw gleient e-bost. Fodd bynnag, mae gan Squir
-relMail nifer o nodweddion i chi ar gyfer yr adeg y byddwch yn darllen eich negesau. Mae hyn yn egluro beth y gall pob un oho
-nynt ei wneud.
-   </summary>
-   <description>
-      <p>
-Cliciwch ar destun post arbennig a bydd y neges honno yn cael ei dangos. Un peth y byddwch yn sylwi arno yw fod cyfeiri
-adau e-bost a chyfeiriadau gwe yn gysylltau byw fel y gallwch glicio arnynt ac anfon e-bost neu agor tudalen. Nodwedd arall a
-rbennig o hwylus yw fod llinynnau post wedi eu codio yn ôl lliw. Y dull safonol o ateb yw dyfynnur neges flaenorol â > cyn po
-b llinell. Mae SquirrelMail yn gweld hyn ac yn eu codio yn ôl lliw. Bydd gan neges sydd wedi ei hateb liw gwahanol ar yr ateb
- oi gymharu âr testun newydd. Mae hwn yn gweithio ddwy haen i lawr. Mae bar dewislen arall yn cael ei gyflwyno yn awr o dan d
-dewisiadaur prif ddewislen. Maer bar yma mewn tair rhan. Ar yr ochr chwith gallwch ddileu neu ddychwelyd ir crynodeb. Yn y ca
-nol mae modd llywion uniongyrchol  rhwng negesau. Ar y dde, mae swyddogaethau postio amrywiol yn cael eu cyflwyno.
-      </p>
-   </description>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      Message List
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Cliciwch ar y cyswllt yma i ddychwelyd ir ffolder y daethoch ohono.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Delete
-   </title>
-   <description>
-      <p>
- Cliciwch ar y cyswllt yma i ddileur neges syn cael ei gwylio ar hyn o bryd. Mae pob atodiad syn perthyn i bost syn 
-cael ei ddileu yn cael eu dileu hefyd. Gallwch atal atodiadau rhag cael eu colli trwy eu Llwytho i Lawr yn gyntaf (mae hyn yn
- cael ei esbonio ymhellach ymlaen yn y bennod yma).<br>
-Yn y cyd-destun yma, mae dileun golygu y bydd y neges yn cael ei symud ir ffolder syn cael ei alwn Trash. Os ydych chi eisiau
- cadwr neges wedir cyfan, edrychwch ar y ffolder Trash a symudwch y neges allan oddi yno.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Navigation
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-Yng nghanol y bar mae botymau llywio. Bydd Previous yn gyswllt gweithredol os allwch ei ddefnyddio ac yn destun plaen f
-el arall. Bydd clicio ar y cyswllt yma yn dangos y neges flaenorol heb i chi orfod mynd yn ôl i edrych ar yr arddangosiad cry
-no o negesau. Maer un peth yn wir am y cyswllt Next a fydd yn eich symud ymlaen ir post syn dilyn yn syth ar ôl yr un yr ydyc
-h yn edrych arno.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Forward
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-Ar y dde, bydd y cyswllt Forward, oi bwyso, yn agor y dudalen Compose syn cynnwys yr e-bost y buoch yn edrych arno or b
-laen mewn blwch testun o dan y tag "--Original Message--". Mae "Fwd:" wedi ei ychwanegu at y llinell destun wreiddiol ai osod
- yn y maes cywir. Maer meysydd amrywiol ar gyfer anfon i gyfeiriad yn barod i chi eu llenwi. Gallwch osod y cyrchwr yn y blwc
-h testun er mwyn ychwanegu sylwadau ir testun sydd ynon barod. Gallwch ddefnyddior nodwedd atodiad hefyd.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Reply
-   </title>
-   <description>
-      <p>
- ei ychwanegu at y llinell destun wreiddiol ai osod yn y maes testun. Unwaith eto, bydd testun y neges wreiddiol yn cael ei d
-dyfynnu yn y blwch testun. Y tro yma bydd y symbol ">" yn cael ei osod o flaen y testun gwreiddiol. Efallai y sylwch chi nad 
-oes gan ran or testun gwreiddiol y symbol ">". Mae hyn oherwydd lapio llinell a gall fod nad oes modd ei osgoi. Ceisiwch osod
- y gwerth <i>Wrap incoming text</i> yn y dudalen Options i rif mwy. Efallai y bydd hyn yn helpu. Gallwch wneud sylwadau mewn 
-unrhyw ran or blwch testun yn ogystal âr neges a ddyfynnwyd. Gallwch ddefnyddior nodwedd atodiad hefyd.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Reply All
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-Yr un ywr stori yma âr un am "reply" ac eithrior ffaith y bydd yr holl gyfeiriadau sydd wedi eu rhestru yn y pennawd  y
-n derbyn y post.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      View all headers
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-Bydd hwn yn dangos y pennyn cyfan ar gyfer y neges e-bost. Mae hwn yn cynnwys y llwybr a ddilynodd y neges i gyrraedd y
-ma, a llawer o wybodaeth fanylach am y neges ei hun.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      View Printable Version
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-Os ydych chi eisiau argraffu neges, efallai yr hoffech chi glicio ar y cyswllt yma. Maen rhoi ffenest newydd i chi syn 
-cynnwys y neges ond âr holl wybodaeth a dewislenni dianghenraid wedi eu tynnu oddi yno, yn barod iw hargraffu. Bydd clicio ar
- y botwm Print yn y ffenest yma yn gwneud hynny. Pwyswch Close i ddychwelyd ich neges.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Download this as a file
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-Ar y gwaelod, yn union uwchben y bar botymau fe welwch chir cyswllt yma. Mae clicio ar y cyswllt yma yn fodd i chi gadw
- e-bost ar eich gyrrwr caled lleol fel neges destun blaen. Bydd pennawd syml wedi ei atodi i frig y neges hefyd.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Attachments
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Bydd unrhyw atodiadau a anfonwyd ag e-bost a dderbyniwyd yn cael ei ddangos ar waelod y neges mewn blwch lliw. Cyflwyni
-r y ffeil fel cyswllt â disgrifiad or math o ffeil ydyw ir dde ohono. Bydd clicio ar enwr ffeil naill ain dangos yr atodiad n
-eun cyflwyno deialog wedi ei lwytho i lawr gan ddibynnu ar ba fath o ffeil ydyw. Os ydych chi eisiau llwythor ffeil i lawr (y
-n hytrach nag edrych arno o bosib), cliciwch ar y cyswllt "download" ar yr ochr dde.
-<BR>
-      Os yw eich porwr gwe yn cynnal y drefn edrych ar y math o atodiad ffeil, bydd cyswllt arall, sef "view" yn cael ei ardd
-angos syn dangos y ffeil yn eich porwr.
-      </p>
-   </description>
-</section>
diff --git a/help/cy_GB/search.hlp b/help/cy_GB/search.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 3810a1d..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,78 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      Search
-   </title>
-   <summary>
-      Maen chwilio trwy ffolder am feini prawf penodol. 
-   </summary>
-   <description>
-      <p>
-Trwy ddefnyddior offer buddiol yma, gallwch chwilio trwy ffolder penodol am feini prawf penodol syn cyfateb i benawdau 
-maes gwahanol.
-      </p>
-   </description>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      General Overview
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Yr unig beth syn rhaid ei wneud yw dewis y ffolder y dymunwch ei chwilio, teipior meini prawf chwilio i mewn, ac yna de
-wis y rhan or neges y dymunwch ei chwilio. Pan fyddwch chin cyflwyno eich data, bydd y rhestr o negesau yn ymddangos o dan y 
-ffurflen chwilio. Gallwch ddewis y neges y dymunwch edrych arni, ai darllen yn union fel neges arferol.
-      </p>
-      <p>
-      Sylwch mai eich ffolder gweithredol ar hyn o bryd fydd yr un diofyn i chwilio drwyddo pan fyddwch chin darllen negesau 
-ac ynan mynd ir adran chwilio. Er enghraifft, os oeddech chin pori trwy eich ffolder "Friends" ac ynan clicio ar "Search", by
-dd "Friends" eisoes wedi ei dewis iw chwilio.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      What to search through
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Ir chwith or maes mewnbwn, fe welwch chi restr gwympo o fannau syn bosib eu chwilio. Maer rhain yn cynnwys: Body, Every
-where, Subject, From, Cc, To       </p>
-      <p>
-      <b>Body</b> - Maen chwilio trwy gorff y neges. Dyma brif ran y neges lle maer deunydd pwysig wedi ei leoli.
-      </p>
-      <p>
-      <b>Everywhere</b> - Mae hwn yn chwilio popeth, yn cynnwys y pennawd cyfan ar gyfer y neges. Oni bai eich bod yn sicr ma
-i dymar hyn rydych chi ei eisiau, maen debyg nad dymar dewis i chi. Gall gynhyrchu canlyniadau na fyddech chin eu disgwyl fel
- arfer.
-      </p>
-      <p>
-      <b>Subject</b> - Maen chwilio trwyr testunau am yr holl negesau.       </p>
-      <p>
-      <b>From</b> - Y sawl sydd wedi anfon y neges. Sylwch y gallai hyn fod yn fwy nar hyn syn cael ei arddangos yn y rhestr 
-ffolder. Mae maes "From" arferol yn cynnwys yr enw AR cyfeiriad e-bost, ond dim ond yr enw y bydd SquirrelMail yn ei arddango
-s fel arfer. Os yw eich meini prawf yn cyfateb ir cyfeiriad e-bost, ond nad ywn cael ei arddangos, bydd y neges honnon dal i 
-ddychwelyd fel pe bae wedi cyfateb.
-      </p>
-      <p>
-      <b>To</b> - Y sawl yr anfonwyd y neges ato/ati. Gall hwn fod yn nifer o gyfeiriadau, ac nid ywn un cyfeiriad e-bost yn 
-unig bob amser.
-      </p>
-      <p>
-      <b>Cc</b> - Yr un fath â "To", ar wahân ir sawl y copïwyd y neges iddo/iddi
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-   Recent Searches
-   </title>
-   <description>
-   Os ydych chi wedi galluogir dewis yma, maer dudalen Search yn arddangos hefyd olwg cyffredinol o hyd at 9 och chwiliadau m
-wyaf diweddar iw cyrchun gyflym. Cliciwch ar Search y drws nesaf ir chwiliad a restrwyd er mwyn ei wneud eto. Trwy gyfrwng y 
-cyswllt Save gallwch symud y chwiliad ir Saved Searches a fydd yn cael eu cadw hyd nes y byddwch chin pwyso Delete yn benodol
-. Cliciwch Forget i dynnu chwiliad or rhestr o chwiliadau diweddar.
-   </description>
-</section>