Andrew Rawlins
[squirrelmail.git] / help / cy_GB / FAQ.hlp
CommitLineData
ef7c0352 1<chapter>
2 <title>
3 Frequently Asked Questions
4 </title>
5 <summary>
6 Yn aml bydd pobl yn gofyn yr un cwestiynau ag sydd wedi cael eu gofyn sawl gwaith or blaen. Dyma restr o gwestiynau a fydd yn cael eu gofyn yn aml, ar atebion iddynt.
7 </summary>
8</chapter>
9
10<section>
11 <title>
12 Can I use multiple names from the address book?
13 </title>
14 <description>
15 <p>
16 Bydd. Bydd chwilior llyfr cyfeiriadau yn dangos pob peth syn cyfateb ir meini prawf chwilio a deipiwyd yn y blwch chwi
17lio. Os oes 10 enw yn cael eu dangos, gallwch ddewis unrhyw gyfuniad ar gyfer naill air meysydd To: neu CC: Bydd pob cyfeiri
18ad a ddewiswch yn cael ei fewnosod yn y maes cywir pan for botwm Use Address yn cael ei bwyso.
19 </p>
20 </description>
21</section>
22
23<section>
24 <title>
25 Can I add names directly to the address book from a email?
26 </title>
27 <description>
28 <p>
29 Na. Ar hyn o bryd, allwch chi ddim ychwanegu enwau yn uniongyrchol ir llyfr cyfeiriadau o e-bost yr ydych wedi ei dderb
30yn. Fodd bynnag, gallwch dde glicio ar y cyfeiriad ai gadw ar y clipfwrdd a phastio hwn i mewn ir llyfr cyfeiriadau. Peidiwch
31 â chymryd eich siomi. Mae SquirrelMail yn cael ei ddatblygun barhaus ac efallai y bydd hyn yn cael ei gynnwys yn y dyfodol,
32ar ryw ffurf neui gilydd.
33 </p>
34 </description>
35</section>
36
37<section>
38 <title>
39 Who made SquirrelMail?
40 </title>
41 <description>
42 <p>
43 Mae llawer o bobl wedi bod o gymorth. I gael rhestr ohonynt, gallwch ymweld ân gwefan <a href="http://www.squirrelmail.
44org" target=_top>www.squirrelmail.org</a>.
45 </p>
46 </description>
47</section>
48
49<section>
50 <title>
51 What is webmail?
52 </title>
53 <description>
54 <p>
55 O ran SquirrelMail maen gadael i chi fynd at eich cyfrif e-bost trwyr protocol IMAP. Mae hyn yn golygu nad oes raid i c
56hi ddatrys y broses o sefydlu deunydd rhywun arall, dim ond er mwyn edrych ar eich e-bost.
57 </p>
58 </description>
59</section>
60
61<section>
62 <title>
63 Where can I use this webmail?
64 </title>
65 <description>
66 <p>
67 Unrhyw fan lle bo porwr ar gael.
68Nid oes gynlluniau ar gyfer mynediad trwy radio (WAP/WML) ar ar hyn o bryd er hynny.
69 </p>
70 </description>
71</section>
72
73<section>
74 <title>
75 Why use webmail instead of a regular email client?
76 </title>
77 <description>
78 <p>
79 O ran cleient syn defnyddio e-bost yn rheolaidd, maen ansicr a fydd post ar y we fyth yn cymryd lle e-bost. Ond pwy a y
80r Beth bynnag, os ydych chi erioed wedi bod yn nh ffrind, ar daith, gartref neu yn y gwaith ac ymhell oddi wrth eich cyfrifi
81adur, rydych chin gwybod pam yn barod. Am ei bod yn drafferth fawr i sefydlu eich post ar eu cyfrifiadur ai ddileu wedyn. Cyn
82lluniwyd SquirrelMail fel ychwanegiad ich cleient arferol syn defnyddio e-bost.
83 </p>
84 </description>
85</section>
86
87<section>
88 <title>
89 How does this stuff work?
90 </title>
91 <description>
92 <p>
93 Mae SquirrelMail yn defnyddior protocol IMAP. Gallwch gael gwybodaeth amdano <A HREF="http://imap.org"/>yma</a>. Maer r
94haglen yn defnyddio ei swyddogaethau IMAP ei hun hefyd, nid y rhai hynny sydd wedi eu cynnwys yn PHP4. Ni fydd hyn o bwys i u
95nrhyw un ar wahân ir rhai hynny syn gyfrifol am ei osod, ond coeliwch ni pan ddywedwn eu bod yn ei werthfawrogi
96 </p>
97 </description>
98</section>