Andrew Rawlins
authorphilippe_mingo <philippe_mingo@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Fri, 23 May 2003 16:59:34 +0000 (16:59 +0000)
committerphilippe_mingo <philippe_mingo@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Fri, 23 May 2003 16:59:34 +0000 (16:59 +0000)
Welsh help files

git-svn-id: https://svn.code.sf.net/p/squirrelmail/code/trunk/squirrelmail@4908 7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0

help/cy_GB/FAQ.hlp [new file with mode: 0644]
help/cy_GB/addresses.hlp [new file with mode: 0644]
help/cy_GB/basic.hlp [new file with mode: 0644]
help/cy_GB/compose.hlp [new file with mode: 0644]
help/cy_GB/folders.hlp [new file with mode: 0644]
help/cy_GB/main_folder.hlp [new file with mode: 0644]
help/cy_GB/options.hlp [new file with mode: 0644]
help/cy_GB/read_mail.hlp [new file with mode: 0644]
help/cy_GB/search.hlp [new file with mode: 0644]

diff --git a/help/cy_GB/FAQ.hlp b/help/cy_GB/FAQ.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..28d86de
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,98 @@
+<chapter>
+   <title>
+      Frequently Asked Questions
+   </title>   
+   <summary>
+     Yn aml bydd pobl yn gofyn yr un cwestiynau ag sydd wedi cael eu gofyn sawl gwaith or blaen. Dyma restr o gwestiynau a fydd yn cael eu gofyn yn aml, ar atebion iddynt.
+   </summary>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      Can I use multiple names from the address book?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+  Bydd. Bydd chwilior llyfr cyfeiriadau yn dangos pob peth syn cyfateb ir meini prawf chwilio a deipiwyd yn y  blwch chwi
+lio. Os oes 10 enw yn cael eu dangos, gallwch ddewis unrhyw gyfuniad ar gyfer naill air meysydd To: neu CC:  Bydd pob cyfeiri
+ad a ddewiswch yn cael ei fewnosod yn y maes cywir pan for botwm Use Address yn cael ei bwyso.
+      </p>
+   </description>
+</section>   
+
+<section>
+   <title>
+      Can I add names directly to the address book from a email?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Na. Ar hyn o bryd, allwch chi ddim ychwanegu enwau yn uniongyrchol ir llyfr cyfeiriadau o e-bost yr ydych wedi ei dderb
+yn. Fodd bynnag, gallwch dde glicio ar y cyfeiriad ai gadw ar y clipfwrdd a phastio hwn i mewn ir llyfr cyfeiriadau. Peidiwch
+ â chymryd eich siomi. Mae SquirrelMail yn cael ei ddatblygun barhaus ac efallai y bydd hyn yn cael ei gynnwys yn y dyfodol, 
+ar ryw ffurf neui gilydd.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Who made SquirrelMail? 
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Mae llawer o bobl wedi bod o gymorth. I gael rhestr ohonynt, gallwch ymweld ân gwefan <a href="http://www.squirrelmail.
+org" target=_top>www.squirrelmail.org</a>.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      What is webmail?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      O ran SquirrelMail maen gadael i chi fynd at eich cyfrif e-bost trwyr protocol IMAP. Mae hyn yn golygu nad oes raid i c
+hi ddatrys y broses o sefydlu deunydd rhywun arall, dim ond er mwyn edrych ar eich e-bost.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Where can I use this webmail?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Unrhyw fan lle bo porwr ar gael.
+Nid oes gynlluniau ar gyfer mynediad trwy radio (WAP/WML) ar ar hyn o bryd er hynny.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Why use webmail instead of a regular email client?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      O ran cleient syn defnyddio e-bost yn rheolaidd, maen ansicr a fydd post ar y we fyth yn cymryd lle e-bost. Ond pwy a y
+r Beth bynnag, os ydych chi erioed wedi bod yn nh ffrind, ar daith, gartref neu yn y gwaith ac ymhell oddi wrth eich cyfrifi
+adur, rydych chin gwybod pam yn barod. Am ei bod yn drafferth fawr i sefydlu eich post ar eu cyfrifiadur ai ddileu wedyn. Cyn
+lluniwyd SquirrelMail fel ychwanegiad ich cleient arferol syn defnyddio e-bost.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      How does this stuff work?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Mae SquirrelMail yn defnyddior protocol IMAP. Gallwch gael gwybodaeth amdano <A HREF="http://imap.org"/>yma</a>. Maer r
+haglen yn defnyddio ei swyddogaethau IMAP ei hun hefyd, nid y rhai hynny sydd wedi eu cynnwys yn PHP4. Ni fydd hyn o bwys i u
+nrhyw un ar wahân ir rhai hynny syn gyfrifol am ei osod, ond coeliwch ni pan ddywedwn eu bod yn ei werthfawrogi
+      </p>
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/cy_GB/addresses.hlp b/help/cy_GB/addresses.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..635dad8
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,134 @@
+<chapter>
+   <title>
+      Addresses
+   </title>
+   <summary>
+      Gall llyfrau cyfeiriadau arbed llawer o amser a gwaith teipio. 
+      Gallwch gynnwys cyfeiriadaur bobl y byddwch yn ysgrifennu 
+      atynt amlaf ynddynt, au hailddefnyddio drosodd a throsodd.
+   </summary>
+   <description>
+      <p>
+      Mae llyfrau cyfeiriadau yn nodwedd gwych o ran arbed amser. 
+      Gallwch storio cyfeiriadau y byddwch yn eu defnyddion aml yma. 
+      Mae gweinyddwyr LDAP (syn cael eu defnyddion aml gan gwmnïau 
+      a phrifysgolion er mwyn gwneud cyfeiriadau ledled y sefydlia
+      d yn hawdd iw cael) yn cael eu cynnal hefyd.
+      </p>
+      <p>
+      Os yw eich Porwr yn cynnal Javascript yna efallai y byddwch 
+      chi eisiau galluogir llyfr cyfeiriadau JavaScript o dan yr 
+      eitem ddewislen Options. Mae hwn yn beth bach gwirioneddol 
+      hwylus syn neidio i fyny. Mae rhestri cyfeiriadau mewn HTML 
+      pur yn cael eu cynnal felly gall porwyr nad ydynt yn cael eu 
+      cynnal gan Javascript ddefnyddio SquirrelMail heb golli 
+      unrhyw un or swyddogaethau.
+      </p>
+   </description>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      Nick Name
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Rhowch enw cyfarwydd yma. Rhywbeth i roi proc ich cof. Unrhyw 
+      beth a fydd yn rhoi syniad cywir i chi o ran pwy syn berchen 
+      y cyfeiriad ebost yma.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Email Address
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Rhaid i hwn fod yn gyfeiriad ebost llawn cymwysedig yr 
+      unigolyn hwnnw. Fydd dyfalun da i ddim i chi yma. Mae tair 
+      rhan i gyfe iriad ebost. Yn gyntaf y maer hyn syn nodir 
+      derbynnydd, "johnq" er enghraifft. Yn dilyn hynny y maer adran 
+      enw parth, allai fod ar ffurf "tayloru". Yn olaf dawr parth 
+      ar y lefel uchaf, allai fod yn un o lwyth o bethau fel au, 
+      cc, us, com, org, net neu allai edrych fel edu. Felly os rown 
+      nir holl bethau hynny at ei gilydd maen rhaid iddo fod ar 
+      ffurf johnq@tayloru.edu. Os yw hyn yn anghywir rydych chin 
+      debygol o gael eich post yn ôl ar ffurf neges wedi adlamu.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Info
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Dyma faes arall lle y gallwch roi rhywbeth ynddo ich atgoffa 
+      pwy ywr unigolyn. Mae hwn wedi ei lunio i fod yn hwy nar 
+      "Llysenw". Er enghraifft, os ydych chin cyfarfod â chyswllt 
+      busnes, gallech roi Cyfarfod yn y Symposiwm Tomatos.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Edit or Delete
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Maer ddau fotwm yman eich galluogi  chi i ddewis un 
+      cyfeiriad unigol ac yna newid unrhyw un or meysydd uchod, 
+      neu ddileur cofnod yn gyfangwbl. Dim ond un cofnod y gallwch 
+      ei ddewis ar un tro ar gyfer y botwm edit.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Add to Personal address book
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Llenwch y meysydd fel ag y maent wedi eu rhestru. Rhaid llenwir 
+      tri cyntaf (Llysenw, cyfeiriad E-bost, ac Enw cyntaf). Maer 
+      Cyfenw ar Wybodaeth ychwanegol yn ddewisol.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      LDAP
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Mae LDAP yn brotocol ar gyfer storio deunydd yn unedig a 
+      chanolog ac i gael gafael ar wybodaeth o bell. Er 
+      enghraifft, gallai prifysgol ddefnyddio LDAP fel yr un man 
+      lle y mae cyfeiriadau pob myfyriwr, aelod o staff a 
+      chyfadrannau yn cael eu storio au rhoi o fewn cyrraedd. Os 
+      yw wedi ei ffurfweddu i ddefnyddio gweinyddwr LDAP y 
+      brifysgol, gallai  SquirrelMail wedyn restru pob cyfeiriad 
+      ebost ar y campws (ynghyd âr meysydd llyfrau cyfeiriadau 
+      eraill os ydynt ar gael). Maer modd y mae SquirrelMail yn 
+      defnyddio LDAP yn wirioneddol nerthol yn yr ystyr ei fod 
+      yn <i>cyfuno</I> eich llyfr cyfeiriadau lleol ar wybodaeth am 
+      gyfeiriadau ar weinyddwr yr LDAP i gyflwynor holl wybodaeth 
+      fel pe bae yn un llyfr cyfeiriadau unigol.
+      </p><p>
+      Gallwch ffurfweddur gosodiad LDAP i ddefnyddio unrhyw 
+      weinyddwr LDAP, neu ei analluogi fel nodwedd yn gyfangwbl. 
+      Bydd angen i chi siarad â gweinyddwr eich system yngln âr 
+      nodwedd yma os oes gennych gwestiynau penodol.
+      </p><p>
+      Mae gosodiadau LDAP yn effeithior system SquirrelMail yn 
+      gyfangwbl; o ganlyniad maen rhaid eu sefydlu neu eu newid gan 
+      rhywun sydd ag awdurdod gweinyddol.
+      </p>
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/cy_GB/basic.hlp b/help/cy_GB/basic.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..b1dd889
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,58 @@
+<chapter>
+   <title>
+      Introduction to SquirrelMail
+   </title>
+   <summary>
+      Mae SquirrelMail yn fodd o archwilio eich E-Bost dros y We Fyd Eang.
+   </summary>
+   <description>
+      <p>
+      Felly beth yn union yw 
+      <A HREF="http://www.squirrelmail.org/index.php3?from=1">SquirrelMail</A>
+      Rhyngwyneb gwe i e-bost sydd wedi ei ysgrifenny yn PHP4 
+      <A HREF="http://www.php.net">PHP4</A>.  Cafodd ei gynllunio er 
+      mwyn eich galluogi chi i gael mynediad at e-bost trwy eich gweinyddwr 
+      o unrhyw le yn y byd trwy gyfrwng y We. Gallwch gael mwy o 
+      wybodaeth yngln â sut yn union y maen gwneud hyn ar  protocol IMAP
+      <A HREF="http://imap.org">yma</A>.
+      </p>
+   </description>
+</chapter>   
+
+<section>
+   <title>
+      The Basics
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Os mai dim ond cwestiwn byr sydd gennych chi, efallai yr hoffech 
+      chi edrych ar y cwestiynau syn cael eu gofyn yn aml (FAQ).
+      </p>
+      <p>
+      Mae SquirrelMail wedi ei osod mewn dwy brif ran a elwir yn 
+      fframiau. Maer ffrâm ar y chwith yn rhestrur ffolderi sydd wedi 
+      cael eu tanysgrifio ar hyn o bryd. Gallwch ddod o hyd i ragor o 
+      wybodaeth am y ffrâm chwith o dan yr adran "Folders" yn y
+      ddogfennaeth gymorth yma.
+      </p>
+      <p>
+      Ar y dde y bydd y rhan fwyaf o bethaun digwydd. Mae bar 
+      dewislen ar frig y dudalen. Bydd Sign out yn eich allgofnodi or
+      rhaglen yn ddiogel pan fyddwch chi wedi gorffen. Maer Current 
+      Folder yn dangos pa un or ffolderi a restrwyd yn y ffrâm chwith 
+      yr ydych chi ynddo ar hyn o bryd. Yn union wedi i chi logio i 
+      mewn, bydd eich INBOX yn cael ei ddangos wedi ei osod ymlaen llaw.
+      </p>
+      <p>
+      O dan y bar uchaf mae rhes o ddewisiadau dewislen:
+         <ul>
+            <li><b>Compose</b> - Llunio ac anfon e-bost all gynnwys atodiadau.
+            <li><b>Addresses</b> - Maen cynnwys rhestr o gyfeiriadau sydd yn eich llyfr cyfeiriadau personol chi.
+            <li><b>Folders</b> - e popeth syn ymwneud â thrin ffolderin digwydd yma. Gallwch ddileu, creu, ailenwi, tanysgrifio neu ddad-danysgrifio ffolderi
+            <li><b>Options</b> - Newid gosodiadau o ran sut y mae SquirrelMail yn ymateb ac yn edrych.
+            <li><b>Search</b> - Gyda chymorth yr offer yma, gallwch chwilio trwy flwch post am feini prawf penodol.
+            <li><b>Help</b> - Dyma lle rydych chin barod!
+         </ul>
+      </p>
+   </description>
+</section>   
diff --git a/help/cy_GB/compose.hlp b/help/cy_GB/compose.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..3fea314
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,182 @@
+<chapter>
+   <title>
+      Compose
+   </title>
+   <summary>
+     Maer nodwedd yma yn fodd i chi anfon negesau i wahanol bobl o SquirrelMail.
+   </summary>
+   <description>
+      <p>
+      Bydd y ddewislen Compose yn mynd â chi i dudalen Compose newydd. Yma 
+      byddwch yn dod o hyd i sawl maes ac un neu ddau o fotymau. Gan ddibynnu 
+      ar sut y gwnaethoch chi gyrraedd y man gweld Compose, efallai y bydd 
+      rhai or meysydd yma wedi cael eu llenwin barod.
+      </p>
+   </description>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      From
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Dim ond os byddwch chi wedi galluogi  mwy nag un dynodiad (trwyr 
+      ddewislen Options, Personal Preferences) y bydd y maes <b>From:</b> yn 
+      cael ei arddangos. Os ydych chi wedi gwneud hyn gallwch ddewis pa 
+      ddynodiad yr hoffech chi ei ddefnyddio, h.y. pa enw a chyfeiriad 
+      e-bost syn ymddangos fel y llinell From ar eich negesau.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      To
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Yn dilyn y maer maes <b>To:</b>. Yn y maes yma dylech deipio 
+      cyfeiriad e-bost yr unigolyn neur bobl rydych chin anfon y neges 
+      atynt. Gallwch deipio cynifer o gyfeiriadau ag y dymunwch, gan 
+      eu gwahanu ag atalnod. Gallwch hefyd bwysor botwm "Addresses" i 
+      lenwir maes. Peidiwch â phoeni os nad ywr cyfeiriad cyflawn yn 
+      cael ei arddangos. Mae hyd y maes yn un penodol, ond bydd popeth 
+      a rowch chi i mewn ynddo yn cael ei ddefnyddio, er y gall sgrolio 
+      ir dde neu ir chwith.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Cc
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Yn dilyn hwnnw y maer maes <b>CC:</b>. Talfyriad am <b>C</b>arbon 
+      <b>C</b>opy yw CC. Os ydych chi eisiau anfon copi or neges i rywun 
+      arall dyma lle y byddech chin gwneud hynny. Meddyliwch am hyn yn 
+      yr un modd ag y mae memo yn cael ei osod. Gallwch gynnwys cynifer 
+      o bobl ag y dymunwch yn y meysydd <b>To:</b>, <b>CC:</b>, a 
+      <b>BCC:</b>. Dim ond y bobl syn cael eu heffeithion uniongyrchol 
+      gan y neges fyddai yn y maes <b>To:</b> tra byddair rhai syn 
+      derbyn y neges er gwybodaeth yn unig o bosib yn y meysydd 
+      <b>CC:</b> a <b>BCC:</b>.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Bcc
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Talfyriad am <b>B</b>lind </b>C</b>arbon <b>C</b>opy yw BCC. 
+      Defnyddiwch hwn i anfon copi or e-bost i rywun <i>heb</i> ir rhai 
+      y mae eu henwau yn y meysydd <b>To:</b> neu <b>CC:</b> wybod amdano.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Subject
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Teipiwch bennawd perthnasol yma. Cofiwch, gall e-bost arbed 
+      llawer iawn o amser ac un rheswm allweddol am hyn yw pennawd 
+      testun cywir.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Addresses Button
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Bydd y botwm yma yn agor y llyfr cyfeiriadau wedi i flwch 
+      chwilio gael ei gyflwyno.. Maen rhaid i chi deipio rhywbeth i 
+      mewn ir blwch chwilio er mwyn cael canlyniad. Os ydych chi 
+      angen yr holl gyfeiriadau yn y llyfr cyfeiriadau, pwyswch y 
+      botwm List All. Mae gan y llyfr cyfeiriadau gymaint o 
+      swyddogaethau fel ei fod yn haeddu ei adran ei hun. Mae mwy o 
+      wybodaeth fanwl ar gael yn y bennod Cyfeiriadau.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Save Draft button
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Os fuoch chin cyfansoddi neges ac nad ydych chin barod iw anfon 
+      eto am ryw reswm, gallwch ddefnyddior botwm yma i gadwr
+      neges yn y ffolder Drafts. Os fyddwch chi eisiau cwblhaur neges 
+      yn ddiweddarach ai anfon allan, ewch ir ffolder Drafts, agorwch 
+      y neges a byddwch yn dychwelyd ir dudalen Compose lle mae eich 
+      neges wedi ei llenwi i mewn.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Priority
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Os yw gweinyddwr eich system wedi ei alluogi, bydd rhestr gwympo 
+      or enw "Priority" ar gael ir dde or botymau. Dyma lle gallwch 
+      ddewis pa mor bwysig ywr neges. Gallai neges â blaenoriaeth uchel 
+      gael ei chyflwyno mewn dull gwahanol gan raglen bost y sawl syn 
+      ei dderbyn. Sylwch y bydd gor-ddefnyddior swyddogaeth yma yn 
+      golygu na fydd yn cael yr un effaith.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Message Body
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Diben y blwch mawr gwag yw cynnwys unrhyw beth y dymunwch ei roi 
+      ynddo. Os oes ffeil lofnod wedi ei chadw bydd honnon ymddangos 
+      yma hefyd. Dyma lle rydych yn teipio prif ran eich neges.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Attach
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Ar waelod y dudalen Compose, maer nodwedd yma yn eich galluogi 
+      i gynnwys ffeil gydach e-bost. Rhaid ir ffeil yma fod wedi ei 
+      lleoli ar eich peiriant neu rwydwaith <i>lleol</i> os am ei 
+      atodi. Mae botwm  pori ar gael felly gallwch chwilio drwy 
+      strwythur eich cyfeiriaduron a chlicio ar y ffeil sydd iw 
+      chynnwys. Fel arall gallwch deipion uniongyrchol i mewn ir 
+      maes atodi os ydych chin gwybod beth yw enwr llwybr cyfan 
+      ac union enwr ffeil. Y cyfan sydd yn rhaid i chi ei wneud yw 
+      pwysor botwm Add i restrur ffeil a ddewiswyd yn atodiad a 
+      bydd yn ymddangos oddi tano.
+      </p>
+      <p>
+      Unwaith y bydd un ffeil o leiaf yn cael ei chyflwyno iw hatodi 
+      bydd botwm arall yn dod ir golwg. Gallwch ddileu un ffeil neu 
+      ragor a atodwyd trwy ddewis y ffeil neu ffeiliau tramgwyddus a 
+      phwysor botwm dileu atodiadau. a ddewiswyd.
+      <p>
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/cy_GB/folders.hlp b/help/cy_GB/folders.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..bfbb6f1
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,94 @@
+<chapter>
+   <title>   
+      Folders
+   </title>   
+   <summary>
+     Gallwch storio negesau mewn gwahanol ffolderi. Mae hyn yn arbennig 
+     o ddefnyddiol os oes gennych chi lawer o e-bost ac eisiau cadw 
+     trefn arno. Maer dewis Folders yn fodd i chi drin eich ffolderi.
+   </summary>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      Subscribed Folders and the Left Frame
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Maer ffolderi sydd wedi cael eu tanysgrifio ar hyn o bryd wedi eu rhestru yn y man sydd wedi ei liwio ar y chwith. Gall
+wch osod y ffrâm yma i adnewyddun awtomatig yn y dudalen Options. Ar frig y ffrâm chwith mae pennawd mawr, amlwg. Os oes newi
+diadau wedi eu gwneud ir ffolderi a danysgrifiwyd trwy ddefnyddior eitem dewislen ffolderi, gallwch adnewyddur rhestr yma trw
+y ddefnyddior cyswllt o dan y teitl. Teitl y cyswllt yma yw refresh folder list.
+      </p><p>
+      Post sydd wedi ei dderbyn sydd yn y ffolder cyntaf a restrir. Ir dde or ffolder cyntaf mae rhif mewn cromfachau( ) syn 
+dangos sawl e-bost sydd <i>heb eu darllen</i>. Maer nifer yman debygol o fod yn wahanol i gyfanswm yr e-byst syn cael eu hard
+dangos yn y ffrâm dde. O dan y prif ffolder maen debyg y gwelwch chi ffolderi neu is-ffolderi eraill. Bydd lliwiaur ffolderi 
+yma yn newid yn ôl y themâu y byddwch yn eu dewis yn y dudalen Options.
+
+      </p>
+   </description>
+</section>   
+
+<section>
+   <title>
+      Delete
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Gallwch ddileu unrhyw ffolder sydd wedi ei harddangos yn y blwch rhestr gwympo ir chwith or botwm Delete. Sylwch na fyd
+d y rhestr yma yn cynnwys yr holl ffolderi syn cael eu harddangos efallai. Allwch chi ddim dileu ffolderi arbennig fel eich f
+folder Sent neu Trash, ac ni allwch ddileu INBOX wrth gwrs.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+
+<section>
+   <title>
+      Create
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+Dim ond teipior enw rydych chin ei ddymuno i mewn ir blwch testun a phwysor botwm Create sydd angen ei wneud i greu ffo
+lderi. Os ydych chi eisiau ir ffolder yma fod yn is-ffolder o un arall, gallwch ddewis honno yn y blwch cwympo gydar rhestr o
+ ffolderi.
+      </p>
+      <p>
+      Ar rai gweinyddwyr post, mae dau fath o ffolder. Mae un syn cynnwys negesau, ac un syn cynnwys ffolderi. Efallai y gwel
+wch ddewis or enw Let this folder contain subfolders. Os welwch chi hynny ai archwilio, dim ond ffolderi y bydd y ffolder a g
+rëwch yn gallu ei ddal, ac nid unrhyw negesau. Fel arall, dim ond negesau y byddwch chin gallu eu storio ynddi, a dim ffolder
+i.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Rename
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+Gallwch ailenwi unrhyw ffolder sydd wedi ei harddangos yn y blwch rhestr gwympo ir chwith or botwm Rename. Sylwch <b>na
+</b> all y rhestr yma gynnwys yr holl ffolderi sydd wedi eu harddangos yn y ffrâm chwith. Am resymau amlwg, allwch chi ddim a
+ilenwir ffolderi Sent, Trash na INBOX.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Unsubscribe and Subscribe
+   </title>
+   <description>
+      Diffiniadau:<br>
+      <i>Tanysgrifio</i>: Cofrestru ffolder âr gweinyddwr post, gan eich 
+                          galluogi chi iw weld yn y rhestriadau ffolderi.
+      <br><i>Dad-danysgrifio</i>: Y gwrthwyneb i danysgrifio. Mae hwn yn 
+                              dad-danysgrifio ffolder or gweinyddwr post.
+      <br><p>
+      Gallwch ddewis cymaint o ffolderi ag y dymunwch, naill ai or blwch tanysgrifio neur blwch dad-danysgrifio, yna cliciwch
+ ar y botwm o dan y blwch er mwyn i hyn ddigwydd. Byddwch yn sylwi fod y ffolderin symud ir blwch arall. Yna gallwch ail-dany
+sgrifio iddynt, neu ddad-danysgrifio eto fel y dymunwch.
+      </p>
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/cy_GB/main_folder.hlp b/help/cy_GB/main_folder.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..ecf5aea
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,78 @@
+<chapter>
+   <title>
+      Message Index
+   </title>
+   <summary>
+     Efallai fod yr enwn swnion gymhleth, ond dim ond y rhestr o negesau 
+     ebost sydd mewn ffolder arbennig yw hyn.
+   </summary>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      The Message Index
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Wedi i chi glicio ar ffolder, byddwch yn cael eich arwain (yn y 
+      ffrâm dde) ir mynegai negesau. Mae hwn yn rhestru neges
+      au yn y ffolder wedi ei dewis. O dan y ddewislen mae llinell 
+      syn eich hysbysu pa bost rydych chin edrych arno yn rhifol a 
+      beth yw eich cyfanswm
+      </p><p>
+      Er enghraifft: Edrych ar negesau <B>20</B> i <B>30</B> (cyfanswm o 45).
+      </p><p>
+      Sylwch y gall cyfanswm nifer y negesau fod yn wahanol i nifer 
+      y post nad yw wedi ei ddarllen, sydd ir dde or prif ffolder post.
+      </p><p>
+      Yn nesaf at hynny mae bar yn cynnwys pedwar botwm. Ar yr ochr chwith 
+      mae blwch rhestr gwympo. Maer blwch yn rhestrur ffolderi yr ydych 
+      wedi tanysgrifio amdanynt ar hyn o bryd. Bydd unrhyw neges wedi ei 
+      dewis yn cael ei symud ir ffolder a ddewiswyd pan wthiwch fotwm 
+      Move. Gallwch symud mwy nag un neges ar unwaith. Ir dde pellaf 
+      or bar yma mae botwm syn cael ei ddefnyddio i ddileu negesau wedi 
+      eu dewis. Yr unig beth syn rhaid ei wneud yw dewis Junk Mail a 
+      phwysor botwm. Ir chwith or botwm Delete mae dau fotwm syn fodd 
+      i chi farcio negesau wedi eu dewis naill ai fel Read neu Unread.
+      </p><p>
+          Yn dilyn hynny daw bar yn cynnwys tri maes (From, Date a Subject). 
+          Maer penawdau yma yn gwahanur tabl negesau yn rhannau rhesymegol. 
+          Mae From yn dweud wrthych chi pwy sydd wedi anfon y neges, 
+          neu o leiaf o ba gyfeiriad ebost y daeth. Mae Date yn dangos 
+          y diwrnod yr anfonwyd yr ebost. Mae Subject yn dangos y gair 
+          a deipiodd y sawl syn ei anfon yn destun. <b>Sylwch</b>: Rhwng 
+          y colofnau Date a Subject mae colofn fechan nad ywn cynnwys 
+          label. Gallai fod +, ! neu A yno. Os welwch chir + mae hyn yn 
+          golygu fod gan y neges atodiadau; os welwch chir A, mae hynnyn 
+          golygu eich bod wedi ateb y neges, ac os welwch chir !, yna 
+          roedd y neges wedi ei marcio fel un brys!
+      </p><p>
+          Yr hyn syn weddill ywr tabl negesau ei hun. Byddwch yn sylwi 
+          fod negesau nad ydych wedi eu darllen mewn llythrennau trwm
+          tra bo negesau yr edrychwyd arnynt mewn testun arferol. Maer 
+          tabl yma yn cynnwys pedwar maes. Ar y chwith pellaf mae blwch 
+          dewis. Oi ddewis, bydd y neges ar yr un llinell yn dilyn yr 
+          un drefn weithredu ag a drafodwyd or blaen (symud, marcio, 
+          darllen, heb ddarllen a dileu). Maer cyswllt Toggle 
+          All ar frig y rhestr yn fodd i chi wirior holl flychau 
+          dewis ar unwaith.
+       <br>
+          O dan y pennawd From bydd enwr sawl a anfonodd y neges wedi 
+          ei restru. Fawr o syndod meddech chi! Ond cofiwch, does dim
+          rhaid i chi ddarllen hwn! Y dyddiad syn cael ei restru 
+          nesaf ac, yn olaf, y testun.
+      </p>
+      <p>
+      Os yw eich blwch post yn cynnwys nifer o negesau, bydd y 
+      rhestr yn cael ei rhannu ar draws mwy nag un dudalen heb i 
+      chiorfod wneud dim, a bydd y dudalen gyntaf yn cael ei 
+      harddangos. I edrych ar y tudalennau eraill, defnyddiwch y 
+      cysylltau Previous a Next ar frig y rhestr negesau ac ar 
+      ei gwaelod. Gallwch hefyd neidio i dudalen benodol trwy glicio 
+      ar un or rhifau (mae pob un y cynrychioli tudalen). Os cliciwch 
+      chi ar Show All byddwch yn analluogir tudalennu (paginating), a 
+      bydd yr holl negesau yn cael eu harddangos ar un dudalen fawr.
+      </p>
+      
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/cy_GB/options.hlp b/help/cy_GB/options.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..4cfa269
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,302 @@
+<chapter>
+   <title>
+      Options
+   </title>
+   <summary>
+Gallwch deilwrior modd y mae SquirrelMail yn edrych ac yn ymateb i chi trwy osod dewisiadau gwahanol yn yr adran yma.
+   </summary>
+   <description>
+      <p>
+Un or pethau gwych am SquirrelMail ywr modd y gallwch ei deilwrio. Gan ddibynnu ar y ffurfwedd, efallai y bydd gennych 
+sawl dewis o ran themâu, ieithoedd, ffolderi a dewisiadau eraill. Gallwch newid pob un or rhain heb effeithio ar unrhyw ddefn
+yddiwr arall ar y system. Mae pump prif ran o leiaf ir Options: Personal, Display, Message Highlighting, Folders ac Index Ord
+er. Gall fod mwy o rannau ar gael. Bydd hyn yn dibynnu ar y modd y mae eich SquirrelMail wedi ei osod.
+      </p>
+   </description>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      Personal Information
+   </title>
+   <description>
+      <b>Enw Llawn</b><br>
+      Dylech roi eich enw cyflawn yma. Er enghraifft, "John Jones". Dymar hyn syn cael ei ddangos i bobl syn derbyn neges gen
+nych. Byddant yn gweld ei fod yn dod oddi wrth "John Jones". Os na fyddwch chin ei deipio i mewn, yna byddant yn ei weld och 
+cyfeiriad e-bost, "jjones@mydomain.org".
+      <br><br>
+
+      <b>Cyfeiriad E-bost</b><br>
+      <i>Dewisol</i> - Os yw eich cyfeiriad e-bost yn wahanol ir hyn syn cael ei neilltuon awtomatig, gallwch ei newid yma.
+      <br><br>
+
+      <b>Reply To</b><br>
+      <i>Dewisol</i> - Dewisol - Dymar cyfeiriad e-bost y bydd pobl yn anfon ato pan fyddant yn ateb eich neges. Os yw hwn yn
+ wahanol ir cyfeiriad e-bost yr ydych chin anfon eich neges ohono, gallwch ei deipio yma. Mae hwn yn ddefnyddiol os ydych chi
+ eisiau i bobl ateb ich cyfrif Yahoo yn hytrach nag i gyfeiriad eich swyddfa.
+      <br><br>
+
+      <b>Multiple Identities</b><BR>
+Cliciwch ar y cyswllt yma i olygu mwy ag un dynodiad. Mae hwn yn ddefnyddiol os ydych chi eisiau dewis rhwng gwahanol linella
+u From ar gyfer negesau gwahanol (yn cynnwys eich cyfeiriad e-bost gartref neu yn y gwaith er enghraifft.) Gallwch ychwanegu 
+cynifer o ddynodiadau ag y dymunwch ar y dudalen syn ymddangos. Byddwch yn cael cynnig dewis or rhain wrth gyfansoddi neges.
+<br><br>
+
+      <b>Dyfynnu Ateb</b><BR>
+      Os ydych chin pwyso Reply ar neges, byddwch yn gweld y ffurflen Compose âr neges wreiddiol wedi ei dyfynnu arni. O flae
+n y neges yma syn cael ei dyfynnu, gall fod brawddeg  fel  <tt>Ysgrifennodd John Jones</tt>: wedi ei gosod (os daeth y neges 
+yr ydych yn ei hateb oddi wrth John Jones yn wreiddiol). Y llinell ddyfyniad ywr enw ar hyn. Gallwch ddewis sut y maer llinel
+l yn edrych yma.
+
+<BR>
+      <UL>
+      <LI><B>No Citation</B><br>
+      Dim llinell ddyfyniad o fath yn y byd.<br><br>
+      <LI><B>Author Said</B><br>
+      Mae hwn yn cynhyrchur llinell: <tt>Meddai John Jones</tt>: lle y bydd John Jones yn cael ei newid i enwr sawl yr ydych 
+yn ateb ei neges.
+<br><br>
+      <LI><B>Quote Who XML</B><br>
+      Mae hwn yn cynhyrchur llinell: <TT>&lt;quote who="John Doe"&gt;</TT>.<br><br>
+      <LI><B>User-Defined</B><br>
+     Mae hyn yn fodd i chi  ddiffinio eich llinell ddyfyniad eich hun. Yn y ddau flwch testun isod, gallwch deipio dechrau a 
+diwedd y dyfyniad. Bydd enwr awdur yn cael ei gynnwys rhwng y rhain.
+      </UL><br><br>
+
+      <b>Llofnod</b><br>
+      <i>Dewisol</i> - Mae Llofnodau wedi eu hatodi ar waelod pob neges a anfonwch chi. Os ydych chi eisiau llofnod, maen rha
+id i chi wneud yn siwr eich bod yn archwilior blwch gwirio wrth ymyl "use a signature", ac yna nodwch yr hyn y dymunwch ich l
+lofnod fod yn y blwch oddi tano.
+      <br><br>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Display Preferences
+   </title>
+   <description>
+     <b>Thema</b><br>
+      Mae SquirrelMail yn cynnig themâu lliw gwahanol fel y gallwch wneud y gwylion bleser. Gallwch ddewis o blith y niferoed
+d sydd wedi eu rhestru yno os y dymunwch.
+      <br><br>
+
+      <b>Addasur Daflen Arddull</b><br>
+      Dim ond newid y lliwiau syn dilyn o newid thema. Gall taflen arddull newid mwy, maint y ffont syn cael ei ddefnyddio ga
+n SquirrelMail er enghraifft.
+      <br><br>
+
+      <b>Iaith</b><br>
+      Os nad Saesneg yw eich iaith gyntaf, gallwch newid iaith y rhan fwyaf or pethau syn cael eu harddangos yn rhwydd. Os yw
+ eich dewis iaith ar y rhestr, gallwch ei dewis a bydd pob neges mewn perthynas â SquirrelMail yn yr iaith honno yn y dyfodol
+. Sylwch nad ywn cyfieithu negesau e-bost a ddaw i mewn nag enwau ffolderi.
+      <br><br>
+
+      <b>Defnyddio Javascript</b><br>
+      Un on prif nodau wrth greu SquirrelMail oedd i beidio â chynnwys unrhyw Javascript ar unrhyw un on tudalennau. Fodd byn
+nag, cynhyrchodd rhai on datblygwyr wasanaeth llyfr cyfeiriadau da iawn syn defnyddio Javascript. Ychwanegwyd rhai swyddogaet
+hau eraill syn perthyn i Javascript ato hefyd. Yn hytrach nai gymryd oddi yno, rydym bellach yn cynnig y dewis i chi o ddefny
+ddio HTML pur neu alluogi  Javascript hefyd. Os nad ydych chin gwybod beth y mae hyn yn ei olygu, y peth gorau i chi ei wneud
+ yw dewis Autodetect.
+
+      <br><br>
+
+      <b>Nifer o Negesau iw Mynegio</b><br>
+      Dymar nifer o negesau syn cael eu dangos ar y tro mewn ffolder. Os oes mwy nar nifer yma yn y ffolder, byddwch yn gweld
+ cyswllt "Previous" a "Next" uwchben ac o dan y rhestriad a fydd yn mynd â chi ir negesau blaenorol neu nesaf.
+
+      <br><br>
+
+      <b>Galluogi Page Selector</b><br>
+      Bydd gosod hwn i Yes yn dangos rhifau tudalennau uwchben ac o dan y rhestr negesau fel y gallwch neidion gyflym i dudal
+en benodol o negesau. Gall y rhif <b>Maximum pages to show</b> gyfyngu ar sawl rhif tudalen a fydd yn cael eu harddangos uwch
+ben ac o dan y rhestr negesau.
+br><br>
+
+      <b>Wrap incoming text at</b><br>
+      Nifer y nodau y dylem eu caniatáu cyn lapior testun. Mae hwn yn atal negesau rhag sgrolio ymhell oddi ar y sgrîn. Fel a
+rfer maen ddiogel rhoi 86 yma, ond mae rhyddid i chi ei newid i beth bynnag y dymunwch.
+      <br><br>
+
+      <b>Maent y ffenest olygu</b><br>
+      Pa mor llydan hoffech chi eich blwch "Compose" Dyma nifer y nodau fesul llinell y gallwch eu teipio cyn lapio yn yr ad
+ran Compose.
+      <br><br>
+
+      <b>Lleoliad Botymau wrth Gyfansoddi</b><br>
+      Lle maer botymau Addresses, Save Draft a Sendr<br><br>
+
+      <b>Fformat Arddangos Llyfr Cyfeiriadau</B><br>
+      Dewiswch sut yr hoffech chi arddangos y llyfr cyfeiriadau. Os ydych chi eisiau iddo fod mor gytûn ag syn bosib â phob p
+orwr, defnyddiwch HTML. Dewiswch Javascript os ydych chin gwybod fod eich porwr yn ei gynnal. Bydd yn arddangos llyfr cyfeiri
+adau mwy deniadol.
+      <br><br>
+
+      <b>Dangos Fersiwn HTML Heb Ofyn</b><br>
+      Os ydych chin derbyn neges yn y fformat text a HTML, gallwch ddewis a ydych chi eisiau gweld y fersiwn HTML (Yes) neur 
+fersiwn text (No) heb ofyn.
+br><br>
+
+      <b>Cynhwyswch Fi yn CC pan ddefnyddiaf Reply All</b><br>
+      Mae Reply All yn anfon eich ateb i bawb a dderbyniodd y neges wreiddiol, yn cynnwys chi eich hun. I hepgor eich cyfeiri
+ad e-bost eich hun, gosodwch hwn i No.
+      <br><br>
+
+      <b>Galluogi Mailer Display</b><BR>
+Wrth edrych ar neges, mae hwn yn dangos pa raglen e-bost a ddefnyddiodd y sawl ai hanfonodd.
+      <br><br>
+
+      <b>Dangos Delweddau wedi eu Hatodi âr Neges</b><br>
+      Os fydd rhywun yn anfon neges atoch yn cynnwys un neu fwy o ddelweddau wedi eu hatodi ach bod wedi gosod hwn i Yes, byd
+d y delweddaun cael eu harddangos ar unwaith pan edrychwch chi ar y neges.
+      <br><br>
+
+      <b> Galluogi Cyswllt Subtle Printer Friendly
+</b><br>
+Mae hwn yn nodir modd y bydd y cyswllt Fersiwn y gellir ei Argraffu yn cael ei ddangos.
+      <br><br>
+
+      <b>Galluogi Printer Friendly Clean Display</b><br>
+      Bydd hwn yn glanhaur neges gan wneud ir argraffu edrych yn well.
+      <br><br>
+
+      <b>Dewisiadau eraill</b><br>
+      Gan ddibynnu ar ffurfwedd eich arsefydliad SquirrelMail, efallai y bydd mwy o ddewisiadau iw gweld yma. Gyda lwc byddan
+t yn ddigon hawdd eu deall.
+      <br><br>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Message Highlighting
+   </title>
+   <description>
+      Deilliodd y syniad yma or ffaith ei bod yn anodd iawn gwahaniaethu rhwng pa negesau a ddaeth o ble wrth ddarllen trwyr 
+rhestr o negesau os ydych chi wedi tanysgrifio i nifer o restrau postio. O ddefnyddio Message Highlighting, gallwch gael lliw
+ cefndir pob neges o un rhestr bostio yn wahanol i liw rhestr arall.
+
+Cliciwch ar [New] i greu un newydd, neu [Edit] i olygu un sydd gennych yn barod a bydd y dewisiadaun ymddangos isod.
+br><br>
+
+
+      <b>Adnabod Enw</b><br>
+      Dymar enw a welwch chi syn disgrifior hyn ydyw. Er enghraifft, os ydych chin tanlinellu negesau oddi wrth eich mam, efa
+llai y byddech yn gosod hwn i "Oddi wrth Mam".
+      <br><br>
+
+      <b>Lliw</b><br>
+      Dymar union liw y bydd y cefndir. Gallwch ddewis o blith nifer o liwiau wedi eu diffinio ymlaen llaw a ddewiswyd gennym
+ ar eich cyfer, neu gallwch deipior cod HEX i gael y lliw y dymunwch (h.y. a6b492). Os penderfynwch chi deipio eich lliw eich
+ hun, rhaid i chi hefyd ddewis y botwm radio yn y pen blaen fel y gellir ei wirio.
+      <br><br>
+
+      <b>Cyfateb</b><br>
+      Yma gallwch ddewis y frawddeg syn cyfateb. Or blwch cwympo, gallwch ddewis pa faes pennawd i gyfateb iddo (to, from, su
+bject...) ac yn y blwch testun gallwch deipior frawddeg i gyfateb (mam@yahoo.com).
+      <br><br>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Folder Preferences
+   </title>
+   <description>
+        <b>Llwybr Ffolder</b><br>
+      Ni fydd hwn yn cael ei arddangos ar rai systemau. Os na welwch chir dewis yma, anwybyddwch hyn. Ar systemau eraill, mae
+ hon yn nodwedd eithaf angenrheidiol. Fel arfer y dewis sydd yno ywr un ddylai fod yno. Dymar ffolder yn eich cyfeiriadur Hom
+e syn dal eich holl ffolderi e-bost. Os nad ydych chin deall hyn, gadewch fel ag y mae.
+      <br><br>
+
+      <b>Ffolder Trash</b><br>
+      Gallwch ddewis pa negesau ffolder a fydd yn cael eu hanfon yma pan wnewch chi eu dileu. Os nad ydych chi eisiau i neges
+au wedi eu dileu fynd ir trash, gosodwch hwn i "Don't use Trash".
+      <br><br>
+
+      <b>Ffolder Sent</b><br>
+      Gallwch ddewis i ba ffolder y byddwch yn anfon eich negesau Sent iddo. Os nad ydych chi eisiaur rhain, gosodwch i "Don'
+t use Sent".
+
+      <br><br>
+
+      <b>Ffolder Ddrafft</b><br>
+      Gallwch ddewis i ba ffolder y byddwch yn anfon y negesau y cadwch fel rhai drafft. Os nad ydych chi eisiau defnyddio hw
+n, gosodwch i "Don't use Drafts".
+
+      <br><br>
+
+      <b> Lleoliad rhestr ffolderi
+</b><br>
+      Mae hwn yn nodi a ydych chi eisiaur rhestr ffolderi ar y chwith neu ir dde och ffenest.
+
+      <br><br>
+
+      <b> Lled eich rhestr ffolderi
+</b><br>
+      Gydar dewis yma, gallwch ddewis pa mor llydan y dymunwch ir rhestr ffolderi fod. Os oes gennych chi enwau hir iawn ar f
+folderi neu os ydych chin defnyddio ffontiau mawr, maen beth da i osod hwn yn eithaf uchel. Fel arall, dylech ei osod yn isel
+ fel nad ydych chin gwastraffu lle ar y sgrîn.
+
+      <br><br>
+
+      <b> Rhestr ffolderi Auto refresh
+</b><br>
+      Mae SquirrelMail yn gallu adnewyddur rhestriad ffolderi ar ochr chwith ffenest eich porwr.Bydd hwn yn diweddaru nifer y
+ negesau nad ydynt wedi cael eu gweld ym mhob ffolder hefyd. Mae hwn yn ddull da o edrych am negesau heb eu gweld yn yr INBOX
+ heb fod yn rhaid clicio arno bob tro.
+      <br><br>
+
+      <b> Galluogi Hysbysiad Neges heb ei Darllen
+</b><br>
+      Maer dewis yman nodi sut i arddangos negesau heb eu gweld yn y rhestriad ffolderi ar ochr dde eich ffenest  porwr. Os f
+yddwch chin gosod hwn i No Notification, ni fyddwch yn cael eich hysbysu o negesau heb eu gweld. Os wnewch chi ei osod i INBO
+X, pan fydd gennych negesau newydd , bydd y gair INBOX yn troin drwm a bydd rhif yn ymddangos ir dde ohono i ddweud sawl nege
+s newydd sydd ynddo. Os wnewch chi ei osod i All Folders, bydd hyn yn digwydd ar bob ffolder. Os fyddwch chin sylwi fod llwyt
+hor rhestr ffolderi yn wirioneddol ara deg, gallwch osod hwn i INBOX neu None a dylai hynny gyflymu pethau.
+
+      <br><br>
+
+      <b> Y math o hysbysiad yngln â negesau sydd heb eu gweld
+</b><br>
+      Pan fo negesau newydd mewn ffolder, bydd y dewis yman dweud am naill ai ddangos  nifer y negesau newydd neu hefyd i dda
+ngos cyfanswm y negesau yn y ffolder hwnnw.
+      <br><br>
+
+      <b> Galluogi Collapsable Folders
+</b><br>
+      Mae Collapsable Folders yn fodd i chi 'blygu neu grebachu  ffolder syn cynnwys is-ffolderi fel na fydd yr is-ffolderi w
+edi eu harddangos. Gallwch grebachu ffolder trwy glicio ar y - y drws nesaf iddo ai wneud yn fwy eto trwy glicio ar yr arwydd
+ +. Mae gosod hwn i No yn analluogir crebachu.
+
+      <br><br>
+
+      <b> Panel Show Clock on Folders
+</b><br>
+      rhestr ffolderi a sut y byddai'n edrych (Y=year, D=day, H=hour, M=minute, S=second). Maer dewis <b>Hour Format</b> isod
+ yn rhoir dewis i chi o gloc 12 awr neu 24 awr.
+      <br><br>
+
+      <b> Chwilior Cof
+</b><br>
+      Os fyddwch chin chwilio blwch postio, bydd y chwiliad yn cael ei gadw fel y gallwch ei gyrchun gyflym yn ddiweddarach. 
+Mae hwn yn diffinio sawl chwiliad blwch post fydd yn cael eu cadw.
+
+      <br><br>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Index Order
+   </title>
+   <description>
+      Maer adran yman rhoi rheolaeth i chi dros y rhestr negesau. Gallwch ddewis faint o wybodaeth rydych chi ei eisiau yn y 
+rhestr negesau ac ym mha drefn y dylai gael ei arddangos.
+      <br><br>
+      Defnyddiwch y cysylltau  Up and Down i symud colofnau o gwmpas, Del i fynd â cholofn or arddangosydd ac Add i ychwanegu
+ un.
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/cy_GB/read_mail.hlp b/help/cy_GB/read_mail.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..23892fd
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,156 @@
+<chapter>
+   <title>
+      Reading an email message
+   </title>
+   <summary>
+Maer gallu i ddarllen neges e-bost yn un o nodweddion mwyaf sylfaenol unrhyw gleient e-bost. Fodd bynnag, mae gan Squir
+relMail nifer o nodweddion i chi ar gyfer yr adeg y byddwch yn darllen eich negesau. Mae hyn yn egluro beth y gall pob un oho
+nynt ei wneud.
+   </summary>
+   <description>
+      <p>
+Cliciwch ar destun post arbennig a bydd y neges honno yn cael ei dangos. Un peth y byddwch yn sylwi arno yw fod cyfeiri
+adau e-bost a chyfeiriadau gwe yn gysylltau byw fel y gallwch glicio arnynt ac anfon e-bost neu agor tudalen. Nodwedd arall a
+rbennig o hwylus yw fod llinynnau post wedi eu codio yn ôl lliw. Y dull safonol o ateb yw dyfynnur neges flaenorol â > cyn po
+b llinell. Mae SquirrelMail yn gweld hyn ac yn eu codio yn ôl lliw. Bydd gan neges sydd wedi ei hateb liw gwahanol ar yr ateb
+ oi gymharu âr testun newydd. Mae hwn yn gweithio ddwy haen i lawr. Mae bar dewislen arall yn cael ei gyflwyno yn awr o dan d
+dewisiadaur prif ddewislen. Maer bar yma mewn tair rhan. Ar yr ochr chwith gallwch ddileu neu ddychwelyd ir crynodeb. Yn y ca
+nol mae modd llywion uniongyrchol  rhwng negesau. Ar y dde, mae swyddogaethau postio amrywiol yn cael eu cyflwyno.
+      </p>
+   </description>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      Message List
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Cliciwch ar y cyswllt yma i ddychwelyd ir ffolder y daethoch ohono.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Delete
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+ Cliciwch ar y cyswllt yma i ddileur neges syn cael ei gwylio ar hyn o bryd. Mae pob atodiad syn perthyn i bost syn 
+cael ei ddileu yn cael eu dileu hefyd. Gallwch atal atodiadau rhag cael eu colli trwy eu Llwytho i Lawr yn gyntaf (mae hyn yn
+ cael ei esbonio ymhellach ymlaen yn y bennod yma).<br>
+Yn y cyd-destun yma, mae dileun golygu y bydd y neges yn cael ei symud ir ffolder syn cael ei alwn Trash. Os ydych chi eisiau
+ cadwr neges wedir cyfan, edrychwch ar y ffolder Trash a symudwch y neges allan oddi yno.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Navigation
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+Yng nghanol y bar mae botymau llywio. Bydd Previous yn gyswllt gweithredol os allwch ei ddefnyddio ac yn destun plaen f
+el arall. Bydd clicio ar y cyswllt yma yn dangos y neges flaenorol heb i chi orfod mynd yn ôl i edrych ar yr arddangosiad cry
+no o negesau. Maer un peth yn wir am y cyswllt Next a fydd yn eich symud ymlaen ir post syn dilyn yn syth ar ôl yr un yr ydyc
+h yn edrych arno.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Forward
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+Ar y dde, bydd y cyswllt Forward, oi bwyso, yn agor y dudalen Compose syn cynnwys yr e-bost y buoch yn edrych arno or b
+laen mewn blwch testun o dan y tag "--Original Message--". Mae "Fwd:" wedi ei ychwanegu at y llinell destun wreiddiol ai osod
+ yn y maes cywir. Maer meysydd amrywiol ar gyfer anfon i gyfeiriad yn barod i chi eu llenwi. Gallwch osod y cyrchwr yn y blwc
+h testun er mwyn ychwanegu sylwadau ir testun sydd ynon barod. Gallwch ddefnyddior nodwedd atodiad hefyd.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Reply
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+ ei ychwanegu at y llinell destun wreiddiol ai osod yn y maes testun. Unwaith eto, bydd testun y neges wreiddiol yn cael ei d
+dyfynnu yn y blwch testun. Y tro yma bydd y symbol ">" yn cael ei osod o flaen y testun gwreiddiol. Efallai y sylwch chi nad 
+oes gan ran or testun gwreiddiol y symbol ">". Mae hyn oherwydd lapio llinell a gall fod nad oes modd ei osgoi. Ceisiwch osod
+ y gwerth <i>Wrap incoming text</i> yn y dudalen Options i rif mwy. Efallai y bydd hyn yn helpu. Gallwch wneud sylwadau mewn 
+unrhyw ran or blwch testun yn ogystal âr neges a ddyfynnwyd. Gallwch ddefnyddior nodwedd atodiad hefyd.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Reply All
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+Yr un ywr stori yma âr un am "reply" ac eithrior ffaith y bydd yr holl gyfeiriadau sydd wedi eu rhestru yn y pennawd  y
+n derbyn y post.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      View all headers
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+Bydd hwn yn dangos y pennyn cyfan ar gyfer y neges e-bost. Mae hwn yn cynnwys y llwybr a ddilynodd y neges i gyrraedd y
+ma, a llawer o wybodaeth fanylach am y neges ei hun.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      View Printable Version
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+Os ydych chi eisiau argraffu neges, efallai yr hoffech chi glicio ar y cyswllt yma. Maen rhoi ffenest newydd i chi syn 
+cynnwys y neges ond âr holl wybodaeth a dewislenni dianghenraid wedi eu tynnu oddi yno, yn barod iw hargraffu. Bydd clicio ar
+ y botwm Print yn y ffenest yma yn gwneud hynny. Pwyswch Close i ddychwelyd ich neges.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Download this as a file
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+Ar y gwaelod, yn union uwchben y bar botymau fe welwch chir cyswllt yma. Mae clicio ar y cyswllt yma yn fodd i chi gadw
+ e-bost ar eich gyrrwr caled lleol fel neges destun blaen. Bydd pennawd syml wedi ei atodi i frig y neges hefyd.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Attachments
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Bydd unrhyw atodiadau a anfonwyd ag e-bost a dderbyniwyd yn cael ei ddangos ar waelod y neges mewn blwch lliw. Cyflwyni
+r y ffeil fel cyswllt â disgrifiad or math o ffeil ydyw ir dde ohono. Bydd clicio ar enwr ffeil naill ain dangos yr atodiad n
+eun cyflwyno deialog wedi ei lwytho i lawr gan ddibynnu ar ba fath o ffeil ydyw. Os ydych chi eisiau llwythor ffeil i lawr (y
+n hytrach nag edrych arno o bosib), cliciwch ar y cyswllt "download" ar yr ochr dde.
+<BR>
+      Os yw eich porwr gwe yn cynnal y drefn edrych ar y math o atodiad ffeil, bydd cyswllt arall, sef "view" yn cael ei ardd
+angos syn dangos y ffeil yn eich porwr.
+      </p>
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/cy_GB/search.hlp b/help/cy_GB/search.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..3810a1d
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,78 @@
+<chapter>
+   <title>
+      Search
+   </title>
+   <summary>
+      Maen chwilio trwy ffolder am feini prawf penodol. 
+   </summary>
+   <description>
+      <p>
+Trwy ddefnyddior offer buddiol yma, gallwch chwilio trwy ffolder penodol am feini prawf penodol syn cyfateb i benawdau 
+maes gwahanol.
+      </p>
+   </description>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      General Overview
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Yr unig beth syn rhaid ei wneud yw dewis y ffolder y dymunwch ei chwilio, teipior meini prawf chwilio i mewn, ac yna de
+wis y rhan or neges y dymunwch ei chwilio. Pan fyddwch chin cyflwyno eich data, bydd y rhestr o negesau yn ymddangos o dan y 
+ffurflen chwilio. Gallwch ddewis y neges y dymunwch edrych arni, ai darllen yn union fel neges arferol.
+      </p>
+      <p>
+      Sylwch mai eich ffolder gweithredol ar hyn o bryd fydd yr un diofyn i chwilio drwyddo pan fyddwch chin darllen negesau 
+ac ynan mynd ir adran chwilio. Er enghraifft, os oeddech chin pori trwy eich ffolder "Friends" ac ynan clicio ar "Search", by
+dd "Friends" eisoes wedi ei dewis iw chwilio.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      What to search through
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Ir chwith or maes mewnbwn, fe welwch chi restr gwympo o fannau syn bosib eu chwilio. Maer rhain yn cynnwys: Body, Every
+where, Subject, From, Cc, To       </p>
+      <p>
+      <b>Body</b> - Maen chwilio trwy gorff y neges. Dyma brif ran y neges lle maer deunydd pwysig wedi ei leoli.
+      </p>
+      <p>
+      <b>Everywhere</b> - Mae hwn yn chwilio popeth, yn cynnwys y pennawd cyfan ar gyfer y neges. Oni bai eich bod yn sicr ma
+i dymar hyn rydych chi ei eisiau, maen debyg nad dymar dewis i chi. Gall gynhyrchu canlyniadau na fyddech chin eu disgwyl fel
+ arfer.
+      </p>
+      <p>
+      <b>Subject</b> - Maen chwilio trwyr testunau am yr holl negesau.       </p>
+      <p>
+      <b>From</b> - Y sawl sydd wedi anfon y neges. Sylwch y gallai hyn fod yn fwy nar hyn syn cael ei arddangos yn y rhestr 
+ffolder. Mae maes "From" arferol yn cynnwys yr enw AR cyfeiriad e-bost, ond dim ond yr enw y bydd SquirrelMail yn ei arddango
+s fel arfer. Os yw eich meini prawf yn cyfateb ir cyfeiriad e-bost, ond nad ywn cael ei arddangos, bydd y neges honnon dal i 
+ddychwelyd fel pe bae wedi cyfateb.
+      </p>
+      <p>
+      <b>To</b> - Y sawl yr anfonwyd y neges ato/ati. Gall hwn fod yn nifer o gyfeiriadau, ac nid ywn un cyfeiriad e-bost yn 
+unig bob amser.
+      </p>
+      <p>
+      <b>Cc</b> - Yr un fath â "To", ar wahân ir sawl y copïwyd y neges iddo/iddi
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+   Recent Searches
+   </title>
+   <description>
+   Os ydych chi wedi galluogir dewis yma, maer dudalen Search yn arddangos hefyd olwg cyffredinol o hyd at 9 och chwiliadau m
+wyaf diweddar iw cyrchun gyflym. Cliciwch ar Search y drws nesaf ir chwiliad a restrwyd er mwyn ei wneud eto. Trwy gyfrwng y 
+cyswllt Save gallwch symud y chwiliad ir Saved Searches a fydd yn cael eu cadw hyd nes y byddwch chin pwyso Delete yn benodol
+. Cliciwch Forget i dynnu chwiliad or rhestr o chwiliadau diweddar.
+   </description>
+</section>