Changed Russian help encoding
[squirrelmail.git] / help / ca_ES / compose.hlp
CommitLineData
3da53449 1<chapter>
2 <title>
3 Redactar
4 </title>
5 <summary>
6 Amb aquesta opció, vostè podrà enviar missatges a diferent gent des de
7 SquirrelMail
8 </summary>
9 <description>
10 <p>
11 La opció del menú Redactar li portarà a una nova plana per redactar el
12 missatge. Aquí vostè trobarà diversos camps i botons. Depenent de com
13 hagi arribat a aquesta plana, alguns camps de la mateixa, podran estar
14 o no omplerts
15 </p>
16 </description>
17</chapter>
18
19<section>
20 <title>
21 A
22 </title>
23 <description>
24 <p>
25 Primer ha d'entrar la direcció de correu del destinatari o destinataris.
26 Per entrar més d'una direcció, separi-les amb el caràcter coma (",").
27 També pot utilitzar la llibreta de direccions fent clic al botó
28 Direccions. No es preocupi si no pot veure totes les direccions a la
29 caixa de text (pot ser que algunes direccions quedin amagades a un dels
30 costats d'aquesta).
31 </p>
32 </description>
33</section>
34
35<section>
36 <title>
37 CC
38 </title>
39 <description>
40 <p>
41 Esta desprès el <B>CC:</B>. CC es la abreviació per <B>C</B>arbon
42 <B>C</B>opy (Copia carbó). Si vostè desitja enviar la copia del missatge
43 a alguna altra persona, es aquí on l'ha de posar. Els destinataris del
44 missatge veuran a la gent que li arriba aquesta copia carbó.
45 </p>
46 </description>
47</section>
48
49<section>
50 <title>
51 BCC
52 </title>
53 <description>
54 <p>
55 BCC es la abreviació de <B>B</B>lind <B>C</B>arbon <B>C</B>opy
56 (Copia Carbó Blindada). Utilitzi això per enviar la copia carbó
57 blindada. El fet de que sigui blindada, implica que tothom que rebi
58 el missatge, veurà les direccions de <B>A:</B> i <B>CC:</B> però no
59 les del camp <B>BCC</B>.
60 </p>
61 </description>
62</section>
63
64<section>
65 <title>
66 Assumpte
67 </title>
68 <description>
69 <p>
70 Escrigui un títol que indiqui el motiu o contingut del missatge. Recordi
71 que aquest camp es el que es veurà en primer moment i un contingut
72 concret pot ser motiu de lectura o no del mateix, per part del receptor.
73 </p>
74 </description>
75</section>
76
77<section>
78 <title>
79 Botó de direccions
80 </title>
81 <description>
82 <p>
83 Aquest botó obrirà la llibreta de direccions. En aquesta llibreta es
84 mostraran totes les direccions que hi tinguem. També permetrà cercar
85 la direcció que contingui el text entrat a la caixa de text. Per
86 seleccionar una direcció, només caldrà fer clic al damunt de la mateixa.
87 Més informació del llibre de direccions al capítol Direccions de l'ajut.
88 </p>
89 </description>
90</section>
91
92<section>
93 <title>
94 Missatge
95 </title>
96 <description>
97 <p>
98 Aquesta caixa de text es per escriure el text que es vol enviar. Si
99 s'ha creat una signatura, aquesta ja apareixerà introduïda dins
100 d'aquesta.
101 </p>
102 </description>
103</section>
104
105<section>
106 <title>
107 Adjunt
108 </title>
109 <description>
110 <p>
111 Localitzat a la part de baix de la plana, aquesta opció permet que vostè
112 inclogui fitxers amb el missatge. El fitxer ha d'estar al seu ordinador
113 <I>local</I> o a la xarxa per adjuntar-lo. Un primer botó permet navegar
114 per buscar el fitxer a adjuntar. Una vegada trobat el fitxer, apareixerà
115 a la caixa de text Adjunt la direcció completa del fitxer. Per afegir-lo
116 a la llista d'adjunts, només cal fer clic al botó Afegir.
117 </p>
118 <p>
119 Una vegada que ja hi ha un o més d'un adjunt, apareix un botó que permet
120 esborrar el adjunts que es seleccionin amb la casella que cada adjunt
121 te al costat.
122 <p>
123 </description>
124</section>