Redactar Amb aquesta opció, vostè podrà enviar missatges a diferent gent des de SquirrelMail

La opció del menú Redactar li portarà a una nova plana per redactar el missatge. Aquí vostè trobarà diversos camps i botons. Depenent de com hagi arribat a aquesta plana, alguns camps de la mateixa, podran estar o no omplerts

A

Primer ha d'entrar la direcció de correu del destinatari o destinataris. Per entrar més d'una direcció, separi-les amb el caràcter coma (","). També pot utilitzar la llibreta de direccions fent clic al botó Direccions. No es preocupi si no pot veure totes les direccions a la caixa de text (pot ser que algunes direccions quedin amagades a un dels costats d'aquesta).

CC

Esta desprès el CC:. CC es la abreviació per Carbon Copy (Copia carbó). Si vostè desitja enviar la copia del missatge a alguna altra persona, es aquí on l'ha de posar. Els destinataris del missatge veuran a la gent que li arriba aquesta copia carbó.

BCC

BCC es la abreviació de Blind Carbon Copy (Copia Carbó Blindada). Utilitzi això per enviar la copia carbó blindada. El fet de que sigui blindada, implica que tothom que rebi el missatge, veurà les direccions de A: i CC: però no les del camp BCC.

Assumpte

Escrigui un títol que indiqui el motiu o contingut del missatge. Recordi que aquest camp es el que es veurà en primer moment i un contingut concret pot ser motiu de lectura o no del mateix, per part del receptor.

Botó de direccions

Aquest botó obrirà la llibreta de direccions. En aquesta llibreta es mostraran totes les direccions que hi tinguem. També permetrà cercar la direcció que contingui el text entrat a la caixa de text. Per seleccionar una direcció, només caldrà fer clic al damunt de la mateixa. Més informació del llibre de direccions al capítol Direccions de l'ajut.

Missatge

Aquesta caixa de text es per escriure el text que es vol enviar. Si s'ha creat una signatura, aquesta ja apareixerà introduïda dins d'aquesta.

Adjunt

Localitzat a la part de baix de la plana, aquesta opció permet que vostè inclogui fitxers amb el missatge. El fitxer ha d'estar al seu ordinador local o a la xarxa per adjuntar-lo. Un primer botó permet navegar per buscar el fitxer a adjuntar. Una vegada trobat el fitxer, apareixerà a la caixa de text Adjunt la direcció completa del fitxer. Per afegir-lo a la llista d'adjunts, només cal fer clic al botó Afegir.

Una vegada que ja hi ha un o més d'un adjunt, apareix un botó que permet esborrar el adjunts que es seleccionin amb la casella que cada adjunt te al costat.