Moving help files from ca to ca_ES
[squirrelmail.git] / help / ca_ES / options.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Opcions
4    </title>
5    <summary>
6       Vostè pot modificar la forma com SquirrelMail mira i respon segons les
7       seves preferències segons aquesta secció.
8    </summary>
9    <description>
10       <p>
11       Una de les grans coses del SquirrelMail es el grau amb el que es poden
12       personalitzar les preferències de cada usuari. Vostè pot personalitzar
13       els temes de colors, idiomes, carpetes, etc. Totes aquestes i més 
14       preferències poden ser modificades sense que això afecti a cap altra
15       usuari del sistema. Hi ha quatre menús: informació personal, ressaltat 
16       missatges, preferències de pantalla i preferències de carpetes.
17       </p>
18    </description>
19 </chapter>
20
21 <section>
22    <title>
23       Informació personal
24    </title>
25    <description>
26       <b>Nom complet</b><br>
27       Vostè ha de posar aquí el seu nom complet. Per exemple, "Josep Sanz". 
28       Això es el que la gent veurà quan rebin un missatge seu. Si no completa
29       aquest camp, el que veurà la gent serà la direcció de correu.
30       <br><br>
31       
32       <b>Direcció de correu</b><br>
33       <i>Opcional</i> - Si la seva direcció de correu es diferent a la que
34       s'assigna automàticament, vostè la pot canviar aquí.
35       <br><br>
36       
37       <b>Respondre a</b><br>
38       <i>Opcional</i> - Aquesta es la direcció de correu que la gent utilitzarà
39       quan facin Respondre (Reply) al seu missatge. Això es útil quan volem
40       que la gent respongui a una altra direcció de correu.
41       <br><br>
42       
43       <b>Signatura</b><br>
44       <i>Opcional</i> - Es la signatura que acompanyarà a tots el missatges
45       que s'enviïn. Si vostè desitja utilitzar-la, s'haurà de seleccionar la
46       casella de verificació que té la etiqueta "Utilitzar signatura ?"
47       <br><br>
48    </description>
49 </section>
50
51 <section>
52    <title>
53       Preferències de pantalla
54    </title>
55    <description>
56       <b>Tema</b><br>
57       SquirrelMail ofereix diversos temes de colors. Vostè pot seleccionar 
58       el la combinació de colors que més li agradi.
59       <br><br>
60
61       <b>Idioma</b><br>
62       Si l'anglès no es el seu idioma, vostè pot fàcilment canviar l'idioma
63       amb el que visualitzarà la majoria de coses. Si l'idioma que vostè
64       vol es troba a la llista d'idiomes, pot seleccionar-lo i SquirrelMail
65       respondrà a gaire be tots els missatges amb aquest idioma. Observi que
66       això no tradueix els missatges de correu o els noms de les carpetes.
67       <br><br>
68
69       <b>Usar Javascript a la llista de contactes?</b><br>
70       Una de les nostres fites principals al fer SquirrelMail era no dependre
71       del llenguatge JavaScript. Però, alguns dels nostres col·laboradors, 
72       van fer un llibre de direccions molt bo que buscava l'utilitari del 
73       JavaScript. Ara, en lloc de treure'l o no utilitzar-lo, també pot 
74       utilitzar-lo en HTML. Si el seu navegador no suporta JavaScript 
75       seleccioni HTML però si sí que ho suporta, es mes pràctic el llibre
76       de direccions usant JavaScript.
77       <br><br>
78       
79       <b>Numero de missatges a indexar</b><br>
80       Aquest es el número de missatges a mostrar al mateix temps d'una carpeta.
81       Si hi han més missatges que el número a mostrar, vostè veurà uns links
82       que permetran mouràs per tots els demés missatges (anteriors i següents).
83       <br><br>
84       
85       <b>Acomodar texts entrants a</b><br>
86       El número de caràcters que es deixaran mostrar abans de acomodar el text.
87       Generalment 86 es un valor correcte però es pot canviar al gust de 
88       l'usuari.
89       <br><br>
90       
91       <b>Mida de la finestra de l'editor</b><br>
92       Vostè desitja que la caixa per redactar el missatge sigui d'una mida
93       concreta?. Aquest es el número de caràcters que vostè podrà prémer
94       abans de canviar automàticament la línia.
95       <br><br>
96       
97       <b>Ample de la columna de la llista de carpetes</b><br>
98       A la part de l'esquerra, vostè veurà la llista de carpetes. Amb aquesta
99       opció pot definir com serà d'ample aquesta columna. Això s'ha de mirar
100       segons les mides de les fonts o si té carpetes on els noms son llargs.
101       S'ha de mirar de configurar de forma que no quedi espai buit.
102       <br><br>
103       
104       <b>Actualització automàtica de la llista de carpetes</b><br>
105       SquirrelMail te la funció de refrescar el contingut del menú de carpetes.
106       Això pot ser útil per veure quan hi han missatges no llegits a l'INBOX.
107       <br><br>
108    </description>
109 </section>
110
111 <section>
112    <title>
113       Ressaltat de missatges
114    </title>
115    <description>
116       La idea d'això va venir per que en molts casos, s'està donat d'alta a
117       diverses llistes de distribució i quan arriben molts missatges, es 
118       difícil veure d'on venen cadascú. Amb això, podrà ressaltar amb un color
119       els missatges que arribin d'una llista, amb un altra els d'una altra
120       llista, etc.
121       <br><br>
122       Només cal fer clic a [Nou] per crear un nou ressaltat, o [Editar] per 
123       modificar qualsevol paràmetre. Les opcions apareixeran tot seguit.
124       <br><br>
125       
126       <b>Nom per identificar-lo</b><br>
127       Això es simplement el nom que vostè defineix per aquest ressaltat.
128       Per exemple, si vostè vol ressaltar d'un color tots els missatges que
129       arribin de "jsanz@fa.upc.es", pot posar "jsanz".
130       <br><br>
131       
132       <b>Color</b><br>
133       Aquest es el color real que serà de fons. Vostè pot seleccionar d'entre
134       un número de colors definits o introduir el color en format 
135       hexadecimal (p.e. a6b492). Si vostè selecciona el seu propi color,
136       també ha de seleccionar el botó de selecció que indica que s'utilitzi
137       aquest.
138       <br><br>
139       
140       <b>Coincidència</b><br>
141       Aquí vostè ha de seleccionar quina serà la cadena de text que es buscarà
142       i a quin camp del missatge es buscarà.
143       <br><br>
144    </description>
145 </section>
146
147 <section>
148    <title>
149       Preferències de carpetes
150    </title>
151    <description>
152       <b>Ruta de la carpeta</b><br>
153       En alguns sistemes això no es mostra. Si no veu aquesta opció, no faci
154       cas d'això. En altres sistemes, aquesta en una dada necessària. 
155       Normalment aquesta opció, mostra la opció mes adient al nostre sistema.
156       Aquesta es la carpeta en el nostre directori personal d'on pengen
157       les carpetes de correu. Si vostè no entén això, deixi la opció que
158       surt al seu sistema per defecte.
159       <br><br>
160
161       <b>Paperera</b><br>
162       Vostè pot seleccionar a quina carpeta es mouran els missatges suprimits.
163       Si no desitja que els elements suprimits passin per la paperera, 
164       seleccioni la opció "No utilitzar paperera"
165       <br><br>
166       
167       <b>Elements enviats</b><br>
168       També pot indicar a quina carpeta posar els elements enviats. Si no
169       vol que es guardin els missatges enviats, seleccioni la opció "No 
170       utilitzar elements enviats".
171       <br><br>
172       
173       <b>Notificació de missatges no llegits</b><br>
174       Aquesta opció especifica com es mostrarà la llista de carpetes de 
175       l'esquerra de la pantalla. Es pot seleccionar que no s'indiqui, que
176       només indiqui la carpeta d'entrada o totes les carpetes. En el cas
177       de que seleccioni que notifiqui els missatges no llegits, quan
178       hagin missatges no llegits a qualsevol carpeta, aquesta es mostrarà 
179       en <B>negreta</B>.
180       <br><br>
181       
182       <b>Tipus de notificació de missatges no llegits</b><br>
183       Quan nou missatges arriben a una carpeta, aquesta opció diu com es 
184       notificarà. Les opcions son dues: només no llegits (4) o no llegits i
185       total (4/27).
186       <br><br>
187    </description>
188 </section>