Moving help files from ca to ca_ES
[squirrelmail.git] / help / ca_ES / folders.hlp
1 <chapter>
2    <title>   
3       Carpetes
4    </title>   
5    <summary>
6       Vostè pot desar missatges a diferents carpetes. Això es especialment
7       útil si te molts missatges i desitja tenir-los ordenats. La opció de
8       carpetes permet modificar les preferències de les seves carpetes.
9    </summary>
10 </chapter>
11
12 <section>
13    <title>
14       Carpetes donades d'alta i la part de l'esquerra de la pantalla
15    </title>
16    <description>
17       <p>
18       Les carpetes donades d'alta estan llistades a la part de l'esquerra de
19       la pantalla. Aquesta part es pot actualitzar automàticament cada cert 
20       temps (mirar a opcions -> pantalla). A la part de l'esquerra, a dalt 
21       hi ha el títol i a sota hi ha un link que permet refrescar la llista
22       de carpetes.
23       </p><p>
24       La primera carpeta mostrada conte el correu rebut. Al costat d'aquesta
25       carpeta s'indiquen els missatges no llegits. Es pot canviar per que 
26       també indiqui els missatges que hi ha en total a la carpeta (mirar 
27       opcions -> pantalla).
28       </p>
29    </description>
30 </section>   
31
32 <section>
33    <title>
34       Suprimir carpeta
35    </title>
36    <description>
37       <p>
38       Vostè pot suprimir qualsevol carpeta mostrada al menú deslligable.
39       Aquesta llista <B>no</B> inclou totes les carpetes mostrades.
40       Les carpetes especials com la INBOX, Sent o Trash no poden ser 
41       suprimides.
42       </p>
43    </description>
44 </section>
45
46
47 <section>
48    <title>
49       Crear carpeta
50    </title>
51    <description>
52       <p>
53       Pot crear carpetes només escrivint el nom i fent clic al botó crear.
54       Si vol que la carpeta sigui creada dins d'una altra, seleccioni 
55       la carpeta que contindrà la nova carpeta al menú deslligable.
56       </p>
57       <p>
58       A alguns servidors, hi han dos tipus de carpetes. Una que conté 
59       missatges i una altra que només conté carpetes. Si vostè fa que una 
60       carpeta contingui missatges, aquesta no podrà contenir carpetes, o 
61       al inrevés
62       </p>
63    </description>
64 </section>
65
66 <section>
67    <title>
68       Canviar nom d'una carpeta
69    </title>
70    <description>
71       <p>
72       Vostè pot canviar el nom d'una carpeta mostrada a el menú deslligable.
73       Una vegada seleccionat només cal fer clic al boto Canviar nom.
74       <B>No</B> es pot canviar el nom de les carpetes INBOX, Sent i Trash.
75       </p>
76    </description>
77 </section>
78
79 <section>
80    <title>
81       Donar-se d'alta i baixa
82    </title>
83    <description>
84       Definicions:<br>
85       <I>Donar-se d'alta</I>: per donar d'alta una carpeta i veure-la a la
86                               llista de carpetes.<br>
87       <I>Donar-se de baixa</I>: per donar de baixa una carpeta i no veure-la
88                                 a la llista de carpetes.<br>
89       <br><p>
90       Vostè pot seleccionar les carpetes que desitgi per donar-les d'alta o 
91       de baixa, desprès fa clic al botó corresponent de l'acció que vol
92       realitzar. Notarà que les carpetes es mouen d'una llista a l'altra.
93       Això ho pot fer tantes vegades com desitgi.
94       </p>
95    </description>
96 </section>