Getting ready for 1.4.0 RC1
[squirrelmail.git] / help / nl_NL / folders.hlp
CommitLineData
58e63a56 1<chapter>
2 <title>
3 Mappen
4 </title>
5 <summary>
6 Berichten kunnen worden opgeslagen in verschillende mappen.
215e04bb 7 Dit is met name handig als u veel e-mailberichten ontvangt en dit geordend
58e63a56 8 wilt houden. De optie Mappen stelt u in staat bewerkingen uit
9 te voeren op uw mappen.
10 </summary>
11</chapter>
12
13<section>
14 <title>
215e04bb 15 Aangemelde mappen en het linkerframe
58e63a56 16 </title>
17 <description>
18 <p>
215e04bb 19 Mappen waarop u zich momenteel heeft aangemeld worden in het
20 in het linkerframe weergegeven. Dit
58e63a56 21 frame kan automatisch ververst worden door dit in te
215e04bb 22 stellen via de Opties-pagina. Bij wijzigingen
23met betrekking tot de mappen kunt u het linkerframe handmatig
24verversen met de link die vlak onder de grote, dikgedrukte kop bovenin dit
25frame staat.
58e63a56 26 </p><p>
27 De eerste map die weergegeven wordt bevat binnengekomen
28 berichten. Erachter staat een nummer tussen haakjes dat
29 het aantal <I>ongelezen</I> berichten in die map weergeeft.
30 Dit nummer kan verschillen van het totaal aantal berichten
31 in die map. Onder de hoofdmap staan waarschijnlijk nog
32 andere mappen of submappen. De kleur van deze folders
33 verschilt afhankelijk van de stijl die u kunt kiezen in
34 het Opties-menu.
35 </p>
36 </description>
37</section>
38
39<section>
40 <title>
41 Verwijderen
42 </title>
43 <description>
44 <p>
215e04bb 45 U kunt een map verwijderen door deze te selecteren uit de selectielijst
46 en vervolgens op de verwijderknop te drukken. De lijst bevat niet alle mappen:
47 speciale mappen zoals Verzonden/Sent, Prullenbak/Trash en uiteraard INBOX kunnen
58e63a56 48 niet verwijderd worden.
49 </p>
50 </description>
51</section>
52
53
54<section>
55 <title>
56 Aanmaken
57 </title>
58 <description>
59 <p>
60 U kunt nieuwe mappen toevoegen door een naam voor de map
61 in het tekstveld in te voeren en op de Aanmaken knop te klikken.
62 Als u wilt dat deze map een submap wordt van een andere, kunt u
215e04bb 63 die selecteren in de selectielijst met mappen.
64 Alle mappen dienen sowieso een submap van de map Inbox te zijn.
58e63a56 65 </p>
215e04bb 66 </description>
58e63a56 67</section>
68
69<section>
70 <title>
71 Hernoemen
72 </title>
73 <description>
74 <p>
75 U kunt bestaande mappen een andere naam geven door deze uit de selectielijst
76 te kiezen en op de knop ernaast te klikken. Op het volgende scherm kunt u de
77 nieuwe naam opgeven. Wederom kunt u niet de speciale mappen Verzonden/Sent,
78 Prullenbak/Trash en INBOX hernoemen.
79 </p>
80 </description>
81</section>
82
83<section>
84 <title>
85 Aan- en afmelden
86 </title>
87 <description>
88 Aan- en afmelden is als volgt gedefinieerd:<BR>
89 <i>Aanmelden</i>: Een map opgeven bij de mailserver zodat u de inhoud
90 kunt bekijken.<br>
91 <i>Afmelden</i>: Het tegenovergestelde. Hiermee meldt u een map af
92 bij de mailserver waardoor u deze niet meer kunt
93 inzien.<br>
94 <br><p>
95 U kunt zoveel mappen als u wilt tegelijk aanmelden of afmelden. Klik
96 op de knop onder de lijst om de opdracht te verwerken. Het zal u
97 opvallen dat de mappen verplaatst worden naar de andere lijst. U kunt
98 ze dan weer aan- of afmelden.
99 </p>
100 </description>
101</section>