Getting ready for 1.4.0 RC1
[squirrelmail.git] / help / nl_NL / folders.hlp
1 <chapter>
2    <title>   
3       Mappen
4    </title>   
5    <summary>
6       Berichten kunnen worden opgeslagen in verschillende mappen.
7       Dit is met name handig als u veel e-mailberichten ontvangt en dit geordend
8       wilt houden. De optie Mappen stelt u in staat bewerkingen uit
9       te voeren op uw mappen.
10    </summary>
11 </chapter>
12
13 <section>
14    <title>
15       Aangemelde mappen en het linkerframe
16    </title>
17    <description>
18       <p>
19       Mappen waarop u zich momenteel heeft aangemeld worden in het
20       in het linkerframe weergegeven. Dit
21       frame kan automatisch ververst worden door dit in te
22       stellen via de Opties-pagina. Bij wijzigingen 
23 met betrekking tot de mappen kunt u het linkerframe handmatig
24 verversen met de link die vlak onder de grote, dikgedrukte kop bovenin dit 
25 frame staat.
26       </p><p>
27       De eerste map die weergegeven wordt bevat binnengekomen
28       berichten. Erachter staat een nummer tussen haakjes dat
29       het aantal <I>ongelezen</I> berichten in die map weergeeft.
30       Dit nummer kan verschillen van het totaal aantal berichten
31       in die map. Onder de hoofdmap staan waarschijnlijk nog
32       andere mappen of submappen. De kleur van deze folders
33       verschilt afhankelijk van de stijl die u kunt kiezen in
34       het Opties-menu.
35       </p>
36    </description>
37 </section>   
38
39 <section>
40    <title>
41       Verwijderen
42    </title>
43    <description>
44       <p>
45       U kunt een map verwijderen door deze te selecteren uit de selectielijst
46       en vervolgens op de verwijderknop te drukken. De lijst bevat niet alle mappen:
47       speciale mappen zoals Verzonden/Sent, Prullenbak/Trash en uiteraard INBOX kunnen
48       niet verwijderd worden.
49       </p>
50    </description>
51 </section>
52
53
54 <section>
55    <title>
56       Aanmaken
57    </title>
58    <description>
59       <p>
60       U kunt nieuwe mappen toevoegen door een naam voor de map
61       in het tekstveld in te voeren en op de Aanmaken knop te klikken.
62       Als u wilt dat deze map een submap wordt van een andere, kunt u
63       die selecteren in de selectielijst met mappen. 
64       Alle mappen dienen sowieso een submap van de map Inbox te zijn.
65       </p>
66       </description>
67 </section>
68
69 <section>
70    <title>
71       Hernoemen
72    </title>
73    <description>
74       <p>
75       U kunt bestaande mappen een andere naam geven door deze uit de selectielijst
76       te kiezen en op de knop ernaast te klikken. Op het volgende scherm kunt u de
77       nieuwe naam opgeven. Wederom kunt u niet de speciale mappen Verzonden/Sent,
78       Prullenbak/Trash en INBOX hernoemen.
79       </p>
80    </description>
81 </section>
82
83 <section>
84    <title>
85       Aan- en afmelden
86    </title>
87    <description>
88       Aan- en afmelden is als volgt gedefinieerd:<BR>
89       <i>Aanmelden</i>: Een map opgeven bij de mailserver zodat u de inhoud
90                         kunt bekijken.<br>
91       <i>Afmelden</i>:  Het tegenovergestelde. Hiermee meldt u een map af
92                         bij de mailserver waardoor u deze niet meer kunt
93                         inzien.<br>
94       <br><p>
95       U kunt zoveel mappen als u wilt tegelijk aanmelden of afmelden. Klik
96       op de knop onder de lijst om de opdracht te verwerken. Het zal u
97       opvallen dat de mappen verplaatst worden naar de andere lijst. U kunt
98       ze dan weer aan- of afmelden.
99       </p>
100    </description>
101 </section>