Updated help files for nl_NL
[squirrelmail.git] / help / nl_NL / basic.hlp
CommitLineData
58e63a56 1<chapter>
2 <title>
215e04bb 3 Inleiding Webmail
58e63a56 4 </title>
5 <summary>
215e04bb 6 Webmail stelt u in staat uw e-mail te lezen via het World Wide Web.
58e63a56 7 </summary>
8 <description>
9 <p>
215e04bb 10 Webmail is een applicatie waarmee u via het Internet overal ter wereld uw e-mail kunt
11 lezen.
58e63a56 12 </p>
13 </description>
14</chapter>
15
16<section>
17 <title>
18 De Basis
19 </title>
20 <description>
21 <p>
22 Als u een specifieke vraag heeft, kunt u de FAQ raadplegen.
23 </p>
24 <p>
215e04bb 25 Het WebMail venster is verdeeld in twee gedeelten (frames). Het
26 linkerframe geeft alle mappen weer die voor uw e-mailaccount op de server actief zijn. Meer
27 informatie over het linkerframe is te vinden in het onderdeel "Mappen"
58e63a56 28 van deze handleiding.
29 </p>
30 <p>
215e04bb 31 Het grotere rechtergedeelte is de plaats waar de meeste actie zal plaatsvinden.
32 Bovenin vindt u een menubalk. <I>Afmelden</I> zorgt ervoor dat u op een
33 veilige manier Webmail verlaat als u klaar bent. Achter <I>Huidige map</I>
34 staat in welke map op de server u zich momenteel bevindt.
58e63a56 35 Na het inloggen wordt standaard de inhoud van de map INBOX weergegeven.
36 </p>
37 <p>
215e04bb 38 Onder de bovenste balk vindt u is een menuregel met de voglende opties:
58e63a56 39 <ul>
40 <li><b>Nieuw bericht</b> - Hiermee kunt u nieuwe e-mailberichten opstellen en versturen.
41 <li><b>Adressen</b> - Geeft toegang tot uw adresboek.
215e04bb 42 <li><b>Mappen</b> - Hier kunt u de mappen bewerken: toevoegen, verwijderen, hernoemen, etc.
43 <li><b>Opties</b> - Via dit menu kunt u instellingen wijzigen.
58e63a56 44 <li><b>Zoeken</b> - De zoekfunctie laat u zoeken door uw e-mailberichten.
215e04bb 45 <li><b>Help</b> - De helppagina's waarop u zich nu bevindt!
58e63a56 46 </ul>
47 </p>
48 </description>
49</section>