documentation updates
[squirrelmail.git] / doc / i18n.txt
2005-04-08 tokuldocumentation updates
2004-11-24 tokuladding information about ngettext
2004-09-28 tokulinfo about Bengali
2004-09-07 tokulcharset totals
2004-09-06 tokuladding some i18n information
2004-08-31 tokuladding i18n doc (unfinished)