Fixing CVS
authorphilippe_mingo <philippe_mingo@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Fri, 23 May 2003 17:19:16 +0000 (17:19 +0000)
committerphilippe_mingo <philippe_mingo@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Fri, 23 May 2003 17:19:16 +0000 (17:19 +0000)
git-svn-id: https://svn.code.sf.net/p/squirrelmail/code/trunk/squirrelmail@4911 7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0

locale/cy_GB/LC_MESSAGES/squirrelmail.po [deleted file]

diff --git a/locale/cy_GB/LC_MESSAGES/squirrelmail.po b/locale/cy_GB/LC_MESSAGES/squirrelmail.po
deleted file mode 100644 (file)
index 6d3bbfc..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,3054 +0,0 @@
-# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
-# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
-# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
-#
-#, fuzzy
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: squirrelmail.po,v 1.1.2.2 2002/12/07 20:05:36 philippe_mingo Exp \n"
-"POT-Creation-Date: 2002-12-07 18:05+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2003-03-21 15:25+0100\n"
-"Last-Translator: Andrew Rawlins <awr@aber.ac.uk>\n"
-"Language-Team: Welsh Cymraeg <squirrelmail-i18n@lists.sourceforge.net>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-
-msgid "Address Book"
-msgstr "Llyfr Cyfeiriadau"
-
-msgid "All"
-msgstr "Pawb"
-
-msgid "Name"
-msgstr "Enw"
-
-msgid "E-mail"
-msgstr "E-bost"
-
-msgid "Info"
-msgstr "Gwybodaeth"
-
-msgid "Source"
-msgstr "Ffynhonnell"
-
-msgid "To"
-msgstr "At"
-
-msgid "Cc"
-msgstr "Cc"
-
-msgid "Bcc"
-msgstr "Bcc"
-
-msgid "Use Addresses"
-msgstr "Defnyddiwch Gyfeiriadau"
-
-msgid "Address Book Search"
-msgstr "Chwilio'r Llyfr Cyfeiriadau"
-
-msgid "Search for"
-msgstr "Chwiliwch am"
-
-msgid "in"
-msgstr "yn"
-
-msgid "All address books"
-msgstr "Pob llyfr cyfeiriad"
-
-msgid "Search"
-msgstr "Chwilio"
-
-msgid "List all"
-msgstr "Rhestrwch bob un"
-
-#, c-format
-msgid "Unable to list addresses from %s"
-msgstr "Methu â rhestru cyfeiriadau o %s"
-
-msgid "Your search failed with the following error(s)"
-msgstr "Methodd eich chwiliad âr camgymeriad(au) canlynol"
-
-msgid "No persons matching your search was found"
-msgstr "Doedd neb yn cyfateb i'ch chwiliad"
-
-msgid "Return"
-msgstr "Dychwelyd"
-
-msgid "Close"
-msgstr "Cau"
-
-msgid "Nickname"
-msgstr "Llysenw"
-
-msgid "Must be unique"
-msgstr "Rhaid bod yn unigryw"
-
-msgid "E-mail address"
-msgstr "Cyfeiriad e-bost"
-
-msgid "First name"
-msgstr "Enw cyntaf"
-
-msgid "Last name"
-msgstr "Cyfenw"
-
-msgid "Additional info"
-msgstr "Gwybodaeth ychwanegol"
-
-msgid "No personal address book is defined. Contact administrator."
-msgstr "Does dim llyfr cyfeiriadau personol wedi ei ddiffinio. Cysylltwch â'r gweinyddydd"
-
-msgid "You can only edit one address at the time"
-msgstr "Un cyfeiriad yn unig y gallwch ei olygu ar y tro"
-
-msgid "Update address"
-msgstr "Diweddarwch y cyfeiriad"
-
-msgid "ERROR"
-msgstr "CAMGYMERIAD"
-
-
-msgid "Unknown error"
-msgstr "Camgymeriad anhysbys"
-
-msgid "Add address"
-msgstr "Ychwanegwch gyfeiriad"
-
-msgid "Edit selected"
-msgstr "Golygwch hyn a ddewiswyd"
-
-msgid "Delete selected"
-msgstr "Dilewch yr hyn a ddewiswyd"
-
-#, c-format
-msgid "Add to %s"
-msgstr "Ychwanegwch at %s"
-
-msgid "Draft Email Saved"
-msgstr "Cadwyd yr E-bost Drafft"
-
-msgid "Could not move/copy file. File not attached"
-msgstr "Methu â symud/copïo'r ffeil. Dim ffeil ynghlwm"
-
-msgid "Original Message"
-msgstr "Neges Wreiddiol"
-
-msgid "Subject"
-msgstr "Pwnc"
-
-msgid "From"
-msgstr "Oddi wrth"
-
-msgid "Date"
-msgstr "Dyddiad"
-
-msgid "Draft Saved"
-msgstr "Drafft wedi ei gadw"
-
-msgid "Your Message has been sent"
-msgstr "Anfonwyd eich Neges"
-
-msgid "From:"
-msgstr "Oddi wrth:"
-
-msgid "To:"
-msgstr "At:"
-
-msgid "CC:"
-msgstr "CC:"
-
-msgid "BCC:"
-msgstr "BCC;"
-
-msgid "Subject:"
-msgstr "Pwnc:"
-
-msgid "Send"
-msgstr "Anfonwch"
-
-msgid "Attach:"
-msgstr "Atodwch:"
-
-msgid "Add"
-msgstr "Ychwanegwch"
-
-msgid "Delete selected attachments"
-msgstr "Dilëwch atodiadau a ddewiswyd"
-
-msgid "Priority"
-msgstr "Blaenoriaeth"
-
-msgid "High"
-msgstr "Uchel"
-
-msgid "Normal"
-msgstr "Normal"
-
-msgid "Low"
-msgstr "Isel"
-
-msgid "Receipt"
-msgstr "Derbynneb"
-
-msgid "On read"
-msgstr "Wrth ddarllen"
-
-msgid "On Delivery"
-msgstr "Wrth gyrraedd"
-
-msgid "Signature"
-msgstr "Llofnod"
-
-msgid "Addresses"
-msgstr "Cyfeiriadau"
-
-msgid "Save Draft"
-msgstr "Cadwch y Drafft"
-
-msgid "You have not filled in the \"To:\" field."
-msgstr "Dydych chi ddim wedi llenwi'r maes \"At:\"."
-
-msgid "said"
-msgstr "meddai"
-
-msgid "quote"
-msgstr "dyfyniad"
-
-msgid "who"
-msgstr "pwy"
-
-msgid "Viewing a text attachment"
-msgstr "Edrych ar destun wedi ei atodi"
-
-msgid "View message"
-msgstr "Edrychwch ar neges"
-
-msgid "Download this as a file"
-msgstr "Llwythwch hyn i lawr fel ffeil"
-
-msgid "Viewing a message attachment"
-msgstr "Edrych ar neges wedi ei atodi"
-
-msgid "Date:"
-msgstr "Dyddiad:"
-
-msgid "Cc:"
-msgstr "Cc:"
-
-msgid "Bcc:"
-msgstr "Bcc:"
-
-msgid "more"
-msgstr "mwy"
-
-msgid "less"
-msgstr "llai"
-
-msgid "Illegal folder name.  Please select a different name."
-msgstr "Enw ffolder anghyfreithlon. Dewiswch enw gwahanol."
-
-msgid "Click here to go back"
-msgstr "Cliciwch yma i ddychwelyd"
-
-msgid "You have not selected a folder to delete. Please do so."
-msgstr "Dydych chi ddim wedi dewis ffolder i'w ddileu. Gwnewch hynny."
-
-msgid "Folders"
-msgstr "Ffolderi"
-
-msgid "Subscribed successfully!"
-msgstr "Wedi tanysgrifion llwyddiannus!"
-
-msgid "Unsubscribed successfully!"
-msgstr "Wedi dad-danysgrifion llwyddiannus!"
-
-msgid "Deleted folder successfully!"
-msgstr "Wedi dileur ffolder yn llwyddiannus!"
-
-msgid "Created folder successfully!"
-msgstr "Wedi creu ffolder yn llwyddiannus!"
-
-msgid "Renamed successfully!"
-msgstr ""
-
-msgid "refresh folder list"
-msgstr ""
-
-msgid "Create Folder"
-msgstr ""
-
-msgid "as a subfolder of"
-msgstr ""
-
-msgid "None"
-msgstr ""
-
-msgid "Let this folder contain subfolders"
-msgstr ""
-
-msgid "Create"
-msgstr ""
-
-msgid "Rename a Folder"
-msgstr "Ailenwch Ffolder"
-
-msgid "Select a folder"
-msgstr "Dewiswch ffolder"
-
-msgid "Rename"
-msgstr "Ailenwch"
-
-msgid "No folders found"
-msgstr "Dim golwg o ffolderi"
-
-msgid "Delete Folder"
-msgstr "Dilëwch Ffolder"
-
-msgid "Delete"
-msgstr "Dilëwch"
-
-msgid "Unsubscribe"
-msgstr "Dad-danysgrifiwch"
-
-msgid "Subscribe"
-msgstr "Tanysgrifiwch"
-
-msgid "No folders were found to unsubscribe from!"
-msgstr "Dim golwg o ffolderi i ddad-danysgrifio ohonynt!"
-
-msgid "No folders were found to subscribe to!"
-msgstr "Dim golwg o ffolderi i danysgrifio iddynt!"
-
-msgid "You have not selected a folder to rename. Please do so."
-msgstr "Dydych chi ddim wedi dewis ffolder i'w ailenwi. Gwnewch hynny."
-
-msgid "Rename a folder"
-msgstr "Ailenwch ffolder"
-
-msgid "New name:"
-msgstr "Enw newydd:"
-
-msgid "Submit"
-msgstr "Cyflwynwch"
-
-msgid "ERROR: Help files are not in the right format!"
-msgstr "CAMGYMERIAD: Maer ffeiliau Help yn y fformat anghywir!"
-
-msgid "Help"
-msgstr "Help"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"The help has not been translated to %s.  It will be displayed in English "
-" instead."
-msgstr "Ni chyfieithwyd yr help i %s. Bydd yn ymddangos yn Saesneg yn lle hynny."
-
-msgid "Some or all of the help documents are not present!"
-msgstr "Nid yw rhai neu bob un o'r dogfennau help yn bresennol!"
-
-msgid "Table of Contents"
-msgstr "Cynnwys" 
-
-msgid "Previous"
-msgstr "Blaenorol"
-
-msgid "Next"
-msgstr "Nesaf"
-
-msgid "Top"
-msgstr "Brig"
-
-msgid "Viewing an image attachment"
-msgstr "Edrych ar lun fel atodiad"
-
-msgid "INBOX"
-msgstr "MEWNFLWCH"
-
-msgid "purge"
-msgstr "chwynnu"
-
-msgid "Last Refresh"
-msgstr "Adnewyddiad Diwethaf"
-
-msgid "Login"
-msgstr "Mewngofnodi"
-
-msgid "%s Logo"
-msgstr "Logo %s"
-
-msgid "SquirrelMail version %s"
-msgstr "fersiwn %s SquirrelMail "
-
-msgid "By the SquirrelMail Development Team"
-msgstr "Gan y Tîm Datblygu SquirrelMail"
-
-msgid "%s Login"
-msgstr "Mewngofnodi %s"
-
-msgid "Name:"
-msgstr "Enw:"
-
-msgid "Password:"
-msgstr "Cyfrinair:"
-
-msgid "<No subject>"
-msgstr "<Dim pwnc>"
-
-msgid "No messages were selected."
-msgstr "Ni ddewiswyd unrhyw negesau"
-
-msgid "General Display Options"
-msgstr "Dewisiadau Arddangos Cyffredinol"
-
-msgid "Theme"
-msgstr "Thema"
-
-msgid "Default"
-msgstr "Diofyn"
-
-msgid "Custom Stylesheet"
-msgstr "Taflen Arddull Barod"
-
-msgid "Language"
-msgstr "Iaith"
-
-msgid "Use Javascript"
-msgstr "Defnyddiwch Javascript"
-
-msgid "Autodetect"
-msgstr "Awto-ganfod"
-
-msgid "Always"
-msgstr "Bob Tro"
-
-msgid "Never"
-msgstr "Byth"
-
-msgid "Mailbox Display Options"
-msgstr "Dewisiadau Arddangos Blwch Post"
-
-msgid "Number of Messages to Index"
-msgstr "Nifer y Negesau i'w Mynegeio"
-
-msgid "Enable Alternating Row Colors"
-msgstr "Galluogi Lliwiau Bob yn Ail Rhes"
-
-msgid "Enable Page Selector"
-msgstr "Galluogi Dewisydd Tudalen"
-
-msgid "Maximum Number of Pages to Show"
-msgstr "Mwyafswm y Tudalennau i'w Dangos"
-
-msgid "Message Display and Composition"
-msgstr "Dangos a Chyfansoddi Neges"
-
-msgid "Wrap Incoming Text At"
-msgstr "Lapio'r Testun sy'n Cyrraedd Yn"
-
-msgid "Size of Editor Window"
-msgstr "Maint y Ffenest Olygu"
-
-msgid "Location of Buttons when Composing"
-msgstr "Lleoliad y Botymau wrth Gyfansoddi"
-
-msgid "Before headers"
-msgstr "Cyn y penawdau"
-
-msgid "Between headers and message body"
-msgstr "Rhwng y penawdau a phrif ran y neges"
-
-msgid "After message body"
-msgstr "Ar ôl prif ran y neges"
-
-msgid "Addressbook Display Format"
-msgstr "Ffurf Arddangos y Llyfr Cyfeiriadau"
-
-msgid "Javascript"
-msgstr "Javascript"
-
-msgid "HTML"
-msgstr "HTML"
-
-msgid "Show HTML Version by Default"
-msgstr "Dangoswch fersiwn HTML yn Ddiofyn"
-
-msgid "Include Me in CC when I Reply All"
-msgstr "Cynhwyswch Fi yn CC wrth Ateb Pawb"
-
-msgid "Include CCs when forwarding messages"
-msgstr "Cynhwyswch Cc wrth anfon negesau ymlaen"
-
-msgid "Enable Mailer Display"
-msgstr "Galluogwch Dangos y Postiwr" 
-
-msgid "Display Attached Images with Message"
-msgstr "Dangoswch Luniau sydd Ynghlwm âr Neges"
-
-msgid "Enable Subtle Printer Friendly Link"
-msgstr "Galluogwch Gyswllt Argraffydd-Gyfeillgar"
-
-msgid "Enable Printer Friendly Clean Display"
-msgstr "Galluogwch Sgrîn Glir Argraffydd-Gyfeillgar"
-
-msgid "Enable request/confirm reading"
-msgstr "Galluogwch cais/cadarnhau darllen"
-
-msgid "Always compose in a new window"
-msgstr "Cyfansoddwch mewn ffenest newydd bob tro"
-
-msgid "Width of compose window"
-msgstr "Lled y ffenest gyfansoddi"
-
-msgid "Height of compose window"
-msgstr "Uchder y ffenest gyfansoddi"
-
-msgid "Append signature before reply/forward text"
-msgstr "Ychwanegwch lofnod cyn ateb/anfon testun ymlaen"
-
-msgid "Use receive date for sort"
-msgstr "Defnyddiwch ddyddiad derbyn ar gyfer trefnu"
-
-msgid "Use References header for thread sort"
-msgstr "Defnyddiwch bennawd Cyfeirnodau yn ôl llinyn"
-
-msgid "Special Folder Options"
-msgstr "Dewisiadau Ffolder Arbennig"
-
-msgid "Folder Path"
-msgstr "Llwybr Ffolderi"
-
-msgid "Do not use Trash"
-msgstr "Peidiwch â defnyddio'r Bin Sbwriel"
-
-msgid "Trash Folder"
-msgstr "Ffolder Bin Sbwriel"
-
-msgid "Do not use Sent"
-msgstr "Peidiwch â defnyddio Anfon"
-
-msgid "Sent Folder"
-msgstr "Ffolder Post a Anfonwyd"
-
-msgid "Do not use Drafts"
-msgstr "Peidiwch â Defnyddio Drafftiau"
-
-msgid "Draft Folder"
-msgstr "Ffolder Drafftiau"
-
-msgid "Folder List Options"
-msgstr "Dewisiadau Rhestr Ffolderi"
-
-msgid "Location of Folder List"
-msgstr "Lleoliad y Rhestr Ffolderi"
-
-msgid "Left"
-msgstr "Chwith"
-
-msgid "Right"
-msgstr "Dde"
-
-msgid "pixels"
-msgstr "picselau"
-
-msgid "Width of Folder List"
-msgstr "Lled y Rhestr Ffolderi"
-
-msgid "Minutes"
-msgstr "Munudau"
-
-msgid "Seconds"
-msgstr "Eiliadau"
-
-msgid "Minute"
-msgstr "Munud"
-
-msgid "Auto Refresh Folder List"
-msgstr "Ailadnewyddwch y Rhestr Ffolderi yn awtomatig"
-
-msgid "Enable Unread Message Notification"
-msgstr "Galluogwch Hysbysiad Neges heb ei Ddarllen"
-
-msgid "No Notification"
-msgstr "Dim Hysbysiad"
-
-msgid "Only INBOX"
-msgstr "MEWNFLWCH yn unig"
-
-msgid "All Folders"
-msgstr "Pob Ffolder"
-
-msgid "Unread Message Notification Type"
-msgstr "Math o Hysbysiad am Neges heb ei Darllen"
-
-msgid "Only Unseen"
-msgstr "Heb eu Gweld yn unig"
-
-msgid "Unseen and Total"
-msgstr "Heb eu Gweld a Chyfanswm"
-
-msgid "Enable Collapsable Folders"
-msgstr "Galluogi Ffolderi Hyblyg" 
-
-msgid "Show Clock on Folders Panel"
-msgstr "Dangos Cloc ar y Panel Ffolderi"
-
-msgid "No Clock"
-msgstr "Dim Cloc"
-
-msgid "Hour Format"
-msgstr "Fformat Awr"
-
-msgid "12-hour clock"
-msgstr "Cloc 12-awr"
-
-msgid "24-hour clock"
-msgstr "Cloc 24-awr"
-
-msgid "Memory Search"
-msgstr "Chwilio Cof" 
-
-msgid "Disabled"
-msgstr "Analluogwyd" 
-
-msgid "Options"
-msgstr "Dewisiadau"
-
-msgid "Message Highlighting"
-msgstr "Amlygu Neges"
-
-msgid "New"
-msgstr "Newydd"
-
-msgid "Done"
-msgstr "Wedi ei wneud"
-
-msgid "Edit"
-msgstr "Golygwch"
-
-msgid "No highlighting is defined"
-msgstr "Amlygu heb ei ddiffinio" 
-
-msgid "Identifying name"
-msgstr "Adnabod enw"
-
-msgid "Color"
-msgstr "Lliw"
-
-msgid "Dark Blue"
-msgstr "Glas Tywyll"
-
-msgid "Dark Green"
-msgstr "Gwyrdd Tywyll"
-
-msgid "Dark Yellow"
-msgstr "Melyn Tywyll"
-
-msgid "Dark Cyan"
-msgstr "Gwyrddlas Tywyll"
-
-msgid "Dark Magenta"
-msgstr "Majenta Tywyll"
-
-msgid "Light Blue"
-msgstr "Glas Golau"
-
-msgid "Light Green"
-msgstr "Gwyrdd Golau"
-
-msgid "Light Yellow"
-msgstr "Melyn Golau"
-
-msgid "Light Cyan"
-msgstr "Gwyrddlas Golau"
-
-msgid "Light Magenta"
-msgstr "Majenta Golau"
-
-msgid "Dark Gray"
-msgstr "Llwyd Tywyll"
-
-msgid "Medium Gray"
-msgstr "Llwyd Canolig"
-
-msgid "Light Gray"
-msgstr "Llwyd Golau"
-
-msgid "White"
-msgstr "Gwyn"
-
-msgid "Other:"
-msgstr "Arall:"
-
-msgid "Ex: 63aa7f"
-msgstr "Ex: 63aa7f"
-
-msgid "To or Cc"
-msgstr "At neu Cc"
-
-msgid "Matches"
-msgstr "Cyfateb"
-
-msgid "Advanced Identities"
-msgstr "Dynodiadau Uwch"  
-
-msgid "Default Identity"
-msgstr "Dynodiad diofyn"  
-
-msgid "Alternate Identity %d"
-msgstr "Dynodiad Arall &d"     
-
-msgid "Add a New Identity"
-msgstr "Ychwanegwch Ddynodiad Newydd"    
-
-msgid "Full Name"
-msgstr "Enw Llawn"
-
-msgid "E-Mail Address"
-msgstr "Cyfeiriad E-bost"
-
-msgid "Reply To"
-msgstr "Atebwch I"
-
-msgid "Save / Update"
-msgstr "Cadw / Diweddaru"
-
-msgid "Make Default"
-msgstr "Gosodwch yn Ddiofyn"  
-
-msgid "Move Up"
-msgstr "Symud i Fyny"
-
-msgid "Index Order"
-msgstr "Trefn y Mynegai"
-
-msgid "Checkbox"
-msgstr "Blwch dewis"
-
-msgid "Flags"
-msgstr "Fflagiau"
-
-msgid "Size"
-msgstr "Maint"
-
-msgid ""
-"The index order is the order that the columns are arranged in the message "
-"index.  You can add, remove, and move columns around to customize them to "
-"fit your needs."
-msgstr "Trefn y mynegai yw'r drefn y mae'r colofnau wedi eu gosod ym mynegai'r negesau."
- "Gallwch ychwanegu colofnau, eu tynnu oddi yno a'u symud i'w teilwra at eich anghenion eich hun."
-
-msgid "up"
-msgstr "i fyny"
-
-msgid "down"
-msgstr "i lawr"
-
-msgid "remove"
-msgstr "symud"  
-
-msgid "Return to options page"
-msgstr "Dychwelwch i'r dudalen dewisiadau"
-
-msgid "Name and Address Options"
-msgstr "Dewisiadau Enw a Chyfeiriad"
-
-msgid "Email Address"
-msgstr "Cyfeiriad E-bost"
-
-msgid "Edit Advanced Identities"
-msgstr "Golygwch Ddynodiadau Uwch"  
-
-msgid "(discards changes made on this form so far)"
-msgstr "(yn anwybyddu newidiadau a wnaed ar y ffurflen yma hyd yn hyn)" 
-
-
-msgid "Multiple Identities"
-msgstr "Mwy nag un Dynodiad"  
-
-msgid "Same as server"
-msgstr "Yr un fath âr gweinyddwr"
-
-msgid "Timezone Options"
-msgstr "Dewisiadau Cylchfa Amser" 
-
-msgid "Your current timezone"
-msgstr "Eich cylchfa amser presennol"
-
-msgid "Reply Citation Options"
-msgstr "Dewisiadau Dyfyniadau Ateb"
-
-msgid "Reply Citation Style"
-msgstr "Arddull Dyfyniadau Ateb"
-
-msgid "No Citation"
-msgstr "Dim Dyfyniad"
-
-msgid "AUTHOR Said"
-msgstr "Meddair AWDUR" 
-
-msgid "Quote Who XML"
-msgstr "XML Dyfynnu" 
-
-msgid "User-Defined"
-msgstr "Diffiniwyd gan y Defnyddiwr"
-
-msgid "User-Defined Citation Start"
-msgstr "Dechrau Dyfyniad a ddiffiniwyd gan y Defnyddiwr"
-
-msgid "User-Defined Citation End"
-msgstr "Diwedd Dyfyniad a ddiffiniwyd gan y Defnyddiwr"
-
-msgid "Signature Options"
-msgstr "Dewisiadau Llofnod"
-
-msgid "Use Signature"
-msgstr "Defnyddiwch Lofnod" 
-
-msgid "Prefix Signature with '-- ' Line"
-msgstr "Rhowch Linell '--' cyn y Llofnod"
-
-msgid "Personal Information"
-msgstr "Gwybodaeth Bersonol"
-
-msgid "Display Preferences"
-msgstr "Dangoswch Ddewisiadau"
-
-msgid "Folder Preferences"
-msgstr "Dewisiadau Ffolderi"
-
-msgid "Successfully Saved Options"
-msgstr "Dewisiadau a Gadwyd yn Llwyddiannus"
-
-msgid "Refresh Folder List"
-msgstr "Adnewyddwch Restr Ffolderi"
-
-msgid "Refresh Page"
-msgstr "Adnewyddwch y Dudalen"
-
-msgid ""
-"This contains personal information about yourself such as your name, your "
-"email address, etc."
-msgstr "Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth bersonol amdanoch chi, fel eich enw, eich cyfeiriad e-bost, ayb."
-
-msgid ""
-"You can change the way that SquirrelMail looks and displays information to "
-"you, such as the colors, the language, and other settings."
-msgstr "Gallwch newid y modd y mae SquirrelMail yn edrych a'r ffordd y mae'n dangos gwybodaeth i chi, fel y lliwiau, yr iaith, a gosodiadau eraill."
-
-msgid ""
-"Based upon given criteria, incoming messages can have different background "
-"colors in the message list.  This helps to easily distinguish who the "
-"messages are from, especially for mailing lists."
-msgstr "Yn seiliedig ar y meini prawf a nodwyd, gall negesau sy'n cyrraedd fod â lliwiau cefndir"
-" gwahanol yn y rhestr negesau. Mae hyn yn ddull hwylus o ganfod oddi wrth"
-" bwy y mae'r negesau, yn arbennig ar gyfer rhestrau postio." 
-
-
-msgid ""
-"These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
-msgstr "Mae'r gosodiadau yman newid y modd y mae eich ffolderi yn cael eu dangos au trin."
-
-msgid ""
-"The order of the message index can be rearranged and changed to contain the"
-"headers in any order you want."
-msgstr "Mae modd ailosod a newid trefn mynegai'r negesau i gynnwys y penawdau"
-"mewn unrhyw drefn o'ch dewis chi."
-
-msgid "Message not printable"
-msgstr "Allwch chi ddim argraffu'r neges"
-
-msgid "Printer Friendly"
-msgstr "Argraffydd-Gyfeillgar" 
-
-msgid "CC"
-msgstr "cc"
-
-msgid "Print"
-msgstr "Argraffwch"   
-
-msgid "Close Window"
-msgstr "Caewch y Ffenest"
-
-msgid "View Printable Version"
-msgstr "Edrychwch ar Fersiwn y Gallwch ei Argraffu"
-
-msgid "Your message"
-msgstr "Eich neges"
-
-msgid "Sent:"
-msgstr "Anfonwyd:"
-
-msgid "Was displayed on %s"
-msgstr "Dangoswyd ar %s"
-
-msgid "Read:"
-msgstr "Darllenwch:"
-
-msgid "Viewing Full Header"
-msgstr "Edrych ar Bennawd Llawn"
-
-msgid "Message List"
-msgstr "Rhestr Negesau"
-
-msgid "Resume Draft"
-msgstr "Ailgychwynwch Drafft"
-
-msgid "Edit Message as New"
-msgstr "Golygwch Neges fel un Newydd"
-
-msgid "Forward"
-msgstr "Anfonwch Ymlaen"
-
-msgid "Reply"
-msgstr "Atebwch"
-
-msgid "Reply All"
-msgstr "Atebwch Bawb"
-
-msgid "View Full Header"
-msgstr "Edrych ar Bennawd Llawn"
-
-msgid "Mailer"
-msgstr "Postiwr"
-
-msgid "Read receipt"
-msgstr "Darllenwch dderbynneb"
-
-msgid "send"
-msgstr "anfonwch"
-
-msgid "requested"
-msgstr "gofynnwyd am"
-
-msgid "Send read receipt now"
-msgstr "Anfonwch dderbynneb a ddarllenwyd yn awr"
-
-msgid ""
-"The message sender has requested a response to indicate that you have read "
-"this message. Would you like to send a receipt?"
-msgstr "Mae'r sawl a anfonodd y neges wedi gofyn am ymateb i ddangos eich bod wedi darllen"
-"y neges yma. A hoffech chi anfon derbynneb?"
-
-msgid "You must be logged in to access this page."
-msgstr "Rhaid i chi fod wedi logio i mewn i gyrchur dudalen yma."
-
-msgid "There was an error contacting the mail server."
-msgstr "Roedd camgymeriad wrth gysylltu â'r gweinyddwr post."
-
-msgid "Contact your administrator for help."
-msgstr "Cysylltwch â'ch gweinyddydd am gymorth."
-
-msgid "edit"
-msgstr "golygu"
-
-msgid "search"
-msgstr "chwilio"
-
-msgid "delete"
-msgstr "dileu"
-
-msgid "Recent Searches"
-msgstr "Chwiliadau Diweddar"
-
-msgid "save"
-msgstr "cadw"
-
-msgid "forget"
-msgstr "anghofio"
-
-msgid "Current Search"
-msgstr "Chwiliad Presennol"
-
-msgid "Body"
-msgstr "Prif ran" 
-
-msgid "Everywhere"
-msgstr "Pob man"
-
-msgid "Search Results"
-msgstr "Canlyniadau Chwilio"
-
-msgid "No Messages found"
-msgstr "Dim negesau" 
-
-msgid "Sign Out"
-msgstr "Allgofnodi" 
-
-msgid "You have been successfully signed out."
-msgstr "Rydych wedi eich allgofnodi'n llwyddiannus."
-
-msgid "Click here to log back in."
-msgstr "Cliciwch yma i fewngofnodi eto." 
-
-msgid "Viewing a Business Card"
-msgstr "Edrych ar Gerdyn Busnes"
-
-msgid "Title"
-msgstr "Teitl"
-
-msgid "Email"
-msgstr "E-bost"
-
-msgid "Web Page"
-msgstr "Tudalen We"
-
-msgid "Organization / Department"
-msgstr "Sefydliad / Adran"
-
-msgid "Address"
-msgstr "Cyfeiriad"
-
-msgid "Work Phone"
-msgstr "Ffôn Gwaith"
-
-msgid "Home Phone"
-msgstr "Ffôn Cartref"
-
-msgid "Cellular Phone"
-msgstr "Ffôn Symudol"
-
-msgid "Fax"
-msgstr "Ffacs"
-
-msgid "Note"
-msgstr "Nodyn"
-
-msgid "Add to Addressbook"
-msgstr "Ychwanegwch at y Llyfr Cyfeiriadau"
-
-msgid "Note Field Contains"
-msgstr "Maer Maes Nodyn yn Cynnwys"
-
-msgid "Title & Org. / Dept."
-msgstr "Teitl a Sefydliad / Adran"
-
-msgid "Personal address book"
-msgstr "Llyfr Cyfeiriadau Personol"
-
-msgid "Database error: %s"
-msgstr "Camgymeriad cronfa ddata: %s"
-
-msgid "Addressbook is read-only"
-msgstr "Llyfr cyfeiriadau ar ffurf iw ddarllen yn unig" 
-
-msgid "User '%s' already exist"
-msgstr "Defnyddiwr '%s' yn bodoli eisoes"
-
-msgid "User '%s' does not exist"
-msgstr "Defnyddiwr '%s' ddim yn bodoli"
-
-msgid "Global address book"
-msgstr "Llyfr cyfeiriadau byd-eang"
-
-msgid "No such file or directory"
-msgstr "Dim ffeil na chyfeiriadur o'r fath"
-
-msgid "Open failed"
-msgstr "Methwyd ag agor"
-
-msgid "Can not modify global address book"
-msgstr "Dim modd addasu llyfr cyfeiriadau byd-eang"
-
-msgid "Not a file name"
-msgstr "Nid yw'n enw ffeil"
-
-msgid "Could not lock datafile"
-msgstr "Methu â chloi ffeil ddata"
-
-msgid "Write to addressbook failed"
-msgstr "Methwyd ag ysgrifennu at y llyfr cyfeiriadau"
-
-msgid "Error initializing addressbook database."
-msgstr "Camgymeriad wrth ymgychwyn cronfa ddatar llyfr cyfeiriadau."  
-
-msgid "Error opening file %s"
-msgstr "Camgymeriad wrth agor ffeil %s"
-
-msgid "Error initializing global addressbook."
-msgstr "Camgymeriad wrth ymgychwyn llyfr cyfeiriadau byd-eang."
-
-msgid "Error initializing LDAP server %s:"
-msgstr "Camgymeriad wrth ymgychwyn gweinyddwr LDAP %s:"
-
-msgid "Invalid input data"
-msgstr "Data mewnbwn yn annilys"
-
-msgid "Name is missing"
-msgstr "Enw ar goll"
-
-msgid "E-mail address is missing"
-msgstr "Cyfeiriad e-bost ar goll"
-
-msgid "Nickname contains illegal characters"
-msgstr "Llysenw yn cynnwys nodau anghyfreithlon"
-
-msgid "view"
-msgstr "edrych"
-
-msgid "Business Card"
-msgstr "Cerdyn Busnes"
-
-msgid "Sunday"
-msgstr "Sul"
-
-msgid "Monday"
-msgstr "Llun"
-
-msgid "Tuesday"
-msgstr "Mawrth"
-
-msgid "Wednesday"
-msgstr "Mercher"
-
-msgid "Thursday"
-msgstr "Iau"
-
-msgid "Friday"
-msgstr "Gwener"
-
-msgid "Saturday"
-msgstr "Sadwrn"
-
-msgid "January"
-msgstr "Ionawr"
-
-msgid "February"
-msgstr "Chwefror"
-
-msgid "March"
-msgstr "Mawrth"
-
-msgid "April"
-msgstr "Ebrill"
-
-msgid "May"
-msgstr "Mai"
-
-msgid "June"
-msgstr "Mehefin"
-
-msgid "July"
-msgstr "Gorffennaf"
-
-msgid "August"
-msgstr "Awst"
-
-msgid "September"
-msgstr "Medi"
-
-msgid "October"
-msgstr "Hydref"
-
-msgid "November"
-msgstr "Tachwedd"
-
-msgid "December"
-msgstr "Rhagfyr"
-
-msgid "D, F j, Y g:i a"
-msgstr "D, F j, Y g:i a"
-
-msgid "D, F j, Y G:i"
-msgstr "D, F j, Y G:i"
-
-msgid "g:i a"
-msgstr "g:i a"
-
-msgid "G:i"
-msgstr "G:i"
-
-msgid "D, g:i a"
-msgstr "D, g:i a"
-
-msgid "D, G:i"
-msgstr "D, G:i"
-
-msgid "M j, Y"
-msgstr "M j, Y"
-
-msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
-msgstr "Camgymeriad cronfa ddata dewisiadau (%s). Yn allanu yn afreolaidd" 
-
-msgid "Unknown user or password incorrect."
-msgstr "Defnyddiwr anhysbys neu gyfrinair anghywir"
-
-msgid "Click here to try again"
-msgstr "Cliciwch yma i roi cynnig arall arni"
-
-msgid "Click here to return to %s"
-msgstr "Cliciwch yma i ddychwelyd i %s"
-
-msgid "Go to the login page"
-msgstr "Ewch i'r dudalen mewngofnodi"
-
-msgid ""
-"Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a "
-"default preference file."
-msgstr "Nid yw'r ffeil ddewis, %s, yn bodoli. Allgofnodwch, a mewngofnodwch eto i greu"
-"ffeil ddewis ddiofyn."
-
-msgid ""
-"Preference file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr "Dim modd agor ffeil dewis, %s. Cysylltwch â'ch gweinyddydd system i"
-"ddatrys y mater yma."
-
-msgid "Error opening %s"
-msgstr "Camgymeriad wrth agor %s"
-
-msgid "Default preference file not found!"
-msgstr "Dim golwg or ffeil ddewis ddiofyn!"
-
-msgid "Please contact your system administrator and report this error."
-msgstr "Cysylltwch â'ch gweinyddydd system ai hysbysu am y camgymeriad yma"
-
-msgid "Could not create initial preference file!"
-msgstr "Methu â chreu ffeil ddewisiadau gychwynnol!"
-
-msgid "%s should be writable by user %s"
-msgstr "Dylai defnyddiwr %s allu ysgrifennu %s"
-
-msgid ""
-"Signature file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
-"to resolve this issue."
-msgstr "Methu ag agor y ffeil llofnod, %s. Cysylltwch â gweinyddydd eich system i ddatrys y broblem yma"
-
-msgid "ERROR : Could not complete request."
-msgstr "CAMGYMERIAD: Methu â chwblhau'r cais"
-
-msgid "Query:"
-msgstr "Ymholiad:"
-
-msgid "Reason Given: "
-msgstr "Rheswm a Roddwyd:"
-
-msgid "ERROR : Bad or malformed request."
-msgstr "CAMGYMERIAD: Cais gwael neu ddiffygiol."  
-
-msgid "Server responded: "
-msgstr "Ymatebodd y gweinyddwr:"
-
-msgid "Error connecting to IMAP server: %s."
-msgstr "Camgymeriad wrth gysylltu â gweinyddwr IMAP: %s."
-
-msgid "Bad request: %s"
-msgstr "Cais gwael: %s"
-
-msgid "Unknown error: %s"
-msgstr "Camgymeriad anhysbys: %s"
-
-msgid "Read data:"
-msgstr "Darllenwch y data"
-
-msgid "Unknown response from IMAP server: "
-msgstr "Ymateb anhysbys o weinyddwr IMAP:"
-
-msgid "Unknown message number in reply from server: "
-msgstr "Rhif neges anhysbys yn yr ymateb o'r gweinyddwr:"
-
-msgid "(no subject)"
-msgstr "(dim pwnc)"
-
-msgid "Unknown Sender"
-msgstr "Anfonwr Anhysbys"
-
-msgid "No To Address"
-msgstr "Dim Cyfeiriad At"
-
-msgid "(unknown sender)"
-msgstr "(anfonwr anhysbys)"
-
-msgid "No Messages Found"
-msgstr "Dim Negesau"  
-
-msgid "Folder:"
-msgstr "Ffolder:"
-
-msgid "Found"
-msgstr "Canfuwyd" 
-
-msgid "messages"
-msgstr "negesau"
-
-msgid "A"
-msgstr "A" 
-
-msgid ""
-"Server-side sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report "
-"this to the system administrator"
-msgstr "Nid yw trefnu ochr-y-gweinydd yn cael ei gefnogi gan eich gweinyddwr IMAP. <br>"
-"Hysbyswch eich gwasanaethydd system o hyn"
-
-msgid "THIS FOLDER IS EMPTY"
-msgstr "MAE'R FFOLDER YMAN WAG"
-
-msgid "Move Selected To:"
-msgstr "Symudwch yr Hyn a Ddewiswyd I:" 
-
-msgid "Transform Selected Messages"
-msgstr "Trawsffurfiwch Negesau a Ddewiswyd"
-
-msgid "Move"
-msgstr "Symudwch"
-
-msgid "Expunge"
-msgstr "Diddymwch" 
-
-msgid "mailbox"
-msgstr "blwch post"
-
-msgid "Read"
-msgstr "Darllenwch"
-
-msgid "Unread"
-msgstr "Heb ei Ddarllen"
-
-msgid "Unthread View"
-msgstr "Golwg Anlinnynol"  
-
-msgid "Thread View"
-msgstr "Golwg Llinynnol" 
-
-msgid "Toggle All"
-msgstr "Toglwch y Cyfan"
-
-msgid "Unselect All"
-msgstr "Dad-ddewiswch Bopeth"
-
-msgid "Select All"
-msgstr "Dewiswch Bopeth"
-
-msgid "Viewing Messages: <B>%s</B> to <B>%s</B> (%s total)"
-msgstr "Edrych ar Negesau: <B>%s</B> i <B>%s</B> (%s i gyd)"
-
-msgid "Viewing Message: <B>%s</B> (1 total)"
-msgstr "Edrych ar Neges: <B>%S</B> (1 i gyd)"
-
-msgid "Paginate"
-msgstr "Rhifwch y tudalennau" 
-
-msgid "Show All"
-msgstr "Dangoswch Bopeth"
-
-msgid "Error decoding mime structure.  Report this as a bug!"
-msgstr "Camgymeriad wrth ddadgodio strwythur mime. Dywedwch fod hwn yn byg!" 
-
-msgid ""
-"Body retrieval error. The reason for this is most probably that the message "
-"is malformed. Please help us making future versions better by submitting "
-"this message to the developers knowledgebase!"
-msgstr "Camgymeriad wrth adfer y brif ran. Y rheswm mwyaf tebygol yw bod y neges wedi ei ffurfio'n"
-"ddiffygiol. Helpwch ni i wneud fersiynau'n well yn y dyfodol trwy anfon y neges yma"
-"i gronfa gwybodaeth y datblygwyr!"
-
-msgid "Submit message"
-msgstr "Cyflwynwch y neges"
-
-msgid "Command:"
-msgstr "Gorchymyn:"
-
-msgid "Response:"
-msgstr "Ymateb:"
-
-msgid "Message:"
-msgstr "Neges:"
-
-msgid "FETCH line:"
-msgstr "llinell FETCH:"
-
-msgid "Hide Unsafe Images"
-msgstr "Cuddiwch Ddelweddau Anniogel" 
-
-msgid "View Unsafe Images"
-msgstr "Edrychwch ar Ddelweddau Anniogel"
-
-msgid "Attachments"
-msgstr "Atodiadau"
-
-msgid "download"
-msgstr "llwytho i lawr"
-
-msgid "sec_remove_eng.png" 
-msgstr "sec_remove_eng.png"
-
-msgid "Option Type '%s' Not Found"
-msgstr "Dim golwg or Math o Ddewis %s"
-
-msgid "Yes"
-msgstr "Ie"
-
-msgid "No"
-msgstr "Na"
-
-msgid "Current Folder"
-msgstr "Ffolder Presennol"
-
-msgid "Compose"
-msgstr "Cyfansoddi"
-
-msgid "Error creating directory %s."
-msgstr "Camgymeriad wrth greu cyfeiriadur %s."
-
-
-msgid "Could not create hashed directory structure!"
-msgstr "Methu â chreu strwythur cyfeiriadur stwnsh!"
-
-
-msgid ""
-"COMMERCIAL - This list contains servers that are verified spam senders. It "
-"is a pretty reliable list to scan spam from."
-msgstr "MASNACHOL - Mae'r rhestr yman cynnwys gweinyddwyr sy'n anfonwyr spam dilys."
-"Mae'n rhestr eithaf dibynadwy i sganio spam oddi wrthi."
-
-msgid ""
-"COMMERCIAL - Servers that are configured (or misconfigured) to allow spam to "
-"be relayed through their system will be banned with this.  Another good one "
-"to use."
-msgstr "MASNACHOL - Bydd gweinyddwyr sydd wedi eu ffurfweddu (neu eu camffurfweddu) fel y gall spam"
-"gael eu hanfon drwy eu system yn cael eu gwahardd rhag hyn. Un da arall i'w ddefnyddio." 
-
-msgid ""
-"COMMERCIAL - Dial-up users are often filtered out since they should use "
-"their ISP's mail servers to send mail.  Spammers typically get a dial-up "
-"account and send spam directly from there."
-msgstr "MASNACHOL - Mae defnyddwyr deialu yn cael eu hidlon aml gan y dylent ddefnyddio eu gweinyddwyr ISP"
-"i anfon post. Fel arfer bydd y rhai syn sbamio yn cael cyfrif deialu ac yn anfon spam yn uniongyrchol" 
-"or fan honno."
-
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ Blackhole entries."
-msgstr "MASNACHOL  Cofnodion Blackhole RBL+." 
-
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ OpenRelay entries."
-msgstr "MASNACHOL  Cofnodion OpenRelay RBL+."  
-
-msgid "COMMERCIAL - RBL+ Dial-up entries."
-msgstr "MASNACHOL  Cofnodion Deialu RBL+."
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Relays - Osirusofts list of verified open relays. Seems to "
-"include servers used by abuse@uunet.net auto-replies too."
-msgstr "AM DDIM  Releiau Osirusoft  rhestr Osirusofts o releiau agored dilys."
-"Maen ymddangos ei fod yn cynnwys gweinyddwyr syn cael eu defnyddio gan awto-atebion"
-" abuse@uunet.net hefyd. "
-
-
-msgid "FREE - Osirusoft Dialups - Osirusofts Dialup Spam Source list."
-msgstr "AM DDIM  Deialu Osirusoft  rhestr FFynhonnell Spam Deialu Osirusofts." 
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Confirmed Spam Source - Sites that continually spam and "
-"have been manually added after multiple nominations. Use with caution. Seems "
-"to catch abuse auto-replies from some ISPs."
-msgstr "AM DDIM - Ffynhonnell Spam a gadarnhawyd gan Osirusoft  Safleoedd syn sbamio"
-"yn barhaus ac wedi eu hychwanegu â llaw wedi mwy nag un enwebiad. Defnyddiwch â gofal."
-"Maen ymddangos ei fod yn dal awto-atebion difrïol gan rai ISPs." 
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Smart Hosts - List of hosts that are secure but relay for "
-"other mail servers that are not secure."
-msgstr "AM DDIM  Gwestywyr Clyfar Osirusoft  Rhestr o westywyr syn ddiogel ond yn"
-"trosglwyddo i weinyddwyr post eraill nad ydynt yn ddiogel." 
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Spamware Developers - It is believed that these are IP "
-"ranges of companies that are known to produce spam software. Seems to catch "
-"abuse auto-replies from some ISPs."
-msgstr "AM DDIM  Datblygwyr Spamwedd Osirusoft  Credwn mai cyfres o gwmnïau IP ywr rhain"
-"sydd ag enw am gynhyrchu meddalwedd spam. Maen ymddangos eu bod yn dal awto-atebion difrïol gan rai ISPs."
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - List of listservers that opt "
-"users in without confirmation."
-msgstr "Gweinyddwyr OptIn Osirusoft Heb eu Cadarnhau  Rhestr o weinyddwyr rhestr syn ychwanegu defnyddwyr"
-"heb gadarnhad."
-
-msgid ""
-"FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - List of insecure formmail."
-"cgi scripts. (planned)."
-msgstr "AM DDIM  Sgriptiau formmail.cgi Osirusoft Anniogel  Rhestr o formmail anniogel."
-"sgriptiau cgi. (wedi eu cynllunio)."
-
-msgid "FREE - Osirusoft Open Proxy Servers - List of Open Proxy Servers."
-msgstr "AM DDIM - Gweinyddwyr Dirprwyol Agored Osirusoft  Rhestr o Weinyddwyr Dirprwyol Agored."
-
-msgid ""
-"FREE - ORDB was born when ORBS went off the air. It seems to have fewer "
-"false positives than ORBS did though."
-msgstr "AM DDIM - ganwyd ORDB pan aeth ORBS oddi ar yr awyr. Maen ymddangos fod ganddo lai o bositifau anwir"
-"er hynny."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Direct SPAM sources."
-msgstr "AM DDIM  Five-Ten-sg.com  ffynonellau SPAM uniongyrchol."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Dial-up lists - includes some DSL IPs."
-msgstr "AM DDIM  Five-Ten-sg.com  Rhestrau deialu  yn cynnwys rhai IPs DSL."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Bulk mailers that do not use confirmed opt-in."
-msgstr "AM DDIM  Five-Ten-sg.com  Postwyr swmp nad ydynt yn defnyddio opt-in wedi ei gadarnhau."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Other misc. servers."
-msgstr "AM DDIM - Five-Ten-sg.com - Gweinyddwyr amrywiol eraill."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Single Stage servers."
-msgstr "AM DDIM - Five-Ten-sg.com - Gweinyddwyr Cam Sengl."
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - SPAM Support servers."
-msgstr "AM DDIM - Five-Ten-sg.com - Gweinyddwyr Cefnogi SPAM"
-
-msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IPs."
-msgstr "AM DDIM - Five-Ten-sg.com - Ffurflen We IPs"
-
-msgid ""
-"FREE - Dorkslayers appears to include only really bad open relays outside "
-"the US to avoid being sued. Interestingly enough, their website recommends "
-"you NOT use their service."
-msgstr "AM DDIM  maen ymddangos mai dim ond releiau agored gwirioneddol ddrwg y tu allan ir UDA y mae"
-"Dorkslayers yn ei gynnwys er mwyn osgoi cael eu herlyn. Yn ddiddorol iawn, mae eu gwefan yn argymell NAD ydych"
-"yn defnyddio eu gwasanaeth."
-
-msgid "FREE - SPAMhaus - A list of well-known SPAM sources."
-msgstr "AM DDIM - SPAMhaus - Rhestr o ffynonellau SPAM hysbys."
-
-msgid ""
-"FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that "
-"have a very high spam to legit email ratio (85% or more)."
-msgstr "AM DDIM, ar hyn o bryd - SPAMCOP - Ateb diddorol sy'n rhestru gweinyddwyr sydd â chymhareb"
-"e-bost cyfreithlon i spam uchel iawn (85% neu fwy)."
-
-msgid "FREE - dev.null.dk - I don't have any detailed info on this list."
-msgstr "AM DDIM - dev.null.dk  Does gen i ddim gwybodaeth fanwl am y rhestr yma."
-
-msgid "FREE - visi.com - Relay Stop List. Very conservative OpenRelay List."
-msgstr "AM DDIM - visi.com  Rhestr Atal Relái. Rhestr OpenRelay geidwadol iawn."
-
-msgid "FREE - 2mbit.com Open Relays - Another list of Open Relays."
-msgstr "AM DDIM  Releiau Agored 2mbit.com  Rhestr arall o Releiau Agored."
-
-msgid "FREE - 2mbit.com SPAM Source - List of Direct SPAM Sources."
-msgstr "AM DDIM  Ffynhonnell SPAM 2mbit.com  Rhestr o Ffynonellau SPAM Uniongyrchol."
-
-msgid "FREE - 2mbit.com SPAM ISPs - List of SPAM-friendly ISPs."
-msgstr "AM DDIM  ISPs SPAM 2mbit.com  Rhestr o ISPs SPAM-gyfeillgar."
-
-msgid ""
-"FREE - Leadmon DUL - Another list of Dial-up or otherwise dynamically "
-"assigned IPs."
-msgstr "AM DDIM  Leadmon DUL  Rhestr arall o Ddeialu neu IPs wedi eu neilltuon"
-"ddynamig fel arall"
-
-msgid ""
-"FREE - Leadmon SPAM Source - List of IPs Leadmon.net has received SPAM "
-"directly from."
-msgstr "AM DDIM - Ffynhonnell SPAM Leadmon  Rhestr o IPs y mae Leadmon.net wedi derbyn SPAM"
-"yn uniongyrchol ganddynt."
-
-msgid ""
-"FREE - Leadmon Bulk Mailers - Bulk mailers that do not require confirmed opt-"
-"in or that have allowed known spammers to become clients and abuse their "
-"services."
-msgstr "AM DDIM - Postwyr Swmp Leadmon  Postwyr swmp nad oes angen eu cadarnhau"
-"i mewn neu sydd wedi gadael i"
-"sbamwyr hysbys ddod yn gleientiaid a chamddefnyddio eu gwasanaethau."
-
-msgid ""
-"FREE - Leadmon Open Relays - Single Stage Open Relays that are not listed on "
-"other active RBLs."
-msgstr "AM DDIM - Releiau Agored Leadmon  Releiau Agored Un Cam na restrwyd"
-"ar RBLs gweithredol eraill."
-
-msgid ""
-"FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays that are not listed on "
-"other active RBLs and that have sent SPAM to Leadmon.net."
-msgstr "AM DDIM  Leadmon Amlran - Releiau Agored Amlran na restrwyd ar RBlau a sydd wedi"
-"anfon SPAM i Leadmon.net."
-
-msgid ""
-"FREE - Leadmon SpamBlock - Sites on this listing have sent Leadmon.net "
-"direct SPAM from IPs in netblocks where the entire block has no DNS "
-"mappings. It's a list of BLOCKS of IPs being used by people who have SPAMmed "
-"Leadmon.net."
-msgstr "AM DDIM - Leadmon SpamBlock  Mae safleoedd ar y rhestriad yma wedi anfon SPAM uniongyrchol"
-"o IPs mewn blociau rhwyd i Leadmon.net"
-" lle nad oes gan y bloc cyfan unrhyw fapiadau DNS. Rhestr ydyw o"
-"FLOCIAU IP syn cael eu defnyddio gan bobl a SPAMiodd Leadmon.net."
-
-
-msgid ""
-"FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Both Open Relays and Direct "
-"SPAM Sources."
-msgstr "AM DDIM, ar hyn o bryd  Dim Unrhyw Restr Wahardd yn Unig  Releiau Agored a Ffynonellau"
-"SPAM Uniongyrchol."
-
-msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Dial-up IPs."
-msgstr "AM DDIM, ar hyn o bryd - Dim Unrhyw Restr Wahardd yn Unig  IPs Deialu."
-
-msgid "Saved Scan type"
-msgstr "Math Scan wedi ei gadw"
-
-msgid "Message Filtering"
-msgstr "Hidlo Negesau"
-
-msgid "What to Scan:"
-msgstr "Beth i'w Sganio:"
-
-msgid "All messages"
-msgstr "Pob neges"
-
-msgid "Only unread messages"
-msgstr "Negesau heb eu darllen yn unig"
-
-msgid "Save"
-msgstr "Cadwch"
-
-msgid "Match:"
-msgstr "Cyfatebwch:"
-
-msgid "Header"
-msgstr "Pennawd"
-
-msgid "Contains:"
-msgstr "Yn cynnwys:"
-
-msgid "Move to:"
-msgstr "Symudwch i:"
-
-msgid "Down"
-msgstr "I lawr"
-
-
-msgid "Up"
-msgstr "I fyny"
-
-msgid "If <b>%s</b> contains <b>%s</b> then move to <b>%s</b>"
-msgstr "Os yw <b>%s</b> yn cynnwys <b>%s</b> yna symudwch i <b>%s</b>"
-
-msgid "Message Filters"
-msgstr "Hidlyddion Negesau"
-
-msgid ""
-"Filtering enables messages with different criteria to be automatically "
-"filtered into different folders for easier organization."
-msgstr "Mae hidlon fodd i negesau â meini prawf gwahanol gael eu hidlon awtomatig i ffolderi gwahanol"
-"iw trefnun rhwyddach. "
-
-msgid "SPAM Filters"
-msgstr "Hidlyddion SPAM"
-
-msgid ""
-"SPAM filters allow you to select from various DNS based blacklists to detect "
-"junk email in your INBOX and move it to another folder (like Trash)."
-msgstr "Mae hidlyddion SPAM yn gadael i chi ddewis o blith rhestri gwahardd DNS amrywiol i ganfod"
-"ebost sothach yn eich MEWNFLWCH ai symud i ffolder arall (fel Bin Sbwriel)."
-
-msgid "Spam Filtering"
-msgstr "Hidlo Spam"
-
-msgid "WARNING! Tell your admin to set the SpamFilters_YourHop variable"
-msgstr "RHYBUDD! Dywedwch wrth eich gweinyddydd am osod y SpamFilters_YourHop yn newidiol"
-
-msgid "Move spam to:"
-msgstr "Symudwch spam i:"
-
-msgid ""
-"Moving spam directly to the trash may not be a good idea at first, since "
-"messages from friends and mailing lists might accidentally be marked as "
-"spam. Whatever folder you set this to, make sure that it gets cleaned out "
-"periodically, so that you don't have an excessively large mailbox hanging "
-"around."
-msgstr "Efallai nad yw symud spam yn syth ir bin sbwriel yn syniad da ar y dechrau, gan y gall negesau"
-"oddi wrth ffrindiau a rhestri postio gael eu nodi fel spam mewn camgymeriad. Pa bynnag ffolder y byddwch yn"
-"ei ddefnyddio, gwnewch yn siwr ei fod yn cael ei lanhau o bryd iw gilydd, fel na fydd gennych flwch"
-"postio rhy fawr yn aros yn yr unfan." 
-
-msgid ""
-"The more messages you scan, the longer it takes.  I would suggest that you "
-"scan only new messages.  If you make a change to your filters, I would set "
-"it to scan all messages, then go view my INBOX, then come back and set it to "
-"scan only new messages.  That way, your new spam filters will be applied and "
-"you'll scan even the spam you read with the new filters."
-msgstr "Mwyan y byd o negesau y byddwch yn eu sganio, mwyan y byd o amser y bydd yn ei gymryd. Byddwn"
-"yn awgrymu eich bod yn sganio negesau newydd yn unig. Os ydych chin newid eich hidlyddion, byddwn yn"
-"eu gosod i sganio pob neges, yna edrychwch ar fy MEWNFLWCH, yna dewch yn ôl ai"
-"osod i sganio negesau newydd yn unig. Drwy hynny, bydd eich hidlyddion spam newydd yn cael eu cymhwyso"
-"a byddwch hyd yn oed yn sganior spam y byddwch yn ei ddarllen âr hidlyddion newydd. "
-
-msgid "Spam is sent to <b>%s</b>"
-msgstr "Bydd Spam yn cael ei anfon at <b>%s</b>"
-
-msgid "[<i>not set yet</i>]"
-msgstr "[<i>ni osodwyd eto </i>"
-
-msgid "Spam scan is limited to <b>%s</b>"
-msgstr "Cyfyngir sgan Spam i <b>%s</b>"
-
-msgid "New Messages Only"
-msgstr "Negesau Newydd yn Unig"
-
-msgid "All Messages"
-msgstr "Pob Neges"
-
-msgid "ON"
-msgstr "YMLAEN"
-
-msgid "OFF"
-msgstr "DIFFODD" 
-
-msgid "SpellChecker Options"
-msgstr "Dewisiadau Gwirio Sillafu"
-
-
-msgid ""
-"Here you may set up how your personal dictionary is stored, edit it, or "
-"choose which languages should be available to you when spell-checking."
-msgstr "Yma cewch osod sut y mae eich geiriadur personol yn cael ei storio, ei olygu, neu "
-"ddewis pa ieithoedd ddylai fod ar gael i chi wrth wirio sillafu."
-
-msgid "Check Spelling"
-msgstr "Gwirio Sillafu"
-
-msgid "Back to &quot;SpellChecker Options&quot; page"
-msgstr "Yn ôl i dudalen &quot; Dewisiadau Gwiriwr Sillafu&quot;"
-
-
-msgid "ATTENTION:"
-msgstr "DALIER SYLW:"
-
-msgid ""
-"SquirrelSpell was unable to decrypt your personal dictionary. This is most "
-"likely due to the fact that you have changed your mailbox password. In order "
-"to proceed, you will have to supply your old password so that SquirrelSpell "
-"can decrypt your personal dictionary. It will be re-encrypted with your new "
-"password after this.<br>If you haven't encrypted your dictionary, then it "
-"got mangled and is no longer valid. You will have to delete it and start "
-"anew. This is also true if you don't remember your old password -- without "
-"it, the encrypted data is no longer accessible."
-msgstr "Methodd SquirrelSpell â dadgryptio eich geiriadur personol. Mwy na thebyg mai oherwydd eich bod wedi"
-"newid cyfrinair eich blwch post y mae hyn. Er mwyn symud ymlaen, bydd yn rhaid i chi roi eich hen"
-"gyfrinair fel y gall SquirrelSpell ddadgryptio eich geiriadur personol. Bydd yn cael ei ail-amgryptio"
-"âch cyfrinair o hyn ymlaen. <br> Os nad ydych chi wedi amgryptio eich geiriadur, yna cafodd ei gnoi"
-"ac nid ywn ddilys bellach. Bydd yn rhaid i chi ei ddileu a dechrau or dechrau. Mae hyn yn wir hefyd"
-"os nad ydych chin cofio eich hen gyfrinair  hebddo, allwch chi ddim cyrchur data wedi ei amgryptio bellach."
-
-msgid "Delete my dictionary and start a new one"
-msgstr "Dilëwch fy ngeiriadur a dechreuwch un newydd"
-
-msgid "Decrypt my dictionary with my old password:"
-msgstr "Dadgryptiwch fy ngeiriadur â fy hen gyfrinair:"
-
-msgid "Proceed"
-msgstr "Ewch ymlaen"
-
-
-msgid "You must make a choice"
-msgstr "Rhaid i chi ddewis"
-
-msgid ""
-"You can either delete your dictionary or type in the old password. Not both."
-msgstr "Gallwch naill ai ddileu eich geiriadur neu deipio'r hen gyfrinair. Ond nid y ddau."
-
-msgid "This will delete your personal dictionary file. Proceed?"
-msgstr "Bydd hyn yn dileu eich ffeil geiriadur personol. Bwrw ymlaen?"
-
-msgid "Error Decrypting Dictionary"
-msgstr "Geiriadur Dadgryptio Camgymeriadau"
-
-msgid "Cute."
-msgstr "Ciwt."
-
-msgid "I tried to execute '%s', but it returned:"
-msgstr "Mi wnes i drio gwneud '%s', ond dychwelodd: "
-
-msgid "SquirrelSpell is misconfigured."
-msgstr "Mae SquirrelSpell wedi ei gamffurfweddu."
-
-msgid "SquirrelSpell Results"
-msgstr "Canlyniadau SquirrelSpell"
-
-msgid "Spellcheck completed. Commit changes?"
-msgstr "Gwirio sillafu wedi ei gwblhau. Rhoi newidiadau ar waith?"
-
-msgid "No changes were made."
-msgstr "Ni wnaed unrhyw newidiadau."
-
-msgid "Now saving your personal dictionary... Please wait."
-msgstr "Yn cadw eich geiriadur personol yn awr... Arhoswch."
-
-msgid "Found %s errors"
-msgstr "Dod o hyd i %s o gamgymeriadau"
-
-msgid "Line with an error:"
-msgstr "Llinell yn cynnwys camgymeriad:"
-
-msgid "Error:"
-msgstr "Camgymeriad:"
-
-msgid "Suggestions:"
-msgstr "Awgrymiadau:"
-
-msgid "Suggestions"
-msgstr "Awgrymiadau:"
-
-msgid "Change to:"
-msgstr "Newidiwch i:"
-
-msgid "Occurs times:"
-msgstr "Yn digwydd ... o weithiau:" 
-
-msgid "Change this word"
-msgstr "Newidiwch y gair yma"
-
-msgid "Change"
-msgstr "Newid"
-
-msgid "Change ALL occurances of this word"
-msgstr "Newidiwch POB achos o'r gair yma"
-
-msgid "Change All"
-msgstr "Newidiwch Bopeth"
-
-msgid "Ignore this word"
-msgstr "Anwybyddwch y gair yma"
-
-msgid "Ignore"
-msgstr "Anwybyddwch"
-
-msgid "Ignore ALL occurances this word"
-msgstr "Anwybyddwch POB achos o'r gair yma"
-
-msgid "Ignore All"
-msgstr "Anwybyddwch Bopeth"
-
-msgid "Add this word to your personal dictionary"
-msgstr "Ychwanegwch y gair yma at eich geiriadur personol"
-
-
-msgid "Add to Dic"
-msgstr "Ychwanegwch at y Geiriadur"
-
-msgid "Close and Commit"
-msgstr "Caewch ac Anfon"
-
-msgid "The spellcheck is not finished. Really close and commit changes?"
-msgstr "Nid yw'r gwirio sillafu wedi ei gwblhau. Cau ac anfon newidiadau mewn gwirionedd?"
-
-msgid "Close and Cancel"
-msgstr "Caewch a Chanslo"
-
-msgid "The spellcheck is not finished. Really close and discard changes?"
-msgstr "Nid yw'r gwirio sillafu wedi ei gwblhau. Cau a hepgor newidiadau mewn gwirionedd?"
-
-msgid "No errors found"
-msgstr "Dim golwg o unrhyw gamgymeriadau"
-
-msgid "Your personal dictionary was erased."
-msgstr "Dilëwyd eich geiriadur personol."
-
-msgid "Dictionary Erased"
-msgstr "Dilëwyd y Geiriadur"
-
-msgid ""
-"Your personal dictionary was erased. Please close this window and click "
-"\"Check Spelling\" button again to start your spellcheck over."
-msgstr "Dilëwyd eich geiriadur personol. Caewch y ffenestr yma a chliciwch ar y botwm"
-"\"Gwirio Sillafu\" eto i ailddechrau gwirio sillafu."
-
-msgid "Close this Window"
-msgstr "Caewch y Ffenest yma"
-
-msgid ""
-"Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Now return to the "
-"&quot;SpellChecker options&quot; menu and make your selection again."
-msgstr "Cafodd eich geiriadur personol ei ailamgryption llwyddiannus. Dychwelwch ir"
-"ddewislen &quot;dewisiadau Gwiriwr Sillafu&quot; a dewiswch eto. "
-
-msgid "Successful Re-encryption"
-msgstr "Ailamgryption Llwyddiannus"
-
-msgid ""
-"Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Please close this "
-"window and click \"Check Spelling\" button again to start your spellcheck "
-"over."
-msgstr "Cafodd eich geiriadur personol ei ailamgryption llwyddiannus. Caewch y ffenest yma a chliciwch"
-"ar y botwm \"Gwirio Sillafu\" eto i gychwyn gwirio sillafu." 
-
-msgid "Dictionary re-encrypted"
-msgstr "Geiriadur wedi ei ailamgryptio"
-
-msgid 
-"Your personal dictionary has been <strong>encrypted</strong> and is now "
-"stored in an <strong>encrypted format</strong>."
-msgstr "Mae eich geiriadur personol wedi cael ei <strong>amgryptio</strong> ac y mae wedi ei storion awr"
-"ar <strong>fformat wedi ei amgryptio</strong>."
-
-msgid ""
-"Your personal dictionary has been <strong>decrypted</strong> and is now "
-"stored as <strong>clear text</strong>."
-msgstr "Mae eich geiriadur personol wedi cael ei <strong>amgryptio</strong> ac y mae wedi ei storion awr"
-" ar <strong>fformat testun clir</strong> yn awr."
-
-msgid "Personal Dictionary Crypto Settings"
-msgstr "Gosodiadau Crypto Geiriadur Personol"
-
-msgid "Personal Dictionary"
-msgstr "Geiriadur Personol"
-
-msgid "No words in your personal dictionary."
-msgstr "Dim geiriau yn eich geiriadur personol."
-
-msgid "Please check any words you wish to delete from your dictionary."
-msgstr "Gwiriwch unrhyw eiriau yr hoffech eu dileu o'ch geiriadur."
-
-msgid "%s dictionary"
-msgstr "geiriadur %s"
-
-msgid "Delete checked words"
-msgstr "Dilewch eiriau a wiriwyd"
-
-msgid "Edit your Personal Dictionary"
-msgstr "Golygwch eich Geiriadur Personol"
-
-msgid "Please make your selection first."
-msgstr "Dewiswch yn gyntaf."
-
-msgid ""
-"This will encrypt your personal dictionary and store it in an encrypted "
-"format. Proceed?"
-msgstr "Bydd hyn yn amgryptio eich geiriadur personol ac yn ei storio mewn fformat wedi ei amgryptio."
-"Bwrw ymlaen?"
-
-msgid ""
-"This will decrypt your personal dictionary and store it in a clear-text "
-"format. Proceed?"
-msgstr "Bydd hyn yn dadgryptio eich geiriadur personol ac yn ei storio mewn fformat testun clir. Bwrw ymlaen?"
-
-msgid ""
-"<p>Your personal dictionary is <strong>currently encrypted</strong>. This "
-"helps protect your privacy in case the web-mail system gets compromized and "
-"your personal dictionary ends up stolen. It is currently encrypted with the "
-"password you use to access your mailbox, making it hard for anyone to see "
-"what is stored in your personal dictionary.</p> <p><strong>ATTENTION:</"
-"strong> If you forget your password, your personal dictionary will become "
-"unaccessible, since it can no longer be decrypted. If you change your "
-"mailbox password, SquirrelSpell will recognize it and prompt you for your "
-"old password in order to re-encrypt the dictionary with a new key.</p>"
-msgstr "<p> Mae eich geiriadur personol wedi ei <strong>amgryptio ar hyn o bryd<strong>. Mae"
-"hyn yn helpu i warchod eich preifatrwydd rhag ofn y bydd y system post ar y we yn cael ei"
-"beryglu ach geiriadur personol yn cael ei ddwyn. Mae wedi ei amgryptio ar hyn o bryd âr gyfrinair"
-"y byddwch yn ei ddefnyddio i fynd i mewn ich blwch post, syn ei gwneud hin anodd i"
-"unrhyw un weld yr hyn sydd wedi ei storio yn eich geiriadur personol. </p> <p><strong>RHYBUDD:"
-"</strong> Os fyddwch chin anghofio eich cyfrinair, ni fydd yn bosibl mynd i mewn ich geiriadur"
-"personol, gan na fydd modd ei ddadgryptio bellach. Os newidiwch gyfrinair eich blwch post,"
-"bydd SquirrelSpell yn ei adnabod ac yn eich annog i roi eich hen gyfrinair er mwyn ailamgryptior"
-"geiriadur ag allwedd newydd. </p>"
-
-msgid ""
-"Please decrypt my personal dictionary and store it in a clear-text format."
-msgstr "Dadgryptiwch fy ngeiriadur personol os gwelwch yn dda ai gadw mewn fformat testun clir."
-
-msgid "Change crypto settings"
-msgstr "Newidiwch osodiadau crypto"
-
-msgid ""
-"<p>Your personal dictionary is <strong>currently not encrypted</strong>. You "
-"may wish to encrypt your personal dictionary to protect your privacy in case "
-"the webmail system gets compromized and your personal dictionary file gets "
-"stolen. When encrypted, the file's contents look garbled and are hard to "
-"decrypt without knowing the correct key (which is your mailbox password).</"
-"p> <strong>ATTENTION:</strong> If you decide to encrypt your personal "
-"dictionary, you must remember that it gets &quot;hashed&quot; with your "
-"mailbox password. If you forget your mailbox password and the administrator "
-"changes it to a new value, your personal dictionary will become useless and "
-"will have to be created anew. However, if you or your system administrator "
-"change your mailbox password but you still have the old password at hand, "
-"you will be able to enter the old key to re-encrypt the dictionary with the "
-"new value.</p>"
-msgstr "<p>Nid yw eich geiriadur personol <strong>wedi ei amgryptio ar hyn o bryd</strong>."
-"Efallai yr hoffech amgryptio eich geiriadur personol er mwyn gwarchod eich preifatrwydd rhag"
-"ofn y bydd y system post ar y we yn cael ei beryglu ach ffeil geiriadur personol yn cael ei ddwyn."
-"Pan fo wedi ei amgryptio, bydd cynnwys y ffeil yn edrych yn garbwl ac y maen anodd iw"
-"ddadgryptio heb wybod beth ywr allwedd cywir (sef cyfrinair eich blwch post).</"
-"p> <strong>RHYBUDD:</strong> Os fyddwch chin penderfynu amgryptio eich geiriadur personol,"
-"rhaid i chi gofio ei fod yn cael ei&quot;stwnsio&quot; â chyfrinair eich blwch post. Os"
-"fyddwch chin anghofio cyfrinair eich blwch post a bod y gweinyddydd yn ei newid i werth newydd,"
-"bydd eich geiriadur personol yn ddiwerth a bydd yn rhaid creu un or newydd. Fodd bynnag, os"
-"fyddwch chi neu weinyddydd eich system yn newid cyfrinair eich blwch post ond fod yr hen gyfrinair"
-"wrth law gennych o hyd, byddwch yn gallu rhoir hen allwedd i mewn i ailamgryptior"
-"geiriadur âr gwerth newydd."
-
-msgid ""
-"Please encrypt my personal dictionary and store it in an encrypted format."
-msgstr "Amgryptiwch fy ngeiriadur personol ai gadw mewn fformat wedi ei amgryptio."
-
-msgid "Deleting the following entries from <strong>%s</strong> dictionary:"
-msgstr "Dileu'r cofnodion canlynol o'r geiriadur <strong>%s</strong>"
-
-msgid "All done!"
-msgstr "Wedi ei wneud!"
-
-msgid "Personal Dictionary Updated"
-msgstr "Geiriadur Personol wedi ei ddiweddaru"
-
-msgid "No changes requested."
-msgstr "Ni ofynnwyd am newidiadau."
-
-msgid "Please wait, communicating with the server..."
-msgstr "Arhoswch, yn cyfathrebu â'r gweinyddwr..."
-
-msgid ""
-"Please choose which dictionary you would like to use to spellcheck this "
-"message:"
-msgstr "Dewiswch pa eiriadur yr hoffech ei ddefnyddio i wirio sillafu'r neges yma:"
-
-msgid "Go"
-msgstr "Ewch"
-
-msgid "SquirrelSpell Initiating"
-msgstr "SquirrelSpell yn Llwytho"
-
-msgid ""
-"Settings adjusted to: <strong>%s</strong> with <strong>%s</strong> as "
-"default dictionary."
-msgstr "Gosodiadau wedi eu cymhwyso i: <strong>%s</strong> gyda <strong>%s</strong> fel"
-"geiriadur diofyn."
-
-msgid "Using <strong>%s</strong> dictionary (system default) for spellcheck."
-msgstr "Defnyddio geiriadur <strong>%s</strong> (system ddiofyn) i wirio sillafu."
-
-msgid "International Dictionaries Preferences Updated"
-msgstr "Dewisiadau Geiriaduron Rhyngwladol wedi eu Diweddaru"
-
-msgid ""
-"Please check any available international dictionaries which you would like "
-"to use when spellchecking:"
-msgstr "Gwiriwch unrhyw eiriaduron rhyngwladol sydd ar gael ac yr hoffech eu defnyddio"
-"wrth wirio sillafu:"
-
-msgid "Make this dictionary my default selection:"
-msgstr "Gwnewch y geiriadur yma yn ddewis diofyn i mi:"
-
-msgid "Make these changes"
-msgstr "Gwnewch y newidiadau yma"
-
-msgid "Add International Dictionaries"
-msgstr "Ychwanegwch Eiriaduron Rhyngwladol"
-
-msgid "Please choose which options you wish to set up:"
-msgstr "Dewiswch pa opsiynau yr hoffech eu sefydlu:"
-
-msgid "Edit your personal dictionary"
-msgstr "Golygwch eich geiriadur personol"
-
-msgid "Set up international dictionaries"
-msgstr "Sefydlwch eiriaduron rhyngwladol"
-
-msgid "Encrypt or decrypt your personal dictionary"
-msgstr "Amgryptiwch neu dadgryptiwch eich geiriadur personol"
-
-msgid "not available"
-msgstr "ddim ar gael"
-
-msgid "SquirrelSpell Options Menu"
-msgstr "Dewislen Opsiynau SquirrelSpell"
-
-msgid "Translator"
-msgstr "Cyfieithydd"
-
-msgid "Saved Translation Options"
-msgstr "Opsiynau Cyfieithu wedi eu Cadw"
-
-msgid "Your server options are as follows:"
-msgstr "Mae opsiynau eich gweinyddwr fel a ganlyn:"
-
-msgid ""
-"13 language pairs, maximum of 1000 characters translated, powered by Systran"
-msgstr "13 pâr o ieithoedd, cyfieithu mwyafswm o 1000 o nodau, wedi eu gyrru gan Systran"
-
-msgid ""
-"10 language pairs, maximum of 25 kilobytes translated, powered by Systran"
-msgstr "10 pâr o ieithoedd, cyfieithu mwyafswm o 25 cilobeit,wedi eu gyrru gan Systran"
-
-msgid "12 language pairs, no known limits, powered by Systran"
-msgstr "12 pâr o ieithoedd, dim cyfyngiadau hysbys, wedi eu gyrru gan Systran"
-
-msgid ""
-"767 language pairs, no known limits, powered by Translation Experts's "
-"InterTran"
-msgstr "767 pâr o ieithoedd, dim cyfyngiadau hysbys,wedi eu gyrru gan Translation Experts's "
-"InterTran"
-
-
-msgid ""
-"8 language pairs, no known limits, powered by GPLTrans (free, open source)"
-msgstr "8 pâr o ieithoedd, dim cyfyngiadau hysbys, wedi eu gyrru gan GPLTrans (ffynhonnell"
-"am ddim, agored)"
-
-msgid ""
-"You also decide if you want the translation box displayed, and where it will "
-"be located."
-msgstr "Rhaid i chi benderfynu hefyd a hoffech i'r blwch cyfieithu gael ei ddangos, a b'le y bydd yn cael ei leoli."
-
-msgid "Select your translator:"
-msgstr "Dewiswch eich cyfieithydd:"
-
-msgid "When reading:"
-msgstr "Wrth ddarllen:"
-
-msgid "Show translation box"
-msgstr "Dangoswch y blwch cyfieithu"
-
-msgid "to the left"
-msgstr "i'r chwith"
-
-msgid "in the center"
-msgstr "yn y canol"
-
-msgid "to the right"
-msgstr "i'r dde"
-
-msgid "Translate inside the SquirrelMail frames"
-msgstr "Cyfieithwch oddi mewn i'r fframiau SquirrelMail"
-
-msgid "When composing:"
-msgstr "Wrth gyfansoddi:"
-
-msgid "Not yet functional, currently does nothing"
-msgstr "Nid yw'n gweithredu eto, yn gwneud dim ar hyn o bryd"
-
-msgid "Translation Options"
-msgstr "Dewisiadau Cyfieithu"
-
-
-msgid ""
-"Which translator should be used when you get messages in a different "
-"language?"
-msgstr "Pa gyfieithydd ddylid ei ddefnyddio wrth dderbyn negesau mewn iaith wahanol?"
-
-msgid "%s to %s"
-msgstr "%s i %s"
-
-msgid "English"
-msgstr "Saesneg"
-
-msgid "French"
-msgstr "Ffrangeg"
-
-msgid "German"
-msgstr "Almaeneg"
-
-msgid "Italian"
-msgstr "Eidaleg"
-
-msgid "Portuguese"
-msgstr "Portiwgaleg"
-
-msgid "Spanish"
-msgstr "Sbaeneg"
-
-msgid "Russian"
-msgstr "Rwseg"
-
-msgid "Translate"
-msgstr "Cyfieithwch"
-
-msgid "Brazilian Portuguese"
-msgstr "Portiwgaleg Brasil"
-
-msgid "Bulgarian"
-msgstr "Bwlgareg"
-
-msgid "Croatian"
-msgstr "Croateg"
-
-msgid "Czech"
-msgstr "Tsieceg"
-
-msgid "Danish"
-msgstr "Daneg"
-
-msgid "Dutch"
-msgstr "Iseldireg"
-
-msgid "European Spanish"
-msgstr "Sbaeneg Ewrop"
-
-msgid "Finnish"
-msgstr "Ffinneg"
-
-msgid "Greek"
-msgstr "Groeg"
-
-msgid "Hungarian"
-msgstr "Hwngareg"
-
-msgid "Icelandic"
-msgstr "Islandeg"
-
-msgid "Japanese"
-msgstr "Japaneg"
-
-msgid "Latin American Spanish"
-msgstr "Sbaeneg America Ladin"
-
-msgid "Norwegian"
-msgstr "Norwyeg"
-
-msgid "Polish"
-msgstr "Pwyleg"
-
-msgid "Romanian"
-msgstr "Rwmaneg"
-
-msgid "Serbian"
-msgstr "Serbeg"
-
-msgid "Slovenian"
-msgstr "Slofeneg"
-
-msgid "Swedish"
-msgstr "Swedeg"
-
-msgid "Welsh"
-msgstr "Cymraeg"
-
-msgid "Indonesian"
-msgstr "Indoneseg"
-
-msgid "Latin"
-msgstr "Lladin"
-
-msgid "New Mail Notification"
-msgstr "Hysbysiad Post Newydd"
-
-msgid ""
-"Select <b>Enable Media Playing</b> to turn on playing a media file when "
-"unseen mail is in your folders. When enabled, you can specify the media file "
-"to play in the provided file box."
-msgstr "Dewiswch <b>Galluogi Media Playing</b> i droi chwarae ffeil cyfryngau ymlaen pan fo"
-"post heb ei weld yn eich ffolderi. Pan fo wedi ei alluogi, gallwch nodi pa ffeil"
-"cyfryngau sydd iw chwarae yn y blwch ffeil a ddarparwyd. "
-
-msgid ""
-"The <b>Check all boxes, not just INBOX</b> option will check ALL of your "
-"folders for unseen mail, not just the inbox for notification."
-msgstr "Bydd <b>Gwirio pob blwch, nid y dewis MEWNFLWCH</b> yn unig yn gwirio POB UN och"
-"ffolderi, ac nid y mewnflwch yn unig, am bost heb ei weld iw hysbysu. "
-
-msgid ""
-"Selecting the <b>Show popup</b> option will enable the showing of a popup "
-"window when unseen mail is in your folders (requires JavaScript)."
-msgstr "Bydd dewis yr opsiwn <b>Dangos popup</b) yn fodd i ddangos ffenest popup"
-"pan fo post heb ei weld yn eich ffolderi (mae angen JavaScript)." 
-
-msgid ""
-"Use the <b>Check RECENT</b> to only check for messages that are recent. "
-"Recent messages are those that have just recently showed up and have not "
-"been \"viewed\" or checked yet.  This can prevent being continuously annoyed "
-"by sounds or popups for unseen mail."
-msgstr "Defnyddiwch y <b>Gwirio DIWEDDAR</b> yn unig i wirio am negesau syn rhai diweddar."
-"Negesau diweddar ywr rhai hynny sydd newydd ymddangos ac heb eu \"gweld\" nau gwirio eto."
-"Gall hyn eich atal rhag cael eich blinon barhaus gan synau neu popups ar gyfer post heb ei weld. "
-
-msgid ""
-"Selecting the <b>Change title</b> option will change the title in some "
-"browsers to let you know when you have new mail (requires JavaScript, and "
-"only works in IE but you won't see errors with other browsers).  This will "
-"always tell you if you have new mail, even if you have <b>Check RECENT</b> "
-"enabled."
-msgstr "Bydd dewis yr opsiwn <b>Newid teitl</b> yn newid y teitl mewn ambell borwr"
-"i roi gwybod ichi pan fydd post newydd wedi cyrraedd (bydd angen JavaScript, a dim ond"
-"yn IE y mae hyn yn gweithio ond wnewch chi ddim gweld unrhyw wallau â phorwyr eraill)."
-"Bydd hyn yn dweud wrthych chi bob amser pan fydd gennych bost newydd, hyd yn oed os"
-"ydych chi wedi galluogi <b>Gwiriwch DIWEDDAR</b>"
-
-msgid ""
-"Select from the list of <b>server files</b> the media file to play when new "
-"mail arrives.  Selecting <b>local media</b> will play the file specified in "
-"the <b>local media file</b> box to play from the local computer.  If no file "
-"is specified, the system will use a default from the server."
-msgstr "Dewiswch or rhestr o <b>ffeiliau gweinyddwr</b> pa ffeil cyfryngau iw chwarae pan"
-"fo post newydd yn cyrraedd. Bydd dewis <b>cyfryngau lleol</b> yn chwaraer ffeil"
-"a nodwyd yn y <b>ffeil cyfryngau lleol</b> iw chwarae or cyfrifiadur lleol. Os"
-"nad oes unrhyw ffeil yn cael ei nodi, bydd y system yn dewis un diofyn or gweinyddwr. "
-
-msgid "Enable Media Playing"
-msgstr "Galluogwch Media Playing"
-
-msgid "Check all boxes, not just INBOX"
-msgstr "Gwiriwch pob blwch, nid y MEWNFLWCH yn unig"
-
-msgid "Count only messages that are RECENT"
-msgstr "Cyfrifwch negesau syn DDIWEDDAR yn unig"
-
-msgid "Change title on supported browsers."
-msgstr "Newidiwch y teitl ar weinyddwyr syn cael eu cynnal."
-
-msgid "requires JavaScript to work"
-msgstr "angen JavaScript i weithio"
-
-
-msgid "Show popup window on new mail"
-msgstr "Dangoswch ffenest naid pan ddaw post newydd"
-
-msgid "Select server file:"
-msgstr "Dewiswch ffeil gweinyddwr:"
-
-msgid "(local media)"
-msgstr "(cyfryngau lleol)"
-
-msgid "Try"
-msgstr "Trïwch"
-
-msgid "Local Media File:"
-msgstr "Ffeil Cyfryngau Lleol:"
-
-msgid "Current File:"
-msgstr "Ffeil Bresennol:"
-
-msgid "New Mail"
-msgstr "Post Newydd"
-
-msgid "SquirrelMail Notice:"
-msgstr "Rhybudd SquirrelMail:"
-
-msgid "You have new mail!"
-msgstr "Mae gennych bost newydd!"
-
-msgid "NewMail Options"
-msgstr "Opsiynau NewMail"
-
-msgid ""
-"This configures settings for playing sounds and/or showing popup windows "
-"when new mail arrives."
-msgstr "Mae hwn yn ffurfweddu gosodiadau ar gyfer chwarae synau a/neu ddangos ffenestri naid"
-
-msgid "New Mail Notification options saved"
-msgstr "Hysbysiad Post Newydd wedi ei gadw"
-
-msgid "%s New Messages"
-msgstr "%s o Negesau Newydd"
-
-
-msgid "%s New Message"
-msgstr "%s Neges Newydd"
-
-msgid "Test Sound"
-msgstr "Profwch y Sain"
-
-msgid "Loading the sound..."
-msgstr "Llwythor sain..."
-
-msgid "POP3 connect:"
-msgstr "POP3 connect:"
-
-msgid "No server specified"
-msgstr "Dim gweinyddwr wedi ei nodi"
-
-msgid "Error "
-msgstr "Gwall"
-
-msgid "POP3 noop:"
-msgstr "POP3 noop:"
-
-msgid "No connection to server"
-msgstr "Dim cyswllt ir gweinyddwr"
-
-msgid "POP3 user:"
-msgstr "POP3 user:"
-
-msgid "no login ID submitted"
-msgstr "dim ID mewngofnodi wedi ei gyflwyno"
-
-msgid "connection not established"
-msgstr "cyswllt heb ei sefydlu"
-
-msgid "POP3 pass:"
-msgstr "POP3 pass:"
-
-msgid "No password submitted"
-msgstr "Dim cyfrinair wedi ei gyflwyno"
-
-
-msgid "authentication failed "
-msgstr "dilysiad wedi methu"
-
-msgid "POP3 apop:"
-msgstr "POP3 apop:"
-
-msgid "No login ID submitted"
-msgstr "Dim ID mewngofnodi wedi ei gyflwyno"
-
-msgid "No server banner"
-msgstr "Dim baner gweinyddwr"
-
-msgid "abort"
-msgstr "erthylu"
-
-msgid "apop authentication failed"
-msgstr "methodd dilysiad apop"
-
-msgid "POP3 login:"
-msgstr "POP3 login:"
-
-msgid "POP3 top:"
-msgstr "POP3 top:"
-
-msgid "POP3 pop_list:"
-msgstr "POP3 pop_list:"
-
-msgid "Premature end of list"
-msgstr "Diwedd cynamserol y rhestr"
-
-msgid "POP3 get:"
-msgstr "POP3 get:"
-
-msgid "POP3 last:"
-msgstr "POP3 last:"
-
-msgid "POP3 reset:"
-msgstr "POP3 reset:"
-
-msgid "POP3 send_cmd:"
-msgstr "POP3 send_cmd:"
-
-msgid "Empty command string"
-msgstr "Llinyn gorchmynion gwag"
-
-msgid "POP3 quit:"
-msgstr " POP3 quit:"
-
-msgid "connection does not exist"
-msgstr "nid ywr cyswllt yn bodoli"
-
-msgid "POP3 uidl:"
-msgstr "POP3 uidl:"
-
-msgid "POP3 delete:"
-msgstr "POP3 delete:"
-
-msgid "No msg number submitted"
-msgstr "Dim rhif neges wedi ei gyflwyno"
-
-msgid "Command failed "
-msgstr "Methodd y gorchymyn"
-
-msgid "Remote POP server Fetching Mail"
-msgstr "Gweinyddwr POP pell wrthin Casglu Post"
-
-msgid "Select Server:"
-msgstr "Dewis y Gweinyddwr:"
-
-msgid "Password for"
-msgstr "Cyfrinair am"
-
-msgid "Fetch Mail"
-msgstr "Ewch i Nôl Post"
-
-msgid "Fetching from "
-msgstr "Nôl o"
-
-msgid "Oops, "
-msgstr "Wps, "
-
-msgid "Opening IMAP server"
-msgstr "Agor gweinyddwr IMAP"
-
-msgid "Opening POP server"
-msgstr "Agor gweinyddwr POP"
-
-msgid "Login Failed:"
-msgstr "Mewngofnodi wedi Methu:"
-
-msgid "Login OK: No new messages"
-msgstr "Mewngofnodin Iawn: Dim neges newydd"
-
-msgid "Login OK: Inbox EMPTY"
-msgstr "Mewngofnodin Iawn: Mewnflwch yn WAG"
-
-msgid "Login OK: Inbox contains ["
-msgstr "Mewngofnodin Iawn: Mae Mewnflwch yn cynnwys ["
-
-msgid "] messages"
-msgstr "] negesau"
-
-msgid "Fetching UIDL..."
-msgstr "Mynd i nôl UIDL..."
-
-msgid "Server does not support UIDL."
-msgstr "Nid ywr gweinyddwr yn cynnal UIDL"
-
-msgid "Leaving Mail on Server..."
-msgstr "Gadael Post ar y Gweinyddwr..."
-
-msgid "Deleting messages from server..."
-msgstr "Dileu negesau or gweinyddwr..."
-
-msgid "Fetching message "
-msgstr "Nôl neges"
-
-msgid "Message appended to mailbox"
-msgstr "Neges wedi ei ychwanegu at y blwch post"
-
-msgid "Message "
-msgstr "Neges"
-
-msgid " deleted from Remote Server!"
-msgstr " wedi ei ddileu or Gweinyddwr Pell!"
-
-msgid "Delete failed:"
-msgstr "Dileu wedi methu:"
-
-msgid "Error Appending Message!"
-msgstr "Gwall Ynghlwm âr Neges!"
-
-msgid "Closing POP"
-msgstr "Yn cau POP"
-
-msgid "Logging out from IMAP"
-msgstr "Yn logio allan o IMAP"
-
-msgid "Saving UIDL"
-msgstr "Yn cadw UIDL"
-
-msgid "Remote POP server settings"
-msgstr "Gosodiadau gweinyddwr pell POP"
-
-msgid ""
-"You should be aware that the encryption used to store your password is not "
-"perfectly secure.  However, if you are using pop, there is inherently no "
-"encryption anyway. Additionally, the encryption that we do to save it on the "
-"server can be undone by a hacker reading the source to this file."
-msgstr "Dylech fod yn ymwybodol nad ywr amgryptiad syn cael ei ddefnyddio i storio"
-"eich cyfrinair yn hollol ddiogel. Fodd bynnag, os ydych chin defnyddio pop, does dim"
-"amgryptiad yn hanfodol beth bynnag. Ar ben hynny, gall haciwr ddadwneud yr amgryptiad"
-"y byddwn yn ei wneud iw gadw ar y gweinyddwr wrth ddarllen y ffynhonnell ir ffeil yma. "
-
-msgid "If you leave password empty, it will be required when you fetch mail."
-msgstr "Os fyddwch chin gadael y cyfrinair yn wag, byddwch ei angen pan ewch i nôl post."
-
-msgid "Encrypt passwords (informative only)"
-msgstr "Amgryptiwch gyfrineiriau (er gwybodaeth yn unig)"
-
-msgid "Add Server"
-msgstr "Ychwanegwch y Gweinyddwr"
-
-msgid "Server:"
-msgstr "Gweinyddwr:"
-
-msgid "Alias:"
-msgstr "Arallenw:"
-
-msgid "Username:"
-msgstr "Enw defnyddiwr:"
-
-msgid "Store in Folder:"
-msgstr "Storiwch mewn Ffolder:"
-
-msgid "Leave Mail on Server"
-msgstr "Gadewch Bost ar y Gweinyddwr"
-
-msgid "Check mail during login"
-msgstr "Gwiriwch y post yn ystod y mewngofnodi"
-
-msgid "Check mail during folder refresh"
-msgstr "Gwiriwch y post wrth adnewyddu ffolderi"
-
-msgid "Modify Server"
-msgstr "Addaswch y Gweinyddwr"
-
-msgid "Server Name:"
-msgstr "Enwr Gweinyddwr:"
-
-msgid "Modify"
-msgstr "Addaswch"
-
-msgid "No-one server in use. Try to add."
-msgstr "Dim un gweinyddwr yn cael ei ddefnyddio. Ceisiwch ychwanegu."
-
-msgid "Fetching Servers"
-msgstr "Nôl Gweinyddwyr"
-
-msgid "Confirm Deletion of a Server"
-msgstr "Cadarnhewch Ddileu Gweinyddwr"
-
-msgid "Selected Server:"
-msgstr "Gweinyddwr a Ddewiswyd:"
-
-msgid "Confirm delete of selected server?"
-msgstr "Cadarnhau dileu gweinyddwr wedi ei ddewis?"
-
-msgid "Confirm Delete"
-msgstr "Cadarnhau Dileu"
-
-msgid "Mofify a Server"
-msgstr "Addaswch Weinyddwr"
-
-msgid "Undefined Function"
-msgstr "Swyddogaeth Aniffiniedig"
-
-msgid "Hey! Wath do You are looking for?"
-msgstr "Hei! Am beth rydych chin chwilio?"
-
-msgid "Fetch"
-msgstr "Ewch i nôl"
-
-msgid "Warning, "
-msgstr "Rhybudd,"
-
-msgid "Mail Fetch Result:"
-msgstr "Canlyniad Nôl Post: "
-
-msgid "Simple POP3 Fetch Mail"
-msgstr "Nôl Post POP3 Syml"
-
-msgid ""
-"This configures settings for downloading email from a pop3 mailbox to your "
-"account on this server."
-msgstr "Mae hwn yn ffurfweddu gosodiadau ar gyfer llwytho e-bost i lawr o flwch"
-"post pop3 ich cyfrif ar y gweinyddwr yma."
-
-msgid "Bug Reports:"
-msgstr "Adroddiadau Byg:"
-
-msgid "Show button in toolbar"
-msgstr "Dangoswch fotwm yn y bar offer"
-
-msgid "Sent Subfolders Options"
-msgstr "Opsiynau ar gyfer is-Ffolderi anfonwyd"
-
-msgid "Use Sent Subfolders"
-msgstr "Defnyddiwch Is-ffolderi wedi eu hanfon"
-
-msgid "Monthly"
-msgstr "Misol"
-
-msgid "Quarterly"
-msgstr "Chwarterol"
-
-msgid "Yearly"
-msgstr "Blynyddol"
-
-msgid "Base Sent Folder"
-msgstr "Ffolder Anfon Gwreiddiol"
-
-msgid "TODAY"
-msgstr "HEDDIW"
-
-msgid "l, F j Y"
-msgstr "l, F j Y "
-
-msgid "ADD"
-msgstr "YCHWANEGWCH"
-
-msgid "EDIT"
-msgstr "GOLYGWCH"
-
-msgid "DEL"
-msgstr "DEL"
-
-msgid "Start time:"
-msgstr "Amser cychwyn:"
-
-msgid "Length:"
-msgstr "Hyd:"
-
-msgid "Priority:"
-msgstr "Blaenoriaeth"
-
-msgid "Title:"
-msgstr "Teitl:"
-
-msgid "Set Event"
-msgstr "Gosod Digwyddiad"
-
-msgid "Event Has been added!"
-msgstr "Digwyddiad wedi ei ychwanegu!"
-
-msgid "Time:"
-msgstr "Amser:"
-
-msgid "Day View"
-msgstr "Edrych ar y Diwrnod"
-
-msgid "Do you really want to delete this event?"
-msgstr "Ydych chi eisiau dileur digwyddiad yma mewn gwirionedd?"
-
-msgid "Event deleted!"
-msgstr "Digwyddiad wedi ei ddileu!"
-
-msgid "Nothing to delete!"
-msgstr "Dim byd iw ddileu!"
-
-msgid "Update Event"
-msgstr "Uwchraddiwch Ddigwyddiad"
-
-msgid "Do you really want to change this event from:"
-msgstr "Ydych chi eisiau newid hyn mewn gwirionedd o:"
-
-msgid "to:"
-msgstr "at:"
-
-msgid "l, F d Y"
-msgstr "l, F d Y "
-
-msgid "Event updated!"
-msgstr "Digwyddiad wedi ei uwchraddio!"
-
-msgid "Month View"
-msgstr "Edrych ar Fis"
-
-msgid "0 min."
-msgstr "0 munud"
-
-msgid "15 min."
-msgstr "15 munud"
-
-msgid "35 min."
-msgstr "35 munud"
-
-msgid "45 min."
-msgstr "45 munud"
-
-msgid "1 hr."
-msgstr "1 awr"
-
-msgid "1.5 hr."
-msgstr "1.5 awr"
-
-msgid "2 hr."
-msgstr "2 awr"
-
-msgid "2.5 hr."
-msgstr "2.5 awr"
-
-msgid "3 hr."
-msgstr "3 awr"
-
-msgid "3.5 hr."
-msgstr "3.5 awr"
-
-msgid "4 hr."
-msgstr "4 awr"
-
-msgid "5 hr."
-msgstr "5 awr"
-
-msgid "6 hr."
-msgstr "6 awr"
-
-msgid "Calendar"
-msgstr "Calendar"
-
-msgid "Mailinglist"
-msgstr "Rhesr bostio"
-
-msgid ""
-"This will send a message to %s requesting help for this list. You will "
-"receive an emailed response at the address below."
-msgstr "Bydd hwn yn anfon neges i %s yn gofyn am help ar gyfer y rhestr yma."
-"Byddwch yn derbyn ymateb drwy e-bost yn y cyfeiriad isod. "
-
-
-
-msgid ""
-"This will send a message to %s requesting that you will be subscribed to "
-"this list. You will be subscribed with the address below."
-msgstr "Bydd hwn yn anfon neges i %s yn gofyn i chi gael eich tanysgrifio ir rhestr yma."
-"Byddwch yn cael eich tanysgrifio âr cyfeiriad isod."
-
-msgid ""
-"This will send a message to %s requesting that you will be unsubscribed from "
-"this list. It will try to unsubscribe the adress below."
-msgstr "Bydd hwn yn anfon neges i %s yn gofyn i chi gael eich dad-danysgrifio or"
-"rhestr yma. Bydd yn ceisio dad-danysgrifior cyfeiriad isod."
-
-msgid "Send Mail"
-msgstr "Anfonwch Bost"
-
-msgid "Post to List"
-msgstr "Postiwch ir Rhestr"
-
-msgid "Reply to List"
-msgstr "Atebwch ir Rhestr"
-
-msgid "List Archives"
-msgstr "Rhestrwch Archifau"
-
-msgid "Contact Listowner"
-msgstr "Cysylltwch â Pherchennog y Rhestr"
-
-msgid "Mailing List:"
-msgstr "Rhestr Bostio:"
-
-msgid "Delete & Prev"
-msgstr "Dilewch a Blaenorol"
-
-msgid "Delete & Next"
-msgstr "Dilewch a Nesaf"
-
-msgid "Delete/Move/Next Buttons:"
-msgstr "Dilewch/Symudwch/Botymau Nesaf:"
-
-msgid "Display at top"
-msgstr "Arddangoswch ar y brig"
-
-msgid "with move option"
-msgstr "âr opsiwn symud"
-
-msgid "Display at bottom"
-msgstr "Arddangoswch yn y gwaelod"
-
-msgid "Config File Version"
-msgstr "Fersiwn y Ffeil Ffurfweddu"
-
-msgid "Squirrelmail Version"
-msgstr "Fersiwn Squirrelmail"
-
-msgid "PHP Version"
-msgstr "Fersiwn PHP"
-
-msgid "Organization Preferences"
-msgstr "Dewisiadaur Sefydliad"
-
-msgid "Organization Name"
-msgstr "Enwr Sefydliad"
-
-msgid "Organization Logo"
-msgstr "Logor Sefydliad"
-
-msgid "Organization Logo Width"
-msgstr "Lled Logor Sefydliad"
-
-msgid "Organization Logo Height"
-msgstr "Uchder Logor Sefydliad"
-
-msgid "Organization Title"
-msgstr "Teitl y Sefydliad"
-
-msgid "Signout Page"
-msgstr "Tudalen Logio Allan"
-
-msgid "Default Language"
-msgstr "Iaith Ddiofyn"
-
-msgid "Top Frame"
-msgstr "Ffrâm Uchaf"
-
-msgid "Server Settings"
-msgstr "Gosodiadau Gweinyddwr"
-
-msgid "Mail Domain"
-msgstr "Parth Post"
-
-msgid "IMAP Server Address"
-msgstr "Cyfeiriad Gweinyddwr IMAP"
-
-msgid "IMAP Server Port"
-msgstr "Porth Gweinyddwr IMAP"
-
-msgid "IMAP Server Type"
-msgstr "Math Gweinyddwr IMAP"
-
-msgid "Cyrus IMAP server"
-msgstr "Gweinyddwr IMAP Cyrus"
-
-msgid "University of Washington's IMAP server"
-msgstr "Gweinyddwr Prifysgol Washington"
-
-msgid "Microsoft Exchange IMAP server"
-msgstr "Gweinyddwr IMAP Microsoft Exchange"
-
-msgid "Courier IMAP server"
-msgstr "Gweinyddwr IMAP Courier"
-
-msgid "Not one of the above servers"
-msgstr "Dim un or gweinyddwyr uchod"
-
-msgid "IMAP Folder Delimiter"
-msgstr "Amffinydd Ffolderi IMAP"
-
-msgid "Use \"detect\" to auto-detect."
-msgstr "Defnyddiwch \"canfod\" i ganfod yn awtomatig."
-
-msgid "Use Sendmail"
-msgstr "Defnyddiwch Sendmail"
-
-msgid "Sendmail Path"
-msgstr "Llwybr Sendmail"
-
-msgid "SMTP Server Address"
-msgstr "Cyfeiriad Gweinyddwr SMTP"
-
-msgid "SMTP Server Port"
-msgstr "Porth Gweinyddwr SMTP"
-
-msgid "Authenticated SMTP"
-msgstr "SMTP wedi ei ddilysu"
-
-msgid "Invert Time"
-msgstr "Gwrthdroi Amser"
-
-msgid "Use Confirmation Flags"
-msgstr "Defnyddiwch Fflagiau Cadarnhau"
-
-msgid "Folders Defaults"
-msgstr "Ffolderi Diofyn"
-
-msgid "Default Folder Prefix"
-msgstr "Rhagddodiad Ffolder Diofyn"
-
-msgid "Show Folder Prefix Option"
-msgstr "Dangoswch y Dewis o Ragddodiadau Ffolder"
-
-msgid "By default, move to trash"
-msgstr "Yn ddiofyn, symudwch ir sbwriel"
-
-msgid "By default, move to sent"
-msgstr "Yn ddiofyn, symudwch i wedi ei anfon"
-
-msgid "By default, save as draft"
-msgstr "Yn ddiofyn, cadwch fel drafft"
-
-msgid "List Special Folders First"
-msgstr "Rhestrwch Ffolderi Arbennig yn Gyntaf"
-
-msgid "Show Special Folders Color"
-msgstr "Dangoswch Liwiau Ffolderi Arbennig"
-
-msgid "Auto Expunge"
-msgstr "Diddymwch yn Awtomatig"
-
-msgid "Default Sub. of INBOX"
-msgstr "Is.Diofyn o MEWNFLWCH"
-
-msgid "Show 'Contain Sub.' Option"
-msgstr "Dangoswch y Dewis Cynnwys Is."
-
-msgid "Default Unseen Notify"
-msgstr "Hysbyswch Diofyn Heb ei Weld"
-
-msgid "Default Unseen Type"
-msgstr "Math Diofyn heb ei Weld"
-
-msgid "Auto Create Special Folders"
-msgstr "Crewch Ffolderi Arbennig yn Awtomatig"
-
-msgid "Default Javascript Adrressbook"
-msgstr "Llyfr Cyfeiriadau Javascript Diofyn"
-
-msgid "Auto delete folders"
-msgstr "Dilewch Ffolderi yn awtomatig"
-
-msgid "General Options"
-msgstr "Dewisiadau Cyffredinol"
-
-msgid "Default Charset"
-msgstr "Set Nodau Diofyn"
-
-msgid "Data Directory"
-msgstr "Cyfeiriadur Data"
-
-msgid "Temp Directory"
-msgstr "Cyfeiriadur Dros Dro"
-
-msgid "Hash Level"
-msgstr "Lefel Stwnsh"
-
-msgid "Hash Disabled"
-msgstr "Analluogwyd stwnsh"
-
-msgid "Moderate"
-msgstr "Cymhedrol"
-
-msgid "Medium"
-msgstr "Canolig"
-
-msgid "Default Left Size"
-msgstr "Maint Chwith Diofyn"
-
-msgid "Usernames in Lowercase"
-msgstr "Enwau defnyddwyr mewn llythrennau bach"
-
-msgid "Allow use of priority"
-msgstr "Caniatewch ddefnyddio blaenoriaeth"
-
-msgid "Hide SM attributions"
-msgstr "Cuddiwch briodoleddau SM"
-
-msgid "Enable use of delivery receipts"
-msgstr "Galluogwch ddefnyddio derbynebau danfon"
-
-msgid "Allow editing of identities"
-msgstr "Caniatewch olygu dynodiadau"
-
-msgid "Allow editing of full name"
-msgstr "Caniatewch olygur enw llawn"
-
-msgid "Message of the Day"
-msgstr "Neges y Dydd"
-
-msgid "Database"
-msgstr "Cronfa ddata"
-
-msgid "Address book DSN"
-msgstr "DSN llyfr cyfeiriadau"
-
-msgid "Address book table"
-msgstr "Tabl llyfr cyfeiriadau"
-
-msgid "Preferences DSN"
-msgstr "Dewisiadau DSN"
-
-msgid "Preferences table"
-msgstr "Tabl dewisiadau"
-
-msgid "Preferences username field"
-msgstr "Dewisiadau Maes Enw Defnyddiwr"
-
-msgid "Preferences key field"
-msgstr "Dewisiadau prif faes "
-
-msgid "Preferences value field"
-msgstr "Dewisiadau Maes gwerth "
-
-msgid "Themes"
-msgstr "Themâu"
-
-msgid "Style Sheet URL (css)"
-msgstr "Taflen Arddull URL (css)"
-
-msgid "Configuration Administrator"
-msgstr "Gweinyddydd Ffurfwedd"
-
-msgid "Theme Name"
-msgstr "Enwr Thema"
-
-msgid "Theme Path"
-msgstr "Llwybr Themâu"
-
-msgid "Plugins"
-msgstr "Mewnblygiau"
-
-msgid "Change Settings"
-msgstr "Newid Gosodiadau"
-
-msgid "Config file can't be opened. Please check config.php."
-msgstr "Methu ag agor ffeil ffurfweddu. Edrychwch ar config.php os gwelwch yn dda."
-
-msgid "Administration"
-msgstr "Gweinyddiaeth"
-
-
-
-
-msgid ""
-"This module allows administrators to manage SquirrelMail main configuration "
-"remotely."
-msgstr "Maer modiwl yma yn fodd i weinyddwyr reoli prif ffurfwedd SquirrelMail o bell"
-
-
-msgid "Delivery error report"
-msgstr "Adrodd am gamgymeriad wrth anfon"
-
-msgid "Undelivered Message Headers"
-msgstr "Penawdau Negesau Heb eu Hanfon"