Moving help files from sl to sl_SI
authorgraf25 <graf25@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Mon, 31 Dec 2001 05:34:26 +0000 (05:34 +0000)
committergraf25 <graf25@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Mon, 31 Dec 2001 05:34:26 +0000 (05:34 +0000)
git-svn-id: https://svn.code.sf.net/p/squirrelmail/code/trunk/squirrelmail@2056 7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0

help/sl_SI/FAQ.hlp [new file with mode: 0644]
help/sl_SI/addresses.hlp [new file with mode: 0644]
help/sl_SI/basic.hlp [new file with mode: 0644]
help/sl_SI/compose.hlp [new file with mode: 0644]
help/sl_SI/folders.hlp [new file with mode: 0644]
help/sl_SI/main_folder.hlp [new file with mode: 0644]
help/sl_SI/options.hlp [new file with mode: 0644]
help/sl_SI/read_mail.hlp [new file with mode: 0644]
help/sl_SI/search.hlp [new file with mode: 0644]

diff --git a/help/sl_SI/FAQ.hlp b/help/sl_SI/FAQ.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..941d328
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,100 @@
+<chapter>
+   <title>
+      Pogosta Vpra¹anje in odgovori
+   </title>   
+   <summary>
+      To je seznam pogosto zastavljenih vpra¹anj in odgovori nanje.
+   </summary>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      Lahko uporabim naenkrat veè kot eno ime iz Adresarja?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Da.  Iskanje po Adresarju vam prika¾e vse zadetke za iskalni niz ki ste ga vpisali.
+         Èe je 10 imen prikazanih, vsaka kobinacija je lahko izbrana za <B>To:</B> ali <B>CC:</B>
+      polja.  Vsi izbrani naslovi bodo vpisani v pravilna polja kadar uporabite gumb Dodaj naslov.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Lahko dodam imena direktno iz po¹te v Adresar?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Ne.  Trenutno ni mogoèe dodati naslova ali imena v Adresar ob pisanju po¹te.
+         Lahko pa, izberete ¾eljen naslov, z desnim gumbom mi¹ke ga skopirate in nato prilepite v Adresar.
+         Ne bodite razoèarani, SquirrelMail je vedno pod nadaljevalnim razvijanje in ta mo¾nost se lahko
+         vkljuèi v prihodnosti.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Kdo je izdelal SquirrelMail?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Veliko ljudi pomaga. Za seznam vseh, lahko obi¹èete spletno stran <a href="http://www.squirrelmail.org" target=_top>www.squirrelmail.org</a>.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Kaj je webmail?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      SquirrelMail vam daje mo¾nost dostopa preko IMAP protokola do email raèuna.  To pomeni
+      da vam ni potrebno ugotavljati kako se nastavijo stvari drugih, ampak samo preverite
+      svojo po¹to.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Kje lahko uporabljam ta webmail?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Tam kjer je brskalnik na voljo.
+      Brez¾ièni dostop (WAP/WML) trenutno ni na seznamu izdelave.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Zakaj uporabljati webmail namesto navadnega po¹tnega odjemalca?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Je dvomljivo da bi webmail bil celoten nadomestek za navaden email klient
+         Kdo ve?  Kakorkoli, èe ste ¾e kdaj bil v hi¹i prijatelja, na poti, doma ali v sku¾bi in
+         vstran od svojega raèunalnika in si ¾elite prebrati po¹to, potem veste zakaj.
+         Ker je veliko breme nastaviti meail raèun na drugem raèunalniku in nato ga izbrisati.
+         SquirrelMail je narejen kot nadomestek normalnemu email klientu
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Kako ta stvar deluje?
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      SquirrelMail uporablja IMAP protokol, dodatne informacije o tem najdete
+      <A HREF="http://imap.org"/>tukaj</A>.  Program uporablja  svoje IMAP funkcije
+      in ne te ki so vkljuèene v PHP4.  To se ne tièe nikogar razen tistih, ki so
+      odgovorni za njegovo namestitev.
+      </p>
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/sl_SI/addresses.hlp b/help/sl_SI/addresses.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..844b0a6
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,108 @@
+<chapter>
+   <title>
+      Naslovi
+   </title>
+   <summary>
+      Adresar vam lahko prihrani veliko èasa pri pisanju elektronskih sporoèil.  Vanj lahko vpi¹ete naslove ljudi, ki jim pi¹ete veèkrat.
+   </summary>
+   <description>
+      <p>
+      Adresar vam prihrani veliko èasa. Naslove ki jih uporabljate velikokrat so lahko
+      shranjeni tukaj. LDAP stre¾niki (najveèkrat se uporablja v podjetjih in univerzah
+      da so naslovi organizacije na voljo ¹irom sveta) so tudi podprti.
+      </p>
+      <p>
+      Le va¹ brskalnik podpira Javascript potem si lahko omogoèite v Nastavitvah adresar ki je napisan v Javi.
+      Je zelo majhen programèek ki se odpre v novem oknu. Listi HTML naslovi so tudi podprti in jih lahko
+      uporabite kadar va¹ brskalnik ne podpira Javascript in tako SquirrelMail ostane v celoti funkcionalen.
+      </p>
+   </description>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      Vzdevek
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Vpi¹ite va¹ vzdevek ki ga uporabljate.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Email Naslov
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Tukaj mora biti vpisan pravilen email naslov. Email naslov je sestavljen iz
+      treh delov. Prvi je naslovnik, kot npr. "katja", nato je del domene afna "@"
+      nazadnje pride pa top level domena, ki je pa lahko ena izmed milijonov
+      kot primer au, cc, us, com, org, net ali celo edu.  No, in sedaj èe vse te tri dele
+      zdru¾imo v eno celoto dobimo email naslov katja@taylor.net. Le ta naslov ne bo pravilen,
+      potem elektronska po¹ta ne bo sprejeta in bo zavr¾ena.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Info
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      To je ¹e eno polje, kjer lahko vpi¹ete karkoli kar vas spominja
+         na to osebo. To polje je mi¹ljeno za dolga besedila. Na primer, èe imeli zmenek
+         z Lauro, lahko napi¹ete "Zmenek z Lauro"
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Uredi ali Izbri¹i
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Ta dva gumba vam omogoèata da izbere en naslov in spremenite polja,
+      ali izbri¹ete vpis.  Dovoljeno vam je izbrati samo en vpis.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Dodaj v Adresar
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Izpolnite polja kot je napisano.  Prvi trije (Vzdevek,
+      E-mail naslov, in Ime) morajo biti izpolnjeni.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      LDAP
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      LDAP je protokol za centralno shranjevanje in za oddaljen dostop do
+      informacij. Na primer: univerza bi naj uporabljala LDAP kot unikatno mesto
+      kjer vse ¹tudentje, osebje shranijo email naslove in jih imajo na voljo.
+      Le konfigurirano za uporabo univerzitetnega LDAP stre¾nika, SquirellMail
+         bo potem imel mo¾nost narediti seznam vseh email naslovov ( skupaj s tistimi ki
+         so v Adresarju ).Squirrelmaila je moèno orodje ko <I>kombinira</I>
+      Va¹ lokalni adresar in LDAP stre¾nik ki Vam nudi veliko veè naslovov
+         kot bi bilo v enem samem Adresarju.
+      </p><p>
+      LDAP nastavitve se lahko nastavljajo pri uporabi kateregakoli LDAP stre¾nika, ali onemogoèijo
+         v nastavitvah. Morali se boste pogovoriti z sistemskim administratorjem o tak¹nih mo¾nostih.
+      </p><p>
+      LDAP nastavitve vplivajo na celoten SquirrelMail sistem; kot rezultat morajo biti nastavljeni
+         ali spremenjeni z privilegiji administratorja.
+      </p>
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/sl_SI/basic.hlp b/help/sl_SI/basic.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..d747985
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,48 @@
+<chapter>
+   <title>
+      Uvod v SquirrelMail
+   </title>
+   <summary>
+      SquirrelMail omogoèa pregledovanje elektronske po¹te preko svetovnega spleta.
+   </summary>
+   <description>
+      <p>
+      Kaj natanèno je <A HREF="http://www.squirrelmail.org/index.php3?from=1">SquirrelMail</A>?
+      Je nekak¹en spletni vmestnik ki omogoèa branje emailov in je napisan v <A HREF="http://www.php.net">PHP4</A>.
+      Izdelan je bil z namenom, da lahko dostopa do email sporoèil preko stre¾nika kjerkoli boste ¾e.
+      Dodatne informacije o podrobnih delovanjih IMAP protokola, lahko najdete na naslovu <A HREF="http://imap.org">tukaj</A>.
+      </p>
+   </description>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      Osnove
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Èe imate kak¹na vpra¹anja, si lahko preberete FAQ.
+      </p>
+      <p>
+      Squirrelmail je sestavljen iz dveh delov ki se imenujejo okvirji (frames).
+      Levi okvir prikazuje seznam vseh direktorijev. Dodatne informacije o levem okvirju
+      lahko najdete v rubriki pod "Datoteke".
+     </p>
+      <p>
+      Na desni strani se dogajjo vse glavne stvari. Zgornji del strani je vrstica z menijem.
+      Odjava vas bo varno odjavila iz sistema.  Trenutna Mapa prikazuje v kateri mapi se
+      trenutno nahajate. Takoj ob prijavi v sistem vas bo program ponesel v mapo PREJETO (INBOX).
+      </p>
+      <p>
+      Na vrhu strani imate vrsto mo¾nosti:
+         <ul>
+            <li><b>Novo sporoèilo</b> - Napi¹ite in po¹ljite elektronsko sporoèilo.
+            <li><b>Adresar</b> - Vsebuje seznam naslovov ki jih imate v Adresarju.
+            <li><b>Mape</b> - Vse mape so tukaj.  Lahko si izdelate, izbri¹ete preimenujete mape.
+            <li><b>Nastavitve</b> - Spremenite nastavitve.
+            <li><b>Iskanje</b> - S tem orodjem, prei¹èete vse va¹e mape ki jih doloèite.
+            <li><b>Pomoè</b> - Se ¹e nahajate v njej!
+         </ul>
+      </p>
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/sl_SI/compose.hlp b/help/sl_SI/compose.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..0039d8b
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,111 @@
+<chapter>
+   <title>
+      Izdelava sporoèila
+   </title>
+   <summary>
+      Ta funkcija, vam omogoèa da napi¹ete novo sporoèilo in jo po¹ljete razliènim osebam.
+   </summary>
+   <description>
+      <p>
+      Ob kliku vas prenese na stran kjer napi¹ete novo sporoèilo. Videli boste veliko polj 
+         in nekaj gumbov.
+         </p>
+   </description>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      Prejme (To)
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Najprej je polje <B>Prejme:</B>.  V to polje vpi¹ete email naslov osebe, kateri
+         je namenjeno to sporoèilo. Naslovov lahko vpi¹ete kolikor ¾elite, ampak se morajo
+         konèati z vejico. En naèin je tudi da kliknete na gumb "Adresar". Ne skrbite èe
+         se celoten naslov ne vidi.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Kopija (cc)
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Naslednje je <B>Kopija (cc:)</B> polje.  CC je kraj¹ava za <B>C</B>arbon <B>C</B>opy.
+      Èe ¾elite poslati to enako sporoèilo ¹e komu, potem je to polje za vas. Vpi¹ete lahko
+      neomejeno ¹tevilo email naslovov, enako kot pri <B>Prejme(To):</B>
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+     Osebna kopija (Bcc)
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      BCC je kraj¹ava za <B>B</B>lind <B>C</B>arbon <B>C</B>opy.
+      Uporabite to polje èe ¾elite poslati ¹e nekomu kopijo sporoèila <I>ne da bi</I>
+      prejemnik v <B>Prejme (To):</B> ali <B>Kopija(CC):</B> vedel za to.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Naslov
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Napi¹ite naslov tukaj.  Zapomnite si, email vam lahko prihrani veliko èasa
+      in dober, logièen in zapeljiv naslov je velik korak.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Adresar Gumb
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Ta gumb vam odpre Adresar po iskalnem polju.
+      Nekaj morate vpsiati v iskalno polje da bi dobili kak¹ne rezultate.
+      Èe so potrebni vsi naslovi iz Adresarja, vpi¹ite prostor tukaj in kliknite Iskanje gumb.
+      Dodatne informacije so na voljo v "Naslovi" razdelku.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Telo Sporoèila
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Velik prazen prostor je namenjen za karkoli. Èe ste si shranili podpis, bo ta
+     podpisen viden tukaj. To polje je namenjeno za pisanje vsebine sporoèila.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Prilo¾i
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Ta funkcija je namenjena da lahko prilo¾ite zraven sporoèila kak¹no datoteko.
+         Datoteka mora biti na <i>lokalnem</i> ali mre¾nem raèunalniku. Browse gumb ima funkcijo
+         da prei¹èete direktorije za va¹o datoteko in nato kliknte da jo prilo¾ite.
+         V polje prilo¾i lahko tudi roèno vpi¹ete pot do datoteke. Nato enostavno
+         kliknite Dodaj gumb da se bo ta datotka prilo¾ila k sporoèilu.
+      </p>
+      <p>
+      Takoj ko je datoteka pripeta, se pojavi nov gumb za pripenjanje nove datoteke.
+         Brisanje prilo¾ene datoteke se izvr¹i ob izbiri datoteke, in nato kliknemo gumb "Pobri¹i izbrani dodatek".
+      <p>
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/sl_SI/folders.hlp b/help/sl_SI/folders.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..8f209a1
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,98 @@
+<chapter>
+   <title>   
+      Mape
+   </title>   
+   <summary>
+      Sporoèila si lahko shranite v razliène mape.  To je ¹e posebej uporabno èe imaste 
+         veliko sporoèil in ¾elite imeti ve lepo organizirano.  Mo¾nost mape vam omogoèa manipulirati
+         z va¹imi mapami.
+   </summary>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      Naroèene Mape in Levi Okvir
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Trenutno naroèene mape so na seznamu v barvnem polju na levi.  
+         Ta okvir se lahko nastavi na avtomatsko osve¾evanje v nastavitvah.
+      Na vrhu v levem okvirju je velik krepek naslov.  Èe so se naredile 
+         spremembe v kateri od naroèenih map, potem osve¾ite seznam z klikom
+         na link "osve¾i seznam map" pod naslovom.
+      </p><p>
+      Prva mapa vsebuje seznam prejetih sporoèil.  Na desni 
+      zraven prve mape je ¹tevilka v oklepaju
+      "( )" ki ¹teje <I>neprebrana</I> sporoèila.
+      Ta ¹tevilka lahko vara od ¹tevila skupnih sporoèil v desnem okvirju.  Pod glavno mapo 
+      so lahko druge mape ali podmape.
+      Barve za te mape se bodo premenile z Temo ki ste si jo izbrali v nastavitvah.
+      </p>
+   </description>
+</section>   
+
+<section>
+   <title>
+      Izbri¹i
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Izbri¹ete lahko katerokoli mapo ki je na voljo v padajocem seznamu
+         na levis zraven Izbri¹i gumba.  Ne pozabite da se lahko zgodi da ta seznam <B>ne</B> 
+      prika¾e vse mape.  Posebne mape kot so va¹e poslane ali ko¹ mape
+         ne morej biti izbrisane, in seveda INBOX tudi ne more biti izbrisan.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+
+<section>
+   <title>
+      Izdelaj
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Mape se lahko izdelajo z enostavnim vpisom imena v polje in klikom na 
+         Izdelaj gumb.  Èe ¾elite da je ta mapa podmapa, lahko izberete iz padajoèega seznama mapo.
+      </p>
+      <p>
+      Na nekaterih po¹tnih stre¾nikih, obstajo dve vrsti map.
+      Ena ki vsebuje sproèila, in ena ki vsebuje mape.  Vidite lahko mo¾nost
+         ki se imenuje "Naj ta mapa vsebuje podpamape."  Èe izberete to mo¾nost, potem ta mapa
+         ki ste jo izdelali bo lahko vsebovala mape in ne sporoèila.  V drugem primeriu
+         boste lahko shranjevali samo sporoèila in ne map.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Preimenuj
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Preimenujete lahko vsako mapo ki je prikazan v padajoèem seznamu na levi 
+         strani od gumba Preimenuj.  Opozorilo, ta seznam se lahko zgodi da  <B>ne</B> 
+      vsebuje vseh prikazanih map na levem okvirju.  Za jasne razloge, ne morete preimenovati
+         sent, trash in INBOX map.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+       Prijavi in Odjavi
+   </title>
+   <description>
+      Definicije:<br>
+      <i>Prijavi</i>: Za registracijo mape z po¹tnim stre¾nikom, vam omogoèa ogled 
+                        v mapo in njegovo vsebino.<br>
+      <i>Odjavi</i>: Nasprotje od Prijave.  S tem odregistrirate mapo
+                                               z po¹tnim stre¾nikom.<br>
+      <br><p>
+      Izberete lahko map koliko ¾elite iz Prijavi ali Odjavi polja, nato kliknite
+         gumb pod poljem za izvedbo naloge.  Videli boste da se bo mapa preselila
+         v drugo polje.  Potem jih lahko Odjavite in ¹e enkrat Prijavite po va¹i ¾elji.
+      </p>
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/sl_SI/main_folder.hlp b/help/sl_SI/main_folder.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..16c82b1
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,46 @@
+<chapter>
+   <title>
+      Seznam sporoèil
+   </title>
+   <summary>
+      To je seznam sporoèil, ki so v posamezni mapi.
+   </summary>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      Seznam Sporoèil
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Potem ko kliknete na ime mape, boste v desnem okviru dobili seznam sporoèil.
+      To je seznam samo tistih sporoèil, ki so v izbrani mapi. Pod menijem je vrstica,
+      ki vam pove zaporedno ¹tevilko e-sporoèila, ki ga trenutno berete in skupno
+      ¹tevilo vseh sporoèil.
+      </p><p>
+      Na primer: Pregled sproèila B>20</B> do <B>30</B> (45 skupno).
+      </p><p>
+      ©tevilo neprebranih sporoèil je lahko drugaèno od ¹tevila neprebranih sporoèil,
+      ki je na desno strani glavne mape.
+      </p><p>
+      Naslednja je vrstica s tremi gumbi. Na levi je padajoèi izbirnik. V njem so
+      na¹tete mape, na katere ste trenutno naroèeni. Vsa oznaèena sporoèila bodo
+      premaknjena v izbrano mapo, èe boste pritisnili gumb premakni. Na desni strani
+      je gumb za brisanje oznaèenih sporoèil. Ne¾eleno po¹to lahko oznaèite in potem
+      pobri¹ete z enim klikom.
+      </p><p>
+          Vrstica treh polj (Od, Datum in Naslov) je naslednja. To je glava vsake
+          strani, ki razdeli tabelo sporoèil na logiène enote. Teko lahko ¾e iz samega
+          seznama sporoèil vidite Kdo, Kdaj in Kaj vam je poslal.
+          <B>Opomba</B> Med kolonama Datum in Naslov je ¹e ena manj¹a kolona, ki nima
+          svojega naslova. Pri nekaterih sporoèil so tam lahko oznake:"+", èe ima
+          sporoèilo priponke, "!" èe je sporoèilo oznaèeno kot nujno in "A", èe ste
+          na sporoèilo ¾e odgovorili.
+      </p><p>
+      Kar ostane je seznam s sporoèili. Opazili boste, da so neprebrana sporoèila
+      <B>povdarjena</B>, medtem ko so ¾e prebrana sporoèila v normalnem besedilu.
+      Na levi strani je oznaèevalno polje, s katerim oznaèite sporoèila, ki lahko
+      bri¹ete ali pa premaknete.
+      </p>
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/sl_SI/options.hlp b/help/sl_SI/options.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..4b8b2a4
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,179 @@
+<chapter>
+   <title>
+      Opcije
+   </title>
+   <summary>
+      Z nastavitvami razliènih opcij, si lahko prikrojite izgled in naèin
+      kako se vam SquirrelMail odziva.
+   </summary>
+   <description>
+      <p>
+      Ena bolj¹ih strani SquirelMaila je stopnja do katere si ga lahko prikrojite. Odvisno
+      od konfiguracije imate na izbiro veè tem, jezikov, map in drugih lastnosti. Vse to
+      lahko spremenite ne da bi s tem vplivali na ostale uporabnike sistema. So ¹tirje
+      glavni deli Opcij: Osebne, Prikaz, Poudarjanje sporoèil in Mape.
+      </p>
+   </description>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      Osebne informacije
+   </title>
+   <description>
+      <b>Polno ime</b><br>
+      Tukaj naj bi vpisali va¹e polno ime, npr: "Janez Povpreènik". To se prejemnikom
+      va¹ih sporoèil poka¾e kot po¹iljatelj. Videli bodo, da je pri¹lo sporoèilo od
+      "Janeza Povpreènika". Èe tega polje ne izpolnite, bodo kot po¹iljatelja videli va¹
+      elektronski naslovv, npr: "pjanez@domena.si".
+      <br><br>
+
+      <b>E-Po¹tni naslov</b><br>
+      <i>Neobvezno</i> - Èe va¹ naslov ni tak, kot ga je samodejno zaznal sistem, ga lahko
+      tukaj vpi¹ete.
+      <br><br>
+
+      <b>Naslov za odgovor</b><br>
+      <i>Neobvezno</i> - To je naslov kamor bodo prihajali odgovori na va¹a sporoèila. Èe
+      je ta naslov drugaèen od tistega od koder po¹to po¹iljate, ga lahko tukaj vpi¹ete. To
+      je uporabna opcija, èe ¾elite da bodo odgovori prihajali na va¹ @email.si ali
+      @yahoo.com naslov namesto v slu¾bo.
+      <br><br>
+
+      <b>Podpis</b><br>
+      <i>Neobvezno</i> - Podpis je prikljuèen na konec vseh sporoèil, ki jih odpo¹ljete.
+      Èe ¾elite, da se bo podpis uporabil, morate odkljukati polje "Uporabi Podpis" in
+      potem vpisati karkoli paè ¾elite za podpis v polje pod njim.
+      <br><br>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Lastnosti prikaza
+   </title>
+   <description>
+      <b>Theme</b><br>
+      SquirrelMail razliène barvne teme za va¹e udobje pri delu. Izbirate lahko med
+      veè temami, èe tako ¾elite.
+      <br><br>
+
+      <b>Jezik</b><br>
+      Èe angle¹èina ni va¹ materin jezik lahko enostavno nastavite jezik v katerem
+      je izpisanih veèina stvari. Èe je jezik ki ga ¾elite na seznamu, ga lahko izberete
+      in vsa nadaljnja SquirrelMailova sporoèila bodo v tem jeziku. Ta opcija velja
+      samo za sporoèila SquirrelMaila, va¹a prihajajoèa po¹te ne bo prevedena.
+      <br><br>
+
+      <b>Uporabi Javascript addresar?</b><br>
+      Eden na¹ih glavnih ciljev pri razvoju SquirrelMaila je bil neuporaba Javascripta
+      v vseh na¹ih straneh. Kjub temu so razvijalci napisali odlièen pripomoèek za
+      iskanje po adresarju, ki uporablja Javascript. Raje kot da bi ga pobrisali, smo
+      vam dali na voljo izbiro med HTML in Javascripr adresarjem. Èe ne veste kaj to
+      pomeni, je najvarnej¹a odloèitev HTML adresar, èeprav bi vam najverjtneje
+      delovala tudi varijanta z Javascriptom.
+      <br><br>
+
+      <b>©tevilo sporoèil za prikaz</b><br>
+      To je najeèje ¹tevilo sporoèil, ki se jih naenkrat prika¾e v mapi. Èe je v mapi
+      veè sporoèil, bo na vrhu in na dnu seznama povezava za "Prej¹nja" in "Naslednja"
+      sporoèila.
+      <br><br>
+
+      <b>Prelomi prihajajoèi tekst pri</b><br>
+      Koliko znakov naj bo v vrstici pred prelomom teksta v naslednjo vrstico. Ta
+      opcija prepreèi "uhajanje" teksta iz ekrana. 86 je priporoèljiva vrednost, ki
+      pa si jo seveda lahko prilagodite.
+      <br><br>
+
+      <b>Velikost okna za urejanje</b><br>
+      Kako ¹irok naj bo okvir za "Novo sporoèilo"? Definiran je v ¹tevilu znakov, ki
+      jih lahko napi¹ete v eno vrstico, preden se le ta prelomi v naslednjo.
+      <br><br>
+
+      <b>©irina seznama map na levi</b><br>
+      Na levi strani va¹ega internetnega brskalnika boste videli seznam map. S to
+      opcijo doloèite kako ¹irok naj bo ta seznam. Èe imate zelo dolga imena map ali
+      velike fonte, je dobro da to vrednost nastavite precej veliko, sicer je pa bolje,
+      da ostane èim manj¹a, da ne zapravljate prostora ba ekranu.
+      <br><br>
+
+      <b>Samodejno osve¾i seznam map</b><br>
+      SquirrelMail ima zmo¾nost samodejnega osve¾evanja seznama map na levi strani
+      brskalnika. Pri tem se obnovi tudi ¹tevilo sporoèil, ki so v vsaki mapi. To je
+      prikladen naèin preverjanja za novo po¹to, ne da bi bilo potrebno vsakiè klikati
+      na PREJETO.
+      <br><br>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Oznaèevanje sporoèil
+   </title>
+   <description>
+      Èe ste naroèeni na veè dopisnih seznamov je vèasih te¾ko razloèiti od kod
+      je katero sporoèilo. Z oznaèevanjem sporoèil lahko doloèite svojo barvo
+      ozadja za vsak dopisni seznam, na katerega ste naroèeni.<br><br>
+
+      Kliknite na [Novo] za novo pravilo ali [Uredi] za urejanje ¾e obstojeèega
+      in spodaj se bodo pokazale opcije.<br><br>
+
+      <b>Prepoznavno imena</b><br>
+      To je samo ime pravila, ki ga urejate. Naj bo tako, da bo ¾e iz imena
+      razvidno ja doloèa. Na primer: èe oznaèuje sporoèila od va¹e mame, naj se
+      imenuje "Od Mame".
+
+      <br><br>
+
+      <b>Barva</b><br>
+      To je barva ozadja, ki naj jo ima sporoèilo. Lahko izbirate iz seznama
+      barv, ki smo ga izbrali za vas, lahko pa vnesete HEX kodo barve (npr: a6b492).
+      Èe ¾elite svojo barvo, morate oznaèiti izbirno pred njo.
+      <br><br>
+
+      <b>Ustrezno</b><br>
+      Tukaj doloèite frazo, ki bo doloèila ali sporoèila ustreza tamu pravilu ali ne.
+      V padajoèem izbirniku izberite katero polje v zaglavju (od, za, naslov ...) mora
+      ustrezati tekstu, ki ga boste vpisali (mama@yahoo.com).
+      <br><br>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Lastnosti mape
+   </title>
+   <description>
+      <b>Pot do mape</b><br>
+      Na nekaterih sistemih, ta opcija ne bo vidna in jo lahko mirno ignorirate. Na
+      ostalih sistemih je pa precej pomembna. Obièajno je pravilna vrednost ¾e vpisana
+      in pomeni mapo v va¹i domaèi mapi (home directory), ker je va¹a po¹ta. Èe tega
+      ne razumete, pustite tako kot je.
+      <br><br>
+
+      <b>Mapa Smeti</b><br>
+      Tukaj lahko doloèite v katero mapo naj se prenesejo sporoèila, ki jih pobri¹ete.
+      Èe ne ¾elite, da uporabljatimape za smeti, tukaj nastavite na "Ne uporabljaj Ko¹a".
+      <br><br>
+
+      <b>Mapa poslano</b><br>
+      Tukaj nastavite v katero mapo se bo shranila va¹a poslana po¹ta. Èe ne ¾elite
+      shranjevati poslane po¹te nastavite na "Ne uporabljaj mape Poslano".
+      <br><br>
+
+      <b>Opozarjanje na neprebrano po¹to</b><br>
+      Ta opcija doloèa kako prikazati neprebrana sporoèila, v seznamu, ki je na desni
+      strani va¹ega brskalnika. Èe tukaj nastavite na "Brez obve¹èanja", vas sistem ne
+      bo obve¹èal o neprebranih sporoèilih. Èe nastavite na "Samo PREJETO", bo mapa
+      prejeto postala poudarjena, zraven pa se bo izpisalo ¹tevilo novih sporoèil. Èe
+      pa nastavite na "Vse mape", se bo tako dogajalo pri vseh mapah. Èe se vam zdi, da
+      je prikazovanje vsebine mape zares prepoèasno nastavite to opcijo na "Samo prejeto"
+      ali "Brez obve¹èanja".
+      <br><br>
+
+      <b>Naèin obve¹èanja o neprebranih sporoèilih</b><br>
+      Ko so v mapi nova sporoèila, ta opcija doloèi kako vas sistem o tem obvesti.
+      <br><br>
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/sl_SI/read_mail.hlp b/help/sl_SI/read_mail.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..81101a0
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,160 @@
+<chapter>
+   <title>
+      Branje elektronske po¹te
+   </title>
+   <summary>
+      Zmo¾nost branja elektrnoske popte je najosnovnej¹a lastnost vsakega
+      odjemalca za elektrnosko po¹to. SquirrelMail ima poleg tega ¹e precej
+      dodatnih mo¾nosti. To poglaje jih podrobneje predstavi.
+   </summary>
+   <description>
+      <p>
+      Kliknite na naslov doloèenega sporoèila in to sporoèilo bo prikazano.
+      Opazili boste, da so naslovi elektronske po¹te in internetne povezave
+      delujoèi in s klikom na njih lahko po¹ljete po¹to, ali odprete internetno
+      stran. Naslednja ras priroèna znaèilnost je ta, da so sporoèila barvno
+      oznaèena glede na vsebino. Standard pri odgovarjanju je, da se citat
+      prej¹njega sporoèila oznaèi ">" pred vsako vrstico. SquirrelMail jih zazna,
+      in jih barvno oznaèi. Odgovorjeno sporoèilo bo imelo drugo barvo za citiran
+      tekst in drugo za novo vsebino. to deluje dva nivoja globoko.
+        Nad sporoèilo je prikazana tudi dodatna vrstica z menijem. Na levi strani
+      lahko izbri¹ete ali se vrnete v seznam, na sredini je mo¾na navigacija med
+      sooroèili, na desni pa so razliène mo¾nosti za elektronsko po¹to.
+      </p>
+   </description>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      Sezna sporoèil
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Kliknite na to povezavo za povratek v mapo iz katere ste pri¹li.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Bri¹i
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Kliknite to povezavo, za vrisanje sporoèila, ki ga pravkar pregledujete.
+      Vse priloge tega sporoèila so prav tako pobrisane. Èe priloge potrebujte
+      jih najprej prenesite na svoj raèunalnik (pojasnjeno kasneje v poglavju).
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Navigacija
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Na sredini menija so navigacijski gumbi. "Prej¹nje" je aktiven samo, èe
+      sporoèilo ni prvo. Klik na to povezavo bo pokazal prej¹nje sporoèilo, ne
+      da bi bilo treba v seznam sporoèil.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Naslednje
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Kliknite na to povezavo za prikaz naslednjega sporoèila. Povezava je
+      aktivna samo, èe sporoèilo ni zadnje.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Posreduj
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Na desni strani: povezava "posreduj" odpre okno "Novo sporoèilo" z
+      vsebino prej¹njega sporoèila pod oznako "--Originalno sporoèilo--".
+      "Fwd:" je dodan na zaèetek originalnega naslova in postavljen v pravo
+      polje. Veè polj èaka ¹e na va¹ vnos. Tekst lahko vpi¹ete tudi nad
+      originalno sporoèilo, èe ga ¾elite komentirati. Lahko dodate tudi
+      priloge.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Odgovori
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Kliknite to povezavo, èe ¾elite odgovoriti po¹iljatelju sporoèila.
+      Na zaèetek naslova je dodana oznaka "Re:". Tekst originalnega
+      sporoèila je citiran v polju za tekst. Tokrat je pred vsako vrstico
+      dodan znak ">". Nekatere vrstice ne bodo imele te oznake, to je zaradi
+      preloma teksta in je neizogibno. Temu se lahko izognete tako, da
+      poveèate vrednost <i>Prelomi prihajajoèi tekst pri</i> na stani z
+      nastavitvami. Komentarje lahko vpisujete kjerkoli v tekstovnem polju.
+      Lahko dodate tudi priloge.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Odgovori vsem
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Enako kot "Odgovori", le da bodo odgovor dobili vse naslovniki in ne
+      samo po¹iljatelj sporoèila.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Pregled celotnega zaglavja
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Ta povezave prika¾e celotno zaglavje sporoèila. To kljuèuje pot, po kateri
+      je sporoèilo pri¹lo in ¹e veliko drugih podrobnosti o samem sporoèilu.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Prenesi to kot datoteko
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Ta povezave se nahaja na dnu, tiki nad spodnjim menijem. S klikom nanjo
+      lahko to sporoèilo preneste na svoj raèunalnik in ga shranite kot tekstovno
+      datoteko. Poenostavljeno zaglavje bo pripeto na zaèetku sporoèila.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Priloge
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Vse priloge poslane s prejetim soroèilom bodo prikazane na dnu sporoèila
+      v obarvanem okvirèku. Datoteka je prikazana kot povezava z opisom vrste
+      datoteke na desni. Klik na datoteko bo vsebino pokazal ali pa odprl okno
+      za prenos, odvisno od vsebine. Èe ¾elite datoteko prenesti na svoj
+      raèunalnik kliknite povezavo "download", ki je na desni.
+      </p>
+   </description>
+</section>
diff --git a/help/sl_SI/search.hlp b/help/sl_SI/search.hlp
new file mode 100644 (file)
index 0000000..a88d990
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,73 @@
+<chapter>
+   <title>
+      Iskanje
+   </title>
+   <summary>
+      Iskanje v mapi po danih kriterijih.
+   </summary>
+   <description>
+      <p>
+      S tem uporabnim orodjem lahko v doloèeni mapi i¹èete sporoèila, katerih
+      polja v zaglavju ustrezajo doloèenim kriterijem.
+      </p>
+   </description>
+</chapter>
+
+<section>
+   <title>
+      Splo¹ni pregled
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Izberite mapo v kateri ¾elite iskati, vpi¹ite iskalne kriterije in
+      izberite katere dele sporoèila ¾elite preiskati. Kot odgovor na va¹o
+      poizvedbo, boste pod iskalno formo dobili seznam sporoèil, ki ustrezajo
+      doloèenim kriterijem. Sporoèila lahko izberete in preberete kot vsa
+      ostala sporoèila.
+      </p>
+      <p>
+      Bodite pozorni na to, da je privzeta mapa za iskanje tista, v kateri
+      trenutno berete sporoèila.
+      </p>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Kaj preiskati
+   </title>
+   <description>
+      <p>
+      Na levi strani polja za vnos je padajoèi izbirnik s polji po katerih je
+      mo¾no iskanje. Ta polja so: Vsebina sporoèila, Vse, Naslov, Od, Kopija,
+      Od.
+      </p>
+      <p>
+      <b>Vsebina sporoèila</b> - Prei¹èe vsebino sporoèila.  To je glavni del
+      e-sporoèila, kjer je napisan tekst.
+      </p>
+      <p>
+      <b>Vse</b> - Prei¹èe vse, tudi celotno zaglavje sporoèila. Èe niste
+      preprièani, da je res tisto kar ¾elite potem verjetno ni. Lahko vrne
+      neprièakovane rezultate.
+      </p>
+      <p>
+      <b>Naslov</b> - Prei¹èe samo naslove vseh sporoèil.
+      </p>
+      <p>
+      <b>Od</b> - I¹èe po po¹iljatelju. To je lahko veè kot je obièajno videti
+      v seznamu sporoèil. Normalno polje "Od" vkljuèuje ime IN e-naslov
+      po¹iljatelja, vendar SquirrelMail navadno poka¾e samo ime. Èe torej
+      doloèite kriterij, ki se ujema z e-naslovom, boste morda v seznamu
+      rezultatov videli sporoèilo, ki na prvi pogled ne ustreza kriterijem, ker
+      bo v seznamu samo ime po¹iljatelja.
+      </p>
+      <p>
+      <b>Za</b> - Komu je sporoèilo namenjeno.  To je lahko vveè naslovov - ne
+      samo eden. Kar se tièe iskanja velja isto opozorilo kot za polje "Od".
+      </p>
+      <p>
+      <b>Kopija</b> - Skoraj isto kot "Za".
+      </p>
+   </description>
+</section>