removing help translations sv_SE
authortokul <tokul@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Sun, 19 Oct 2003 15:50:12 +0000 (15:50 +0000)
committertokul <tokul@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Sun, 19 Oct 2003 15:50:12 +0000 (15:50 +0000)
git-svn-id: https://svn.code.sf.net/p/squirrelmail/code/trunk/squirrelmail@5978 7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0

help/sv_SE/FAQ.hlp [deleted file]
help/sv_SE/addresses.hlp [deleted file]
help/sv_SE/basic.hlp [deleted file]
help/sv_SE/compose.hlp [deleted file]
help/sv_SE/folders.hlp [deleted file]
help/sv_SE/main_folder.hlp [deleted file]
help/sv_SE/options.hlp [deleted file]
help/sv_SE/read_mail.hlp [deleted file]
help/sv_SE/search.hlp [deleted file]

diff --git a/help/sv_SE/FAQ.hlp b/help/sv_SE/FAQ.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index aa65e13..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,111 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      Ofta förekommande frågor
-   </title>   
-   <summary>
-      Många av de vanligaste frågorna förekommer gång på gång.
-      Detta är en lista över de vanligaste frågorna och svaren till dessa.
-   </summary>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      Kan jag på en och samma gång använda flera namn från adressboken?
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Ja. Adressboksökning visar alla träffar som uppfyller sökkriterierna.
-      Man kan på önskat sätt välja vilka som skall vara mottagare (<B>Till:</B>)
-      eller mottagare till en kopia (<B>CC:</B>). Samtliga valda adresser
-      fylls i rätt när man trycker på knappen <B>Använd Adresser</B>.
-      </p>
-   </description>
-</section>   
-
-<section>
-   <title>
-      Kan jag plocka adresser från meddelanden till adressboken?
-      Voinko poimia nimiä osoitekirjaan viestistä?
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Nej. Denna funktion är tyvärr inte implementerad. Du kan markera
-      adressen och klippa och klistra, om din webläsare har stöd för detta.
-      SquirrelMail utvecklas dock kontinuerligt, det är möjligt att det
-      i framtiden kommer att gå att plocka adresser från meddelanden.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Vem har gjort SquirrelMail?
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Många har hjälpt till. Du kan få mer information från
-      <a href="http://www.squirrelmail.org" target=_top>www.squirrelmail.org</a>.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Vad betyder webmail?
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      När det gäller SquirrelMail, den ger dig åtkomst till din E-postlåda
-      med hjälp av IMAP protokoll. Detta betyder att du inte behöver fundera
-      allt för mycket över konfigureringar bara för att kunna läsa dina
-      meddelanden.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Var kan jag använda webmail?
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Överallt där det finns åtkomst till nätet och en webläsare.
-      Trådlös användning med WAP/WML har man dock inte ens börjat att utveckla.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Varför använda webmail istället för en vanlig E-postläsare.
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Det är troligt att webmail aldrig kommer att ersätta vanliga
-      E-postläsare, men vem vet? I vilket fall som helst, det är bekvämt
-      om du befinner dig långt borta från din dator, hos en kompis, på
-      en resa, hemma eller på jobbet och vill läsa dina meddelanden.
-      Det är inte särskilt roligt att behöva lista ut hur man konfigurerar
-      en E-postläsare som man kanske inte har sett tidigare, göra det
-      arbetet, läsa/skicka post, och sedan rensa bort allt man har gjort.
-      SquirrelMail är gjort för att kompletera E-postläsare, inte för att
-      ersätta dem.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Hur fungerar detta?
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      SquirrelMail använder IMAP protokoll, mer information om det hittar du
-      <A HREF="http://imap.org"/>här</A>.
-      Programmet använder också sina egna IMAP funktioner istället för de
-      som finns färdigt i PHP4. Detta har kanske ingen som helst betydelse
-      för någon som helst, utom för de som har hand om installationen av
-      SquirrelMail, men tro på oss när vi säger att de uppskattar detta.
-      </p>
-   </description>
-</section>
diff --git a/help/sv_SE/addresses.hlp b/help/sv_SE/addresses.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 99e7461..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,126 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      Adresser
-   </title>
-   <summary>
-      Användningen av en adressbok kan spara mycket tid och knappande.
-      Spara sådana adresser som du använder ofta och du kan enkelt
-      använda dem om och om igen.
-   </summary>
-   <description>
-      <p>
-      Adressbok är en fantastisk tidsparande sak. Adresser som man ofta
-      använder är sparade på ett händigt sätt. Du kan också använda dig
-      av LDAP servrar (ofta i bruk på universiteter och företag, samtliga
-      gemensamma adresserna enkelt tillgängliga för alla).
-      </p>
-      <p>
-      Om din webläsare stödjer Javascript, du kanske vill också använda det.
-      Välj Javascript-adressbok i inställningarna. Det är ett trevligt
-      hjälpmedel med sina egna pop-upp fönster. Den vanliga HTML-adressboken
-      fungerar även i webläsare som inte har stöd för Javascript. Ingen
-      behöver vara utan adressbok.
-      </p>
-   </description>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      Smeknamn
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Skriv in ett bekant namn här. Någonting som hjälper dig att minnas.
-      Någonting som gör att du känner igen vems adress denna är.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      E-post adress
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Den här skall vara en komplett adress. Det går inte att gissa här.
-      en E-post adress har två delar. Den första är för att identifiera
-      mottagaren, till exempel sven.berg eller svanteb. Den andra är
-      den mottagande domainen, till exempel storfirma.se eller 
-      laroanstalt.edu. Det allra sista i adresserna är antingen en landskod
-      (t.ex se, fi, us) eller någon annan topdomain adress (företagen har
-      ofta com, organisationer org, nätverksföretagen net, många
-      amerikanska högskolor och universitet edu, osv.).
-      Mittimellan dessa två delar skriver man en @. Adresserna ovan blir då:
-      sven.berg@storfirma.se och svanteb@laroanstalt.edu<br>
-      Om adressen är felaktig är det mycket sannolikt att du får tillbaka
-      att automatsvar som informerar dig om att det inte finns någon sådan
-      mottagare.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-     Ytterligare information 
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Här kan du också skriva in någonting som hjälper dig att komma ihåg
-      vem adressen tillhör. Det finns mer plats här än det du kan skriva
-      in i smeknamn fältet. Om personen ifråga är någon du har träffat på
-      en affärsresa kan du skriva till exempel: "Vi träffades på mässan
-      i Hannover 2000".
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-     Modifiera eller Ta Bort
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Med hjälp av dessa knappar kan du välja att modifiera eller ta bort
-      adresser. Du kan modifiera bara en adress åt gången.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Lägg till i Personlig adressbok
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Fyll i fälten. De första tre (Smeknamn, E-post adress och Förnamn) är
-      obligatoriska. Efternamnet och Ytterligare information är frivillga.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      LDAP
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      LDAP är en protokoll som används för att hämta lagrad information från
-      en centraliserad källa. Till exempel: På ett universitet kan man
-      i en LDAP databas lagra personalens och de studerandes adresser,
-      enkelt att komma åt för alla. Om SquirrelMail konfigugerars så att
-      den använder sig av denna LDAP server, samtliga adresser, med
-      eventuell extra information, kan användas med adressboken.
-      SquirrelMail <i>kombinerar</i> din egen personlig adressbok med
-      informationen från LDAP servern, du kommer åt samtliga adresser som
-      om de fanns lagrade i en och samma adressbok.
-      </p><p>
-      SquirrelMail kan hämta information från vilken som helst LDAP server,
-      det kan också vara så att denna funktion är inte aktiverad. Ta
-      kontakt med din administratör om du har frågor som är relaterade till
-      detta.
-      </p><p>
-      LDAP inställningarna påverkar hela SquirrelMail system. Det är
-      därför bara administratörer som får förändra dessa.
-      </p>
-   </description>
-</section>
diff --git a/help/sv_SE/basic.hlp b/help/sv_SE/basic.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 79ebec3..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,57 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      Introduktion till SquirrelMail
-   </title>
-   <summary>
-      SquirrelMail gör det möjligt att hantera E-post med en webläsare.
-   </summary>
-   <description>
-      <p>
-      Vad
-      <A HREF="http://www.squirrelmail.org/index.php3?from=1">SquirrelMail</A>
-      egentligen är?
-      SquirrelMail är ett E-postverktyg som har skrivits i
-      <A HREF="http://www.php.net">PHP4</A>.
-      Det är designat för att möjliggöra hantering av E-post oavsett
-      var man befinner sig, bara man har tillgång till nätet och en
-      webläsare. Mer information om tekniken hittar du
-      <A HREF="http://imap.org">här</A>.
-      </p>
-   </description>
-</chapter>   
-
-<section>
-   <title>
-      Grunder
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Om du har frågor, titta först i "Ofta förekommande frågor".
-      </p>
-      <p>
-      Squirrelmails sidor består av två delar, på engelska kallar man dessa
-      "frame". Den ena av dessa visar de mappar som man kan använda, mer
-      information under rubriken "Mappar".
-      </p>
-      <p>
-      Den större delen av sidan är den som man använder för att läsa
-      meddelanden, skriva meddelanden och allt annat. När du har loggat in
-      ser du här först en lista över inkomna meddelanden.
-      </p>
-      <p>
-      Överst på sidan finns några länkar:
-         <ul>
-            <li><b>Nytt meddelande</b> - Skriv och skicka meddelanden. Du 
-            kan också bifoga filer i meddelanden.
-            <li><b>Adresser</b> - Din personliga adressbok.
-            <li><b>Mappar</b> - Hantering av mappar. Du kan radera, skapa,
-            byta namn, aktivera och avaktivera. 
-            <li><b>Inställningar</b> - För att byta SquirrelMails
-            inställningar.
-            <li><b>Sök</b> - Med detta verktyg du kan söka meddelanden som
-            uppfylller sökkriterierna.
-            <li><b>Hjälp</b> - Du läser hjälp just nu.
-         </ul>
-      </p>
-   </description>
-</section>   
diff --git a/help/sv_SE/compose.hlp b/help/sv_SE/compose.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index dcd711b..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,109 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      Att skriva meddelanden
-   </title>
-   <summary>
-      Här kan du skriva och skicka meddelanden.
-   </summary>
-   <description>
-      <p>
-      På sidan hittar du några fält och knappar. Beroende på varifrån du
-      har kommit hit (Nytt meddelande, Svar osv.) några av fälten kan redan
-      innehålla text.
-      </p>
-   </description>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      Till:
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Först på sidan finns <B>Till:</B> fält. Här skriver du in mottagarens
-      E-postadress. Du kan på en och samma gång skicka meddelandet till
-      flera mottagare, skilj adresserna från varandra med komma. Du kan
-      också hämta adresserna från adressboken. Raden kan bli så lång att den
-      inte rymms helt i fältet som syns, du behöver dock inte oroa dig för
-      det, alla adresser finns med ändå.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      CC:
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Nästa fält är <B>CC:</B>, det kommer från engelska Carbon Copy. Här
-      fyller du i adresser till de som skall ha en kopia av brevet, precis
-      på samma sätt som <b>Till:</b>.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      BCC:
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Från engelska Blind Carbon Copy. Det betyder att ingen av andra
-      mottagare kan se att någon har fått en kopia av meddelandet.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Ämne
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Rubriken av meddelandet.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Knappen Adresser
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Öppnar sökningsfuntionen för adresser. Mer info under rubriken "Adresser".
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Meddelande
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Det stora textfältet. Skriv ditt meddelande här. Eventuell signatur
-      finns redan ifylld.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Bifoga
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Längst ner. Denna funktion gör det möjligt att bifoga filer. Filerna
-      måste finnas på din hårddisk. Du kan använda knappen "Browse" för att
-      leta efter filen. Alternativt, om du vet hela sökvägen, du kan skriva
-      in denna i fältet. Bilagan läggs till när du trycker på knappen
-      "Lägg till".
-      </p>
-      <p>
-      När man har lagt till minst en bilaga dyker en ny knapp upp på sidan.
-      Med den du kan radera bilagor, ifall du har valt fel.
-      <p>
-   </description>
-</section>
diff --git a/help/sv_SE/folders.hlp b/help/sv_SE/folders.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 7f28869..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,84 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>   
-      Mappar
-   </title>   
-   <summary>
-      Du kan spara meddelanden i olika mappar. Det är praktiskt om du har
-      många meddelanden och du vill ha dem i någon slags ordning.
-   </summary>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      Mappar i bruk och listan av mappar
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Mappar som används visas på listan. Automatuppdateringen av listan
-      ställer man i visualiseringsinställningar, du kan också manuellt
-      uppdatera listan med att klicka på länken (uppdatera listan).
-      </p><p>
-      Först på listan är inkorgen, den heter oftast INBOX. Sättet att visa
-      ej lästa meddelanden finns i Mappinställningar. Näst på listan är
-      mappen för skickade meddelanden, möjligen "Sent" och sedan papperskorgen,
-      "Trash". Efter dessa visas de mappar som du själv har skapad.
-      </p>
-   </description>
-</section>   
-
-<section>
-   <title>
-      Ta bort Mapp
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      För att ta bort mappar. Observera att det inte går att ta bort alla de
-      mappar som finns på listan.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-
-<section>
-   <title>
-      Skapa Mapp
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Skriv in namnet på en ny mapp och klicka på "Skapa".
-      </p>
-      <p>
-      Flera postservrar tillåter användandet av undermappar. Om en mapp
-      innehåller undermappar kan den inte innehålla meddelanden.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Byta namn på en Mapp
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Du kan byta namn på alla andra mappar utom mapparna för inkomna och
-      skickade meddelanden och papperskorgen.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Avaktivera/Aktivera
-   </title>
-   <description>
-      Definition:<br>
-      <i>Aktivera</i>: Nya mappar som skapas tas inte automatiskt i bruk,
-       aktivera dem här.<br>
-      <i>Avaktivera</i>: Tar mappen ur bruk utan att radera den.<br>
-      <br><p>
-      Du kan använda så många mappar som du vill. När du avaktiverar en
-      mapp flyttas den till listan för aktiverbara mappar. När du aktiverar
-      en mapp flyttas den till listan för avaktiverbara mappar.
-      </p>
-   </description>
-</section>
diff --git a/help/sv_SE/main_folder.hlp b/help/sv_SE/main_folder.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 49f191d..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,42 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      Meddelandelista
-   </title>
-   <summary>
-      Namnet kan verka märkligt men detta är helt enkelt listan av
-      meddelanden som finns i mappen.
-   </summary>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      Meddelandelista
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Klicka på mappnamnet på listan av mappar och listan av meddelanden
-      visas. Det står också hur många meddelanden finns på sidan och hur
-      många som sammanlagt finns i mappen.
-      </p><p>
-      Till exempel: Visar meddelanden <B>1 - 2</B> (2 sammanlagt)
-      </p><p>
-      Notera att det sammanlagda antalet av meddelanden oftast inte är samma
-      som antalet ej lästa meddelanden (på mapplistan bredvid mappnamnet,
-      om visningen är aktiverad).
-      </p><p>
-      Näst på sidan finns val för att flytta meddelanden till andra mappar,
-      och att ta bort meddelanden.
-      </p><p>
-          På listan visas information om avsändaren, datum och ämne.
-          Dessa kan modifieras i indexeringsordning i inställningar.
-         <b>Obs:</b> På listan kan också finnas en ruta med  "+" "!" eller
-          "A". Om det finns en "+" betyder det att meddelandet har bilagor.
-          "A" betyder att du har svarat på meddelandet. "!" betyder att
-          meddelandet hat skickats med hög prioritet.
-      </p><p>
-      Resten är ämnen för meddelanden. Observera att ej lästa meddelanden
-      visas med fetstil. På vänstra sidan finns en kontrollruta för att
-      markera meddelandet för flyttning eller radering.
-      </p>
-   </description>
-</section>
diff --git a/help/sv_SE/options.hlp b/help/sv_SE/options.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index 01a9620..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,179 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      Inställningar
-   </title>
-   <summary>
-      Du kan förändra SquirrelMails utseende och funktioner.
-   </summary>
-   <description>
-      <p>
-      Det finns många alternativ i SquirrelMails inställningar. Du har
-      ett helt gäng alternativ att byta teman, språk och andra egenskaper.
-      Vad du kan göra beror på installationen. När du förändar någonting
-      förändras det bara för dig, du kan inte av misstag förändra andras
-      inställningar. Det finns fem huvudkategorier i inställningarna:
-      Personlig Information, Visualiseringsinställningar, Markering av
-      Meddelanden, Mappinställningar och Indexeringsordning.
-      </p>
-   </description>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      Personlig Information
-   </title>
-   <description>
-      <b>Fullt Namn</b><br>
-      Skriv in ditt namn, till exempel "Jon Doe". Detta är namnet som den
-      som får ditt meddelande ser. Om du inte fyller i fältet kommer din
-      E-post adress att visas istället.
-      <br><br>
-      
-      <b>E-post adress</b><br>
-      <i>Frivillig</i> - Du kan skriva in en annan adress än den som systemet
-      automatiskt fyller in.
-      <br><br>
-      
-      <b>Svara Till</b><br>
-      <i>Frivillig</i> - Adress som ett eventuellt svar skickas till.
-      Praktiskt om du vill få svaren till en annan adress än den du skickar
-      meddelanden från.
-      <br><br>
-      
-      <b>Signatur</b><br>
-      <i>Frivillig</i> - Signatur är text som läggs till i meddelanden du
-      skriver. Om du vill använda Signatur, se till att du har kryssat i
-      rutan "Använd signatur?" och att du har fyllt i text du önskar att ha
-      som Signatur.
-      <br><br>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Visualiseringsinställningar 
-   </title>
-   <description>
-      <b>Tema</b><br>
-      SquirrelMail har många alternativ. Prova gärna olika för att hitta
-      det du tycker mest om.
-      <br><br>
-
-      <b>Språk</b><br>
-      Om engelska inte är ditt språk du kan enkelt byta språk som används.
-      Observera att detta inte påverkar själva meddelanden eller
-      systemmapparnas namn.
-      <br><br>
-
-      <b>Använd Javascript eller HTML adressbok?</b><br>
-      En av grundprinciperna under utvecklingen av SquirrelMail har varit
-      att inte använda Javascript. I vilket fall som helst några av
-      utvecklarna gick och gjorde JavaScript adress-sökning. De lyckades
-      så bra att vi inte kunde kasta bort denna. Du kan själv välja om du
-      vill använda denna eller den vanliga HTML sökningen. Observera att
-      JavaScript inte fungerar i alla browsers.
-      <br><br>
-      
-      <b>Antal Meddelanden att Indexera</b><br>
-      Antalet meddelanden per sida. Om det finns flera meddelanden du kan
-      använda länkarna "Tidigare" och "Nästa" för att byta sida.
-      <br><br>
-      
-      <b>Radbryt mottagen text vid</b><br>
-      Antalet tecken per rad. 86 fungerar oftast bra, men du kan testa olika
-      för att hitta en som passar just din browser.
-      <br><br>
-      
-      <b>Textfönstrets storlek</b><br>
-      Storleken, i antal tecken, för rutan du skriver meddelandet i.
-      <br><br>
-      
-      <b>Placeringen av mapplistan</b><br>
-      Du kan välja att ha listan på vänstra eller högra sidan.
-      <br><br>
-      
-      <b>Knapparnas placering, nytt meddelande</b><br>
-      Platsen för knapparna "Adresser" och "Skicka".
-      <br><br>
-      
-      <b>Mapplistans bredd</b><br>
-      Om du har långa namn på mappar du kan öka bredden på mapplistan. Anges
-      i pixlar. Det är dock bra att inte ha alltför bred mapplista för att
-      meddelandesidan inte blir för liten.
-      <br><br>
-      
-      <b>Uppdatera listan automatiskt</b><br>
-      Välj tidsintervall för automatisk uppdatering av mapplistan här.
-      <br><br>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Markering av Meddelanden
-   </title>
-   <description>
-      Denna funktion gör det lättare att skilja meddelanden från varandra.
-      Mycket praktiskt om man tillhör olika postlistor. Klicka på "Ny" och
-      skapa en ny definition eller klicka på "Modifiera" för att ändra på
-      en befintlig definition.
-      <br><br>
-      
-      <b>Identieringsnamn</b><br>
-      Välj ett namn som beskriver valet.
-      <br><br>
-      
-      <b>Färg</b><br>
-      Bakrundsfärgen för meddelandelistan. Du kan välja en befintlig färg
-      eller skapa en egen med hjälp av RGB hexadecimalvärden. RGB betyder
-      mängden rött (R), grönt (G) och blått (B) i en skala från 00 (noll noll)
-      till FF (255 decimalt) per färg.
-      <br><br>
-      
-      <b>Matchar</b><br>
-      Villkoren.
-      <br><br>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Mappinställningar 
-   </title>
-   <description>
-      <b>Mappens plats</b><br>
-      Alternativet finns inte i alla system, rör inte om du inte vet vad man
-      skall ha här.
-      <br><br>
-
-      <b>Mappen Papperskorgen</b><br>
-      Välj mappen som används som papperskorg. Du kan också välja att inte
-      använda papperskorg.
-      <br><br>
-      
-      <b>Mappen Skickat</b><br>
-      Som Papperskorgen.
-      <br><br>
-      
-      <b>Notifiering om olästa meddelanden</b><br>
-      Du kan välja mellan att visa för enbart inkorgen, alla mappar eller
-      inte alls. Det kan sakta ner SquirrelMail om du väljer att visa
-      notifieringen för alla mappar.
-      <br><br>
-      
-      <b>Sättet att notifiera om olästa meddelanden</b><br>
-      Hur informationen visas.
-      <br><br>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Indexeringsordning
-   </title>
-   <description>
-      Kolumnernas ordning på meddelandelistan. Du kan lägga till, ta bort och
-      flytta kolumner efter behovet.
-      <br><br>
-   </description>
-</section>
diff --git a/help/sv_SE/read_mail.hlp b/help/sv_SE/read_mail.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index cded81a..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,151 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      Att läsa meddelanden
-   </title>
-   <summary>
-      Att läsa meddelanden är grundfunktionen av E-postläsare. SquirrelMailil
-      har några ytterligare funktioner att använda när man läser meddelanden.
-      Här är finns förklaringar.
-   </summary>
-   <description>
-      <p>
-      Klicka på ämnet på en av meddelanden och meddelandet visas. En sak som
-      du noterar är att www- och E-post-adresser är klickbara länkar, du kan
-      klicka dessa för att gå till en sida eller att skriva ett nytt
-      meddelande.
-      En annan fin egenskap är att meddelandet visas med olika färger.
-      Normalt är ett svar identifierat med ">" tecken. SquirrelMail kan
-      skilja upp till två svar i rad och visa texten med olika färger.
-      På extramenun (under de vamliga) finns tre fält. Den vänstra kan du
-      klicka på för att radera meddelandet eller att gå tillbaks till
-      listan. I mitten finn länkar till föregående och nästa meddelande.
-      På högra sidan finns postfunktioner.
-      </p>
-   </description>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      Meddelandelista
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Tar dig tillbala till meddelandelistan.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Ta bort
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Klicka för att radera meddelandet. Eventuella bilagor raderas samtidigt.
-      Spara de bilagor du vill ha kvar innan du tar bort meddelandet.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Navigering
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      I mitten finns länkar till tidigare och nästa meddelande i denna mapp.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Nästa
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Klicka för att läsa nästa meddelande.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Framåt
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Till höger. Klicka och du kan editera meddelandet och skicka det
-      vidare. Du kan skriva dina kommentar och välja mottagare.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Svar
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Klicka för att svara till avsändaren. Det ursprungliga meddelandet
-      markeras med ">" tecken. Det är möjligt att somliga rader inte börjar
-      med ">", detta kan tyvärr inte undvikas. Du kan försöka att ändra
-      antalet tecken per rad i inställningarna.
-      Du kan skriva kommentar var som helst i meddelandet, du kan också lägga
-      till bilagor.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Svar till alla
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Som "Svar" men meddelandet skickas både till avsändaren och till
-      samtliga mottagare av det ursprungliga meddelandet.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Näytä kaikki otsaketiedot
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Tämä tuo näyttöön kaikki viestin ostikkotiedot. Näihin kuuluu myös
-      koko se reitti jonka viesti on kulkenut sekä paljon muutä tietoa
-      itse viestin sisällöstä.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Lataa tämä tiedostona
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Aivan sivun alalaidassa. Klikkaamalla tätä voit ladata näytössäolevan
-      viestin tekstitiedostona kovalevyllesi. Osa otsikkotiedoista tulee
-      myös mukaan.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Liitteet
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Viestin liitteet löydät viestin alalaidasta värjätystä palkista.
-      Klikkaamalla viestin nimeä se joko näytetään selaimessa tai talletetaan,
-      tämä riippuu liitteen tiedostotyypistä. Jos haluat tallettaa liitteen
-      sen tiedostotyypistä riippumatta klikkaa "download"
-      linkkiä rivin oikeassa laidassa.
-      </p>
-   </description>
-</section>
diff --git a/help/sv_SE/search.hlp b/help/sv_SE/search.hlp
deleted file mode 100644 (file)
index de542ff..0000000
+++ /dev/null
@@ -1,67 +0,0 @@
-<chapter>
-   <title>
-      Sök
-   </title>
-   <summary>
-      Sök bland meddelanden i mappen.
-   </summary>
-   <description>
-      <p>
-      Du kan enkelt hitta de meddelanden som uppfyller sökkriterierna.
-      </p>
-   </description>
-</chapter>
-
-<section>
-   <title>
-      Allmänt
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      Välj mapp, skriv in text och välj från vilka fält man skall leta.
-      När du klickar på Sök-knappen visas listan på meddelanden som
-      uppfyller sökkriterierna. Du kan klicka på meddelandet och läsa det
-      som vanligt.
-      </p>
-      <p>
-      Observera att den aktiva mappen är den som sökningen utförs på om du
-      inte väljer någon annan mapp.
-      </p>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Var skall man söka
-   </title>
-   <description>
-      <p>
-      På högra sidan av textrutan finns knappen man kan använda att välja
-      vilka fält som sökningen gäller. Du kan välja mellan texten i
-      meddelandet, samtliga fält, ämne, Från, Cc eller Till mottagare.
-      </p>
-      <p>
-      <b>Text</b> - Sökningen görs i texten i meddelandet.
-      </p>
-      <p>
-      <b>Alla fält</b> - Hela meddelandet söks, inklusive rubrikerna.
-      Om du inte vet var du skall söka, välj detta.
-      </p>
-      <p>
-      <b>Ämne</b> - Bara rubriken Ämne (subject) genomsöks.
-      </p>
-      <p>
-      <b>Från</b> - Från rubrikerna genomsöks. Observera att detta kan vara
-      mer än det som visas. En vanlig Från rubrik innehåller både ett namn
-      och adressen. SquirrelMail visar ofta bara namnet, men sökningen
-      görs på hela informationen.
-      </p>
-      <p>
-      <b>Till</b> - Till (to)i rubriken genomsöks.
-      Ett meddelande kan ha flera mottagare, samtliga genomsöks.
-      </p>
-      <p>
-      <b>Cc</b> - Som Till, men för rubriken Cc.
-      </p>
-   </description>
-</section>