welsh
authorphilippe_mingo <philippe_mingo@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Fri, 23 May 2003 17:20:31 +0000 (17:20 +0000)
committerphilippe_mingo <philippe_mingo@7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0>
Fri, 23 May 2003 17:20:31 +0000 (17:20 +0000)
git-svn-id: https://svn.code.sf.net/p/squirrelmail/code/trunk/squirrelmail@4912 7612ce4b-ef26-0410-bec9-ea0150e637f0

locale/cy_GB/LC_MESSAGES/squirrelmail.po [new file with mode: 0644]

diff --git a/locale/cy_GB/LC_MESSAGES/squirrelmail.po b/locale/cy_GB/LC_MESSAGES/squirrelmail.po
new file mode 100644 (file)
index 0000000..6d3bbfc
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,3054 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR Free Software Foundation, Inc.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
+#, fuzzy
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: squirrelmail.po,v 1.1.2.2 2002/12/07 20:05:36 philippe_mingo Exp \n"
+"POT-Creation-Date: 2002-12-07 18:05+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2003-03-21 15:25+0100\n"
+"Last-Translator: Andrew Rawlins <awr@aber.ac.uk>\n"
+"Language-Team: Welsh Cymraeg <squirrelmail-i18n@lists.sourceforge.net>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+msgid "Address Book"
+msgstr "Llyfr Cyfeiriadau"
+
+msgid "All"
+msgstr "Pawb"
+
+msgid "Name"
+msgstr "Enw"
+
+msgid "E-mail"
+msgstr "E-bost"
+
+msgid "Info"
+msgstr "Gwybodaeth"
+
+msgid "Source"
+msgstr "Ffynhonnell"
+
+msgid "To"
+msgstr "At"
+
+msgid "Cc"
+msgstr "Cc"
+
+msgid "Bcc"
+msgstr "Bcc"
+
+msgid "Use Addresses"
+msgstr "Defnyddiwch Gyfeiriadau"
+
+msgid "Address Book Search"
+msgstr "Chwilio'r Llyfr Cyfeiriadau"
+
+msgid "Search for"
+msgstr "Chwiliwch am"
+
+msgid "in"
+msgstr "yn"
+
+msgid "All address books"
+msgstr "Pob llyfr cyfeiriad"
+
+msgid "Search"
+msgstr "Chwilio"
+
+msgid "List all"
+msgstr "Rhestrwch bob un"
+
+#, c-format
+msgid "Unable to list addresses from %s"
+msgstr "Methu â rhestru cyfeiriadau o %s"
+
+msgid "Your search failed with the following error(s)"
+msgstr "Methodd eich chwiliad âr camgymeriad(au) canlynol"
+
+msgid "No persons matching your search was found"
+msgstr "Doedd neb yn cyfateb i'ch chwiliad"
+
+msgid "Return"
+msgstr "Dychwelyd"
+
+msgid "Close"
+msgstr "Cau"
+
+msgid "Nickname"
+msgstr "Llysenw"
+
+msgid "Must be unique"
+msgstr "Rhaid bod yn unigryw"
+
+msgid "E-mail address"
+msgstr "Cyfeiriad e-bost"
+
+msgid "First name"
+msgstr "Enw cyntaf"
+
+msgid "Last name"
+msgstr "Cyfenw"
+
+msgid "Additional info"
+msgstr "Gwybodaeth ychwanegol"
+
+msgid "No personal address book is defined. Contact administrator."
+msgstr "Does dim llyfr cyfeiriadau personol wedi ei ddiffinio. Cysylltwch â'r gweinyddydd"
+
+msgid "You can only edit one address at the time"
+msgstr "Un cyfeiriad yn unig y gallwch ei olygu ar y tro"
+
+msgid "Update address"
+msgstr "Diweddarwch y cyfeiriad"
+
+msgid "ERROR"
+msgstr "CAMGYMERIAD"
+
+
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Camgymeriad anhysbys"
+
+msgid "Add address"
+msgstr "Ychwanegwch gyfeiriad"
+
+msgid "Edit selected"
+msgstr "Golygwch hyn a ddewiswyd"
+
+msgid "Delete selected"
+msgstr "Dilewch yr hyn a ddewiswyd"
+
+#, c-format
+msgid "Add to %s"
+msgstr "Ychwanegwch at %s"
+
+msgid "Draft Email Saved"
+msgstr "Cadwyd yr E-bost Drafft"
+
+msgid "Could not move/copy file. File not attached"
+msgstr "Methu â symud/copïo'r ffeil. Dim ffeil ynghlwm"
+
+msgid "Original Message"
+msgstr "Neges Wreiddiol"
+
+msgid "Subject"
+msgstr "Pwnc"
+
+msgid "From"
+msgstr "Oddi wrth"
+
+msgid "Date"
+msgstr "Dyddiad"
+
+msgid "Draft Saved"
+msgstr "Drafft wedi ei gadw"
+
+msgid "Your Message has been sent"
+msgstr "Anfonwyd eich Neges"
+
+msgid "From:"
+msgstr "Oddi wrth:"
+
+msgid "To:"
+msgstr "At:"
+
+msgid "CC:"
+msgstr "CC:"
+
+msgid "BCC:"
+msgstr "BCC;"
+
+msgid "Subject:"
+msgstr "Pwnc:"
+
+msgid "Send"
+msgstr "Anfonwch"
+
+msgid "Attach:"
+msgstr "Atodwch:"
+
+msgid "Add"
+msgstr "Ychwanegwch"
+
+msgid "Delete selected attachments"
+msgstr "Dilëwch atodiadau a ddewiswyd"
+
+msgid "Priority"
+msgstr "Blaenoriaeth"
+
+msgid "High"
+msgstr "Uchel"
+
+msgid "Normal"
+msgstr "Normal"
+
+msgid "Low"
+msgstr "Isel"
+
+msgid "Receipt"
+msgstr "Derbynneb"
+
+msgid "On read"
+msgstr "Wrth ddarllen"
+
+msgid "On Delivery"
+msgstr "Wrth gyrraedd"
+
+msgid "Signature"
+msgstr "Llofnod"
+
+msgid "Addresses"
+msgstr "Cyfeiriadau"
+
+msgid "Save Draft"
+msgstr "Cadwch y Drafft"
+
+msgid "You have not filled in the \"To:\" field."
+msgstr "Dydych chi ddim wedi llenwi'r maes \"At:\"."
+
+msgid "said"
+msgstr "meddai"
+
+msgid "quote"
+msgstr "dyfyniad"
+
+msgid "who"
+msgstr "pwy"
+
+msgid "Viewing a text attachment"
+msgstr "Edrych ar destun wedi ei atodi"
+
+msgid "View message"
+msgstr "Edrychwch ar neges"
+
+msgid "Download this as a file"
+msgstr "Llwythwch hyn i lawr fel ffeil"
+
+msgid "Viewing a message attachment"
+msgstr "Edrych ar neges wedi ei atodi"
+
+msgid "Date:"
+msgstr "Dyddiad:"
+
+msgid "Cc:"
+msgstr "Cc:"
+
+msgid "Bcc:"
+msgstr "Bcc:"
+
+msgid "more"
+msgstr "mwy"
+
+msgid "less"
+msgstr "llai"
+
+msgid "Illegal folder name.  Please select a different name."
+msgstr "Enw ffolder anghyfreithlon. Dewiswch enw gwahanol."
+
+msgid "Click here to go back"
+msgstr "Cliciwch yma i ddychwelyd"
+
+msgid "You have not selected a folder to delete. Please do so."
+msgstr "Dydych chi ddim wedi dewis ffolder i'w ddileu. Gwnewch hynny."
+
+msgid "Folders"
+msgstr "Ffolderi"
+
+msgid "Subscribed successfully!"
+msgstr "Wedi tanysgrifion llwyddiannus!"
+
+msgid "Unsubscribed successfully!"
+msgstr "Wedi dad-danysgrifion llwyddiannus!"
+
+msgid "Deleted folder successfully!"
+msgstr "Wedi dileur ffolder yn llwyddiannus!"
+
+msgid "Created folder successfully!"
+msgstr "Wedi creu ffolder yn llwyddiannus!"
+
+msgid "Renamed successfully!"
+msgstr ""
+
+msgid "refresh folder list"
+msgstr ""
+
+msgid "Create Folder"
+msgstr ""
+
+msgid "as a subfolder of"
+msgstr ""
+
+msgid "None"
+msgstr ""
+
+msgid "Let this folder contain subfolders"
+msgstr ""
+
+msgid "Create"
+msgstr ""
+
+msgid "Rename a Folder"
+msgstr "Ailenwch Ffolder"
+
+msgid "Select a folder"
+msgstr "Dewiswch ffolder"
+
+msgid "Rename"
+msgstr "Ailenwch"
+
+msgid "No folders found"
+msgstr "Dim golwg o ffolderi"
+
+msgid "Delete Folder"
+msgstr "Dilëwch Ffolder"
+
+msgid "Delete"
+msgstr "Dilëwch"
+
+msgid "Unsubscribe"
+msgstr "Dad-danysgrifiwch"
+
+msgid "Subscribe"
+msgstr "Tanysgrifiwch"
+
+msgid "No folders were found to unsubscribe from!"
+msgstr "Dim golwg o ffolderi i ddad-danysgrifio ohonynt!"
+
+msgid "No folders were found to subscribe to!"
+msgstr "Dim golwg o ffolderi i danysgrifio iddynt!"
+
+msgid "You have not selected a folder to rename. Please do so."
+msgstr "Dydych chi ddim wedi dewis ffolder i'w ailenwi. Gwnewch hynny."
+
+msgid "Rename a folder"
+msgstr "Ailenwch ffolder"
+
+msgid "New name:"
+msgstr "Enw newydd:"
+
+msgid "Submit"
+msgstr "Cyflwynwch"
+
+msgid "ERROR: Help files are not in the right format!"
+msgstr "CAMGYMERIAD: Maer ffeiliau Help yn y fformat anghywir!"
+
+msgid "Help"
+msgstr "Help"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"The help has not been translated to %s.  It will be displayed in English "
+" instead."
+msgstr "Ni chyfieithwyd yr help i %s. Bydd yn ymddangos yn Saesneg yn lle hynny."
+
+msgid "Some or all of the help documents are not present!"
+msgstr "Nid yw rhai neu bob un o'r dogfennau help yn bresennol!"
+
+msgid "Table of Contents"
+msgstr "Cynnwys" 
+
+msgid "Previous"
+msgstr "Blaenorol"
+
+msgid "Next"
+msgstr "Nesaf"
+
+msgid "Top"
+msgstr "Brig"
+
+msgid "Viewing an image attachment"
+msgstr "Edrych ar lun fel atodiad"
+
+msgid "INBOX"
+msgstr "MEWNFLWCH"
+
+msgid "purge"
+msgstr "chwynnu"
+
+msgid "Last Refresh"
+msgstr "Adnewyddiad Diwethaf"
+
+msgid "Login"
+msgstr "Mewngofnodi"
+
+msgid "%s Logo"
+msgstr "Logo %s"
+
+msgid "SquirrelMail version %s"
+msgstr "fersiwn %s SquirrelMail "
+
+msgid "By the SquirrelMail Development Team"
+msgstr "Gan y Tîm Datblygu SquirrelMail"
+
+msgid "%s Login"
+msgstr "Mewngofnodi %s"
+
+msgid "Name:"
+msgstr "Enw:"
+
+msgid "Password:"
+msgstr "Cyfrinair:"
+
+msgid "<No subject>"
+msgstr "<Dim pwnc>"
+
+msgid "No messages were selected."
+msgstr "Ni ddewiswyd unrhyw negesau"
+
+msgid "General Display Options"
+msgstr "Dewisiadau Arddangos Cyffredinol"
+
+msgid "Theme"
+msgstr "Thema"
+
+msgid "Default"
+msgstr "Diofyn"
+
+msgid "Custom Stylesheet"
+msgstr "Taflen Arddull Barod"
+
+msgid "Language"
+msgstr "Iaith"
+
+msgid "Use Javascript"
+msgstr "Defnyddiwch Javascript"
+
+msgid "Autodetect"
+msgstr "Awto-ganfod"
+
+msgid "Always"
+msgstr "Bob Tro"
+
+msgid "Never"
+msgstr "Byth"
+
+msgid "Mailbox Display Options"
+msgstr "Dewisiadau Arddangos Blwch Post"
+
+msgid "Number of Messages to Index"
+msgstr "Nifer y Negesau i'w Mynegeio"
+
+msgid "Enable Alternating Row Colors"
+msgstr "Galluogi Lliwiau Bob yn Ail Rhes"
+
+msgid "Enable Page Selector"
+msgstr "Galluogi Dewisydd Tudalen"
+
+msgid "Maximum Number of Pages to Show"
+msgstr "Mwyafswm y Tudalennau i'w Dangos"
+
+msgid "Message Display and Composition"
+msgstr "Dangos a Chyfansoddi Neges"
+
+msgid "Wrap Incoming Text At"
+msgstr "Lapio'r Testun sy'n Cyrraedd Yn"
+
+msgid "Size of Editor Window"
+msgstr "Maint y Ffenest Olygu"
+
+msgid "Location of Buttons when Composing"
+msgstr "Lleoliad y Botymau wrth Gyfansoddi"
+
+msgid "Before headers"
+msgstr "Cyn y penawdau"
+
+msgid "Between headers and message body"
+msgstr "Rhwng y penawdau a phrif ran y neges"
+
+msgid "After message body"
+msgstr "Ar ôl prif ran y neges"
+
+msgid "Addressbook Display Format"
+msgstr "Ffurf Arddangos y Llyfr Cyfeiriadau"
+
+msgid "Javascript"
+msgstr "Javascript"
+
+msgid "HTML"
+msgstr "HTML"
+
+msgid "Show HTML Version by Default"
+msgstr "Dangoswch fersiwn HTML yn Ddiofyn"
+
+msgid "Include Me in CC when I Reply All"
+msgstr "Cynhwyswch Fi yn CC wrth Ateb Pawb"
+
+msgid "Include CCs when forwarding messages"
+msgstr "Cynhwyswch Cc wrth anfon negesau ymlaen"
+
+msgid "Enable Mailer Display"
+msgstr "Galluogwch Dangos y Postiwr" 
+
+msgid "Display Attached Images with Message"
+msgstr "Dangoswch Luniau sydd Ynghlwm âr Neges"
+
+msgid "Enable Subtle Printer Friendly Link"
+msgstr "Galluogwch Gyswllt Argraffydd-Gyfeillgar"
+
+msgid "Enable Printer Friendly Clean Display"
+msgstr "Galluogwch Sgrîn Glir Argraffydd-Gyfeillgar"
+
+msgid "Enable request/confirm reading"
+msgstr "Galluogwch cais/cadarnhau darllen"
+
+msgid "Always compose in a new window"
+msgstr "Cyfansoddwch mewn ffenest newydd bob tro"
+
+msgid "Width of compose window"
+msgstr "Lled y ffenest gyfansoddi"
+
+msgid "Height of compose window"
+msgstr "Uchder y ffenest gyfansoddi"
+
+msgid "Append signature before reply/forward text"
+msgstr "Ychwanegwch lofnod cyn ateb/anfon testun ymlaen"
+
+msgid "Use receive date for sort"
+msgstr "Defnyddiwch ddyddiad derbyn ar gyfer trefnu"
+
+msgid "Use References header for thread sort"
+msgstr "Defnyddiwch bennawd Cyfeirnodau yn ôl llinyn"
+
+msgid "Special Folder Options"
+msgstr "Dewisiadau Ffolder Arbennig"
+
+msgid "Folder Path"
+msgstr "Llwybr Ffolderi"
+
+msgid "Do not use Trash"
+msgstr "Peidiwch â defnyddio'r Bin Sbwriel"
+
+msgid "Trash Folder"
+msgstr "Ffolder Bin Sbwriel"
+
+msgid "Do not use Sent"
+msgstr "Peidiwch â defnyddio Anfon"
+
+msgid "Sent Folder"
+msgstr "Ffolder Post a Anfonwyd"
+
+msgid "Do not use Drafts"
+msgstr "Peidiwch â Defnyddio Drafftiau"
+
+msgid "Draft Folder"
+msgstr "Ffolder Drafftiau"
+
+msgid "Folder List Options"
+msgstr "Dewisiadau Rhestr Ffolderi"
+
+msgid "Location of Folder List"
+msgstr "Lleoliad y Rhestr Ffolderi"
+
+msgid "Left"
+msgstr "Chwith"
+
+msgid "Right"
+msgstr "Dde"
+
+msgid "pixels"
+msgstr "picselau"
+
+msgid "Width of Folder List"
+msgstr "Lled y Rhestr Ffolderi"
+
+msgid "Minutes"
+msgstr "Munudau"
+
+msgid "Seconds"
+msgstr "Eiliadau"
+
+msgid "Minute"
+msgstr "Munud"
+
+msgid "Auto Refresh Folder List"
+msgstr "Ailadnewyddwch y Rhestr Ffolderi yn awtomatig"
+
+msgid "Enable Unread Message Notification"
+msgstr "Galluogwch Hysbysiad Neges heb ei Ddarllen"
+
+msgid "No Notification"
+msgstr "Dim Hysbysiad"
+
+msgid "Only INBOX"
+msgstr "MEWNFLWCH yn unig"
+
+msgid "All Folders"
+msgstr "Pob Ffolder"
+
+msgid "Unread Message Notification Type"
+msgstr "Math o Hysbysiad am Neges heb ei Darllen"
+
+msgid "Only Unseen"
+msgstr "Heb eu Gweld yn unig"
+
+msgid "Unseen and Total"
+msgstr "Heb eu Gweld a Chyfanswm"
+
+msgid "Enable Collapsable Folders"
+msgstr "Galluogi Ffolderi Hyblyg" 
+
+msgid "Show Clock on Folders Panel"
+msgstr "Dangos Cloc ar y Panel Ffolderi"
+
+msgid "No Clock"
+msgstr "Dim Cloc"
+
+msgid "Hour Format"
+msgstr "Fformat Awr"
+
+msgid "12-hour clock"
+msgstr "Cloc 12-awr"
+
+msgid "24-hour clock"
+msgstr "Cloc 24-awr"
+
+msgid "Memory Search"
+msgstr "Chwilio Cof" 
+
+msgid "Disabled"
+msgstr "Analluogwyd" 
+
+msgid "Options"
+msgstr "Dewisiadau"
+
+msgid "Message Highlighting"
+msgstr "Amlygu Neges"
+
+msgid "New"
+msgstr "Newydd"
+
+msgid "Done"
+msgstr "Wedi ei wneud"
+
+msgid "Edit"
+msgstr "Golygwch"
+
+msgid "No highlighting is defined"
+msgstr "Amlygu heb ei ddiffinio" 
+
+msgid "Identifying name"
+msgstr "Adnabod enw"
+
+msgid "Color"
+msgstr "Lliw"
+
+msgid "Dark Blue"
+msgstr "Glas Tywyll"
+
+msgid "Dark Green"
+msgstr "Gwyrdd Tywyll"
+
+msgid "Dark Yellow"
+msgstr "Melyn Tywyll"
+
+msgid "Dark Cyan"
+msgstr "Gwyrddlas Tywyll"
+
+msgid "Dark Magenta"
+msgstr "Majenta Tywyll"
+
+msgid "Light Blue"
+msgstr "Glas Golau"
+
+msgid "Light Green"
+msgstr "Gwyrdd Golau"
+
+msgid "Light Yellow"
+msgstr "Melyn Golau"
+
+msgid "Light Cyan"
+msgstr "Gwyrddlas Golau"
+
+msgid "Light Magenta"
+msgstr "Majenta Golau"
+
+msgid "Dark Gray"
+msgstr "Llwyd Tywyll"
+
+msgid "Medium Gray"
+msgstr "Llwyd Canolig"
+
+msgid "Light Gray"
+msgstr "Llwyd Golau"
+
+msgid "White"
+msgstr "Gwyn"
+
+msgid "Other:"
+msgstr "Arall:"
+
+msgid "Ex: 63aa7f"
+msgstr "Ex: 63aa7f"
+
+msgid "To or Cc"
+msgstr "At neu Cc"
+
+msgid "Matches"
+msgstr "Cyfateb"
+
+msgid "Advanced Identities"
+msgstr "Dynodiadau Uwch"  
+
+msgid "Default Identity"
+msgstr "Dynodiad diofyn"  
+
+msgid "Alternate Identity %d"
+msgstr "Dynodiad Arall &d"     
+
+msgid "Add a New Identity"
+msgstr "Ychwanegwch Ddynodiad Newydd"    
+
+msgid "Full Name"
+msgstr "Enw Llawn"
+
+msgid "E-Mail Address"
+msgstr "Cyfeiriad E-bost"
+
+msgid "Reply To"
+msgstr "Atebwch I"
+
+msgid "Save / Update"
+msgstr "Cadw / Diweddaru"
+
+msgid "Make Default"
+msgstr "Gosodwch yn Ddiofyn"  
+
+msgid "Move Up"
+msgstr "Symud i Fyny"
+
+msgid "Index Order"
+msgstr "Trefn y Mynegai"
+
+msgid "Checkbox"
+msgstr "Blwch dewis"
+
+msgid "Flags"
+msgstr "Fflagiau"
+
+msgid "Size"
+msgstr "Maint"
+
+msgid ""
+"The index order is the order that the columns are arranged in the message "
+"index.  You can add, remove, and move columns around to customize them to "
+"fit your needs."
+msgstr "Trefn y mynegai yw'r drefn y mae'r colofnau wedi eu gosod ym mynegai'r negesau."
+ "Gallwch ychwanegu colofnau, eu tynnu oddi yno a'u symud i'w teilwra at eich anghenion eich hun."
+
+msgid "up"
+msgstr "i fyny"
+
+msgid "down"
+msgstr "i lawr"
+
+msgid "remove"
+msgstr "symud"  
+
+msgid "Return to options page"
+msgstr "Dychwelwch i'r dudalen dewisiadau"
+
+msgid "Name and Address Options"
+msgstr "Dewisiadau Enw a Chyfeiriad"
+
+msgid "Email Address"
+msgstr "Cyfeiriad E-bost"
+
+msgid "Edit Advanced Identities"
+msgstr "Golygwch Ddynodiadau Uwch"  
+
+msgid "(discards changes made on this form so far)"
+msgstr "(yn anwybyddu newidiadau a wnaed ar y ffurflen yma hyd yn hyn)" 
+
+
+msgid "Multiple Identities"
+msgstr "Mwy nag un Dynodiad"  
+
+msgid "Same as server"
+msgstr "Yr un fath âr gweinyddwr"
+
+msgid "Timezone Options"
+msgstr "Dewisiadau Cylchfa Amser" 
+
+msgid "Your current timezone"
+msgstr "Eich cylchfa amser presennol"
+
+msgid "Reply Citation Options"
+msgstr "Dewisiadau Dyfyniadau Ateb"
+
+msgid "Reply Citation Style"
+msgstr "Arddull Dyfyniadau Ateb"
+
+msgid "No Citation"
+msgstr "Dim Dyfyniad"
+
+msgid "AUTHOR Said"
+msgstr "Meddair AWDUR" 
+
+msgid "Quote Who XML"
+msgstr "XML Dyfynnu" 
+
+msgid "User-Defined"
+msgstr "Diffiniwyd gan y Defnyddiwr"
+
+msgid "User-Defined Citation Start"
+msgstr "Dechrau Dyfyniad a ddiffiniwyd gan y Defnyddiwr"
+
+msgid "User-Defined Citation End"
+msgstr "Diwedd Dyfyniad a ddiffiniwyd gan y Defnyddiwr"
+
+msgid "Signature Options"
+msgstr "Dewisiadau Llofnod"
+
+msgid "Use Signature"
+msgstr "Defnyddiwch Lofnod" 
+
+msgid "Prefix Signature with '-- ' Line"
+msgstr "Rhowch Linell '--' cyn y Llofnod"
+
+msgid "Personal Information"
+msgstr "Gwybodaeth Bersonol"
+
+msgid "Display Preferences"
+msgstr "Dangoswch Ddewisiadau"
+
+msgid "Folder Preferences"
+msgstr "Dewisiadau Ffolderi"
+
+msgid "Successfully Saved Options"
+msgstr "Dewisiadau a Gadwyd yn Llwyddiannus"
+
+msgid "Refresh Folder List"
+msgstr "Adnewyddwch Restr Ffolderi"
+
+msgid "Refresh Page"
+msgstr "Adnewyddwch y Dudalen"
+
+msgid ""
+"This contains personal information about yourself such as your name, your "
+"email address, etc."
+msgstr "Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth bersonol amdanoch chi, fel eich enw, eich cyfeiriad e-bost, ayb."
+
+msgid ""
+"You can change the way that SquirrelMail looks and displays information to "
+"you, such as the colors, the language, and other settings."
+msgstr "Gallwch newid y modd y mae SquirrelMail yn edrych a'r ffordd y mae'n dangos gwybodaeth i chi, fel y lliwiau, yr iaith, a gosodiadau eraill."
+
+msgid ""
+"Based upon given criteria, incoming messages can have different background "
+"colors in the message list.  This helps to easily distinguish who the "
+"messages are from, especially for mailing lists."
+msgstr "Yn seiliedig ar y meini prawf a nodwyd, gall negesau sy'n cyrraedd fod â lliwiau cefndir"
+" gwahanol yn y rhestr negesau. Mae hyn yn ddull hwylus o ganfod oddi wrth"
+" bwy y mae'r negesau, yn arbennig ar gyfer rhestrau postio." 
+
+
+msgid ""
+"These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
+msgstr "Mae'r gosodiadau yman newid y modd y mae eich ffolderi yn cael eu dangos au trin."
+
+msgid ""
+"The order of the message index can be rearranged and changed to contain the"
+"headers in any order you want."
+msgstr "Mae modd ailosod a newid trefn mynegai'r negesau i gynnwys y penawdau"
+"mewn unrhyw drefn o'ch dewis chi."
+
+msgid "Message not printable"
+msgstr "Allwch chi ddim argraffu'r neges"
+
+msgid "Printer Friendly"
+msgstr "Argraffydd-Gyfeillgar" 
+
+msgid "CC"
+msgstr "cc"
+
+msgid "Print"
+msgstr "Argraffwch"   
+
+msgid "Close Window"
+msgstr "Caewch y Ffenest"
+
+msgid "View Printable Version"
+msgstr "Edrychwch ar Fersiwn y Gallwch ei Argraffu"
+
+msgid "Your message"
+msgstr "Eich neges"
+
+msgid "Sent:"
+msgstr "Anfonwyd:"
+
+msgid "Was displayed on %s"
+msgstr "Dangoswyd ar %s"
+
+msgid "Read:"
+msgstr "Darllenwch:"
+
+msgid "Viewing Full Header"
+msgstr "Edrych ar Bennawd Llawn"
+
+msgid "Message List"
+msgstr "Rhestr Negesau"
+
+msgid "Resume Draft"
+msgstr "Ailgychwynwch Drafft"
+
+msgid "Edit Message as New"
+msgstr "Golygwch Neges fel un Newydd"
+
+msgid "Forward"
+msgstr "Anfonwch Ymlaen"
+
+msgid "Reply"
+msgstr "Atebwch"
+
+msgid "Reply All"
+msgstr "Atebwch Bawb"
+
+msgid "View Full Header"
+msgstr "Edrych ar Bennawd Llawn"
+
+msgid "Mailer"
+msgstr "Postiwr"
+
+msgid "Read receipt"
+msgstr "Darllenwch dderbynneb"
+
+msgid "send"
+msgstr "anfonwch"
+
+msgid "requested"
+msgstr "gofynnwyd am"
+
+msgid "Send read receipt now"
+msgstr "Anfonwch dderbynneb a ddarllenwyd yn awr"
+
+msgid ""
+"The message sender has requested a response to indicate that you have read "
+"this message. Would you like to send a receipt?"
+msgstr "Mae'r sawl a anfonodd y neges wedi gofyn am ymateb i ddangos eich bod wedi darllen"
+"y neges yma. A hoffech chi anfon derbynneb?"
+
+msgid "You must be logged in to access this page."
+msgstr "Rhaid i chi fod wedi logio i mewn i gyrchur dudalen yma."
+
+msgid "There was an error contacting the mail server."
+msgstr "Roedd camgymeriad wrth gysylltu â'r gweinyddwr post."
+
+msgid "Contact your administrator for help."
+msgstr "Cysylltwch â'ch gweinyddydd am gymorth."
+
+msgid "edit"
+msgstr "golygu"
+
+msgid "search"
+msgstr "chwilio"
+
+msgid "delete"
+msgstr "dileu"
+
+msgid "Recent Searches"
+msgstr "Chwiliadau Diweddar"
+
+msgid "save"
+msgstr "cadw"
+
+msgid "forget"
+msgstr "anghofio"
+
+msgid "Current Search"
+msgstr "Chwiliad Presennol"
+
+msgid "Body"
+msgstr "Prif ran" 
+
+msgid "Everywhere"
+msgstr "Pob man"
+
+msgid "Search Results"
+msgstr "Canlyniadau Chwilio"
+
+msgid "No Messages found"
+msgstr "Dim negesau" 
+
+msgid "Sign Out"
+msgstr "Allgofnodi" 
+
+msgid "You have been successfully signed out."
+msgstr "Rydych wedi eich allgofnodi'n llwyddiannus."
+
+msgid "Click here to log back in."
+msgstr "Cliciwch yma i fewngofnodi eto." 
+
+msgid "Viewing a Business Card"
+msgstr "Edrych ar Gerdyn Busnes"
+
+msgid "Title"
+msgstr "Teitl"
+
+msgid "Email"
+msgstr "E-bost"
+
+msgid "Web Page"
+msgstr "Tudalen We"
+
+msgid "Organization / Department"
+msgstr "Sefydliad / Adran"
+
+msgid "Address"
+msgstr "Cyfeiriad"
+
+msgid "Work Phone"
+msgstr "Ffôn Gwaith"
+
+msgid "Home Phone"
+msgstr "Ffôn Cartref"
+
+msgid "Cellular Phone"
+msgstr "Ffôn Symudol"
+
+msgid "Fax"
+msgstr "Ffacs"
+
+msgid "Note"
+msgstr "Nodyn"
+
+msgid "Add to Addressbook"
+msgstr "Ychwanegwch at y Llyfr Cyfeiriadau"
+
+msgid "Note Field Contains"
+msgstr "Maer Maes Nodyn yn Cynnwys"
+
+msgid "Title & Org. / Dept."
+msgstr "Teitl a Sefydliad / Adran"
+
+msgid "Personal address book"
+msgstr "Llyfr Cyfeiriadau Personol"
+
+msgid "Database error: %s"
+msgstr "Camgymeriad cronfa ddata: %s"
+
+msgid "Addressbook is read-only"
+msgstr "Llyfr cyfeiriadau ar ffurf iw ddarllen yn unig" 
+
+msgid "User '%s' already exist"
+msgstr "Defnyddiwr '%s' yn bodoli eisoes"
+
+msgid "User '%s' does not exist"
+msgstr "Defnyddiwr '%s' ddim yn bodoli"
+
+msgid "Global address book"
+msgstr "Llyfr cyfeiriadau byd-eang"
+
+msgid "No such file or directory"
+msgstr "Dim ffeil na chyfeiriadur o'r fath"
+
+msgid "Open failed"
+msgstr "Methwyd ag agor"
+
+msgid "Can not modify global address book"
+msgstr "Dim modd addasu llyfr cyfeiriadau byd-eang"
+
+msgid "Not a file name"
+msgstr "Nid yw'n enw ffeil"
+
+msgid "Could not lock datafile"
+msgstr "Methu â chloi ffeil ddata"
+
+msgid "Write to addressbook failed"
+msgstr "Methwyd ag ysgrifennu at y llyfr cyfeiriadau"
+
+msgid "Error initializing addressbook database."
+msgstr "Camgymeriad wrth ymgychwyn cronfa ddatar llyfr cyfeiriadau."  
+
+msgid "Error opening file %s"
+msgstr "Camgymeriad wrth agor ffeil %s"
+
+msgid "Error initializing global addressbook."
+msgstr "Camgymeriad wrth ymgychwyn llyfr cyfeiriadau byd-eang."
+
+msgid "Error initializing LDAP server %s:"
+msgstr "Camgymeriad wrth ymgychwyn gweinyddwr LDAP %s:"
+
+msgid "Invalid input data"
+msgstr "Data mewnbwn yn annilys"
+
+msgid "Name is missing"
+msgstr "Enw ar goll"
+
+msgid "E-mail address is missing"
+msgstr "Cyfeiriad e-bost ar goll"
+
+msgid "Nickname contains illegal characters"
+msgstr "Llysenw yn cynnwys nodau anghyfreithlon"
+
+msgid "view"
+msgstr "edrych"
+
+msgid "Business Card"
+msgstr "Cerdyn Busnes"
+
+msgid "Sunday"
+msgstr "Sul"
+
+msgid "Monday"
+msgstr "Llun"
+
+msgid "Tuesday"
+msgstr "Mawrth"
+
+msgid "Wednesday"
+msgstr "Mercher"
+
+msgid "Thursday"
+msgstr "Iau"
+
+msgid "Friday"
+msgstr "Gwener"
+
+msgid "Saturday"
+msgstr "Sadwrn"
+
+msgid "January"
+msgstr "Ionawr"
+
+msgid "February"
+msgstr "Chwefror"
+
+msgid "March"
+msgstr "Mawrth"
+
+msgid "April"
+msgstr "Ebrill"
+
+msgid "May"
+msgstr "Mai"
+
+msgid "June"
+msgstr "Mehefin"
+
+msgid "July"
+msgstr "Gorffennaf"
+
+msgid "August"
+msgstr "Awst"
+
+msgid "September"
+msgstr "Medi"
+
+msgid "October"
+msgstr "Hydref"
+
+msgid "November"
+msgstr "Tachwedd"
+
+msgid "December"
+msgstr "Rhagfyr"
+
+msgid "D, F j, Y g:i a"
+msgstr "D, F j, Y g:i a"
+
+msgid "D, F j, Y G:i"
+msgstr "D, F j, Y G:i"
+
+msgid "g:i a"
+msgstr "g:i a"
+
+msgid "G:i"
+msgstr "G:i"
+
+msgid "D, g:i a"
+msgstr "D, g:i a"
+
+msgid "D, G:i"
+msgstr "D, G:i"
+
+msgid "M j, Y"
+msgstr "M j, Y"
+
+msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
+msgstr "Camgymeriad cronfa ddata dewisiadau (%s). Yn allanu yn afreolaidd" 
+
+msgid "Unknown user or password incorrect."
+msgstr "Defnyddiwr anhysbys neu gyfrinair anghywir"
+
+msgid "Click here to try again"
+msgstr "Cliciwch yma i roi cynnig arall arni"
+
+msgid "Click here to return to %s"
+msgstr "Cliciwch yma i ddychwelyd i %s"
+
+msgid "Go to the login page"
+msgstr "Ewch i'r dudalen mewngofnodi"
+
+msgid ""
+"Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a "
+"default preference file."
+msgstr "Nid yw'r ffeil ddewis, %s, yn bodoli. Allgofnodwch, a mewngofnodwch eto i greu"
+"ffeil ddewis ddiofyn."
+
+msgid ""
+"Preference file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
+"to resolve this issue."
+msgstr "Dim modd agor ffeil dewis, %s. Cysylltwch â'ch gweinyddydd system i"
+"ddatrys y mater yma."
+
+msgid "Error opening %s"
+msgstr "Camgymeriad wrth agor %s"
+
+msgid "Default preference file not found!"
+msgstr "Dim golwg or ffeil ddewis ddiofyn!"
+
+msgid "Please contact your system administrator and report this error."
+msgstr "Cysylltwch â'ch gweinyddydd system ai hysbysu am y camgymeriad yma"
+
+msgid "Could not create initial preference file!"
+msgstr "Methu â chreu ffeil ddewisiadau gychwynnol!"
+
+msgid "%s should be writable by user %s"
+msgstr "Dylai defnyddiwr %s allu ysgrifennu %s"
+
+msgid ""
+"Signature file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
+"to resolve this issue."
+msgstr "Methu ag agor y ffeil llofnod, %s. Cysylltwch â gweinyddydd eich system i ddatrys y broblem yma"
+
+msgid "ERROR : Could not complete request."
+msgstr "CAMGYMERIAD: Methu â chwblhau'r cais"
+
+msgid "Query:"
+msgstr "Ymholiad:"
+
+msgid "Reason Given: "
+msgstr "Rheswm a Roddwyd:"
+
+msgid "ERROR : Bad or malformed request."
+msgstr "CAMGYMERIAD: Cais gwael neu ddiffygiol."  
+
+msgid "Server responded: "
+msgstr "Ymatebodd y gweinyddwr:"
+
+msgid "Error connecting to IMAP server: %s."
+msgstr "Camgymeriad wrth gysylltu â gweinyddwr IMAP: %s."
+
+msgid "Bad request: %s"
+msgstr "Cais gwael: %s"
+
+msgid "Unknown error: %s"
+msgstr "Camgymeriad anhysbys: %s"
+
+msgid "Read data:"
+msgstr "Darllenwch y data"
+
+msgid "Unknown response from IMAP server: "
+msgstr "Ymateb anhysbys o weinyddwr IMAP:"
+
+msgid "Unknown message number in reply from server: "
+msgstr "Rhif neges anhysbys yn yr ymateb o'r gweinyddwr:"
+
+msgid "(no subject)"
+msgstr "(dim pwnc)"
+
+msgid "Unknown Sender"
+msgstr "Anfonwr Anhysbys"
+
+msgid "No To Address"
+msgstr "Dim Cyfeiriad At"
+
+msgid "(unknown sender)"
+msgstr "(anfonwr anhysbys)"
+
+msgid "No Messages Found"
+msgstr "Dim Negesau"  
+
+msgid "Folder:"
+msgstr "Ffolder:"
+
+msgid "Found"
+msgstr "Canfuwyd" 
+
+msgid "messages"
+msgstr "negesau"
+
+msgid "A"
+msgstr "A" 
+
+msgid ""
+"Server-side sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report "
+"this to the system administrator"
+msgstr "Nid yw trefnu ochr-y-gweinydd yn cael ei gefnogi gan eich gweinyddwr IMAP. <br>"
+"Hysbyswch eich gwasanaethydd system o hyn"
+
+msgid "THIS FOLDER IS EMPTY"
+msgstr "MAE'R FFOLDER YMAN WAG"
+
+msgid "Move Selected To:"
+msgstr "Symudwch yr Hyn a Ddewiswyd I:" 
+
+msgid "Transform Selected Messages"
+msgstr "Trawsffurfiwch Negesau a Ddewiswyd"
+
+msgid "Move"
+msgstr "Symudwch"
+
+msgid "Expunge"
+msgstr "Diddymwch" 
+
+msgid "mailbox"
+msgstr "blwch post"
+
+msgid "Read"
+msgstr "Darllenwch"
+
+msgid "Unread"
+msgstr "Heb ei Ddarllen"
+
+msgid "Unthread View"
+msgstr "Golwg Anlinnynol"  
+
+msgid "Thread View"
+msgstr "Golwg Llinynnol" 
+
+msgid "Toggle All"
+msgstr "Toglwch y Cyfan"
+
+msgid "Unselect All"
+msgstr "Dad-ddewiswch Bopeth"
+
+msgid "Select All"
+msgstr "Dewiswch Bopeth"
+
+msgid "Viewing Messages: <B>%s</B> to <B>%s</B> (%s total)"
+msgstr "Edrych ar Negesau: <B>%s</B> i <B>%s</B> (%s i gyd)"
+
+msgid "Viewing Message: <B>%s</B> (1 total)"
+msgstr "Edrych ar Neges: <B>%S</B> (1 i gyd)"
+
+msgid "Paginate"
+msgstr "Rhifwch y tudalennau" 
+
+msgid "Show All"
+msgstr "Dangoswch Bopeth"
+
+msgid "Error decoding mime structure.  Report this as a bug!"
+msgstr "Camgymeriad wrth ddadgodio strwythur mime. Dywedwch fod hwn yn byg!" 
+
+msgid ""
+"Body retrieval error. The reason for this is most probably that the message "
+"is malformed. Please help us making future versions better by submitting "
+"this message to the developers knowledgebase!"
+msgstr "Camgymeriad wrth adfer y brif ran. Y rheswm mwyaf tebygol yw bod y neges wedi ei ffurfio'n"
+"ddiffygiol. Helpwch ni i wneud fersiynau'n well yn y dyfodol trwy anfon y neges yma"
+"i gronfa gwybodaeth y datblygwyr!"
+
+msgid "Submit message"
+msgstr "Cyflwynwch y neges"
+
+msgid "Command:"
+msgstr "Gorchymyn:"
+
+msgid "Response:"
+msgstr "Ymateb:"
+
+msgid "Message:"
+msgstr "Neges:"
+
+msgid "FETCH line:"
+msgstr "llinell FETCH:"
+
+msgid "Hide Unsafe Images"
+msgstr "Cuddiwch Ddelweddau Anniogel" 
+
+msgid "View Unsafe Images"
+msgstr "Edrychwch ar Ddelweddau Anniogel"
+
+msgid "Attachments"
+msgstr "Atodiadau"
+
+msgid "download"
+msgstr "llwytho i lawr"
+
+msgid "sec_remove_eng.png" 
+msgstr "sec_remove_eng.png"
+
+msgid "Option Type '%s' Not Found"
+msgstr "Dim golwg or Math o Ddewis %s"
+
+msgid "Yes"
+msgstr "Ie"
+
+msgid "No"
+msgstr "Na"
+
+msgid "Current Folder"
+msgstr "Ffolder Presennol"
+
+msgid "Compose"
+msgstr "Cyfansoddi"
+
+msgid "Error creating directory %s."
+msgstr "Camgymeriad wrth greu cyfeiriadur %s."
+
+
+msgid "Could not create hashed directory structure!"
+msgstr "Methu â chreu strwythur cyfeiriadur stwnsh!"
+
+
+msgid ""
+"COMMERCIAL - This list contains servers that are verified spam senders. It "
+"is a pretty reliable list to scan spam from."
+msgstr "MASNACHOL - Mae'r rhestr yman cynnwys gweinyddwyr sy'n anfonwyr spam dilys."
+"Mae'n rhestr eithaf dibynadwy i sganio spam oddi wrthi."
+
+msgid ""
+"COMMERCIAL - Servers that are configured (or misconfigured) to allow spam to "
+"be relayed through their system will be banned with this.  Another good one "
+"to use."
+msgstr "MASNACHOL - Bydd gweinyddwyr sydd wedi eu ffurfweddu (neu eu camffurfweddu) fel y gall spam"
+"gael eu hanfon drwy eu system yn cael eu gwahardd rhag hyn. Un da arall i'w ddefnyddio." 
+
+msgid ""
+"COMMERCIAL - Dial-up users are often filtered out since they should use "
+"their ISP's mail servers to send mail.  Spammers typically get a dial-up "
+"account and send spam directly from there."
+msgstr "MASNACHOL - Mae defnyddwyr deialu yn cael eu hidlon aml gan y dylent ddefnyddio eu gweinyddwyr ISP"
+"i anfon post. Fel arfer bydd y rhai syn sbamio yn cael cyfrif deialu ac yn anfon spam yn uniongyrchol" 
+"or fan honno."
+
+msgid "COMMERCIAL - RBL+ Blackhole entries."
+msgstr "MASNACHOL  Cofnodion Blackhole RBL+." 
+
+msgid "COMMERCIAL - RBL+ OpenRelay entries."
+msgstr "MASNACHOL  Cofnodion OpenRelay RBL+."  
+
+msgid "COMMERCIAL - RBL+ Dial-up entries."
+msgstr "MASNACHOL  Cofnodion Deialu RBL+."
+
+msgid ""
+"FREE - Osirusoft Relays - Osirusofts list of verified open relays. Seems to "
+"include servers used by abuse@uunet.net auto-replies too."
+msgstr "AM DDIM  Releiau Osirusoft  rhestr Osirusofts o releiau agored dilys."
+"Maen ymddangos ei fod yn cynnwys gweinyddwyr syn cael eu defnyddio gan awto-atebion"
+" abuse@uunet.net hefyd. "
+
+
+msgid "FREE - Osirusoft Dialups - Osirusofts Dialup Spam Source list."
+msgstr "AM DDIM  Deialu Osirusoft  rhestr FFynhonnell Spam Deialu Osirusofts." 
+
+msgid ""
+"FREE - Osirusoft Confirmed Spam Source - Sites that continually spam and "
+"have been manually added after multiple nominations. Use with caution. Seems "
+"to catch abuse auto-replies from some ISPs."
+msgstr "AM DDIM - Ffynhonnell Spam a gadarnhawyd gan Osirusoft  Safleoedd syn sbamio"
+"yn barhaus ac wedi eu hychwanegu â llaw wedi mwy nag un enwebiad. Defnyddiwch â gofal."
+"Maen ymddangos ei fod yn dal awto-atebion difrïol gan rai ISPs." 
+
+msgid ""
+"FREE - Osirusoft Smart Hosts - List of hosts that are secure but relay for "
+"other mail servers that are not secure."
+msgstr "AM DDIM  Gwestywyr Clyfar Osirusoft  Rhestr o westywyr syn ddiogel ond yn"
+"trosglwyddo i weinyddwyr post eraill nad ydynt yn ddiogel." 
+
+msgid ""
+"FREE - Osirusoft Spamware Developers - It is believed that these are IP "
+"ranges of companies that are known to produce spam software. Seems to catch "
+"abuse auto-replies from some ISPs."
+msgstr "AM DDIM  Datblygwyr Spamwedd Osirusoft  Credwn mai cyfres o gwmnïau IP ywr rhain"
+"sydd ag enw am gynhyrchu meddalwedd spam. Maen ymddangos eu bod yn dal awto-atebion difrïol gan rai ISPs."
+
+msgid ""
+"FREE - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - List of listservers that opt "
+"users in without confirmation."
+msgstr "Gweinyddwyr OptIn Osirusoft Heb eu Cadarnhau  Rhestr o weinyddwyr rhestr syn ychwanegu defnyddwyr"
+"heb gadarnhad."
+
+msgid ""
+"FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - List of insecure formmail."
+"cgi scripts. (planned)."
+msgstr "AM DDIM  Sgriptiau formmail.cgi Osirusoft Anniogel  Rhestr o formmail anniogel."
+"sgriptiau cgi. (wedi eu cynllunio)."
+
+msgid "FREE - Osirusoft Open Proxy Servers - List of Open Proxy Servers."
+msgstr "AM DDIM - Gweinyddwyr Dirprwyol Agored Osirusoft  Rhestr o Weinyddwyr Dirprwyol Agored."
+
+msgid ""
+"FREE - ORDB was born when ORBS went off the air. It seems to have fewer "
+"false positives than ORBS did though."
+msgstr "AM DDIM - ganwyd ORDB pan aeth ORBS oddi ar yr awyr. Maen ymddangos fod ganddo lai o bositifau anwir"
+"er hynny."
+
+msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Direct SPAM sources."
+msgstr "AM DDIM  Five-Ten-sg.com  ffynonellau SPAM uniongyrchol."
+
+msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Dial-up lists - includes some DSL IPs."
+msgstr "AM DDIM  Five-Ten-sg.com  Rhestrau deialu  yn cynnwys rhai IPs DSL."
+
+msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Bulk mailers that do not use confirmed opt-in."
+msgstr "AM DDIM  Five-Ten-sg.com  Postwyr swmp nad ydynt yn defnyddio opt-in wedi ei gadarnhau."
+
+msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Other misc. servers."
+msgstr "AM DDIM - Five-Ten-sg.com - Gweinyddwyr amrywiol eraill."
+
+msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Single Stage servers."
+msgstr "AM DDIM - Five-Ten-sg.com - Gweinyddwyr Cam Sengl."
+
+msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - SPAM Support servers."
+msgstr "AM DDIM - Five-Ten-sg.com - Gweinyddwyr Cefnogi SPAM"
+
+msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IPs."
+msgstr "AM DDIM - Five-Ten-sg.com - Ffurflen We IPs"
+
+msgid ""
+"FREE - Dorkslayers appears to include only really bad open relays outside "
+"the US to avoid being sued. Interestingly enough, their website recommends "
+"you NOT use their service."
+msgstr "AM DDIM  maen ymddangos mai dim ond releiau agored gwirioneddol ddrwg y tu allan ir UDA y mae"
+"Dorkslayers yn ei gynnwys er mwyn osgoi cael eu herlyn. Yn ddiddorol iawn, mae eu gwefan yn argymell NAD ydych"
+"yn defnyddio eu gwasanaeth."
+
+msgid "FREE - SPAMhaus - A list of well-known SPAM sources."
+msgstr "AM DDIM - SPAMhaus - Rhestr o ffynonellau SPAM hysbys."
+
+msgid ""
+"FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that "
+"have a very high spam to legit email ratio (85% or more)."
+msgstr "AM DDIM, ar hyn o bryd - SPAMCOP - Ateb diddorol sy'n rhestru gweinyddwyr sydd â chymhareb"
+"e-bost cyfreithlon i spam uchel iawn (85% neu fwy)."
+
+msgid "FREE - dev.null.dk - I don't have any detailed info on this list."
+msgstr "AM DDIM - dev.null.dk  Does gen i ddim gwybodaeth fanwl am y rhestr yma."
+
+msgid "FREE - visi.com - Relay Stop List. Very conservative OpenRelay List."
+msgstr "AM DDIM - visi.com  Rhestr Atal Relái. Rhestr OpenRelay geidwadol iawn."
+
+msgid "FREE - 2mbit.com Open Relays - Another list of Open Relays."
+msgstr "AM DDIM  Releiau Agored 2mbit.com  Rhestr arall o Releiau Agored."
+
+msgid "FREE - 2mbit.com SPAM Source - List of Direct SPAM Sources."
+msgstr "AM DDIM  Ffynhonnell SPAM 2mbit.com  Rhestr o Ffynonellau SPAM Uniongyrchol."
+
+msgid "FREE - 2mbit.com SPAM ISPs - List of SPAM-friendly ISPs."
+msgstr "AM DDIM  ISPs SPAM 2mbit.com  Rhestr o ISPs SPAM-gyfeillgar."
+
+msgid ""
+"FREE - Leadmon DUL - Another list of Dial-up or otherwise dynamically "
+"assigned IPs."
+msgstr "AM DDIM  Leadmon DUL  Rhestr arall o Ddeialu neu IPs wedi eu neilltuon"
+"ddynamig fel arall"
+
+msgid ""
+"FREE - Leadmon SPAM Source - List of IPs Leadmon.net has received SPAM "
+"directly from."
+msgstr "AM DDIM - Ffynhonnell SPAM Leadmon  Rhestr o IPs y mae Leadmon.net wedi derbyn SPAM"
+"yn uniongyrchol ganddynt."
+
+msgid ""
+"FREE - Leadmon Bulk Mailers - Bulk mailers that do not require confirmed opt-"
+"in or that have allowed known spammers to become clients and abuse their "
+"services."
+msgstr "AM DDIM - Postwyr Swmp Leadmon  Postwyr swmp nad oes angen eu cadarnhau"
+"i mewn neu sydd wedi gadael i"
+"sbamwyr hysbys ddod yn gleientiaid a chamddefnyddio eu gwasanaethau."
+
+msgid ""
+"FREE - Leadmon Open Relays - Single Stage Open Relays that are not listed on "
+"other active RBLs."
+msgstr "AM DDIM - Releiau Agored Leadmon  Releiau Agored Un Cam na restrwyd"
+"ar RBLs gweithredol eraill."
+
+msgid ""
+"FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays that are not listed on "
+"other active RBLs and that have sent SPAM to Leadmon.net."
+msgstr "AM DDIM  Leadmon Amlran - Releiau Agored Amlran na restrwyd ar RBlau a sydd wedi"
+"anfon SPAM i Leadmon.net."
+
+msgid ""
+"FREE - Leadmon SpamBlock - Sites on this listing have sent Leadmon.net "
+"direct SPAM from IPs in netblocks where the entire block has no DNS "
+"mappings. It's a list of BLOCKS of IPs being used by people who have SPAMmed "
+"Leadmon.net."
+msgstr "AM DDIM - Leadmon SpamBlock  Mae safleoedd ar y rhestriad yma wedi anfon SPAM uniongyrchol"
+"o IPs mewn blociau rhwyd i Leadmon.net"
+" lle nad oes gan y bloc cyfan unrhyw fapiadau DNS. Rhestr ydyw o"
+"FLOCIAU IP syn cael eu defnyddio gan bobl a SPAMiodd Leadmon.net."
+
+
+msgid ""
+"FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Both Open Relays and Direct "
+"SPAM Sources."
+msgstr "AM DDIM, ar hyn o bryd  Dim Unrhyw Restr Wahardd yn Unig  Releiau Agored a Ffynonellau"
+"SPAM Uniongyrchol."
+
+msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Dial-up IPs."
+msgstr "AM DDIM, ar hyn o bryd - Dim Unrhyw Restr Wahardd yn Unig  IPs Deialu."
+
+msgid "Saved Scan type"
+msgstr "Math Scan wedi ei gadw"
+
+msgid "Message Filtering"
+msgstr "Hidlo Negesau"
+
+msgid "What to Scan:"
+msgstr "Beth i'w Sganio:"
+
+msgid "All messages"
+msgstr "Pob neges"
+
+msgid "Only unread messages"
+msgstr "Negesau heb eu darllen yn unig"
+
+msgid "Save"
+msgstr "Cadwch"
+
+msgid "Match:"
+msgstr "Cyfatebwch:"
+
+msgid "Header"
+msgstr "Pennawd"
+
+msgid "Contains:"
+msgstr "Yn cynnwys:"
+
+msgid "Move to:"
+msgstr "Symudwch i:"
+
+msgid "Down"
+msgstr "I lawr"
+
+
+msgid "Up"
+msgstr "I fyny"
+
+msgid "If <b>%s</b> contains <b>%s</b> then move to <b>%s</b>"
+msgstr "Os yw <b>%s</b> yn cynnwys <b>%s</b> yna symudwch i <b>%s</b>"
+
+msgid "Message Filters"
+msgstr "Hidlyddion Negesau"
+
+msgid ""
+"Filtering enables messages with different criteria to be automatically "
+"filtered into different folders for easier organization."
+msgstr "Mae hidlon fodd i negesau â meini prawf gwahanol gael eu hidlon awtomatig i ffolderi gwahanol"
+"iw trefnun rhwyddach. "
+
+msgid "SPAM Filters"
+msgstr "Hidlyddion SPAM"
+
+msgid ""
+"SPAM filters allow you to select from various DNS based blacklists to detect "
+"junk email in your INBOX and move it to another folder (like Trash)."
+msgstr "Mae hidlyddion SPAM yn gadael i chi ddewis o blith rhestri gwahardd DNS amrywiol i ganfod"
+"ebost sothach yn eich MEWNFLWCH ai symud i ffolder arall (fel Bin Sbwriel)."
+
+msgid "Spam Filtering"
+msgstr "Hidlo Spam"
+
+msgid "WARNING! Tell your admin to set the SpamFilters_YourHop variable"
+msgstr "RHYBUDD! Dywedwch wrth eich gweinyddydd am osod y SpamFilters_YourHop yn newidiol"
+
+msgid "Move spam to:"
+msgstr "Symudwch spam i:"
+
+msgid ""
+"Moving spam directly to the trash may not be a good idea at first, since "
+"messages from friends and mailing lists might accidentally be marked as "
+"spam. Whatever folder you set this to, make sure that it gets cleaned out "
+"periodically, so that you don't have an excessively large mailbox hanging "
+"around."
+msgstr "Efallai nad yw symud spam yn syth ir bin sbwriel yn syniad da ar y dechrau, gan y gall negesau"
+"oddi wrth ffrindiau a rhestri postio gael eu nodi fel spam mewn camgymeriad. Pa bynnag ffolder y byddwch yn"
+"ei ddefnyddio, gwnewch yn siwr ei fod yn cael ei lanhau o bryd iw gilydd, fel na fydd gennych flwch"
+"postio rhy fawr yn aros yn yr unfan." 
+
+msgid ""
+"The more messages you scan, the longer it takes.  I would suggest that you "
+"scan only new messages.  If you make a change to your filters, I would set "
+"it to scan all messages, then go view my INBOX, then come back and set it to "
+"scan only new messages.  That way, your new spam filters will be applied and "
+"you'll scan even the spam you read with the new filters."
+msgstr "Mwyan y byd o negesau y byddwch yn eu sganio, mwyan y byd o amser y bydd yn ei gymryd. Byddwn"
+"yn awgrymu eich bod yn sganio negesau newydd yn unig. Os ydych chin newid eich hidlyddion, byddwn yn"
+"eu gosod i sganio pob neges, yna edrychwch ar fy MEWNFLWCH, yna dewch yn ôl ai"
+"osod i sganio negesau newydd yn unig. Drwy hynny, bydd eich hidlyddion spam newydd yn cael eu cymhwyso"
+"a byddwch hyd yn oed yn sganior spam y byddwch yn ei ddarllen âr hidlyddion newydd. "
+
+msgid "Spam is sent to <b>%s</b>"
+msgstr "Bydd Spam yn cael ei anfon at <b>%s</b>"
+
+msgid "[<i>not set yet</i>]"
+msgstr "[<i>ni osodwyd eto </i>"
+
+msgid "Spam scan is limited to <b>%s</b>"
+msgstr "Cyfyngir sgan Spam i <b>%s</b>"
+
+msgid "New Messages Only"
+msgstr "Negesau Newydd yn Unig"
+
+msgid "All Messages"
+msgstr "Pob Neges"
+
+msgid "ON"
+msgstr "YMLAEN"
+
+msgid "OFF"
+msgstr "DIFFODD" 
+
+msgid "SpellChecker Options"
+msgstr "Dewisiadau Gwirio Sillafu"
+
+
+msgid ""
+"Here you may set up how your personal dictionary is stored, edit it, or "
+"choose which languages should be available to you when spell-checking."
+msgstr "Yma cewch osod sut y mae eich geiriadur personol yn cael ei storio, ei olygu, neu "
+"ddewis pa ieithoedd ddylai fod ar gael i chi wrth wirio sillafu."
+
+msgid "Check Spelling"
+msgstr "Gwirio Sillafu"
+
+msgid "Back to &quot;SpellChecker Options&quot; page"
+msgstr "Yn ôl i dudalen &quot; Dewisiadau Gwiriwr Sillafu&quot;"
+
+
+msgid "ATTENTION:"
+msgstr "DALIER SYLW:"
+
+msgid ""
+"SquirrelSpell was unable to decrypt your personal dictionary. This is most "
+"likely due to the fact that you have changed your mailbox password. In order "
+"to proceed, you will have to supply your old password so that SquirrelSpell "
+"can decrypt your personal dictionary. It will be re-encrypted with your new "
+"password after this.<br>If you haven't encrypted your dictionary, then it "
+"got mangled and is no longer valid. You will have to delete it and start "
+"anew. This is also true if you don't remember your old password -- without "
+"it, the encrypted data is no longer accessible."
+msgstr "Methodd SquirrelSpell â dadgryptio eich geiriadur personol. Mwy na thebyg mai oherwydd eich bod wedi"
+"newid cyfrinair eich blwch post y mae hyn. Er mwyn symud ymlaen, bydd yn rhaid i chi roi eich hen"
+"gyfrinair fel y gall SquirrelSpell ddadgryptio eich geiriadur personol. Bydd yn cael ei ail-amgryptio"
+"âch cyfrinair o hyn ymlaen. <br> Os nad ydych chi wedi amgryptio eich geiriadur, yna cafodd ei gnoi"
+"ac nid ywn ddilys bellach. Bydd yn rhaid i chi ei ddileu a dechrau or dechrau. Mae hyn yn wir hefyd"
+"os nad ydych chin cofio eich hen gyfrinair  hebddo, allwch chi ddim cyrchur data wedi ei amgryptio bellach."
+
+msgid "Delete my dictionary and start a new one"
+msgstr "Dilëwch fy ngeiriadur a dechreuwch un newydd"
+
+msgid "Decrypt my dictionary with my old password:"
+msgstr "Dadgryptiwch fy ngeiriadur â fy hen gyfrinair:"
+
+msgid "Proceed"
+msgstr "Ewch ymlaen"
+
+
+msgid "You must make a choice"
+msgstr "Rhaid i chi ddewis"
+
+msgid ""
+"You can either delete your dictionary or type in the old password. Not both."
+msgstr "Gallwch naill ai ddileu eich geiriadur neu deipio'r hen gyfrinair. Ond nid y ddau."
+
+msgid "This will delete your personal dictionary file. Proceed?"
+msgstr "Bydd hyn yn dileu eich ffeil geiriadur personol. Bwrw ymlaen?"
+
+msgid "Error Decrypting Dictionary"
+msgstr "Geiriadur Dadgryptio Camgymeriadau"
+
+msgid "Cute."
+msgstr "Ciwt."
+
+msgid "I tried to execute '%s', but it returned:"
+msgstr "Mi wnes i drio gwneud '%s', ond dychwelodd: "
+
+msgid "SquirrelSpell is misconfigured."
+msgstr "Mae SquirrelSpell wedi ei gamffurfweddu."
+
+msgid "SquirrelSpell Results"
+msgstr "Canlyniadau SquirrelSpell"
+
+msgid "Spellcheck completed. Commit changes?"
+msgstr "Gwirio sillafu wedi ei gwblhau. Rhoi newidiadau ar waith?"
+
+msgid "No changes were made."
+msgstr "Ni wnaed unrhyw newidiadau."
+
+msgid "Now saving your personal dictionary... Please wait."
+msgstr "Yn cadw eich geiriadur personol yn awr... Arhoswch."
+
+msgid "Found %s errors"
+msgstr "Dod o hyd i %s o gamgymeriadau"
+
+msgid "Line with an error:"
+msgstr "Llinell yn cynnwys camgymeriad:"
+
+msgid "Error:"
+msgstr "Camgymeriad:"
+
+msgid "Suggestions:"
+msgstr "Awgrymiadau:"
+
+msgid "Suggestions"
+msgstr "Awgrymiadau:"
+
+msgid "Change to:"
+msgstr "Newidiwch i:"
+
+msgid "Occurs times:"
+msgstr "Yn digwydd ... o weithiau:" 
+
+msgid "Change this word"
+msgstr "Newidiwch y gair yma"
+
+msgid "Change"
+msgstr "Newid"
+
+msgid "Change ALL occurances of this word"
+msgstr "Newidiwch POB achos o'r gair yma"
+
+msgid "Change All"
+msgstr "Newidiwch Bopeth"
+
+msgid "Ignore this word"
+msgstr "Anwybyddwch y gair yma"
+
+msgid "Ignore"
+msgstr "Anwybyddwch"
+
+msgid "Ignore ALL occurances this word"
+msgstr "Anwybyddwch POB achos o'r gair yma"
+
+msgid "Ignore All"
+msgstr "Anwybyddwch Bopeth"
+
+msgid "Add this word to your personal dictionary"
+msgstr "Ychwanegwch y gair yma at eich geiriadur personol"
+
+
+msgid "Add to Dic"
+msgstr "Ychwanegwch at y Geiriadur"
+
+msgid "Close and Commit"
+msgstr "Caewch ac Anfon"
+
+msgid "The spellcheck is not finished. Really close and commit changes?"
+msgstr "Nid yw'r gwirio sillafu wedi ei gwblhau. Cau ac anfon newidiadau mewn gwirionedd?"
+
+msgid "Close and Cancel"
+msgstr "Caewch a Chanslo"
+
+msgid "The spellcheck is not finished. Really close and discard changes?"
+msgstr "Nid yw'r gwirio sillafu wedi ei gwblhau. Cau a hepgor newidiadau mewn gwirionedd?"
+
+msgid "No errors found"
+msgstr "Dim golwg o unrhyw gamgymeriadau"
+
+msgid "Your personal dictionary was erased."
+msgstr "Dilëwyd eich geiriadur personol."
+
+msgid "Dictionary Erased"
+msgstr "Dilëwyd y Geiriadur"
+
+msgid ""
+"Your personal dictionary was erased. Please close this window and click "
+"\"Check Spelling\" button again to start your spellcheck over."
+msgstr "Dilëwyd eich geiriadur personol. Caewch y ffenestr yma a chliciwch ar y botwm"
+"\"Gwirio Sillafu\" eto i ailddechrau gwirio sillafu."
+
+msgid "Close this Window"
+msgstr "Caewch y Ffenest yma"
+
+msgid ""
+"Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Now return to the "
+"&quot;SpellChecker options&quot; menu and make your selection again."
+msgstr "Cafodd eich geiriadur personol ei ailamgryption llwyddiannus. Dychwelwch ir"
+"ddewislen &quot;dewisiadau Gwiriwr Sillafu&quot; a dewiswch eto. "
+
+msgid "Successful Re-encryption"
+msgstr "Ailamgryption Llwyddiannus"
+
+msgid ""
+"Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Please close this "
+"window and click \"Check Spelling\" button again to start your spellcheck "
+"over."
+msgstr "Cafodd eich geiriadur personol ei ailamgryption llwyddiannus. Caewch y ffenest yma a chliciwch"
+"ar y botwm \"Gwirio Sillafu\" eto i gychwyn gwirio sillafu." 
+
+msgid "Dictionary re-encrypted"
+msgstr "Geiriadur wedi ei ailamgryptio"
+
+msgid 
+"Your personal dictionary has been <strong>encrypted</strong> and is now "
+"stored in an <strong>encrypted format</strong>."
+msgstr "Mae eich geiriadur personol wedi cael ei <strong>amgryptio</strong> ac y mae wedi ei storion awr"
+"ar <strong>fformat wedi ei amgryptio</strong>."
+
+msgid ""
+"Your personal dictionary has been <strong>decrypted</strong> and is now "
+"stored as <strong>clear text</strong>."
+msgstr "Mae eich geiriadur personol wedi cael ei <strong>amgryptio</strong> ac y mae wedi ei storion awr"
+" ar <strong>fformat testun clir</strong> yn awr."
+
+msgid "Personal Dictionary Crypto Settings"
+msgstr "Gosodiadau Crypto Geiriadur Personol"
+
+msgid "Personal Dictionary"
+msgstr "Geiriadur Personol"
+
+msgid "No words in your personal dictionary."
+msgstr "Dim geiriau yn eich geiriadur personol."
+
+msgid "Please check any words you wish to delete from your dictionary."
+msgstr "Gwiriwch unrhyw eiriau yr hoffech eu dileu o'ch geiriadur."
+
+msgid "%s dictionary"
+msgstr "geiriadur %s"
+
+msgid "Delete checked words"
+msgstr "Dilewch eiriau a wiriwyd"
+
+msgid "Edit your Personal Dictionary"
+msgstr "Golygwch eich Geiriadur Personol"
+
+msgid "Please make your selection first."
+msgstr "Dewiswch yn gyntaf."
+
+msgid ""
+"This will encrypt your personal dictionary and store it in an encrypted "
+"format. Proceed?"
+msgstr "Bydd hyn yn amgryptio eich geiriadur personol ac yn ei storio mewn fformat wedi ei amgryptio."
+"Bwrw ymlaen?"
+
+msgid ""
+"This will decrypt your personal dictionary and store it in a clear-text "
+"format. Proceed?"
+msgstr "Bydd hyn yn dadgryptio eich geiriadur personol ac yn ei storio mewn fformat testun clir. Bwrw ymlaen?"
+
+msgid ""
+"<p>Your personal dictionary is <strong>currently encrypted</strong>. This "
+"helps protect your privacy in case the web-mail system gets compromized and "
+"your personal dictionary ends up stolen. It is currently encrypted with the "
+"password you use to access your mailbox, making it hard for anyone to see "
+"what is stored in your personal dictionary.</p> <p><strong>ATTENTION:</"
+"strong> If you forget your password, your personal dictionary will become "
+"unaccessible, since it can no longer be decrypted. If you change your "
+"mailbox password, SquirrelSpell will recognize it and prompt you for your "
+"old password in order to re-encrypt the dictionary with a new key.</p>"
+msgstr "<p> Mae eich geiriadur personol wedi ei <strong>amgryptio ar hyn o bryd<strong>. Mae"
+"hyn yn helpu i warchod eich preifatrwydd rhag ofn y bydd y system post ar y we yn cael ei"
+"beryglu ach geiriadur personol yn cael ei ddwyn. Mae wedi ei amgryptio ar hyn o bryd âr gyfrinair"
+"y byddwch yn ei ddefnyddio i fynd i mewn ich blwch post, syn ei gwneud hin anodd i"
+"unrhyw un weld yr hyn sydd wedi ei storio yn eich geiriadur personol. </p> <p><strong>RHYBUDD:"
+"</strong> Os fyddwch chin anghofio eich cyfrinair, ni fydd yn bosibl mynd i mewn ich geiriadur"
+"personol, gan na fydd modd ei ddadgryptio bellach. Os newidiwch gyfrinair eich blwch post,"
+"bydd SquirrelSpell yn ei adnabod ac yn eich annog i roi eich hen gyfrinair er mwyn ailamgryptior"
+"geiriadur ag allwedd newydd. </p>"
+
+msgid ""
+"Please decrypt my personal dictionary and store it in a clear-text format."
+msgstr "Dadgryptiwch fy ngeiriadur personol os gwelwch yn dda ai gadw mewn fformat testun clir."
+
+msgid "Change crypto settings"
+msgstr "Newidiwch osodiadau crypto"
+
+msgid ""
+"<p>Your personal dictionary is <strong>currently not encrypted</strong>. You "
+"may wish to encrypt your personal dictionary to protect your privacy in case "
+"the webmail system gets compromized and your personal dictionary file gets "
+"stolen. When encrypted, the file's contents look garbled and are hard to "
+"decrypt without knowing the correct key (which is your mailbox password).</"
+"p> <strong>ATTENTION:</strong> If you decide to encrypt your personal "
+"dictionary, you must remember that it gets &quot;hashed&quot; with your "
+"mailbox password. If you forget your mailbox password and the administrator "
+"changes it to a new value, your personal dictionary will become useless and "
+"will have to be created anew. However, if you or your system administrator "
+"change your mailbox password but you still have the old password at hand, "
+"you will be able to enter the old key to re-encrypt the dictionary with the "
+"new value.</p>"
+msgstr "<p>Nid yw eich geiriadur personol <strong>wedi ei amgryptio ar hyn o bryd</strong>."
+"Efallai yr hoffech amgryptio eich geiriadur personol er mwyn gwarchod eich preifatrwydd rhag"
+"ofn y bydd y system post ar y we yn cael ei beryglu ach ffeil geiriadur personol yn cael ei ddwyn."
+"Pan fo wedi ei amgryptio, bydd cynnwys y ffeil yn edrych yn garbwl ac y maen anodd iw"
+"ddadgryptio heb wybod beth ywr allwedd cywir (sef cyfrinair eich blwch post).</"
+"p> <strong>RHYBUDD:</strong> Os fyddwch chin penderfynu amgryptio eich geiriadur personol,"
+"rhaid i chi gofio ei fod yn cael ei&quot;stwnsio&quot; â chyfrinair eich blwch post. Os"
+"fyddwch chin anghofio cyfrinair eich blwch post a bod y gweinyddydd yn ei newid i werth newydd,"
+"bydd eich geiriadur personol yn ddiwerth a bydd yn rhaid creu un or newydd. Fodd bynnag, os"
+"fyddwch chi neu weinyddydd eich system yn newid cyfrinair eich blwch post ond fod yr hen gyfrinair"
+"wrth law gennych o hyd, byddwch yn gallu rhoir hen allwedd i mewn i ailamgryptior"
+"geiriadur âr gwerth newydd."
+
+msgid ""
+"Please encrypt my personal dictionary and store it in an encrypted format."
+msgstr "Amgryptiwch fy ngeiriadur personol ai gadw mewn fformat wedi ei amgryptio."
+
+msgid "Deleting the following entries from <strong>%s</strong> dictionary:"
+msgstr "Dileu'r cofnodion canlynol o'r geiriadur <strong>%s</strong>"
+
+msgid "All done!"
+msgstr "Wedi ei wneud!"
+
+msgid "Personal Dictionary Updated"
+msgstr "Geiriadur Personol wedi ei ddiweddaru"
+
+msgid "No changes requested."
+msgstr "Ni ofynnwyd am newidiadau."
+
+msgid "Please wait, communicating with the server..."
+msgstr "Arhoswch, yn cyfathrebu â'r gweinyddwr..."
+
+msgid ""
+"Please choose which dictionary you would like to use to spellcheck this "
+"message:"
+msgstr "Dewiswch pa eiriadur yr hoffech ei ddefnyddio i wirio sillafu'r neges yma:"
+
+msgid "Go"
+msgstr "Ewch"
+
+msgid "SquirrelSpell Initiating"
+msgstr "SquirrelSpell yn Llwytho"
+
+msgid ""
+"Settings adjusted to: <strong>%s</strong> with <strong>%s</strong> as "
+"default dictionary."
+msgstr "Gosodiadau wedi eu cymhwyso i: <strong>%s</strong> gyda <strong>%s</strong> fel"
+"geiriadur diofyn."
+
+msgid "Using <strong>%s</strong> dictionary (system default) for spellcheck."
+msgstr "Defnyddio geiriadur <strong>%s</strong> (system ddiofyn) i wirio sillafu."
+
+msgid "International Dictionaries Preferences Updated"
+msgstr "Dewisiadau Geiriaduron Rhyngwladol wedi eu Diweddaru"
+
+msgid ""
+"Please check any available international dictionaries which you would like "
+"to use when spellchecking:"
+msgstr "Gwiriwch unrhyw eiriaduron rhyngwladol sydd ar gael ac yr hoffech eu defnyddio"
+"wrth wirio sillafu:"
+
+msgid "Make this dictionary my default selection:"
+msgstr "Gwnewch y geiriadur yma yn ddewis diofyn i mi:"
+
+msgid "Make these changes"
+msgstr "Gwnewch y newidiadau yma"
+
+msgid "Add International Dictionaries"
+msgstr "Ychwanegwch Eiriaduron Rhyngwladol"
+
+msgid "Please choose which options you wish to set up:"
+msgstr "Dewiswch pa opsiynau yr hoffech eu sefydlu:"
+
+msgid "Edit your personal dictionary"
+msgstr "Golygwch eich geiriadur personol"
+
+msgid "Set up international dictionaries"
+msgstr "Sefydlwch eiriaduron rhyngwladol"
+
+msgid "Encrypt or decrypt your personal dictionary"
+msgstr "Amgryptiwch neu dadgryptiwch eich geiriadur personol"
+
+msgid "not available"
+msgstr "ddim ar gael"
+
+msgid "SquirrelSpell Options Menu"
+msgstr "Dewislen Opsiynau SquirrelSpell"
+
+msgid "Translator"
+msgstr "Cyfieithydd"
+
+msgid "Saved Translation Options"
+msgstr "Opsiynau Cyfieithu wedi eu Cadw"
+
+msgid "Your server options are as follows:"
+msgstr "Mae opsiynau eich gweinyddwr fel a ganlyn:"
+
+msgid ""
+"13 language pairs, maximum of 1000 characters translated, powered by Systran"
+msgstr "13 pâr o ieithoedd, cyfieithu mwyafswm o 1000 o nodau, wedi eu gyrru gan Systran"
+
+msgid ""
+"10 language pairs, maximum of 25 kilobytes translated, powered by Systran"
+msgstr "10 pâr o ieithoedd, cyfieithu mwyafswm o 25 cilobeit,wedi eu gyrru gan Systran"
+
+msgid "12 language pairs, no known limits, powered by Systran"
+msgstr "12 pâr o ieithoedd, dim cyfyngiadau hysbys, wedi eu gyrru gan Systran"
+
+msgid ""
+"767 language pairs, no known limits, powered by Translation Experts's "
+"InterTran"
+msgstr "767 pâr o ieithoedd, dim cyfyngiadau hysbys,wedi eu gyrru gan Translation Experts's "
+"InterTran"
+
+
+msgid ""
+"8 language pairs, no known limits, powered by GPLTrans (free, open source)"
+msgstr "8 pâr o ieithoedd, dim cyfyngiadau hysbys, wedi eu gyrru gan GPLTrans (ffynhonnell"
+"am ddim, agored)"
+
+msgid ""
+"You also decide if you want the translation box displayed, and where it will "
+"be located."
+msgstr "Rhaid i chi benderfynu hefyd a hoffech i'r blwch cyfieithu gael ei ddangos, a b'le y bydd yn cael ei leoli."
+
+msgid "Select your translator:"
+msgstr "Dewiswch eich cyfieithydd:"
+
+msgid "When reading:"
+msgstr "Wrth ddarllen:"
+
+msgid "Show translation box"
+msgstr "Dangoswch y blwch cyfieithu"
+
+msgid "to the left"
+msgstr "i'r chwith"
+
+msgid "in the center"
+msgstr "yn y canol"
+
+msgid "to the right"
+msgstr "i'r dde"
+
+msgid "Translate inside the SquirrelMail frames"
+msgstr "Cyfieithwch oddi mewn i'r fframiau SquirrelMail"
+
+msgid "When composing:"
+msgstr "Wrth gyfansoddi:"
+
+msgid "Not yet functional, currently does nothing"
+msgstr "Nid yw'n gweithredu eto, yn gwneud dim ar hyn o bryd"
+
+msgid "Translation Options"
+msgstr "Dewisiadau Cyfieithu"
+
+
+msgid ""
+"Which translator should be used when you get messages in a different "
+"language?"
+msgstr "Pa gyfieithydd ddylid ei ddefnyddio wrth dderbyn negesau mewn iaith wahanol?"
+
+msgid "%s to %s"
+msgstr "%s i %s"
+
+msgid "English"
+msgstr "Saesneg"
+
+msgid "French"
+msgstr "Ffrangeg"
+
+msgid "German"
+msgstr "Almaeneg"
+
+msgid "Italian"
+msgstr "Eidaleg"
+
+msgid "Portuguese"
+msgstr "Portiwgaleg"
+
+msgid "Spanish"
+msgstr "Sbaeneg"
+
+msgid "Russian"
+msgstr "Rwseg"
+
+msgid "Translate"
+msgstr "Cyfieithwch"
+
+msgid "Brazilian Portuguese"
+msgstr "Portiwgaleg Brasil"
+
+msgid "Bulgarian"
+msgstr "Bwlgareg"
+
+msgid "Croatian"
+msgstr "Croateg"
+
+msgid "Czech"
+msgstr "Tsieceg"
+
+msgid "Danish"
+msgstr "Daneg"
+
+msgid "Dutch"
+msgstr "Iseldireg"
+
+msgid "European Spanish"
+msgstr "Sbaeneg Ewrop"
+
+msgid "Finnish"
+msgstr "Ffinneg"
+
+msgid "Greek"
+msgstr "Groeg"
+
+msgid "Hungarian"
+msgstr "Hwngareg"
+
+msgid "Icelandic"
+msgstr "Islandeg"
+
+msgid "Japanese"
+msgstr "Japaneg"
+
+msgid "Latin American Spanish"
+msgstr "Sbaeneg America Ladin"
+
+msgid "Norwegian"
+msgstr "Norwyeg"
+
+msgid "Polish"
+msgstr "Pwyleg"
+
+msgid "Romanian"
+msgstr "Rwmaneg"
+
+msgid "Serbian"
+msgstr "Serbeg"
+
+msgid "Slovenian"
+msgstr "Slofeneg"
+
+msgid "Swedish"
+msgstr "Swedeg"
+
+msgid "Welsh"
+msgstr "Cymraeg"
+
+msgid "Indonesian"
+msgstr "Indoneseg"
+
+msgid "Latin"
+msgstr "Lladin"
+
+msgid "New Mail Notification"
+msgstr "Hysbysiad Post Newydd"
+
+msgid ""
+"Select <b>Enable Media Playing</b> to turn on playing a media file when "
+"unseen mail is in your folders. When enabled, you can specify the media file "
+"to play in the provided file box."
+msgstr "Dewiswch <b>Galluogi Media Playing</b> i droi chwarae ffeil cyfryngau ymlaen pan fo"
+"post heb ei weld yn eich ffolderi. Pan fo wedi ei alluogi, gallwch nodi pa ffeil"
+"cyfryngau sydd iw chwarae yn y blwch ffeil a ddarparwyd. "
+
+msgid ""
+"The <b>Check all boxes, not just INBOX</b> option will check ALL of your "
+"folders for unseen mail, not just the inbox for notification."
+msgstr "Bydd <b>Gwirio pob blwch, nid y dewis MEWNFLWCH</b> yn unig yn gwirio POB UN och"
+"ffolderi, ac nid y mewnflwch yn unig, am bost heb ei weld iw hysbysu. "
+
+msgid ""
+"Selecting the <b>Show popup</b> option will enable the showing of a popup "
+"window when unseen mail is in your folders (requires JavaScript)."
+msgstr "Bydd dewis yr opsiwn <b>Dangos popup</b) yn fodd i ddangos ffenest popup"
+"pan fo post heb ei weld yn eich ffolderi (mae angen JavaScript)." 
+
+msgid ""
+"Use the <b>Check RECENT</b> to only check for messages that are recent. "
+"Recent messages are those that have just recently showed up and have not "
+"been \"viewed\" or checked yet.  This can prevent being continuously annoyed "
+"by sounds or popups for unseen mail."
+msgstr "Defnyddiwch y <b>Gwirio DIWEDDAR</b> yn unig i wirio am negesau syn rhai diweddar."
+"Negesau diweddar ywr rhai hynny sydd newydd ymddangos ac heb eu \"gweld\" nau gwirio eto."
+"Gall hyn eich atal rhag cael eich blinon barhaus gan synau neu popups ar gyfer post heb ei weld. "
+
+msgid ""
+"Selecting the <b>Change title</b> option will change the title in some "
+"browsers to let you know when you have new mail (requires JavaScript, and "
+"only works in IE but you won't see errors with other browsers).  This will "
+"always tell you if you have new mail, even if you have <b>Check RECENT</b> "
+"enabled."
+msgstr "Bydd dewis yr opsiwn <b>Newid teitl</b> yn newid y teitl mewn ambell borwr"
+"i roi gwybod ichi pan fydd post newydd wedi cyrraedd (bydd angen JavaScript, a dim ond"
+"yn IE y mae hyn yn gweithio ond wnewch chi ddim gweld unrhyw wallau â phorwyr eraill)."
+"Bydd hyn yn dweud wrthych chi bob amser pan fydd gennych bost newydd, hyd yn oed os"
+"ydych chi wedi galluogi <b>Gwiriwch DIWEDDAR</b>"
+
+msgid ""
+"Select from the list of <b>server files</b> the media file to play when new "
+"mail arrives.  Selecting <b>local media</b> will play the file specified in "
+"the <b>local media file</b> box to play from the local computer.  If no file "
+"is specified, the system will use a default from the server."
+msgstr "Dewiswch or rhestr o <b>ffeiliau gweinyddwr</b> pa ffeil cyfryngau iw chwarae pan"
+"fo post newydd yn cyrraedd. Bydd dewis <b>cyfryngau lleol</b> yn chwaraer ffeil"
+"a nodwyd yn y <b>ffeil cyfryngau lleol</b> iw chwarae or cyfrifiadur lleol. Os"
+"nad oes unrhyw ffeil yn cael ei nodi, bydd y system yn dewis un diofyn or gweinyddwr. "
+
+msgid "Enable Media Playing"
+msgstr "Galluogwch Media Playing"
+
+msgid "Check all boxes, not just INBOX"
+msgstr "Gwiriwch pob blwch, nid y MEWNFLWCH yn unig"
+
+msgid "Count only messages that are RECENT"
+msgstr "Cyfrifwch negesau syn DDIWEDDAR yn unig"
+
+msgid "Change title on supported browsers."
+msgstr "Newidiwch y teitl ar weinyddwyr syn cael eu cynnal."
+
+msgid "requires JavaScript to work"
+msgstr "angen JavaScript i weithio"
+
+
+msgid "Show popup window on new mail"
+msgstr "Dangoswch ffenest naid pan ddaw post newydd"
+
+msgid "Select server file:"
+msgstr "Dewiswch ffeil gweinyddwr:"
+
+msgid "(local media)"
+msgstr "(cyfryngau lleol)"
+
+msgid "Try"
+msgstr "Trïwch"
+
+msgid "Local Media File:"
+msgstr "Ffeil Cyfryngau Lleol:"
+
+msgid "Current File:"
+msgstr "Ffeil Bresennol:"
+
+msgid "New Mail"
+msgstr "Post Newydd"
+
+msgid "SquirrelMail Notice:"
+msgstr "Rhybudd SquirrelMail:"
+
+msgid "You have new mail!"
+msgstr "Mae gennych bost newydd!"
+
+msgid "NewMail Options"
+msgstr "Opsiynau NewMail"
+
+msgid ""
+"This configures settings for playing sounds and/or showing popup windows "
+"when new mail arrives."
+msgstr "Mae hwn yn ffurfweddu gosodiadau ar gyfer chwarae synau a/neu ddangos ffenestri naid"
+
+msgid "New Mail Notification options saved"
+msgstr "Hysbysiad Post Newydd wedi ei gadw"
+
+msgid "%s New Messages"
+msgstr "%s o Negesau Newydd"
+
+
+msgid "%s New Message"
+msgstr "%s Neges Newydd"
+
+msgid "Test Sound"
+msgstr "Profwch y Sain"
+
+msgid "Loading the sound..."
+msgstr "Llwythor sain..."
+
+msgid "POP3 connect:"
+msgstr "POP3 connect:"
+
+msgid "No server specified"
+msgstr "Dim gweinyddwr wedi ei nodi"
+
+msgid "Error "
+msgstr "Gwall"
+
+msgid "POP3 noop:"
+msgstr "POP3 noop:"
+
+msgid "No connection to server"
+msgstr "Dim cyswllt ir gweinyddwr"
+
+msgid "POP3 user:"
+msgstr "POP3 user:"
+
+msgid "no login ID submitted"
+msgstr "dim ID mewngofnodi wedi ei gyflwyno"
+
+msgid "connection not established"
+msgstr "cyswllt heb ei sefydlu"
+
+msgid "POP3 pass:"
+msgstr "POP3 pass:"
+
+msgid "No password submitted"
+msgstr "Dim cyfrinair wedi ei gyflwyno"
+
+
+msgid "authentication failed "
+msgstr "dilysiad wedi methu"
+
+msgid "POP3 apop:"
+msgstr "POP3 apop:"
+
+msgid "No login ID submitted"
+msgstr "Dim ID mewngofnodi wedi ei gyflwyno"
+
+msgid "No server banner"
+msgstr "Dim baner gweinyddwr"
+
+msgid "abort"
+msgstr "erthylu"
+
+msgid "apop authentication failed"
+msgstr "methodd dilysiad apop"
+
+msgid "POP3 login:"
+msgstr "POP3 login:"
+
+msgid "POP3 top:"
+msgstr "POP3 top:"
+
+msgid "POP3 pop_list:"
+msgstr "POP3 pop_list:"
+
+msgid "Premature end of list"
+msgstr "Diwedd cynamserol y rhestr"
+
+msgid "POP3 get:"
+msgstr "POP3 get:"
+
+msgid "POP3 last:"
+msgstr "POP3 last:"
+
+msgid "POP3 reset:"
+msgstr "POP3 reset:"
+
+msgid "POP3 send_cmd:"
+msgstr "POP3 send_cmd:"
+
+msgid "Empty command string"
+msgstr "Llinyn gorchmynion gwag"
+
+msgid "POP3 quit:"
+msgstr " POP3 quit:"
+
+msgid "connection does not exist"
+msgstr "nid ywr cyswllt yn bodoli"
+
+msgid "POP3 uidl:"
+msgstr "POP3 uidl:"
+
+msgid "POP3 delete:"
+msgstr "POP3 delete:"
+
+msgid "No msg number submitted"
+msgstr "Dim rhif neges wedi ei gyflwyno"
+
+msgid "Command failed "
+msgstr "Methodd y gorchymyn"
+
+msgid "Remote POP server Fetching Mail"
+msgstr "Gweinyddwr POP pell wrthin Casglu Post"
+
+msgid "Select Server:"
+msgstr "Dewis y Gweinyddwr:"
+
+msgid "Password for"
+msgstr "Cyfrinair am"
+
+msgid "Fetch Mail"
+msgstr "Ewch i Nôl Post"
+
+msgid "Fetching from "
+msgstr "Nôl o"
+
+msgid "Oops, "
+msgstr "Wps, "
+
+msgid "Opening IMAP server"
+msgstr "Agor gweinyddwr IMAP"
+
+msgid "Opening POP server"
+msgstr "Agor gweinyddwr POP"
+
+msgid "Login Failed:"
+msgstr "Mewngofnodi wedi Methu:"
+
+msgid "Login OK: No new messages"
+msgstr "Mewngofnodin Iawn: Dim neges newydd"
+
+msgid "Login OK: Inbox EMPTY"
+msgstr "Mewngofnodin Iawn: Mewnflwch yn WAG"
+
+msgid "Login OK: Inbox contains ["
+msgstr "Mewngofnodin Iawn: Mae Mewnflwch yn cynnwys ["
+
+msgid "] messages"
+msgstr "] negesau"
+
+msgid "Fetching UIDL..."
+msgstr "Mynd i nôl UIDL..."
+
+msgid "Server does not support UIDL."
+msgstr "Nid ywr gweinyddwr yn cynnal UIDL"
+
+msgid "Leaving Mail on Server..."
+msgstr "Gadael Post ar y Gweinyddwr..."
+
+msgid "Deleting messages from server..."
+msgstr "Dileu negesau or gweinyddwr..."
+
+msgid "Fetching message "
+msgstr "Nôl neges"
+
+msgid "Message appended to mailbox"
+msgstr "Neges wedi ei ychwanegu at y blwch post"
+
+msgid "Message "
+msgstr "Neges"
+
+msgid " deleted from Remote Server!"
+msgstr " wedi ei ddileu or Gweinyddwr Pell!"
+
+msgid "Delete failed:"
+msgstr "Dileu wedi methu:"
+
+msgid "Error Appending Message!"
+msgstr "Gwall Ynghlwm âr Neges!"
+
+msgid "Closing POP"
+msgstr "Yn cau POP"
+
+msgid "Logging out from IMAP"
+msgstr "Yn logio allan o IMAP"
+
+msgid "Saving UIDL"
+msgstr "Yn cadw UIDL"
+
+msgid "Remote POP server settings"
+msgstr "Gosodiadau gweinyddwr pell POP"
+
+msgid ""
+"You should be aware that the encryption used to store your password is not "
+"perfectly secure.  However, if you are using pop, there is inherently no "
+"encryption anyway. Additionally, the encryption that we do to save it on the "
+"server can be undone by a hacker reading the source to this file."
+msgstr "Dylech fod yn ymwybodol nad ywr amgryptiad syn cael ei ddefnyddio i storio"
+"eich cyfrinair yn hollol ddiogel. Fodd bynnag, os ydych chin defnyddio pop, does dim"
+"amgryptiad yn hanfodol beth bynnag. Ar ben hynny, gall haciwr ddadwneud yr amgryptiad"
+"y byddwn yn ei wneud iw gadw ar y gweinyddwr wrth ddarllen y ffynhonnell ir ffeil yma. "
+
+msgid "If you leave password empty, it will be required when you fetch mail."
+msgstr "Os fyddwch chin gadael y cyfrinair yn wag, byddwch ei angen pan ewch i nôl post."
+
+msgid "Encrypt passwords (informative only)"
+msgstr "Amgryptiwch gyfrineiriau (er gwybodaeth yn unig)"
+
+msgid "Add Server"
+msgstr "Ychwanegwch y Gweinyddwr"
+
+msgid "Server:"
+msgstr "Gweinyddwr:"
+
+msgid "Alias:"
+msgstr "Arallenw:"
+
+msgid "Username:"
+msgstr "Enw defnyddiwr:"
+
+msgid "Store in Folder:"
+msgstr "Storiwch mewn Ffolder:"
+
+msgid "Leave Mail on Server"
+msgstr "Gadewch Bost ar y Gweinyddwr"
+
+msgid "Check mail during login"
+msgstr "Gwiriwch y post yn ystod y mewngofnodi"
+
+msgid "Check mail during folder refresh"
+msgstr "Gwiriwch y post wrth adnewyddu ffolderi"
+
+msgid "Modify Server"
+msgstr "Addaswch y Gweinyddwr"
+
+msgid "Server Name:"
+msgstr "Enwr Gweinyddwr:"
+
+msgid "Modify"
+msgstr "Addaswch"
+
+msgid "No-one server in use. Try to add."
+msgstr "Dim un gweinyddwr yn cael ei ddefnyddio. Ceisiwch ychwanegu."
+
+msgid "Fetching Servers"
+msgstr "Nôl Gweinyddwyr"
+
+msgid "Confirm Deletion of a Server"
+msgstr "Cadarnhewch Ddileu Gweinyddwr"
+
+msgid "Selected Server:"
+msgstr "Gweinyddwr a Ddewiswyd:"
+
+msgid "Confirm delete of selected server?"
+msgstr "Cadarnhau dileu gweinyddwr wedi ei ddewis?"
+
+msgid "Confirm Delete"
+msgstr "Cadarnhau Dileu"
+
+msgid "Mofify a Server"
+msgstr "Addaswch Weinyddwr"
+
+msgid "Undefined Function"
+msgstr "Swyddogaeth Aniffiniedig"
+
+msgid "Hey! Wath do You are looking for?"
+msgstr "Hei! Am beth rydych chin chwilio?"
+
+msgid "Fetch"
+msgstr "Ewch i nôl"
+
+msgid "Warning, "
+msgstr "Rhybudd,"
+
+msgid "Mail Fetch Result:"
+msgstr "Canlyniad Nôl Post: "
+
+msgid "Simple POP3 Fetch Mail"
+msgstr "Nôl Post POP3 Syml"
+
+msgid ""
+"This configures settings for downloading email from a pop3 mailbox to your "
+"account on this server."
+msgstr "Mae hwn yn ffurfweddu gosodiadau ar gyfer llwytho e-bost i lawr o flwch"
+"post pop3 ich cyfrif ar y gweinyddwr yma."
+
+msgid "Bug Reports:"
+msgstr "Adroddiadau Byg:"
+
+msgid "Show button in toolbar"
+msgstr "Dangoswch fotwm yn y bar offer"
+
+msgid "Sent Subfolders Options"
+msgstr "Opsiynau ar gyfer is-Ffolderi anfonwyd"
+
+msgid "Use Sent Subfolders"
+msgstr "Defnyddiwch Is-ffolderi wedi eu hanfon"
+
+msgid "Monthly"
+msgstr "Misol"
+
+msgid "Quarterly"
+msgstr "Chwarterol"
+
+msgid "Yearly"
+msgstr "Blynyddol"
+
+msgid "Base Sent Folder"
+msgstr "Ffolder Anfon Gwreiddiol"
+
+msgid "TODAY"
+msgstr "HEDDIW"
+
+msgid "l, F j Y"
+msgstr "l, F j Y "
+
+msgid "ADD"
+msgstr "YCHWANEGWCH"
+
+msgid "EDIT"
+msgstr "GOLYGWCH"
+
+msgid "DEL"
+msgstr "DEL"
+
+msgid "Start time:"
+msgstr "Amser cychwyn:"
+
+msgid "Length:"
+msgstr "Hyd:"
+
+msgid "Priority:"
+msgstr "Blaenoriaeth"
+
+msgid "Title:"
+msgstr "Teitl:"
+
+msgid "Set Event"
+msgstr "Gosod Digwyddiad"
+
+msgid "Event Has been added!"
+msgstr "Digwyddiad wedi ei ychwanegu!"
+
+msgid "Time:"
+msgstr "Amser:"
+
+msgid "Day View"
+msgstr "Edrych ar y Diwrnod"
+
+msgid "Do you really want to delete this event?"
+msgstr "Ydych chi eisiau dileur digwyddiad yma mewn gwirionedd?"
+
+msgid "Event deleted!"
+msgstr "Digwyddiad wedi ei ddileu!"
+
+msgid "Nothing to delete!"
+msgstr "Dim byd iw ddileu!"
+
+msgid "Update Event"
+msgstr "Uwchraddiwch Ddigwyddiad"
+
+msgid "Do you really want to change this event from:"
+msgstr "Ydych chi eisiau newid hyn mewn gwirionedd o:"
+
+msgid "to:"
+msgstr "at:"
+
+msgid "l, F d Y"
+msgstr "l, F d Y "
+
+msgid "Event updated!"
+msgstr "Digwyddiad wedi ei uwchraddio!"
+
+msgid "Month View"
+msgstr "Edrych ar Fis"
+
+msgid "0 min."
+msgstr "0 munud"
+
+msgid "15 min."
+msgstr "15 munud"
+
+msgid "35 min."
+msgstr "35 munud"
+
+msgid "45 min."
+msgstr "45 munud"
+
+msgid "1 hr."
+msgstr "1 awr"
+
+msgid "1.5 hr."
+msgstr "1.5 awr"
+
+msgid "2 hr."
+msgstr "2 awr"
+
+msgid "2.5 hr."
+msgstr "2.5 awr"
+
+msgid "3 hr."
+msgstr "3 awr"
+
+msgid "3.5 hr."
+msgstr "3.5 awr"
+
+msgid "4 hr."
+msgstr "4 awr"
+
+msgid "5 hr."
+msgstr "5 awr"
+
+msgid "6 hr."
+msgstr "6 awr"
+
+msgid "Calendar"
+msgstr "Calendar"
+
+msgid "Mailinglist"
+msgstr "Rhesr bostio"
+
+msgid ""
+"This will send a message to %s requesting help for this list. You will "
+"receive an emailed response at the address below."
+msgstr "Bydd hwn yn anfon neges i %s yn gofyn am help ar gyfer y rhestr yma."
+"Byddwch yn derbyn ymateb drwy e-bost yn y cyfeiriad isod. "
+
+
+
+msgid ""
+"This will send a message to %s requesting that you will be subscribed to "
+"this list. You will be subscribed with the address below."
+msgstr "Bydd hwn yn anfon neges i %s yn gofyn i chi gael eich tanysgrifio ir rhestr yma."
+"Byddwch yn cael eich tanysgrifio âr cyfeiriad isod."
+
+msgid ""
+"This will send a message to %s requesting that you will be unsubscribed from "
+"this list. It will try to unsubscribe the adress below."
+msgstr "Bydd hwn yn anfon neges i %s yn gofyn i chi gael eich dad-danysgrifio or"
+"rhestr yma. Bydd yn ceisio dad-danysgrifior cyfeiriad isod."
+
+msgid "Send Mail"
+msgstr "Anfonwch Bost"
+
+msgid "Post to List"
+msgstr "Postiwch ir Rhestr"
+
+msgid "Reply to List"
+msgstr "Atebwch ir Rhestr"
+
+msgid "List Archives"
+msgstr "Rhestrwch Archifau"
+
+msgid "Contact Listowner"
+msgstr "Cysylltwch â Pherchennog y Rhestr"
+
+msgid "Mailing List:"
+msgstr "Rhestr Bostio:"
+
+msgid "Delete & Prev"
+msgstr "Dilewch a Blaenorol"
+
+msgid "Delete & Next"
+msgstr "Dilewch a Nesaf"
+
+msgid "Delete/Move/Next Buttons:"
+msgstr "Dilewch/Symudwch/Botymau Nesaf:"
+
+msgid "Display at top"
+msgstr "Arddangoswch ar y brig"
+
+msgid "with move option"
+msgstr "âr opsiwn symud"
+
+msgid "Display at bottom"
+msgstr "Arddangoswch yn y gwaelod"
+
+msgid "Config File Version"
+msgstr "Fersiwn y Ffeil Ffurfweddu"
+
+msgid "Squirrelmail Version"
+msgstr "Fersiwn Squirrelmail"
+
+msgid "PHP Version"
+msgstr "Fersiwn PHP"
+
+msgid "Organization Preferences"
+msgstr "Dewisiadaur Sefydliad"
+
+msgid "Organization Name"
+msgstr "Enwr Sefydliad"
+
+msgid "Organization Logo"
+msgstr "Logor Sefydliad"
+
+msgid "Organization Logo Width"
+msgstr "Lled Logor Sefydliad"
+
+msgid "Organization Logo Height"
+msgstr "Uchder Logor Sefydliad"
+
+msgid "Organization Title"
+msgstr "Teitl y Sefydliad"
+
+msgid "Signout Page"
+msgstr "Tudalen Logio Allan"
+
+msgid "Default Language"
+msgstr "Iaith Ddiofyn"
+
+msgid "Top Frame"
+msgstr "Ffrâm Uchaf"
+
+msgid "Server Settings"
+msgstr "Gosodiadau Gweinyddwr"
+
+msgid "Mail Domain"
+msgstr "Parth Post"
+
+msgid "IMAP Server Address"
+msgstr "Cyfeiriad Gweinyddwr IMAP"
+
+msgid "IMAP Server Port"
+msgstr "Porth Gweinyddwr IMAP"
+
+msgid "IMAP Server Type"
+msgstr "Math Gweinyddwr IMAP"
+
+msgid "Cyrus IMAP server"
+msgstr "Gweinyddwr IMAP Cyrus"
+
+msgid "University of Washington's IMAP server"
+msgstr "Gweinyddwr Prifysgol Washington"
+
+msgid "Microsoft Exchange IMAP server"
+msgstr "Gweinyddwr IMAP Microsoft Exchange"
+
+msgid "Courier IMAP server"
+msgstr "Gweinyddwr IMAP Courier"
+
+msgid "Not one of the above servers"
+msgstr "Dim un or gweinyddwyr uchod"
+
+msgid "IMAP Folder Delimiter"
+msgstr "Amffinydd Ffolderi IMAP"
+
+msgid "Use \"detect\" to auto-detect."
+msgstr "Defnyddiwch \"canfod\" i ganfod yn awtomatig."
+
+msgid "Use Sendmail"
+msgstr "Defnyddiwch Sendmail"
+
+msgid "Sendmail Path"
+msgstr "Llwybr Sendmail"
+
+msgid "SMTP Server Address"
+msgstr "Cyfeiriad Gweinyddwr SMTP"
+
+msgid "SMTP Server Port"
+msgstr "Porth Gweinyddwr SMTP"
+
+msgid "Authenticated SMTP"
+msgstr "SMTP wedi ei ddilysu"
+
+msgid "Invert Time"
+msgstr "Gwrthdroi Amser"
+
+msgid "Use Confirmation Flags"
+msgstr "Defnyddiwch Fflagiau Cadarnhau"
+
+msgid "Folders Defaults"
+msgstr "Ffolderi Diofyn"
+
+msgid "Default Folder Prefix"
+msgstr "Rhagddodiad Ffolder Diofyn"
+
+msgid "Show Folder Prefix Option"
+msgstr "Dangoswch y Dewis o Ragddodiadau Ffolder"
+
+msgid "By default, move to trash"
+msgstr "Yn ddiofyn, symudwch ir sbwriel"
+
+msgid "By default, move to sent"
+msgstr "Yn ddiofyn, symudwch i wedi ei anfon"
+
+msgid "By default, save as draft"
+msgstr "Yn ddiofyn, cadwch fel drafft"
+
+msgid "List Special Folders First"
+msgstr "Rhestrwch Ffolderi Arbennig yn Gyntaf"
+
+msgid "Show Special Folders Color"
+msgstr "Dangoswch Liwiau Ffolderi Arbennig"
+
+msgid "Auto Expunge"
+msgstr "Diddymwch yn Awtomatig"
+
+msgid "Default Sub. of INBOX"
+msgstr "Is.Diofyn o MEWNFLWCH"
+
+msgid "Show 'Contain Sub.' Option"
+msgstr "Dangoswch y Dewis Cynnwys Is."
+
+msgid "Default Unseen Notify"
+msgstr "Hysbyswch Diofyn Heb ei Weld"
+
+msgid "Default Unseen Type"
+msgstr "Math Diofyn heb ei Weld"
+
+msgid "Auto Create Special Folders"
+msgstr "Crewch Ffolderi Arbennig yn Awtomatig"
+
+msgid "Default Javascript Adrressbook"
+msgstr "Llyfr Cyfeiriadau Javascript Diofyn"
+
+msgid "Auto delete folders"
+msgstr "Dilewch Ffolderi yn awtomatig"
+
+msgid "General Options"
+msgstr "Dewisiadau Cyffredinol"
+
+msgid "Default Charset"
+msgstr "Set Nodau Diofyn"
+
+msgid "Data Directory"
+msgstr "Cyfeiriadur Data"
+
+msgid "Temp Directory"
+msgstr "Cyfeiriadur Dros Dro"
+
+msgid "Hash Level"
+msgstr "Lefel Stwnsh"
+
+msgid "Hash Disabled"
+msgstr "Analluogwyd stwnsh"
+
+msgid "Moderate"
+msgstr "Cymhedrol"
+
+msgid "Medium"
+msgstr "Canolig"
+
+msgid "Default Left Size"
+msgstr "Maint Chwith Diofyn"
+
+msgid "Usernames in Lowercase"
+msgstr "Enwau defnyddwyr mewn llythrennau bach"
+
+msgid "Allow use of priority"
+msgstr "Caniatewch ddefnyddio blaenoriaeth"
+
+msgid "Hide SM attributions"
+msgstr "Cuddiwch briodoleddau SM"
+
+msgid "Enable use of delivery receipts"
+msgstr "Galluogwch ddefnyddio derbynebau danfon"
+
+msgid "Allow editing of identities"
+msgstr "Caniatewch olygu dynodiadau"
+
+msgid "Allow editing of full name"
+msgstr "Caniatewch olygur enw llawn"
+
+msgid "Message of the Day"
+msgstr "Neges y Dydd"
+
+msgid "Database"
+msgstr "Cronfa ddata"
+
+msgid "Address book DSN"
+msgstr "DSN llyfr cyfeiriadau"
+
+msgid "Address book table"
+msgstr "Tabl llyfr cyfeiriadau"
+
+msgid "Preferences DSN"
+msgstr "Dewisiadau DSN"
+
+msgid "Preferences table"
+msgstr "Tabl dewisiadau"
+
+msgid "Preferences username field"
+msgstr "Dewisiadau Maes Enw Defnyddiwr"
+
+msgid "Preferences key field"
+msgstr "Dewisiadau prif faes "
+
+msgid "Preferences value field"
+msgstr "Dewisiadau Maes gwerth "
+
+msgid "Themes"
+msgstr "Themâu"
+
+msgid "Style Sheet URL (css)"
+msgstr "Taflen Arddull URL (css)"
+
+msgid "Configuration Administrator"
+msgstr "Gweinyddydd Ffurfwedd"
+
+msgid "Theme Name"
+msgstr "Enwr Thema"
+
+msgid "Theme Path"
+msgstr "Llwybr Themâu"
+
+msgid "Plugins"
+msgstr "Mewnblygiau"
+
+msgid "Change Settings"
+msgstr "Newid Gosodiadau"
+
+msgid "Config file can't be opened. Please check config.php."
+msgstr "Methu ag agor ffeil ffurfweddu. Edrychwch ar config.php os gwelwch yn dda."
+
+msgid "Administration"
+msgstr "Gweinyddiaeth"
+
+
+
+
+msgid ""
+"This module allows administrators to manage SquirrelMail main configuration "
+"remotely."
+msgstr "Maer modiwl yma yn fodd i weinyddwyr reoli prif ffurfwedd SquirrelMail o bell"
+
+
+msgid "Delivery error report"
+msgstr "Adrodd am gamgymeriad wrth anfon"
+
+msgid "Undelivered Message Headers"
+msgstr "Penawdau Negesau Heb eu Hanfon"