Nesha
[squirrelmail.git] / help / sr_YU / basic.hlp
index 6cccd01..7c50c7f 100644 (file)
@@ -10,7 +10,7 @@
       Dakle, ¹ta je u stvari<A HREF="http://www.squirrelmail.org/index.php3?from=1">SquirrelMail</A>?\r
       To je web interfejs za pristup e-mailu napisan u <A HREF="http://www.php.net">PHP4</A>.\r
       Dizajniran je da dozvoli e-mail pristup s va¹eg servera iz bilo kog kraja\r
       Dakle, ¹ta je u stvari<A HREF="http://www.squirrelmail.org/index.php3?from=1">SquirrelMail</A>?\r
       To je web interfejs za pristup e-mailu napisan u <A HREF="http://www.php.net">PHP4</A>.\r
       Dizajniran je da dozvoli e-mail pristup s va¹eg servera iz bilo kog kraja\r
-      sveta putem WWW-a. Vi¹e informacija o tome kako radi i\r
+      sveta putem WWW-a. Vi¹e informacija o tome kako radi, i\r
       o IMAP protokolu mo¾ete naæi <A HREF="http://imap.org">ovde</A>.\r
       </p>\r
    </description>\r
       o IMAP protokolu mo¾ete naæi <A HREF="http://imap.org">ovde</A>.\r
       </p>\r
    </description>\r
    </title>\r
    <description>\r
       <p>\r
    </title>\r
    <description>\r
       <p>\r
-      Ukoliko imate neko kratko pitanje, mo¾da bi vam pomoglao pregled èesto postavljanih pitanja. (FAQ)\r
+      Ukoliko imate neko kratko pitanje, mo¾da bi vam pomogao pregled èesto postavljanih pitanja. (FAQ)\r
       </p>\r
       <p>\r
       </p>\r
       <p>\r
-      SquirrelMail je raspore¾en u dve glavne sekcije zvane frejmovi (okviri). Levi\r
+      SquirrelMail je rasporeðen u dve glavne sekcije zvane frejmovi (okviri). Levi\r
       frejm izlistava va¹e direktorijume, koje trenutno koristite. Vi¹e informacija o \r
       levom frejmu, mo¾ete naæi u sekciji "Direktorijumi" ove dokumentacije.\r
       </p>\r
       frejm izlistava va¹e direktorijume, koje trenutno koristite. Vi¹e informacija o \r
       levom frejmu, mo¾ete naæi u sekciji "Direktorijumi" ove dokumentacije.\r
       </p>\r
@@ -42,7 +42,7 @@
             <li><b>Nova poruka</b> - Sastavite i po¹aljite poruku koja mo¾e sadr¾ati i dodatke.\r
             <li><b>Adrese</b> - Èuva listu adresa koje se nalaze u va¹em liènom adresaru.\r
             <li><b>Direktorijumi</b> - Sve radnje s direktorijumima se odvijaju ovde. Mo¾ete brisati, kreirati, preimenovati, dodavati i oduzimati direktorijume.\r
             <li><b>Nova poruka</b> - Sastavite i po¹aljite poruku koja mo¾e sadr¾ati i dodatke.\r
             <li><b>Adrese</b> - Èuva listu adresa koje se nalaze u va¹em liènom adresaru.\r
             <li><b>Direktorijumi</b> - Sve radnje s direktorijumima se odvijaju ovde. Mo¾ete brisati, kreirati, preimenovati, dodavati i oduzimati direktorijume.\r
-            <li><b>Opcije</b> - Promenite razna pode¹avanja u vezi izgleda i funkcionalnosti SquirrelMaila\r
+            <li><b>Opcije</b> - Promenite razna pode¹avanja u vezi izgleda i funkcionalnosti SquirrelMai-a\r
             <li><b>Pretra¾ivanje</b> - Uz pomoæ ovog alata mo¾ete tra¾iti odreðenu po¹tu u va¹em mail sanduèetu po zadatim kriterijumima.\r
             <li><b>Pomoæ</b> - Upravo ste ovde! \r
          </ul>\r
             <li><b>Pretra¾ivanje</b> - Uz pomoæ ovog alata mo¾ete tra¾iti odreðenu po¹tu u va¹em mail sanduèetu po zadatim kriterijumima.\r
             <li><b>Pomoæ</b> - Upravo ste ovde! \r
          </ul>\r