Updated help files for nl_NL
[squirrelmail.git] / help / nl_NL / options.hlp
index 744e9e8..0344d46 100644 (file)
@@ -3,18 +3,15 @@
       Opties
    </title>
    <summary>
       Opties
    </title>
    <summary>
-      Via dit menu kunt u instellingen wijzigen: hoe SquirrelMail eruit ziet en zich gedraagt.
-      Een groot deel van SquirrelMail is aanpasbaar aan uw wensen.
+      Via dit menu kunt u uw persoonlijke instellingen wijzigen.
+      Een groot deel van Webmail is aanpasbaar aan uw wensen.
    </summary>
    <description>
       <p>
    </summary>
    <description>
       <p>
-      Een van de goede eigenschappen van SquirrelMail is de mate waarin het aanpasbaar is
-      aan uw wensen. Afhankelijk van de instellingen heeft u brede keus uit stijlen,
-      talen, mappen en andere voorkeuren. Deze kunnen allemaal gewijzigd worden zonder van
-      invloed te zijn op de rest van de gebruikers van uw systeem. Er zijn minstens vijf hoofdonderdelen
-      van de Instellingen: persoonlijke informatie, weergave, berichtkleuren, mappen en
-      berichtvolgorde.
-      Afhankelijk van uw installatie kunnen er nog extra opties zijn toegevoegd.
+      WebMail is aanpasbaar aan uw persoonlijke wensen. U heeft een brede keus uit stijlen,
+      talen, mappen en andere voorkeuren. Er zijn 6 hoofdonderdelen
+      van de Instellingen: Persoonlijke informatie, Berichten weergave, 
+Kolomvolgorde, Weergavevoorkeuren, Mapvoorkeuren en Nieuw bericht opties.
       </p>
    </description>
 </chapter>
       </p>
    </description>
 </chapter>
@@ -31,7 +28,7 @@
       <br><br>
       
       <b>E-mailadres</b><br>
       <br><br>
       
       <b>E-mailadres</b><br>
-      <i>Optioneel</i> - Als uw e-mailadres verschilt van wat er door SquirrelMail
+      <i>Optioneel</i> - Als uw e-mailadres verschilt van wat er door Webmail
       standaard wordt ingevuld, kunt u het hier wijzigen.
       <br><br>
       
       standaard wordt ingevuld, kunt u het hier wijzigen.
       <br><br>
       
       ander dan uw normale adres wilt laten sturen.
       <br><br>
       
       ander dan uw normale adres wilt laten sturen.
       <br><br>
       
+      <b>Handtekening</b><br>
+      <i>Optioneel</i> - Onderaan elk bericht dat u verstuurd kunt u automatisch
+      een vooringestelde 'handtekening' laten plaatsen. Als u dat wilt, kunt u
+      het vinkje "Handtekening gebruiken" aankruisen en een handtekening typen
+      in het tekstveld daaronder.
+      <br><br>
+
       <b>Meerdere identiteiten</b><BR>
       Door op deze link te klikken kunt u meerdere identiteiten aanmaken. Dit is handig
       als u wilt kiezen tussen verschillende afzenders voor verschillende berichten
       (bijvoorbeeld uw werk- of thuis e-mailadres). Op de pagina die verschijnt kunt
       u zoveel identiteiten toevoegen als u wilt. Hiertussen krijgt u bij het opstellen van een
       nieuw bericht een keuze.<br><br>
       <b>Meerdere identiteiten</b><BR>
       Door op deze link te klikken kunt u meerdere identiteiten aanmaken. Dit is handig
       als u wilt kiezen tussen verschillende afzenders voor verschillende berichten
       (bijvoorbeeld uw werk- of thuis e-mailadres). Op de pagina die verschijnt kunt
       u zoveel identiteiten toevoegen als u wilt. Hiertussen krijgt u bij het opstellen van een
       nieuw bericht een keuze.<br><br>
+
+      <b>Tijdzone</b><BR>
+      Hier kunt u de tijdzone instellen die wordt gebruikt bij het versturen van e-mailberichten 
+      via Webmail. Dit is handig als u zich in het in een andere tijdzone dan de webmailserver bevindt en toch wil dat
+      uw e-mailberichten met de lokale tijdzone worden verzonden
+      <br><br>
       
       <b>Antwoordstijl Citering</b><BR>
       Wanneer u op Beantwoorden drukt bij een bericht, krijgt u het nieuw-bericht-scherm
       
       <b>Antwoordstijl Citering</b><BR>
       Wanneer u op Beantwoorden drukt bij een bericht, krijgt u het nieuw-bericht-scherm
       schrijver ingevoegd worden.
       </UL><br><br>
       
       schrijver ingevoegd worden.
       </UL><br><br>
       
-      <b>Handtekening</b><br>
-      <i>Optioneel</i> - Onderaan elk bericht dat u verstuurd kunt u automatisch
-      een vooringestelde 'handtekening' laten plaatsen. Als u dat wilt, kunt u
-      het vinkje "Handtekening gebruiken" aankruisen en een handtekening typen
-      in het tekstveld daaronder.
+        </description>
+</section>
+
+<section>
+  
+      
+   
+<section>
+   <title>
+      Berichten weergave
+   </title>
+   <description>
+      Het idee voor deze optie is afkomstig van de situatie waarin u geabonneerd bent
+      op meerdere mailinglijsten. Het is dan vaak moeilijk om in een oogopslag te zien
+      welke berichten bij welke lijst horen.
+      Met berichtkleuren kunt u alle berichten afkomstig van
+      een bepaalde mailinglijst een andere achtergrondkleur geven dan een andere lijst.
+      <br><br>
+
+      Klik op [Nieuw] om een nieuwe regel aan te maken, of [Wijzig] om een bestaande
+      aan te passen. Onderstaande opties zullen verschijnen.
+      <br><br>
+      
+      <b>Naam</b><br>
+      Dit is slechts een naam zodat u kunt zien waar de regel voor is. Om bijvoorbeeld
+      berichten van uw moeder anders te kleuren, kunt u hier "Van Ma" instellen.
+      <br><br>
+      
+      <b>Kleur</b><br>
+      Dit is de achtergrondkleur dat u de berichten wilt laten krijgen. U kunt kiezen
+      tussen voorgedefinieerde kleuren of zelf een hexadecimale kleurcode invoeren
+      (bijv. A6B492). Als u kiest voor een eigen kleurcode moet u ook het vakje daarvoor
+      aankruisen.
+      <br><br>
+      
+      <b>Criteria</b><br>
+      Hier kunt u de criteria invoeren waaraan een bericht moet voldoen om deze kleur
+      te krijgen. Uit de selectielijst kunt u kiezen welk headerveld u op wilt selecteren
+      en in het tekstveld kunt u de tekst invoeren die moet voorkomen in dat veld
+      (bv mam@yahoo.com).
       <br><br>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
       <br><br>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      Weergavevoorkeuren
+      Kolomvolgorde
+   </title>
+   <description>
+      Hier kunt u instellen hoe de berichtenlijst eruit ziet. U kunt kiezen welke
+      informatie wordt weergegeven en in welke volgorde.
+      <br><br>
+      Gebruik de Omhoog en Omlaag-links om kolommen te verplaatsen, verwijder om
+      ze niet weer te geven en toevoegen om er één toe te voegen.
+   </description>
+</section>
+
+
+<section>
+   <title>Weergavevoorkeuren
    </title>
    <description>
       <b>Thema</b><br>
    </title>
    <description>
       <b>Thema</b><br>
-      SquirrelMail biedt verschillende stijlen. Als u hier een stijl selecteert zal
-      SquirrelMail de kleuren die daarbij horen aannemen. U kunt een van de vele
+      Webmail biedt verschillende stijlen. Als u hier een stijl selecteert zal
+      Webmail de kleuren die daarbij horen aannemen. U kunt een van de vele
       voorgedefinieerde stijlen kiezen.
       <br><br>
 
       <b>Aangepaste opmaak</b><br>
       voorgedefinieerde stijlen kiezen.
       <br><br>
 
       <b>Aangepaste opmaak</b><br>
-      Een thema kiezen verandert alleen de kleuren, hier kunt u kiezen voor bijvoorbeeld
-      een andere tekstgrootte.
+      Hier kunt u kiezen voor een andere tekstgrootte dan standaard.
       <br><br>
       <br><br>
-
+      
       <b>Taal</b><br>
       Als u deze handleiding leest staat uw taal ingesteld op Nederlands. Als u een
       <b>Taal</b><br>
       Als u deze handleiding leest staat uw taal ingesteld op Nederlands. Als u een
-      andere taal uit de lijst kiest zal alles in SquirrelMail in het vervolg in
+      andere taal uit de lijst kiest zal alles in Webmail in het vervolg in
       die taal weergegeven worden, inclusief deze helpbestanden. Deze optie vertaalt
       niet door uzelf gedefinieerde zaken zoals mapnamen en binnenkomende berichten.
       <br><br>
 
       die taal weergegeven worden, inclusief deze helpbestanden. Deze optie vertaalt
       niet door uzelf gedefinieerde zaken zoals mapnamen en binnenkomende berichten.
       <br><br>
 
+      
       <b>Gebruik Javascript</b><br>
       <b>Gebruik Javascript</b><br>
-      Een van de hoofddoelen bij het ontwerp van SquirrelMail is dat er standaard
-      nergens JavaScript gebruikt wordt. Dit omdat niet alle browsers ondersteuning
-      hebben voor JavaScript. Er is echter een heel goed zoeksysteem voor het adresboek
-      gemaakt in JavaScript, en zijn er nog wat andere handigheidjes toegevoegd. 
-      Er is besloten om dit als een optie weer te geven.
-      Als u niet precies begrijpt wat hier bedoeld wordt, is kiezen voor Autodetect de
-      veiligste optie.
+      Er wordt in Webmail nergens JavaScript gebruikt. Dit omdat niet alle browsers ondersteuning
+      hebben voor JavaScript. Er zijn echter opties in Webmail, zoals het zoeksysteem van het adres boek die
+      gebruikmaken van Javascript. U kunt hier aangeven of u Javascript wenst te gebruiken.
+      Autodetect is de veiligste optie.
       <br><br>
       <br><br>
+
       
       <b>Aantal berichten te indexeren</b><br>
       Dit is het totaal aantal berichten dat per pagina wordt weergegeven voor een
       
       <b>Aantal berichten te indexeren</b><br>
       Dit is het totaal aantal berichten dat per pagina wordt weergegeven voor een
       en volgende pagina met berichten kunt bladeren.
       <br><br>
       
       en volgende pagina met berichten kunt bladeren.
       <br><br>
       
+      <b>Gebruik afwisselende regel kleuren</b><br>
+      Met deze optie kunt u het berichten overzicht overzichtelijker maken door twee verschillende kleuren regels te
+      gebruiken
+      <br><br>
+
       <b>Pagina selectie</b><br>
       Als u deze optie aanzet worden boven en onder de berichtenlijst paginanummers
       <b>Pagina selectie</b><br>
       Als u deze optie aanzet worden boven en onder de berichtenlijst paginanummers
-      weergegeven zodat u direct naar die pagina met berichten kunt springen. Het getal
-      <B>Maximum aantal te tonen pagina's</B> bepaalt hoeveel van die paginanummers
+      weergegeven zodat u direct naar die pagina met berichten kunt springen. Het getal      
+     <B>Maximum aantal te tonen pagina's</B> bepaalt hoeveel van die paginanummers
       worden weergegeven.<br><br>
       
       worden weergegeven.<br><br>
       
+
       <b>Inkomende tekst afbreken op</b><br>
       Hier kunt u opgeven na hoeveel tekens tekstregels afgebroken worden. Dit voorkomt
       dat regels aan de rechterkant van het scherm aflopen. 86 is een veilige waarde
       <b>Inkomende tekst afbreken op</b><br>
       Hier kunt u opgeven na hoeveel tekens tekstregels afgebroken worden. Dit voorkomt
       dat regels aan de rechterkant van het scherm aflopen. 86 is een veilige waarde
-      voor dit veld, maar u kunt het naar hartelust wijzigen.
+      voor dit veld.
       <br><br>
       <br><br>
-      
+
+
       <b>Breedte van het tekstvenster:  </b><br>
       <b>Breedte van het tekstvenster:  </b><br>
-      Hoe groot wilt u het tekstveld bij "Nieuw bericht" hebben? Dit is hoeveel tekens u
-      per regel kunt typen voordat u naar de volgende regel springt.
-      <br><br>
-      
+      Hier kunt u opgeven hoeveel tekens er per regel ingevoerd kunnen worden bij een 'Nieuw bericht'.
+        <br><br>
+
       <b>Positie van de knoppen bij schrijven nieuw bericht</b><br>
       <b>Positie van de knoppen bij schrijven nieuw bericht</b><br>
-      Waar staan de knoppen Adresboek, Concept opslaan en Verstuur?<br><br>
+      Hier kunt u opgeven waar de knoppen 'Adresboek', 'Concept' opslaan en 'Verstuur' staan.<br><br>
       
       <b>Adresboek weergave</B><br>
       
       <b>Adresboek weergave</B><br>
-      Kies hoe u uw adressenboek weergegeven wilt hebben. Als u maximale compatibiliteit
+      Hier kun u kiezen hoe u uw adressenboek weergegeven wilt hebben. Als u maximale compatibiliteit
       met alle browsers wilt, kiest u voor HTML. Kies voor Javascript als u weet dat uw
       browser het ondersteunt, het geeft een verbeterd adresboek.
       <br><br>
       
       met alle browsers wilt, kiest u voor HTML. Kies voor Javascript als u weet dat uw
       browser het ondersteunt, het geeft een verbeterd adresboek.
       <br><br>
       
-      <b>Toon HTML versie standaard</b><br>
+      <b>Toon HTML-versie standaard</b><br>
       Als u een bericht ontvangt dat zowel in text als HTML formaat is, kun u kiezen
       of u de HTML of tekstversie standaard wilt zien.<br><br>
       
       Als u een bericht ontvangt dat zowel in text als HTML formaat is, kun u kiezen
       of u de HTML of tekstversie standaard wilt zien.<br><br>
       
       <b>Activeer printervriendelijk schoon scherm</b><br>
       Dit schoont het bericht op zodat het beter geprint kan worden.
       <br><br>
       <b>Activeer printervriendelijk schoon scherm</b><br>
       Dit schoont het bericht op zodat het beter geprint kan worden.
       <br><br>
-      
-      <b>Andere opties</b><br>
-      Afhankelijk van de instellingen van uw SquirrelMail installatie kunnen hier
-      nog meer opties weergegeven worden.
-      <br><br>
-   </description>
-</section>
 
 
-<section>
-   <title>
-      Berichten weergave
-   </title>
-   <description>
-      Het idee voor deze optie is afkomstig van de situatie waarin u geabonneerd bent
-      op meerdere mailinglijsten. Het is dan vaak moeilijk om in een oogopslag te zien
-      welke berichten bij welke lijst horen.
-      Met berichtkleuren kunt u alle berichten afkomstig van
-      een bepaalde mailinglijst een andere achtergrondkleur geven dan een andere lijst.
-      <br><br>
+      <b>Breedte van berichtvenster</b><br>
+      <br>Hier kunt u de breedte van het berichtvenster in pixels opgeven<br>
 
 
-      Klik op [Nieuw] om een nieuwe regel aan te maken, of [Wijzig] om een bestaande
-      aan te passen. Onderstaande opties zullen verschijnen.
-      <br><br>
-      
-      <b>Naam</b><br>
-      Dit is slechts een naam zodat u kunt zien waar de regel voor is. Om bijvoorbeeld
-      berichten van uw moeder anders te kleuren, kunt u hier "Van Ma" instellen.
-      <br><br>
-      
-      <b>Kleur</b><br>
-      Dit is de achtergrondkleur dat u de berichten wilt laten krijgen. U kunt kiezen
-      tussen voorgedefinieerde kleuren of zelf een hexadecimale kleurcode invoeren
-      (bijv. A6B492). Als u kiest voor een eigen kleurcode moet u ook het vakje daarvoor
-      aankruisen.
-      <br><br>
-      
-      <b>Criteria</b><br>
-      Hier kunt u de criteria invoeren waaraan een bericht moet voldoen om deze kleur
-      te krijgen. Uit de selectielijst kunt u kiezen welk headerveld u op wilt selecteren
-      en in het tekstveld kunt u de tekst invoeren die moet voorkomen in dat veld
-      (bv mam@yahoo.com).
+      <b>Hoogte van berichtvenster</b><br>
+      <br> Hier kunt u de hoogte van het berichtvenster in pixels opgeven <br>
+  
+      <b>Voeg handtekening toe _voor_ de beantwoorde/geforwarde tekst </b><br>
+      <br>Door deze optie op Ja te zetten zorgt u er voor dat uw standaad handtekeing  
+      ook bij het beantwoorden  en doorsturen van e-mail berichten wordt ingevoegt<br>
+
+      <b>Gebruik datum van ontvangst voor sorteren</b><br>
       <br><br>
    </description>
 </section>
       <br><br>
    </description>
 </section>
       Mapvoorkeuren
    </title>
    <description>
       Mapvoorkeuren
    </title>
    <description>
-      <b>Mappen-pad</b><br>
-      Dit wordt niet op alle systemen weergegeven. Als u deze optie niet ziet is deze
-      niet van toepassing. Op sommige systeem is dit juist essentieel. In principe is
-      de hier weergegeven waarde juist. Dit is de map in uw homedirectory die uw
-      mailmappen bevat. Als u niet precies weet waar dit over gaat, kunt u het het
-      beste laten staan op de standaard waarde.
-      <br><br>
-
-      <b>Verwijderde items</b><br>
-      Hier kunt u opgeven in welke map berichten verdwijnen die u verwijdert. Als u
-      niet wilt dat verwijderde berichten naar de Prullenbak gaan maar direct
+          <b>Verwijderde items</b><br>
+      Hier kunt u opgeven naar welke map berichten die u verwijdert worden verplaatst.
+     Als u niet wilt dat verwijderde berichten naar de Prullenbak gaan maar direct
       definitief verwijderd worden, kunt u dit instellen op "Gebruik Verwijderde Items niet".
       <br><br>
       
       definitief verwijderd worden, kunt u dit instellen op "Gebruik Verwijderde Items niet".
       <br><br>
       
       <br><br>
       
       <b>Breedte van mappenlijst:</b><br>
       <br><br>
       
       <b>Breedte van mappenlijst:</b><br>
-      Bepaalt hoe breed uw mappenlijst is. Heeft u mappen met een lange naam, dan kunt u
-      dit wat breder zetten, anders kunt u het zo laten om meer schermruimte over te houden.
-      <br><br>
+      Hiermee kunt u de breedte van de mappenlijst aanpassen. Wij adviseren u om de breedte zodanig in te stellen dat
+      de langste mapnaam en net in past. Hiermee benut u de schermruimte optimaal.
+           <br><br>
       
       <b>Automatisch verversen mappenlijst om de</b><br>
       
       <b>Automatisch verversen mappenlijst om de</b><br>
-      U kunt hier instellen om de hoeveel tijd de mappenlijst ververst wordt. Handig om te
-      zien of er al nieuwe berichten in uw INBOX zitten.
+      U kunt hier instellen om de hoeveel tijd de mappenlijst ververst wordt.
       <br><br>
       
       <b>Activeer Ongelezen bericht notificatie</b><br>
       <br><br>
       
       <b>Activeer Ongelezen bericht notificatie</b><br>
       dat aangeeft hoeveel nieuwe berichten er zijn.
       Als u het instelt op "alle mappen", gebeurt hetzelfde als bij INBOX maar dan voor
       alle mappen waar ongelezen berichten in aanwezig zijn. Als het laden van de mappenlijst
       dat aangeeft hoeveel nieuwe berichten er zijn.
       Als u het instelt op "alle mappen", gebeurt hetzelfde als bij INBOX maar dan voor
       alle mappen waar ongelezen berichten in aanwezig zijn. Als het laden van de mappenlijst
-      erg langzaam is kunt u dit instellen op INBOX of Geen notificatie, dat zal e.e.a.
+      erg langzaam is kunt u dit instellen op INBOX of Geen notificatie, dat zal het e.e.a.
       versnellen.
       <br><br>
       
       versnellen.
       <br><br>
       
       <b>Toon klok in mappenbalk</b><br>
       U kunt kiezen of u een klok wilt bovenaan de mappenlijst en hoe die eruit
       zou moeten zien (Y=jaar, D=dag, H=uur, M=minuut, S=seconde). De optie
       <b>Toon klok in mappenbalk</b><br>
       U kunt kiezen of u een klok wilt bovenaan de mappenlijst en hoe die eruit
       zou moeten zien (Y=jaar, D=dag, H=uur, M=minuut, S=seconde). De optie
-      <B>Uur Format</B> geeft u de keus tussen een 12- of 24-uur klok.
+      <B>Uur Format</B> geeft u de keuze tussen een 12- of 24-uur klok.
       <br><br>
       
       <b>Onthoud aantal zoekopdrachten</b><br>
       Als u een mailbox doorzoekt, wordt de zoekopdracht opgeslagen zodat u die
       <br><br>
       
       <b>Onthoud aantal zoekopdrachten</b><br>
       Als u een mailbox doorzoekt, wordt de zoekopdracht opgeslagen zodat u die
-      later snel kunt herhalen. Hier kunt u aangeven hoeveel er worden opgeslagen.
+      later snel kunt herhalen. Hier kunt u aangeven hoeveel zoekopdrachten er maximaal worden opgeslagen.
       <br><br>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
       <br><br>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      Kolomvolgorde
+      Nieuw bericht opties
    </title>
    <description>
    </title>
    <description>
-      Hier kunt u instellen hoe de berichtenlijst eruit ziet. U kunt kiezen welke
-      informatie wordt weergegeven en in welke volgorde.
-      <br><br>
-      Gebruik de Omhoog en Omlaag-links om kolommen te verplaatsen, verwijder om
-      ze niet weer te geven en toevoegen om er een toe te voegen.
-   </description>
-</section>
\ No newline at end of file
+     <b>Activeer afspelen geluid</b>
+     Selecteer 'Activeer afspelen geluid' om een geluid te laten horen als er een nieuw 
+     bericht in uw mappen verschijnt. U kunt het geluid dat te horen zal zijn zelf specificeren.
+     <br><br>
+     
+     <b>Controleer alle mappen, niet alleen INBOX</b>
+     De optie 'Controleer alle mappen, niet alleen INBOX' zal ALLE mappen op nieuwe 
+     berichten controleren en niet alleen de INBOX.
+     <br><br>
+
+    <b>Controleer alleen RECENT </b>
+     Gebruik de optie 'Controleer alleen RECENT' om uitsluitend te controleren op berichten 
+     die recent zijn. Recente berichten zijn berichten die net gearriveerd zijn en nog niet 
+     bekeken of gecontroleerd zijn. Dit voorkomt dat u continu door popups of geluid wordt 
+     lastig gevallen bij een nieuw bericht.
+     <br><br>
+     <b>Verander titelaanduiding </b>
+     De optie 'Verander titelaanduiding' zal in sommige browsers te titelaanduiding veranderen 
+     bij een nieuw bericht.(Javascript is nodig en het werkt alleen met IE (Internet Explorer). 
+     U zal geen fouten zien indien u een andere browser gebruikt.) Deze optie zal u altijd vertellen 
+     of u nieuwe berichten hebt, zelfs al heeft u de optie Controleer alleen RECENT geactiveerd.
+     <br><br>
+     <b>Toon popupvenster bij nieuw bericht</b>
+     Selectie van 'Toon popupvenster bij nieuw bericht' zorgt voor activering van een popup indien er 
+     een nieuw bericht in een van uw mappen verschijnt (Javascript is nodig!).
+     <br><br>
+
+     <b>Gebruik van geluiden</b>
+     Selecteer de geluiden die u wilt afspelen bij een nieuw bericht van de lijst met server bestanden. 
+     De optie Gebruik lokale geluiden zal de het bestand afspelen dat in het veld Lokaal geluidsbestand 
+     is aangegeven. Indien er geen geluid wordt gespecificeerd zal het systeem het standaardgeluid 
+     gebruiken van de server.
+     <br><br>
+</description>
+</section>
+
+
+