Updated help files for nl_NL
[squirrelmail.git] / help / nl_NL / options.hlp
index 4c87a9a..0344d46 100644 (file)
@@ -3,17 +3,15 @@
       Opties
    </title>
    <summary>
       Opties
    </title>
    <summary>
-      Via dit menu kunt u instellingen wijzigen: hoe SquirrelMail eruit ziet en zich gedraagt.
-      Een groot deel van SquirrelMail is aanpasbaar aan uw wensen.
+      Via dit menu kunt u uw persoonlijke instellingen wijzigen.
+      Een groot deel van Webmail is aanpasbaar aan uw wensen.
    </summary>
    <description>
       <p>
    </summary>
    <description>
       <p>
-      Een van de goede eigenschappen van SquirrelMail is de mate waarin het aanpasbaar is
-      aan uw wensen. Afhankelijk van de instellingen heeft u brede keus uit stijlen,
-      talen, mappen en andere voorkeuren. Deze kunnen allemaal gewijzigd worden zonder van
-      invloed te zijn op de rest van de gebruikers van uw systeem. Er zijn vier hoofdonderdelen
-      van de Instellingen: persoonlijke informatie, weergave, berichtkleuren en mappen.
-      Afhankelijk van uw installatie kunnen er nog extra opties zijn toegevoegd.
+      WebMail is aanpasbaar aan uw persoonlijke wensen. U heeft een brede keus uit stijlen,
+      talen, mappen en andere voorkeuren. Er zijn 6 hoofdonderdelen
+      van de Instellingen: Persoonlijke informatie, Berichten weergave, 
+Kolomvolgorde, Weergavevoorkeuren, Mapvoorkeuren en Nieuw bericht opties.
       </p>
    </description>
 </chapter>
       </p>
    </description>
 </chapter>
@@ -30,7 +28,7 @@
       <br><br>
       
       <b>E-mailadres</b><br>
       <br><br>
       
       <b>E-mailadres</b><br>
-      <i>Optioneel</i> - Als uw e-mailadres verschilt van wat er door SquirrelMail
+      <i>Optioneel</i> - Als uw e-mailadres verschilt van wat er door Webmail
       standaard wordt ingevuld, kunt u het hier wijzigen.
       <br><br>
       
       standaard wordt ingevuld, kunt u het hier wijzigen.
       <br><br>
       
       het vinkje "Handtekening gebruiken" aankruisen en een handtekening typen
       in het tekstveld daaronder.
       <br><br>
       het vinkje "Handtekening gebruiken" aankruisen en een handtekening typen
       in het tekstveld daaronder.
       <br><br>
-   </description>
-</section>
-
-<section>
-   <title>
-      Weergavevoorkeuren
-   </title>
-   <description>
-      <b>Thema</b><br>
-      SquirrelMail biedt verschillende stijlen. Als u hier een stijl selecteert zal
-      SquirrelMail de kleuren die daarbij horen aannemen. U kunt een van de vele
-      voorgedefinieerde stijlen kiezen.
-      <br><br>
 
 
-      <b>Taal</b><br>
-      Als u deze handleiding leest staat uw taal ingesteld op Nederlands. Als u een
-      andere taal uit de lijst kiest zal alles in SquirrelMail in het vervolg in
-      die taal weergegeven worden, inclusief deze helpbestanden. Deze optie vertaalt
-      niet door uzelf gedefinieerde zaken zoals mapnamen en binnenkomende berichten.
-      <br><br>
+      <b>Meerdere identiteiten</b><BR>
+      Door op deze link te klikken kunt u meerdere identiteiten aanmaken. Dit is handig
+      als u wilt kiezen tussen verschillende afzenders voor verschillende berichten
+      (bijvoorbeeld uw werk- of thuis e-mailadres). Op de pagina die verschijnt kunt
+      u zoveel identiteiten toevoegen als u wilt. Hiertussen krijgt u bij het opstellen van een
+      nieuw bericht een keuze.<br><br>
 
 
-      <b>JavaScript adresboek gebruiken?</b><br>
-      Een van de hoofddoelen bij het ontwerp van SquirrelMail is dat er standaard
-      nergens JavaScript gebruikt wordt. Dit omdat niet alle browsers ondersteuning
-      hebben voor JavaScript. Er is echter een heel goed zoeksysteem voor het adresboek
-      gemaakt in JavaScript, dus is besloten om dit als een optie weer te geven.
-      Als u niet precies begrijpt wat hier bedoeld wordt, is kiezen voor HTML de
-      veiligste optie (dit werkt altijd), maar u kunt proberen of JavaScript ook
-      werkt (waarschijnlijk wel).
-      <br><br>
-      
-      <b>Aantal berichten te indexeren</b><br>
-      Dit is het totaal aantal berichten dat per pagina wordt weergegeven voor een
-      map. Als er meer dan dit aantal berichten zijn, worden er ook links "Vorige"
-      en "Volgende" weergegeven boven en onder de lijst zodat u naar de vorige
-      en volgende pagina met berichten kunt bladeren.
-      <br><br>
-      
-      <b>Inkomende tekst afbreken op</b><br>
-      Hier kunt u opgeven na hoeveel tekens tekstregels afgebroken worden. Dit voorkomt
-      dat regels aan de rechterkant van het scherm aflopen. 86 is een veilige waarde
-      voor dit veld, maar u kunt het naar hartelust wijzigen.
-      <br><br>
-      
-      <b>Breedte van het tekstvenster:  </b><br>
-      Hoe groot wilt u het tekstveld bij "Nieuw bericht" hebben? Dit is hoeveel tekens u
-      per regel kunt typen voordat u naar de volgende regel springt.
+      <b>Tijdzone</b><BR>
+      Hier kunt u de tijdzone instellen die wordt gebruikt bij het versturen van e-mailberichten 
+      via Webmail. Dit is handig als u zich in het in een andere tijdzone dan de webmailserver bevindt en toch wil dat
+      uw e-mailberichten met de lokale tijdzone worden verzonden
       <br><br>
       
       <br><br>
       
-      <b>Breedte van de mappenlijst</b><br>
-      Aan de linkerkant van uw scherm vindt u de lijst met uw mappen. Met deze optie
-      kunt u instellen hoe breed u deze wilt laten zijn. Als u erg lange mapnamen
-      of een groot lettertype heeft, is het een idee om deze wat hoger te zetten.
-      Anders kunt u het beter zou laag mogelijk houden, des te meer ruimte is er voor
-      de rest van het scherm.
-      <br><br>
+      <b>Antwoordstijl Citering</b><BR>
+      Wanneer u op Beantwoorden drukt bij een bericht, krijgt u het nieuw-bericht-scherm
+      met het oorspronkelijke bericht aangehaald. Bovenaan het oorspronkelijke bericht
+      staat een tekst als <TT>Jan Pietersen schreef:</TT> (als het bericht waar u op
+      antwoordt van Jan Pietersen afkomstig was). Deze regel heet de citering. Hier
+      kunt u kiezen hoe die eruit ziet.<BR>
+      <UL>
+      <LI><B>Geen citering</B><br>
+      Voegt geen enkele citering toe.<br><br>
+      <LI><B>Schijver zei</B><br>
+      Dit geeft de regel <TT>Jan Pietersen zei:</TT><br><br>
+      <LI><B>Citaat van XML</B><br>
+      Dit geeft de regel: <TT>&lt;quote who="Jan Pietersen"&gt;</TT>.<br><br>
+      <LI><B>Gedefinieerd door gebruiker</B><br>
+      Dit stelt u in staat uw eigen regel samen te stellen. In de twee invoervelden
+      hieronder kunt u het begin en eind invoeren. Daartussen zal de naam van de
+      schrijver ingevoegd worden.
+      </UL><br><br>
       
       
-      <b>Automatisch verversen mappenlijst</b><br>
-      SquirrelMail heeft de mogelijkheid om automatisch de mappenlijst aan de linker
-      kant van het scherm te verversen. Dit zorgt er ook voor dat het aantal ongelezen
-      berichten in die folders ververst wordt. Dit is een goede manier om te zien of
-      er nieuwe berichten zijn in de Inbox zonder daar telkens op te hoeven klikken.
-      <br><br>
-   </description>
+        </description>
 </section>
 
 <section>
 </section>
 
 <section>
+  
+      
+   
+<section>
    <title>
       Berichten weergave
    </title>
    <title>
       Berichten weergave
    </title>
 
 <section>
    <title>
 
 <section>
    <title>
-      Mapvoorkeuren
+      Kolomvolgorde
+   </title>
+   <description>
+      Hier kunt u instellen hoe de berichtenlijst eruit ziet. U kunt kiezen welke
+      informatie wordt weergegeven en in welke volgorde.
+      <br><br>
+      Gebruik de Omhoog en Omlaag-links om kolommen te verplaatsen, verwijder om
+      ze niet weer te geven en toevoegen om er één toe te voegen.
+   </description>
+</section>
+
+
+<section>
+   <title>Weergavevoorkeuren
    </title>
    <description>
    </title>
    <description>
-      <b>Mappen-pad</b><br>
-      Dit wordt niet op alle systemen weergegeven. Als u deze optie niet ziet is deze
-      niet van toepassing. Op sommige systeem is dit juist essentieel. In principe is
-      de hier weergegeven waarde juist. Dit is de map in uw homedirectory die uw
-      mailmappen bevat. Als u niet precies weet waar dit over gaat, kunt u het het
-      beste laten staan op de standaard waarde.
+      <b>Thema</b><br>
+      Webmail biedt verschillende stijlen. Als u hier een stijl selecteert zal
+      Webmail de kleuren die daarbij horen aannemen. U kunt een van de vele
+      voorgedefinieerde stijlen kiezen.
+      <br><br>
+
+      <b>Aangepaste opmaak</b><br>
+      Hier kunt u kiezen voor een andere tekstgrootte dan standaard.
+      <br><br>
+      
+      <b>Taal</b><br>
+      Als u deze handleiding leest staat uw taal ingesteld op Nederlands. Als u een
+      andere taal uit de lijst kiest zal alles in Webmail in het vervolg in
+      die taal weergegeven worden, inclusief deze helpbestanden. Deze optie vertaalt
+      niet door uzelf gedefinieerde zaken zoals mapnamen en binnenkomende berichten.
+      <br><br>
+
+      
+      <b>Gebruik Javascript</b><br>
+      Er wordt in Webmail nergens JavaScript gebruikt. Dit omdat niet alle browsers ondersteuning
+      hebben voor JavaScript. Er zijn echter opties in Webmail, zoals het zoeksysteem van het adres boek die
+      gebruikmaken van Javascript. U kunt hier aangeven of u Javascript wenst te gebruiken.
+      Autodetect is de veiligste optie.
+      <br><br>
+
+      
+      <b>Aantal berichten te indexeren</b><br>
+      Dit is het totaal aantal berichten dat per pagina wordt weergegeven voor een
+      map. Als er meer dan dit aantal berichten zijn, worden er ook links "Vorige"
+      en "Volgende" weergegeven boven en onder de lijst zodat u naar de vorige
+      en volgende pagina met berichten kunt bladeren.
+      <br><br>
+      
+      <b>Gebruik afwisselende regel kleuren</b><br>
+      Met deze optie kunt u het berichten overzicht overzichtelijker maken door twee verschillende kleuren regels te
+      gebruiken
+      <br><br>
+
+      <b>Pagina selectie</b><br>
+      Als u deze optie aanzet worden boven en onder de berichtenlijst paginanummers
+      weergegeven zodat u direct naar die pagina met berichten kunt springen. Het getal      
+     <B>Maximum aantal te tonen pagina's</B> bepaalt hoeveel van die paginanummers
+      worden weergegeven.<br><br>
+      
+
+      <b>Inkomende tekst afbreken op</b><br>
+      Hier kunt u opgeven na hoeveel tekens tekstregels afgebroken worden. Dit voorkomt
+      dat regels aan de rechterkant van het scherm aflopen. 86 is een veilige waarde
+      voor dit veld.
+      <br><br>
+
+
+      <b>Breedte van het tekstvenster:  </b><br>
+      Hier kunt u opgeven hoeveel tekens er per regel ingevoerd kunnen worden bij een 'Nieuw bericht'.
+        <br><br>
+
+      <b>Positie van de knoppen bij schrijven nieuw bericht</b><br>
+      Hier kunt u opgeven waar de knoppen 'Adresboek', 'Concept' opslaan en 'Verstuur' staan.<br><br>
+      
+      <b>Adresboek weergave</B><br>
+      Hier kun u kiezen hoe u uw adressenboek weergegeven wilt hebben. Als u maximale compatibiliteit
+      met alle browsers wilt, kiest u voor HTML. Kies voor Javascript als u weet dat uw
+      browser het ondersteunt, het geeft een verbeterd adresboek.
+      <br><br>
+      
+      <b>Toon HTML-versie standaard</b><br>
+      Als u een bericht ontvangt dat zowel in text als HTML formaat is, kun u kiezen
+      of u de HTML of tekstversie standaard wilt zien.<br><br>
+      
+      <b>Voeg Mij toe in CC als ik allen beantwoord</b><br>
+      Allen Antwoorden stuurt uw antwoord naar alle ontvangers van het oorspronkelijke
+      bericht, inclusief uzelf. Om uw eigen e-mailadres niet op te nemen, kunt u hier Nee kiezen.
+      <br><br>
+      
+      <b>Activeer weergave mailprogramma</b><BR>
+      Dit geeft het e-mailprogramma weer dat de afzender van een bericht gebruikt heeft.
+      <br><br>
+      
+      <b>Geef bijgevoegde afbeeldingen weer bij bericht</b><br>
+      Als iemand u een bericht stuurt met een of meer afbeeldingen als bijlage
+      en u zet dit op Ja, zullen de afbeeldingen gelijk weergegeven worden als
+      u het bericht leest.
+      <br><br>
+      
+      <b>Activeer subtiele printervriendelijke link</b><br>
+      Dit bepaalt hoe de link Printvriendelijke versie wordt weergegeven.
+      <br><br>
+      
+      <b>Activeer printervriendelijk schoon scherm</b><br>
+      Dit schoont het bericht op zodat het beter geprint kan worden.
       <br><br>
 
       <br><br>
 
-      <b>Verwijderde items</b><br>
-      Hier kunt u opgeven in welke map berichten verdwijnen die u verwijdert. Als u
-      niet wilt dat verwijderde berichten naar de Prullenbak gaan maar direct
+      <b>Breedte van berichtvenster</b><br>
+      <br>Hier kunt u de breedte van het berichtvenster in pixels opgeven<br>
+
+      <b>Hoogte van berichtvenster</b><br>
+      <br> Hier kunt u de hoogte van het berichtvenster in pixels opgeven <br>
+  
+      <b>Voeg handtekening toe _voor_ de beantwoorde/geforwarde tekst </b><br>
+      <br>Door deze optie op Ja te zetten zorgt u er voor dat uw standaad handtekeing  
+      ook bij het beantwoorden  en doorsturen van e-mail berichten wordt ingevoegt<br>
+
+      <b>Gebruik datum van ontvangst voor sorteren</b><br>
+      <br><br>
+   </description>
+</section>
+
+<section>
+   <title>
+      Mapvoorkeuren
+   </title>
+   <description>
+          <b>Verwijderde items</b><br>
+      Hier kunt u opgeven naar welke map berichten die u verwijdert worden verplaatst.
+     Als u niet wilt dat verwijderde berichten naar de Prullenbak gaan maar direct
       definitief verwijderd worden, kunt u dit instellen op "Gebruik Verwijderde Items niet".
       <br><br>
       
       definitief verwijderd worden, kunt u dit instellen op "Gebruik Verwijderde Items niet".
       <br><br>
       
       niet dat uitgaande berichten bewaard worden, kies dan voor "Gebruik Verzonden Items niet".
       <br><br>
       
       niet dat uitgaande berichten bewaard worden, kies dan voor "Gebruik Verzonden Items niet".
       <br><br>
       
-      <b>Nieuwe mail</b><br>
+      <b>Concept map</b><br>
+      Hier kunt u opgeven in welke map de berichten die u opslaat als concept
+      worden opgeslagen. Als u deze functie niet wilt gebruiken, kiest u voor
+      "Gebruik Concept map niet".
+      <br><br>
+      
+      <b>Positie van de mappenlijst</b><br>
+      Bepaalt of de mappenlijst links of rechts in uw scherm staat.
+      <br><br>
+      
+      <b>Breedte van mappenlijst:</b><br>
+      Hiermee kunt u de breedte van de mappenlijst aanpassen. Wij adviseren u om de breedte zodanig in te stellen dat
+      de langste mapnaam en net in past. Hiermee benut u de schermruimte optimaal.
+           <br><br>
+      
+      <b>Automatisch verversen mappenlijst om de</b><br>
+      U kunt hier instellen om de hoeveel tijd de mappenlijst ververst wordt.
+      <br><br>
+      
+      <b>Activeer Ongelezen bericht notificatie</b><br>
       Bij deze optie kunt u instellen hoe er aangegeven moet worden dat u nieuwe mail
       hebt ontvangen. Als u dit instelt op "Geen notificatie", wordt het feit dat er nieuwe
       berichten zijn niet apart aangegeven. De instelling "INBOX" leidt er toe dat bij
       Bij deze optie kunt u instellen hoe er aangegeven moet worden dat u nieuwe mail
       hebt ontvangen. Als u dit instelt op "Geen notificatie", wordt het feit dat er nieuwe
       berichten zijn niet apart aangegeven. De instelling "INBOX" leidt er toe dat bij
       dat aangeeft hoeveel nieuwe berichten er zijn.
       Als u het instelt op "alle mappen", gebeurt hetzelfde als bij INBOX maar dan voor
       alle mappen waar ongelezen berichten in aanwezig zijn. Als het laden van de mappenlijst
       dat aangeeft hoeveel nieuwe berichten er zijn.
       Als u het instelt op "alle mappen", gebeurt hetzelfde als bij INBOX maar dan voor
       alle mappen waar ongelezen berichten in aanwezig zijn. Als het laden van de mappenlijst
-      erg langzaam is kunt u dit instellen op INBOX of Geen notificatie, dat zal e.e.a.
+      erg langzaam is kunt u dit instellen op INBOX of Geen notificatie, dat zal het e.e.a.
       versnellen.
       <br><br>
       
       versnellen.
       <br><br>
       
-      <b>Nieuwe mail notificatie type</b><br>
+      <b>Ongelezen bericht notificatie type</b><br>
       Hier kunt u aangeven hoe u weergegeven wilt hebben dat een folder nieuwe
       Hier kunt u aangeven hoe u weergegeven wilt hebben dat een folder nieuwe
-      berichten bevat.
+      berichten bevat: het aantal ongelezen berichten of het aantal ongelezen en
+      het totaal aantal berichten.
+      <br><br>
+      
+      <b>Maak uitklapbare mappen mogelijk</b><br>
+      Dit stelt u in staat een map die submappen bevat in elkaar te vouwen zodat
+      de submappen niet weergegeven worden. U kunt een map inklappen door de "-"
+      links van de naam aan te klikken en weer uitklappen door op het "+"-teken
+      te klikken.
+      <br><br>
+      
+      <b>Toon klok in mappenbalk</b><br>
+      U kunt kiezen of u een klok wilt bovenaan de mappenlijst en hoe die eruit
+      zou moeten zien (Y=jaar, D=dag, H=uur, M=minuut, S=seconde). De optie
+      <B>Uur Format</B> geeft u de keuze tussen een 12- of 24-uur klok.
+      <br><br>
+      
+      <b>Onthoud aantal zoekopdrachten</b><br>
+      Als u een mailbox doorzoekt, wordt de zoekopdracht opgeslagen zodat u die
+      later snel kunt herhalen. Hier kunt u aangeven hoeveel zoekopdrachten er maximaal worden opgeslagen.
       <br><br>
    </description>
 </section>
       <br><br>
    </description>
 </section>
+
+<section>
+   <title>
+      Nieuw bericht opties
+   </title>
+   <description>
+     <b>Activeer afspelen geluid</b>
+     Selecteer 'Activeer afspelen geluid' om een geluid te laten horen als er een nieuw 
+     bericht in uw mappen verschijnt. U kunt het geluid dat te horen zal zijn zelf specificeren.
+     <br><br>
+     
+     <b>Controleer alle mappen, niet alleen INBOX</b>
+     De optie 'Controleer alle mappen, niet alleen INBOX' zal ALLE mappen op nieuwe 
+     berichten controleren en niet alleen de INBOX.
+     <br><br>
+
+    <b>Controleer alleen RECENT </b>
+     Gebruik de optie 'Controleer alleen RECENT' om uitsluitend te controleren op berichten 
+     die recent zijn. Recente berichten zijn berichten die net gearriveerd zijn en nog niet 
+     bekeken of gecontroleerd zijn. Dit voorkomt dat u continu door popups of geluid wordt 
+     lastig gevallen bij een nieuw bericht.
+     <br><br>
+     <b>Verander titelaanduiding </b>
+     De optie 'Verander titelaanduiding' zal in sommige browsers te titelaanduiding veranderen 
+     bij een nieuw bericht.(Javascript is nodig en het werkt alleen met IE (Internet Explorer). 
+     U zal geen fouten zien indien u een andere browser gebruikt.) Deze optie zal u altijd vertellen 
+     of u nieuwe berichten hebt, zelfs al heeft u de optie Controleer alleen RECENT geactiveerd.
+     <br><br>
+     <b>Toon popupvenster bij nieuw bericht</b>
+     Selectie van 'Toon popupvenster bij nieuw bericht' zorgt voor activering van een popup indien er 
+     een nieuw bericht in een van uw mappen verschijnt (Javascript is nodig!).
+     <br><br>
+
+     <b>Gebruik van geluiden</b>
+     Selecteer de geluiden die u wilt afspelen bij een nieuw bericht van de lijst met server bestanden. 
+     De optie Gebruik lokale geluiden zal de het bestand afspelen dat in het veld Lokaal geluidsbestand 
+     is aangegeven. Indien er geen geluid wordt gespecificeerd zal het systeem het standaardgeluid 
+     gebruiken van de server.
+     <br><br>
+</description>
+</section>
+
+
+