switch to utf-8
[squirrelmail.git] / help / lt_LT / search.hlp
index cacf94c..7894f32 100644 (file)
@@ -1,15 +1,15 @@
 <chapter>
    <title>
-      Paie¹ka
+      Paieška
    </title>
    <summary>
-      Ie¹ko aplanke pagal pasirinktus kriterijus.
+      Ieško aplanke pagal pasirinktus kriterijus.
    </summary>
    <description>
       <p>
-      Naudodami ¹ç çrankç jþs galite vykdyti çvairiausi± paie¹k± po jþsù
-               turimas ¾inutes. Galima pasirinkti çvairius paie¹kos kriterijus ir
-               viet±, kur bus vykdoma paie¹ka.
+      Naudodami šį įrankį jūs galite vykdyti įvairiausią paiešką po jūsų
+               turimas žinutes. Galima pasirinkti įvairius paieškos kriterijus ir
+               vietą, kur bus vykdoma paieška.
                </p>
    </description>
 </chapter>
    </title>
    <description>
       <p>
-      Jþs paprasèiausiai pasirenkate aplank±, kuriame norite vykdyti paie¹k±,
-               nurodote, ko ie¹koti ir pasirenkate t± ¾inutìs dalç, kuriuoje norite 
-               vykdyti paie¹k±. Paie¹ka turìtù i¹vesti surastù ¾inuèiù s±ra¹±, kurç
-               jþs galìsite per¾iþrìti taip pat, kaip jþs par¾iþrite bet kuri savo 
-               pa¹to dì¾ìs aplank±.
+      Jūs paprasčiausiai pasirenkate aplanką, kuriame norite vykdyti paiešką,
+               nurodote, ko ieškoti ir pasirenkate tą žinutės dalį, kuriuoje norite 
+               vykdyti paiešką. Paieška turėtų išvesti surastų žinučių sąrašą, kurį
+               jūs galėsite peržiūrėti taip pat, kaip jūs paržiūrite bet kuri savo 
+               pašto dėžės aplanką.
                </p>
       <p>
-      Atkreipkite dìmesç, kad jei jþs esate kokiame nors pa¹to dì¾ìs aplanke
-               ir persijungiate ç paie¹kos lang±, bþtent tas aplankas, kuriame jþ
-               buvote yra laikomas aktyviu ir bþtent jis i¹ prad¾iu pasirenkamas kaip
-               vieta, kuriuoje reikia vykdyti paie¹k±.
+      Atkreipkite dėmesį, kad jei jūs esate kokiame nors pašto dėžės aplanke
+               ir persijungiate į paieškos langą, būtent tas aplankas, kuriame jū
+               buvote yra laikomas aktyviu ir bÅ«tent jis iÅ¡ pradžiu pasirenkamas kaip
+               vieta, kuriuoje reikia vykdyti paiešką.
       </p>
    </description>
 </section>
 
 <section>
    <title>
-      Kaip ie¹koti
+      Kaip ieškoti
    </title>
    <description>
       <p>
-      Kairìje pusìje nuo çvedimo lauko esantis i¹¹okantis s±ra¹as leid¾ia
-      pasirinkti, kur jþs vykdysite paie¹k±. Galima vykdyti paie¹k±
-      ¾inuèiù tekste, visose ¾inutìse, jù temose, nuo ko atìjo ¾inutìs, 
-      kokiu adresu jos buvo siùstos, kam buvo nusiustos kopijos.
+      KairÄ\97je pusÄ\97je nuo Ä¯vedimo lauko esantis iÅ¡Å¡okantis sÄ\85raÅ¡as leidžia
+      pasirinkti, kur jūs vykdysite paiešką. Galima vykdyti paiešką
+      žinučių tekste, visose žinutėse, jų temose, nuo ko atėjo žinutės, 
+      kokiu adresu jos buvo siųstos, kam buvo nusiustos kopijos.
       </p>
       <p>
-      <b>Tekstas</b> - Ie¹ko pasirinktos frazìs ¾inuèiù tekste. Tai yra
-      pagrindinìje vietoje, kur galima rasti ka¾k± svarbaus.
+      <b>Tekstas</b> - Ieško pasirinktos frazės žinučių tekste. Tai yra
+      pagrindinėje vietoje, kur galima rasti kažką svarbaus.
       </p>
       <p>
-      <b>Bet kur</b> - Ie¹ko pasirinktos frazìs visoje ¾inutìje. Çskaitant
-      ir antra¹tes. ©i paie¹ka yra detaliausia, taèiau da¾nai gali gr±¾inti
-      tokius rezultatus, kokiù jþs nesitikìjote arba kuriù jums niekada
+      <b>Bet kur</b> - Ieško pasirinktos frazės visoje žinutėje. Įskaitant
+      ir antraÅ¡tes. Å i paieÅ¡ka yra detaliausia, taÄ\8diau dažnai gali grÄ\85žinti
+      tokius rezultatus, kokių jūs nesitikėjote arba kurių jums niekada
       nereiks.
       </p>
       <p>
-      <b>Tema</b> - Frazìs ie¹koma vien tik lai¹kù pavadinimuose.
+      <b>Tema</b> - Frazės ieškoma vien tik laiškų pavadinimuose.
       </p>
       <p>
-      <b>Nuo</b> - Paie¹ka vykdoma ¾inutìs siuntìjo lauke. Realiai lauko 
-      turinys ¹iek tiek skiriasi nuo to, k± jþs matote aplankù s±ra¹uose.
-      Paprastai "Nuo" laukas saugo vard± IR elektroninio pa¹to adres±. Taèiau 
-      Squirrelmail parodo tik vard±. Todìl paie¹kos kriterijus gali sutapti 
-      ne tik su kieno nors vardu, bet ir su elektroninio pa¹to adresu.
+      <b>Nuo</b> - Paieška vykdoma žinutės siuntėjo lauke. Realiai lauko 
+      turinys šiek tiek skiriasi nuo to, ką jūs matote aplankų sąrašuose.
+      Paprastai "Nuo" laukas saugo vardą IR elektroninio pašto adresą. Tačiau 
+      Squirrelmail parodo tik vardą. Todėl paieškos kriterijus gali sutapti 
+      ne tik su kieno nors vardu, bet ir su elektroninio pašto adresu.
       </p>
       <p>
-      <b>Kam</b> - Paie¹ka vykdoma ¾inutìs gavìjo lauke. Nors laiskai atsidurì
-      jþsù pa¹to dì¾ìje taèiau jie galìjo bþti i¹siùsti ne tik jums.
+      <b>Kam</b> - Paieška vykdoma žinutės gavėjo lauke. Nors laiskai atsidurė
+      jūsų pašto dėžėje tačiau jie galėjo būti išsiųsti ne tik jums.
       </p>
       <p>
-      <b>Cc</b> - Tas pats, kaip ir "Kam", i¹skyrus tai, kad ie¹kome tù
-      kurie gavo lai¹ko kopijas.
+      <b>Cc</b> - Tas pats, kaip ir "Kam", išskyrus tai, kad ieškome tų
+      kurie gavo laiško kopijas.
       </p>
    </description>
 </section>