Inställningar Du kan förändra SquirrelMails utseende och funktioner.

Det finns många alternativ i SquirrelMails inställningar. Du har ett helt gäng alternativ att byta teman, språk och andra egenskaper. Vad du kan göra beror på installationen. När du förändar någonting förändras det bara för dig, du kan inte av misstag förändra andras inställningar. Det finns fem huvudkategorier i inställningarna: Personlig Information, Visualiseringsinställningar, Markering av Meddelanden, Mappinställningar och Indexeringsordning.

Personlig Information Fullt Namn
Skriv in ditt namn, till exempel "Jon Doe". Detta är namnet som den som får ditt meddelande ser. Om du inte fyller i fältet kommer din E-post adress att visas istället.

E-post adress
Frivillig - Du kan skriva in en annan adress än den som systemet automatiskt fyller in.

Svara Till
Frivillig - Adress som ett eventuellt svar skickas till. Praktiskt om du vill få svaren till en annan adress än den du skickar meddelanden från.

Signatur
Frivillig - Signatur är text som läggs till i meddelanden du skriver. Om du vill använda Signatur, se till att du har kryssat i rutan "Använd signatur?" och att du har fyllt i text du önskar att ha som Signatur.

Visualiseringsinställningar Tema
SquirrelMail har många alternativ. Prova gärna olika för att hitta det du tycker mest om.

Språk
Om engelska inte är ditt språk du kan enkelt byta språk som används. Observera att detta inte påverkar själva meddelanden eller systemmapparnas namn.

Använd Javascript eller HTML adressbok?
En av grundprinciperna under utvecklingen av SquirrelMail har varit att inte använda Javascript. I vilket fall som helst några av utvecklarna gick och gjorde JavaScript adress-sökning. De lyckades så bra att vi inte kunde kasta bort denna. Du kan själv välja om du vill använda denna eller den vanliga HTML sökningen. Observera att JavaScript inte fungerar i alla browsers.

Antal Meddelanden att Indexera
Antalet meddelanden per sida. Om det finns flera meddelanden du kan använda länkarna "Tidigare" och "Nästa" för att byta sida.

Radbryt mottagen text vid
Antalet tecken per rad. 86 fungerar oftast bra, men du kan testa olika för att hitta en som passar just din browser.

Textfönstrets storlek
Storleken, i antal tecken, för rutan du skriver meddelandet i.

Placeringen av mapplistan
Du kan välja att ha listan på vänstra eller högra sidan.

Knapparnas placering, nytt meddelande
Platsen för knapparna "Adresser" och "Skicka".

Mapplistans bredd
Om du har långa namn på mappar du kan öka bredden på mapplistan. Anges i pixlar. Det är dock bra att inte ha alltför bred mapplista för att meddelandesidan inte blir för liten.

Uppdatera listan automatiskt
Välj tidsintervall för automatisk uppdatering av mapplistan här.

Markering av Meddelanden Denna funktion gör det lättare att skilja meddelanden från varandra. Mycket praktiskt om man tillhör olika postlistor. Klicka på "Ny" och skapa en ny definition eller klicka på "Modifiera" för att ändra på en befintlig definition.

Identieringsnamn
Välj ett namn som beskriver valet.

Färg
Bakrundsfärgen för meddelandelistan. Du kan välja en befintlig färg eller skapa en egen med hjälp av RGB hexadecimalvärden. RGB betyder mängden rött (R), grönt (G) och blått (B) i en skala från 00 (noll noll) till FF (255 decimalt) per färg.

Matchar
Villkoren.

Mappinställningar Mappens plats
Alternativet finns inte i alla system, rör inte om du inte vet vad man skall ha här.

Mappen Papperskorgen
Välj mappen som används som papperskorg. Du kan också välja att inte använda papperskorg.

Mappen Skickat
Som Papperskorgen.

Notifiering om olästa meddelanden
Du kan välja mellan att visa för enbart inkorgen, alla mappar eller inte alls. Det kan sakta ner SquirrelMail om du väljer att visa notifieringen för alla mappar.

Sättet att notifiera om olästa meddelanden
Hur informationen visas.

Indexeringsordning Kolumnernas ordning på meddelandelistan. Du kan lägga till, ta bort och flytta kolumner efter behovet.