Meddelandelista Namnet kan verka märkligt men detta är helt enkelt listan av meddelanden som finns i mappen.
Meddelandelista

Klicka på mappnamnet på listan av mappar och listan av meddelanden visas. Det står också hur många meddelanden finns på sidan och hur många som sammanlagt finns i mappen.

Till exempel: Visar meddelanden 1 - 2 (2 sammanlagt)

Notera att det sammanlagda antalet av meddelanden oftast inte är samma som antalet ej lästa meddelanden (på mapplistan bredvid mappnamnet, om visningen är aktiverad).

Näst på sidan finns val för att flytta meddelanden till andra mappar, och att ta bort meddelanden.

På listan visas information om avsändaren, datum och ämne. Dessa kan modifieras i indexeringsordning i inställningar. Obs: På listan kan också finnas en ruta med "+" "!" eller "A". Om det finns en "+" betyder det att meddelandet har bilagor. "A" betyder att du har svarat på meddelandet. "!" betyder att meddelandet hat skickats med hög prioritet.

Resten är ämnen för meddelanden. Observera att ej lästa meddelanden visas med fetstil. På vänstra sidan finns en kontrollruta för att markera meddelandet för flyttning eller radering.