Mappar Du kan spara meddelanden i olika mappar. Det är praktiskt om du har många meddelanden och du vill ha dem i någon slags ordning.
Mappar i bruk och listan av mappar

Mappar som används visas på listan. Automatuppdateringen av listan ställer man i visualiseringsinställningar, du kan också manuellt uppdatera listan med att klicka på länken (uppdatera listan).

Först på listan är inkorgen, den heter oftast INBOX. Sättet att visa ej lästa meddelanden finns i Mappinställningar. Näst på listan är mappen för skickade meddelanden, möjligen "Sent" och sedan papperskorgen, "Trash". Efter dessa visas de mappar som du själv har skapad.

Ta bort Mapp

För att ta bort mappar. Observera att det inte går att ta bort alla de mappar som finns på listan.

Skapa Mapp

Skriv in namnet på en ny mapp och klicka på "Skapa".

Flera postservrar tillåter användandet av undermappar. Om en mapp innehåller undermappar kan den inte innehålla meddelanden.

Byta namn på en Mapp

Du kan byta namn på alla andra mappar utom mapparna för inkomna och skickade meddelanden och papperskorgen.

Avaktivera/Aktivera Definition:
Aktivera: Nya mappar som skapas tas inte automatiskt i bruk, aktivera dem här.
Avaktivera: Tar mappen ur bruk utan att radera den.

Du kan använda så många mappar som du vill. När du avaktiverar en mapp flyttas den till listan för aktiverbara mappar. När du aktiverar en mapp flyttas den till listan för avaktiverbara mappar.