Att skriva meddelanden Här kan du skriva och skicka meddelanden.

På sidan hittar du några fält och knappar. Beroende på varifrån du har kommit hit (Nytt meddelande, Svar osv.) några av fälten kan redan innehålla text.

Till:

Först på sidan finns Till: fält. Här skriver du in mottagarens E-postadress. Du kan på en och samma gång skicka meddelandet till flera mottagare, skilj adresserna från varandra med komma. Du kan också hämta adresserna från adressboken. Raden kan bli så lång att den inte rymms helt i fältet som syns, du behöver dock inte oroa dig för det, alla adresser finns med ändå.

CC:

Nästa fält är CC:, det kommer från engelska Carbon Copy. Här fyller du i adresser till de som skall ha en kopia av brevet, precis på samma sätt som Till:.

BCC:

Från engelska Blind Carbon Copy. Det betyder att ingen av andra mottagare kan se att någon har fått en kopia av meddelandet.

Ämne

Rubriken av meddelandet.

Knappen Adresser

Öppnar sökningsfuntionen för adresser. Mer info under rubriken "Adresser".

Meddelande

Det stora textfältet. Skriv ditt meddelande här. Eventuell signatur finns redan ifylld.

Bifoga

Längst ner. Denna funktion gör det möjligt att bifoga filer. Filerna måste finnas på din hårddisk. Du kan använda knappen "Browse" för att leta efter filen. Alternativt, om du vet hela sökvägen, du kan skriva in denna i fältet. Bilagan läggs till när du trycker på knappen "Lägg till".

När man har lagt till minst en bilaga dyker en ny knapp upp på sidan. Med den du kan radera bilagor, ifall du har valt fel.