Introduktion till SquirrelMail SquirrelMail gör det möjligt att hantera E-post med en webläsare.

Vad SquirrelMail egentligen är? SquirrelMail är ett E-postverktyg som har skrivits i PHP4. Det är designat för att möjliggöra hantering av E-post oavsett var man befinner sig, bara man har tillgång till nätet och en webläsare. Mer information om tekniken hittar du här.

Grunder

Om du har frågor, titta först i "Ofta förekommande frågor".

Squirrelmails sidor består av två delar, på engelska kallar man dessa "frame". Den ena av dessa visar de mappar som man kan använda, mer information under rubriken "Mappar".

Den större delen av sidan är den som man använder för att läsa meddelanden, skriva meddelanden och allt annat. När du har loggat in ser du här först en lista över inkomna meddelanden.

Överst på sidan finns några länkar: