Čitanje poruke Mogućnost čitanja pošte je jedna od osnovnih funkcija svakog email klijenta. No, SquirrelMail ima još dodatnih mogućnosti da vam pomogne dok čitate poštu. Ovde su objašnjenja tih opcija i mogućnosti, i šta one rade.

Kliknite na Temu određene poruke, i ta poruka će biti prikazana. Jedna od stvari koju ćete primetiti je to da je email i web adresa živ link tako da možete kliknuti na njih i poslati im poštu ili posetiti web stranu. Još jedna zgodna stvar je to da je poruka različito obojena. Standard pri odgovaranju na poruku je da se prethodna poruka citira sa ">" ispred svake linije. SquirrelMail ovo boji različitim bojama da bi se lakše razlikovalo. Svaki nivo odgovora će imati različitu boju i drugačiju od novog teksta. Ovo radi u dva nivoa dubine. Još jedan meni je prikazan ispod glavnog menija. Ovaj meni ima tri sekcije. Na levoj strani možete obrisati poštu ili vratiti se na listu poruka. Na sredini direktna navigacija između poruka je moguća. Na desnoj strani, različite mail funkcije će biti prikazane.

Lista poruka

Kliknite na ovaj link, da se vratite u direktorijum iz kog ste došli.

Obriši

Kliknite na ovaj link da obrišete poruku koju trenutno gledate. Ovim će biti obrisani i svi dodatci koji su stigli uz poruku. Možete sprečiti gubitak dodataka tako što ćete ih prvo preuzeti na svoj računar (detaljnije objašnjeno kasnije).
U ovom kontekstu, brisanje, znači premeštanje poruke u Trash (Kantu) Ukoliko želite da zadržite ipak tu poštu idite u direktorijum Trash i vratite poruku nazad.

Navigacija

Na sredini menija su linkovi za navigaciju. link za prethodnu poruku će biti aktivan ukoliko postoji prethodna poruka, ili običan tekst u suprotnom. Pritiskom na ovaj link, otići ćete na prethodnu poruku bez potrebe da se vrati u listu poruka. Isto važi i za link Sledeća koji će vas prebaciti na sledeću poruku u nizu u odnosu na ovu koju čitate.

Prosledi

Ukoliko pritisnete link Prosledi s desne strane, otvoriće vam se prozor za pisanje nove poruke, sa starom porukom u telu ispred koje će pisati "--Originalna Poruka--". "Fwd:" se dodaje na temu poruke ispred originalne teme. Različita polja će ostati nepopunjena koja bi trebalo da popunite pre slanja. Možete postaviti kursor u telo poruke i dodati komentare ukoliko je neophodno. Takođe, možete koristiti i mogućnost prikačinjanja drugih dokumenata uz poruku (attachments)

Odgovori

Kliknite na ovaj link da biste odgovorili pošiljaocu tekuće poruke. Na originalnu temu poruke se dodaje "Re:" i stavlja u polje Tema. Opet će, celokupni sadržaj originalne poruke biti prepisan u ovu novu poruku samo što će ispred svakog reda biti postavljen i znak ">". Možete primetiti da neke od linija originalnog teskta neće imati ovaj znak. To je zbog prelamanja teksta i može da se desi da je ta situacija neizbežna. Pokušajte da postavite vrednost Prelomi tekst na: na veći broj, može da pomogne. Komentari se mogu dodavati bilo gde u tekstu uz citiranu poruku. Takodje možete i prikačiti neki dodatni fajl ili dokument uz poruku.

Odgovori Svima

Ista priča kao i sa "Odgovori" samo što će ovog puta svi primaoci originalne poruke biti izlistani i u odgovoru na poruku.

Pregled celog zaglavlja

Ova opcija će uključiti prikazivanje celokupnog zaglavlja poruke. U to su uključene putanja kojom je poruka prošla i mnoge detaljnije informacije o samoj poruci.

Pregled vrijante pripremljene za štampu

Ukoliko želite da odštampate poruku, onda želite prvo da kliknete ovaj link. On će otvoriti novi prozor koji sadrži celu poruku s tim što su sve nebitne informacije i linkovi uklonjeni. Neće biti menija, niti dodatnih informacija i poruka je spremna za štampu. Kad kliknete na dugme Štampaj, vaša poruka će biti odštampana. Posle toga možete kliknuti na "Zatvori prozor" da biste zatvorili taj prozor. Ukoliko ne vidite ova dva dugmenceta, može biti da vam u Opcijama nije uključen JavaScript ili da vaš browser ne podržava prikazivanje stranica sa JavaScriptom. I u tom slučaju možete odštampati poruku iz menija za štampu vašeg internet browsera.

Snimi kao fajl

Na samom dnu poruke ćete videti link koji vam omogućava da pregledanu poruku snimite na vaš tvrdi disk (hard disk) u vidu obične tekstualne datoteke. Jednostavno zaglavlje će biti uključeno u tu datoteku takođe.

Dodaci:

Bilo koji dodatak koji je stigao uz poruku će biti prikazan ovde. Datoteka uz poruku je predstavljena u obliku linka koji možete pritisnuti uz opis datoteke s desne strane. Pritiskom na link otvorićete dodatak ili snimiti na vaš disk u zavisnosti od toga koji je tip datoteke u pitanju. Ukoliko želite da snimite datoteku na vaš lokalni disk, a ne da je pregledate kliknite na link "preuzmi dodatak" koji se nalazi s desne strane.
Ukoliko vaš brower podržava prikazivanje određenog tipa datoteke kliknite na link "pregled" koji že prikazati dodatak direktno u vašem browseru.