Opcije Možete podesiti kako SquirrelMail izgleda i ponaša se na vaše komande menjajući razna podešavanja u ovom delu.

Jedna od sjajnih stvari kod SquirrelMail-a je nivo do kog se može sve podešavati. U zavisnosti od konfiguracije, možete imati više izbora Tema, jezika, direktorijuma i drugih podešavanja. Sva od podešavanja se mogu učiniti i zasebno ne utičući na druge korisnike na sistemu. Postoji bar pet glavnih delova u Opcijama: Lične Informacije, Opcije prikaza, Označavanje poruka, prikaz direktorijuma i Redosled indeksa

Lične informacije Puno ime
Ovde bi trebalo upisati puno ime i prezime. Na primer "Petar Markovic" i to ime se prikazuje ljudima kojima pošaljete poruku. Oni će, dakle, videti da je poruka stigla od osobe s imenom "Petar Markovic". Ukoliko ne popunite ovo polje, prikazaće se samo vaša email adresa, npr. "petarm@negde.org"

E-Mail Adresa
Opciono - Ukoliko je vaša email adresa drugačija od one automatski dodeljene to podešavanje možete namestiti ovde.

Odgovori na
Opciono - Ovo polje sadrži email adresu na koju će ljudi slati odgovor kada odgovaraju na vašu poruku. Ako je ova adresa drugačija od one s koje šaljete, onda je možete uneti ovde. Ovo je posebno korisno ukoliko želite da vam ljudi odgovaraju na neki drugi privatni nalog, ili vašu kućnu email adresu, rađe nego na poslovnu.

Više Identiteta
Kliknite na ovaj link da biste podesili druge identite koje možda koristite na mail serveru. Na primer, možete koristiti različita polja "Od:" za različite poruke koje šaljete različitim osobama. Na primer, želite da imate različite adrese s kojih šaljete poštu prijateljima ili poslovnim partnerima. Na stranici koja se pojavi, možete dodati koliko god vam identiteta treba. Biće vam ponuđena ova lista kasnije i pri pisanju novih poruka.

Stil citata pri odgovoru
Ukoliko pritisnete Odgovori na poruku, biće vam prikazan prozor sa novom porukom u kojoj će stara poruka biti citirana. Pre citirane poruke može stajati tekst kao na primer Marko Petrovic je napisao: tačno ispred citirane poruke, pod uslovom da odgovarate na poruku od Marka Petrovica. Ovo se zove linija citata. Znači ovde možete odrediti kako će ta linija izgledati.


Potpis
Opciono - Potpisi se dodaju na kraju vaših email poruka. Ukoliko želite da koristite potpis, budite sigurni da je kućica u kojoj piše "koristi potpis" uključena (čekirana), i onda popunite polje ispod potpisom koji želite da prikačite na poštu.

Opcije prikaza Tema
SquirrelMail pruža različite kombinacije boja radi vašeg zadovoljstva. Možete birati bilo koju od izlistanih tema, ukoliko želite.

Custom Stylesheet
Promenom teme, menjate samo boje, a uz pomoć stilova u mogućnosti ste da promenite mnogo više, kao što je na primer i veličina slova u SquirrelMailu.

Jezik
Ukoliko vam maternji jezik nije srpski, vrlo lako možete promeniti jezik u kom se većina stvari prikazuje. Pronađite željeni jezik iz liste, izaberite ga i svaklo vaše sledeće prijavljivanje na mail će značiti prikazivanje na izabranom jeziku. Ovo se, naravno, ne odnosi na primljenu poštu i imena direktorijuma.

Koristi Javascript
Jedan od glavnih ciljeva pri kreiranju SquirrelMaila nam je bio pravljenje programa bez JavaScripta. No neki od ljudi koji su radili na projektu, napravili su jako dobre pretraživače adresara koji koriste JavaScript. Tako da smo dodali i JavaScript funkcije. Umesto da ga uklonimo, dajemo vam mogućnost da izberete da li ćete koristiti čisti HTML ili i JavaScript. Ukoliko ne znate šta sve ovo znači, najsigurnije vam je da izaberete auto-detekciju.

Broj poruka za indeksiranje
Ovo je broj poruka koje će se prikazati u jednom trenutku pri prelgedanju pošte. Ukoliko direktorijum sadrži više od broja koji ste naveli, pojaviće se linkovi "Prethodna" i "Sledeća" iznad liste uz pomoć koje se možete šetati kroz stranice.

Uključi izbor stranica
Ukoliko ovo postavite na "Da", pojaviće se brojevi stranica iznad direktorijuma koji vam pomažu da se brže krećete kroz stranice s poštom. Najveći broj strana koji se prikazuje ograničava broj stranica koji se prikazuje iznad liste poruka.

Prelomi tekst na
Koliko ćemo slova dozvoliti da se ispiše pre nego što prebacimo tekst u novi red. Ovo pomaže da se poruke lepo i čitko ispisuju na ekranu, da ne pobegnu van vidljivog dela. Obično je sigurno da se ostavi vrednost od 86 ovde, ali vi možete koristiti i drugačije podešavanje ukoliko vam odgovara

Veličina prozora za pisanje
Koliko širok želite da vam bude prozor u kome pišete poruku. Ovde se upisuje broj karaktera koji možete upisati u jedan red pre nego što se tekst prelomi na drugi red.

Položaj dugmića pri pisanju poruke
Gde se nalaze dugmići Adrese, Snimi Draft i Pošalji?

Format prikazivanja adresara
Izaberite kako želite da vam bude ispisan adresar. Ako biste hteli najveću kompatibilnost sa svim browserima izaberite HTML, a ukoliko znate da vaš browser podržava JavaScript, uključite ga i dobićete lepši prikaz adresara.

Prikaži HTML kao default
Ukoliko je poruka koja je primljena, pisana i u HTML formatu i običnom tesktu možete izabrati da prvo vidite HTML verziju (Da) ili tekst verziju (Ne) pri otvaranju poruke.

Uključi i mene u Kopiju kada šaljem odgovor svima
Odgovori svima šalje vaš odgovorima svim primaocima originalne poruke, uključujući i vas. Da biste izostavili vašu adresu iz slanja, podesite ovo polje na Ne.

Uključi prikazivanje mailer-a
Pri pregledanju poruke, ova opcija prikazuje koji je program za slanje pošte koristio pošiljalac.

Prikaži priložene slike uz poruku
Ukoliko vam neko pošalje poruku sa jednom ili više slika prikačenih uz tekst i vi ste podesili ovu opciju na Da, ove slike će odmah po otvaranju poruke biti prikazane.

Omogući link za pregled ta štampu
Ovo će odrediti kako će izgledati link prikaza verzije za štampu.

Uključi čist prikaz za štampu
Ova opcija će očistiti vašu poruku tako da pri štampi izgleda lepše.

Druge Opcije
U zavisnosti od konfiguracije SquirrelMaila, neke dodatne opcije mogu biti prikazane. Te opcije bi trebalo da su same po sabi jasne.

Markiranje Poruka Ideja za ovako nešto se rodila zbog potrebe da se lakše razlikuje dolazna pošta ukoliko ste pretplaćeni na neke mailing liste. Sa markiranjem poruka možete imati različite pozadine za dolaznu poštu u zavisnosti od toga ko je poslao ili sa koje liste dolazi.

Samo kliknite na [Novo] da kreirate novo pravilo ili [Promeni] da biste podesili već postojeće i opcije će se prikazati ispod.

Identifikacija
Ovo je u stvari ime koje je prikazano da bi ste znali o čemu se radi. Na primer, ako menjate poruke koje stižu od vaše mame, možete napisati recimo "Od Mame".

Boja
Ovo je boja u kojoj će biti pozadina kada dođe poruka koju želite da markirate. Već postoji lista pre-definisanih boja, no možete i sami uneti boju koja vam se dopada u HEX kodu, na primer (a6b492). Ako želite da unesete svoju boju, pre toga kliknite na okruglo dugmence ispred polja za upisivanje boje, tako da se pri završetku vaša boja izabere.

Jednako
Ovde stavljate kriterijum po kome se poruke markiraju. Iz padajućeg menija izaberite po čemu ćete tražiti (Prima, Od, Tema...) i u tekst polju upišite frazu koja vas interesuje i koja se traži (mama@yahoo.com).

Opcije prikaza direktorijuma Putanja do direktorijuma
Na nekim sistemima ovo polje neće biti prikazano. Ukoliko ne vidite opciju, ignorišite ovo što piše. Na drugim sistemima ovo je prilično važno podešavanje. Obično, ono što je već upisano bi trebalo i ostaviti tamo. To je direktorijum u vašem home direktorijumu koji čuva sve vaše mail direktorijume. Ako ne razumete šta to znači, nemojte dirati ovo podešavanje.

Kanta (trash)
Možete izabrati gde će otići poruke koje izbrišete. Ako ne želite da obrisane prouke idu u kantu, postavite ovde "Ne upotrebljavaj kantu (trash)".

Poslato
Možete podesiti u koji direktorijum će ići kopija poslate pošte. Ukoliko ne želite ovu funkciju, podesite ovo polje na "Ne upotrebljavaj Sent direktorijum".

Draft direktorijum
Možete izabrati gde će ići vaša draft (započeta a nezavršena) pošta. Ukoliko ne želite ovu opciju, podesite "Ne upotrebljavaj Drafts".

Pozicija liste direktorijuma
Određuje da li je lista direktorijuma s leve ili desne strane vašeg prozora.

Širina liste direktorijuma
Uz pomoć ove opcije možete podesiti koliko je široka lista direktorijuma. Ukoliko imate jako dugačka imena direktorijuma, ili prevelika slova, podesite ovaj broj na prilično velik. U suprotnom, ostavite niskim da ne biste zauzimali bespotrebno prostor.

Automatsko osvežavanje direktorijuma
SquirrelMail poseduje funkciju da automatski osvežava listu direktorijuma s leve strane vašeg prozora. Ovo će, takođe, prikazati i broj nepročitanih poruka u svakom od direktorijuma. Ovo je dobar način za proveravanje novopristigle ili nepročitane pošte, bez potrebe da stalno pritiskate na INBOX link.

Uključi obaveštenje o nepročitanim porukama
Ova opcija određuje kako će nepročitane poruke biti prikazane u listi direktorijuma na desnoj strani vašeg mail prozora. Ukoliko postavite na Bez Obaveštenja, nećete biti obaveštenipri pristizanju nove pošte. Ako postavite na INBOX, ime INBOX će postati masnije napisano, i broj će se prikazati s desne strane objašnjavajući koliko je novih poruka stiglo. Ako postavite na Svi Direktorijumi ovo ponašanje će se odnositi na sve direktorijume. Ako primetite da je učitavanje liste direktorijuma jako sporo možete postaviti ovu opciju na Samo INBOX ili Bez Obaveštenja da biste malko ubrzali.

Tip obaveštenja o nepročitanim porukama
Kada se nalazi nova pošta u direktorijumu, ova opcija govori da li će se prikazati samo broj nepročitanih poruka, ili će prikazati i ukupan broj poruka u tom direktorijumu.

Uključi prikazivanje direktorijuma u više nivoa
Direktorijumi u više nivoa vam dozvoljavaju da "skupite" direktorijume koji sadrže poddirektorijume radi preglednosti. Možete skupiti direktorijum pritiskom na znak "-" koji se nalazi pored imena, i opet ga proširiti pritiskom na "+". Ako ovo želite da isključite, podesite na Ne.

Prikaži sat u listi direktorijuma
Izaberite ukoliko želite da se prikaže mali sat u listi direktorijuma i kako bi on trebalo da izgleda (Y=godina, D=dan, H=sat, M=minut, S=sekund). Opcija Format Sata ispod daje močućnost prikazivanja 12-časovnog ili 24-časovnog sata.

Pretraživanje memorije
Ukoliko pretražujete mailbox, ovo pretraživanje će biti sačuvano za kasnije da bi neko sledeće traženje išlo brže. Broj koji podesite je broj pretraživanja koji će se čuvati u memoriji

Redosled Indeksa Ova sekcija vam daje kontrolu nad prikazom lista poruka. Možete izabrati koliko informacija o pristigloj pošti će biti prikazano u listi i kako bi trebalo da bude ispisana.

Koristite linkove "gore" i "dole" da biste pomerali kolone, Obriši da biste obrisali kolonu i Dodaj da biste dodali novu.