Uvod u SquirrelMail SquirrelMail vam pruža mogućnost provere vašeg E-maila putem WWW-a

Dakle, šta je u stvariSquirrelMail? To je web interfejs za pristup e-mailu napisan u PHP4. Dizajniran je da dozvoli e-mail pristup s vašeg servera iz bilo kog kraja sveta putem WWW-a. Više informacija o tome kako radi i o IMAP protokolu možete naći ovde.

Osnove

Ukoliko imate neko kratko pitanje, možda bi vam pomoglao pregled često postavljanih pitanja. (FAQ)

SquirrelMail je rasporežen u dve glavne sekcije zvane frejmovi (okviri). Levi frejm izlistava vaše direktorijume, koje trenutno koristite. Više informacija o levom frejmu, možete naći u sekciji "Direktorijumi" ove dokumentacije.

Na desnoj strani je mesto gde se odvija najviše akcije. Na vrhu strane je lista menija. Odjavljivanje će vas sigurnim putem odjaviti sa servera pošto ste završili čitanje i slanje pošte. Trenutni direktorijum označava u kom se direktorijumu, od onih izlistanih s leve strane, trenutno nalazite. Pri logovanju u vaš email, osnovni direktorijum koji je prikazan s desne strane je INBOX.

Ispod trake na vrhu se nalaze razni meniji: