Branje elektronske pošte Zmožnost branja elektrnoske popte je najosnovnejša lastnost vsakega odjemalca za elektrnosko pošto. SquirrelMail ima poleg tega še precej dodatnih možnosti. To poglaje jih podrobneje predstavi.

Kliknite na naslov določenega sporočila in to sporočilo bo prikazano. Opazili boste, da so naslovi elektronske pošte in internetne povezave delujoči in s klikom na njih lahko pošljete pošto, ali odprete internetno stran. Naslednja ras priročna značilnost je ta, da so sporočila barvno označena glede na vsebino. Standard pri odgovarjanju je, da se citat prejšnjega sporočila označi ">" pred vsako vrstico. SquirrelMail jih zazna, in jih barvno označi. Odgovorjeno sporočilo bo imelo drugo barvo za citiran tekst in drugo za novo vsebino. to deluje dva nivoja globoko. Nad sporočilo je prikazana tudi dodatna vrstica z menijem. Na levi strani lahko izbrišete ali se vrnete v seznam, na sredini je možna navigacija med sooročili, na desni pa so različne možnosti za elektronsko pošto.

Sezna sporočil

Kliknite na to povezavo za povratek v mapo iz katere ste prišli.

Briši

Kliknite to povezavo, za vrisanje sporočila, ki ga pravkar pregledujete. Vse priloge tega sporočila so prav tako pobrisane. Če priloge potrebujte jih najprej prenesite na svoj računalnik (pojasnjeno kasneje v poglavju).

Navigacija

Na sredini menija so navigacijski gumbi. "Prejšnje" je aktiven samo, če sporočilo ni prvo. Klik na to povezavo bo pokazal prejšnje sporočilo, ne da bi bilo treba v seznam sporočil.

Naslednje

Kliknite na to povezavo za prikaz naslednjega sporočila. Povezava je aktivna samo, če sporočilo ni zadnje.

Posreduj

Na desni strani: povezava "posreduj" odpre okno "Novo sporočilo" z vsebino prejšnjega sporočila pod oznako "--Originalno sporočilo--". "Fwd:" je dodan na začetek originalnega naslova in postavljen v pravo polje. Več polj čaka še na vaš vnos. Tekst lahko vpišete tudi nad originalno sporočilo, če ga želite komentirati. Lahko dodate tudi priloge.

Odgovori

Kliknite to povezavo, če želite odgovoriti pošiljatelju sporočila. Na začetek naslova je dodana oznaka "Re:". Tekst originalnega sporočila je citiran v polju za tekst. Tokrat je pred vsako vrstico dodan znak ">". Nekatere vrstice ne bodo imele te oznake, to je zaradi preloma teksta in je neizogibno. Temu se lahko izognete tako, da povečate vrednost Prelomi prihajajoči tekst pri na stani z nastavitvami. Komentarje lahko vpisujete kjerkoli v tekstovnem polju. Lahko dodate tudi priloge.

Odgovori vsem

Enako kot "Odgovori", le da bodo odgovor dobili vse naslovniki in ne samo pošiljatelj sporočila.

Pregled celotnega zaglavja

Ta povezave prikaže celotno zaglavje sporočila. To ključuje pot, po kateri je sporočilo prišlo in še veliko drugih podrobnosti o samem sporočilu.

Prenesi to kot datoteko

Ta povezave se nahaja na dnu, tiki nad spodnjim menijem. S klikom nanjo lahko to sporočilo preneste na svoj računalnik in ga shranite kot tekstovno datoteko. Poenostavljeno zaglavje bo pripeto na začetku sporočila.

Priloge

Vse priloge poslane s prejetim soročilom bodo prikazane na dnu sporočila v obarvanem okvirčku. Datoteka je prikazana kot povezava z opisom vrste datoteke na desni. Klik na datoteko bo vsebino pokazal ali pa odprl okno za prenos, odvisno od vsebine. Če želite datoteko prenesti na svoj računalnik kliknite povezavo "download", ki je na desni.