Čítanie elektonickej správy Schopnosť čítať správy (e-maily) je jedna z najzákladnejších schopností poštového programu. Ale, SquirrelMail má niekoľko zaujímavostí na chvíľu, kým čítate správy. Táto sekcia pomocníka vysvetľuje, čo všetky robia.

Kliknutím na predmet čiastočných správ sa správy zobrazia. Mali by sme ešte pripomenúť, že e-maily a internetové adresy sú skutočné odkazy, takže na nich môžte kliknúť a tak napísať novú správu, či otvoriť web stránku. Ďalšia skutočne šikovnou črtou SquirrelMailu je že časti textov správ sú zobrazované inými farbami. Štandard pre pri odpovedi na správu je, že citát predchádzajúcej správy začína znakom ">" pred každým riadkom správy. Keď toto SquirrelMail zistí, zobrazí ho odlišnou farbou. Odpovedaná správa je zobrazená inou farbou, ako text na ktorý odpovedáte, a tiez inou farbou ako text novej spravy. Toto funguje v dvoch vrstvách. Ďalšia lišta s menu je pod voľbami hlavného menu. Táto lišta má tri sekcie. Na ľavej strane je mazanie alebo moznost návratu na zoznam správ. V strede je možná navigácia medzi správami. V pravo sú rôzne funkcie na odosielanie pošty.

Zoznam správ

Kliknite na tento odkaz pre návrat do priečinka, z ktorého ste prišli.

Odstrániť

Kliknite na tento odkaz pre odstránenie správy, ktorú práve píšete. Všetky prílohy odstránenej správy sú taktiež automaticky odstránené. Strate správ v budúcnosti môžte jednoducho zabrániť stiahnutím si príloh ešte pri čítaní správy.(ďalej vysvetlené v tejto kapitole).
V tomto kontexte, zmazanie znamená, že správa bude presunutá do priečinka nazvaného Kôš. Ak chcete po tomto nechať správu, presuňte ju von z priečinka Kôš.

Navigácia

V strede panela sú navigačné tlačidlá. Tlačidlo "Predchádzajúci" môže byť znázornené ako textový odkaz. Kliknutím na tento odkaz sa zobrazí predchádzajúca správa bez toho, aby ste museli znova ísť do zoznamu správ. To isté platí aj pre odkaz "Ďalší" ktorý vas premiestni na ďalšiu správu nasledujúcu ihneď po správu, ktorú si teraz prezeráte.

"Preposlať"

Ak kliknete na odkaz "Preposlať", ktorý je vpravo, otvorí sa stránka "Nová správa" s pred chvíľou čítanou správou v textovom poli pod názvom --Pôvodná správa--". "Fwd:" je predpona ktorá sa v tomto prípade dopíše na začiatok správneho poľa. Množstvo polí pre poslanie na poštové adresy vás čaká pre dokončením správy. Pozícia kurzoru môže byť v textovom poli v poradí pre pridanie komentára do už existujúceho textu. Môžte tiež využiť možnosť Preposlať ako prílohu.

Odpovedať

Kliknutím na tento odkaz sa dostanete na písanie novej správy odosielateľovi pred chvíľou čítanej správy. Click this link to return a new message to the originator of the previously viewed message. "Re:" je predpona ktorá sa dopíše na začiatok riadku poľa "Predmet". Taktiež sa symbol ">" dopíše pred každý riadok pôvodnej správy. Text ktorým odpovedáte, nebude tento znak na začiatku každého riadku. Toto môže zapríčiniť ze funkcia zalomenia riadkov spôsobí nečitateľnosť správy. Skúste sa teda v nastavení nastaviť voľbu Zalomiť prichádzajúci text na väčšie číslo. Vaše komnetáre môžete urobiť kdekoľvek v textovom poli alebo ich aj pridať ku citovanej správe. Môžte taktiež využiť možnosť s prílohou.

Odpovedať všetkým

Je to to isté ako voľba "Odpovedať", ale odpoviete všetkým ktorý túto správu dostali (v hlavičke správy boli uvedení ako prijímatelia).

Zobraziť celú Hlavičku

Toto zobrazí úplnú hlavičku správy. To zahŕňa trasu odkiaľ správa ide kam, a mnono detailných informácií o správe samej.

Zobraziť Verziu pre Tlač

Ak chcete vytlačiť správu, pravdepodobne budete chcieť kliknúť na tento odkaz. Vytvorí nové okno, obsahujúce správu, ale s odstránenými všetkými nepotrebnými informáciami a menu, pripravenú na tlač. Kliknutím na tlačítko Tlačiť v tomto okne to urobíte, Pre návrat na pôvodnú správu kliknite na Zavrieť.

Stiahnuť toto ako súbor

Dole nad spodnou lištou nájdete tento odkaz. Kliknutím na tento odkaz uložíte túto správu ako jednoduchý text. Zjednodušená hlavička správy sa vloži na začiatok správy.

Prílohy

Všetky prílohy poslané s prijatou správou sa zobrazia na spodku správy vo vyfarbenom políčku. Vpravo je súbor reprezentovaný odkazom s popisom typu súboru. Kliknutím na meno súboru sa zobrazí dialóg na stihnutie súboru. Kliknite na "Stiahnuť" na pravej strane.
Ak váš prehliadač podporuje prezeranie typu súboru prílohy, iný odkaz, "Zobraziť", vám zobrazí priamo v prehliadači čo obsahuje súbor.