Možnosti Rozličným nastavením v tejto sekcii môžte meniť výzor SquirrelMailu-u a spôsob akým reaguje.

Jednou z ohromných vecí v SquirrelMail-e je stupeň jeho prispôsobovania. V závislosti na konfigurácii máte mnoho možností výberu schém, jazykov, priečinkov, a iných nastavení. Všetky z nich môžu byť zmenené bez toho aby ovlyvnili nastavenia iných užívateľov systému. Je tu najmenej päť hlavných kategórií Možnosti: Osobné, Zobraziť, Zvýrazňovanie správ, Priečinky, a Poradie v zozname. Ďalšie kategórie Možností závisia od vašej SquirrelMail inštalácie.

Osobné informácie Plné meno
Mali by ste tam uviesť svoje úplné meno. Pre príklad, "John Doe". Toto meno sa potom zobrazuje ľuďom, ktorým sú správy odosielané. Budú vidieť, že je to od "John Doe". Ak túto položku nevyplníte, adresátom sa zobrazí len vaša e-mailová adresa, jdoe@mydomain.org.

E-mailová adresa
Volitelné - Aj je vaša email adresa odlišná ako tá, ktorá je automaticky prideľovaná, môžete si ju zmeniť tu.

Odpovedať na adresu
Volitelné - To je emailová adresa kam budú prichádzať odpovede od ľudí, ktorí vám budú odpovedať. Je to užitočné, ak chcete aby ľudia odpovedali na váš Yahoo (napr. pobox.sk) účet radšej ako na vašu firemnú adresu.

Viaceré Identity
Kliknite na tento odkaz pre nastavenie viacerých identít - totožností. Toto je užitočné ak si chcete vybrať medzi správami s rozdielnym obsahom poľa "Od:". Napríklad identity obsahujúce vašu email-ovú adresu do práce alebo domov. Na stránke ktorá sa objaví, si možte pridať tak veľa identít ako chcete. Keď budete tvoriť správu, ponúkne sa vám výber z týchto identít. Odpovedať ako Citácia
Ak kliknete "Odpovedať na Správu", zobrazí sa vám formulár "Nová správa" s citovanou pôvodnou správou. Pred citáciou tejto správy môže byť vsunutý napr. text Ján Novák napísal: (ak odpovedáte na správu, ktorú poslal Ján Novák). Toto sa nazýva riadok citácie. Tu si môžte vybrať ako bude tento riadok vyzerať.


Podpis
Voliteľné - Podpisy sú automaticky prikladané na koniec všetkých odoslaných správ. Ak chcete podpis, musíte sa uistiť že ste voľbu "Použiť Podpis" zaškrtli, a potom vyplnili text, ktorý by sa mal zobrazovať ako podpis.

Možnosti vzhľadu Schéma
SquirrelMail ponúka rôzne farebné schémy, pre vaše vizuálne potešenie. Môžte si vybrať z mnohých tu zobrazených schém podľa vášho želania.

Custom Stylesheet
Zmenením schémy len zmeníme farbu, štýly umožňujú zmeniť viac, napríklad veľkosť písma používaného v SquirrelMail-y.

Jazyk
Ak nieje vaším rodným jazykom angličtina, ľahko si môžete zmeniť jazyk podľa jazykových verzií zobrazenia. Ak váš požadovaný jazyk je v zozname, môžete si ho vybrať a SquirrelMail vám všetky nasledujúce správy a texty zobrazí v tomto jazyku. Treba poznamenať, že toto sa však nevzťahuje na prichadzajúce e-mail správy alebo názvy priečinkov.

Použiť Javascript
Jedným z hlavých cieľov pri vytváraní SquirrelMailu bolo aby vo svojich stránkach neobsahoval JavaScript. Ale jednako, niektorí z našich vývojárov vyrobili veľmi dobrý nástroj na vyhľadávanie v adresári, ktorý používa JavaScript. Niektoré ďalšie JavaScript funkcie sme tiež pridali. Radšej ako ich odstrániť, dali sme vám možnosť použiť číre HTML alebo použiť taktiež JavaScript. Ak neviete, čo to znamená, je bezpečnejšie, keď zvolíte Autodetekcia.

Počet správ zobrazených v priečinku
Toto je počet správ, ktoré sa naraz zobrazia v priečinku. Ak je ich v tomto priečinku viac, zobrazí sa vám odkaz Predchádzajúca a Nasledujúca správa pod zoznamom správ. Pomocou nich dosiahnete zobrazenie požadovanej správy.

Povoliť Volič Strán
Nastavením tejto voľby na Áno sa zobrazia nad a pod zoznamom strán čísla stránok pre rýchly skok na požadovanú stránku so zobrazením správ. "Maximálny Počet Strán pre Zobrazenie" môže limitovať koľko strán koľko maximálne strán bude zobrazených nad a pod zoznamom správ.

Zalomiť text doručenej správy na
Koľko znakov može byť pred zalomením textu. Toto zabraňuje pred posúvaním zabrazenia správy mimo obrazovku. 86 je zvyčajne najbezpečnejšia možnosť, ktorú tu môžte zadať, no to čo tu zadáte je len na vás.

Veľkosť Okna Editora
Ako chcete aby ako bolo široké textové pole na Písanie Správy? Toto je počet znakov na riadok, ktorý možte napísať pred zalomením textu do nového riadku.

Umiestnenie Tlačidiel pri Písaní Novej Správy
Kde sú umiestnené tačidlá Adresy, Uložiť ako Koncept a Poslať?

Formát Zobrazenia Adresára
Zvoľte si ako chcete aby vyzeral váš Adresár. Ak chcete maximálnu kompatibilitu so všetkými vyhľadávačmi, používajte HTML. Vyberte si Javascript ak ho váš vyhľadávač podporuje, tak bude adresár vyzerať lepšie.

Predvoliť Zobrazovanie HTML verzie
Ak v správe ktorú obdržíte je spolu toxtový a HTML formát, môžete si vybrať či chcete vidieť HTML verziu (Áno) alebo textovú verziu (Nie). Predvolená je textová verzia.

Zahrnúť aj Mňa v Kópii pri Odpovedi Všetkým
Odpovedať Všetkým pošle odpoveď všetkým príjemcom pôvodnej správy, vrátane seba. Pre vynechanie vlastne e-mailovej adresy, nastavte toto na Nie.

Povoliť Zobrazenie Poštového Programu (Mailer)
Ked si prezeráte správu, toto zobrazí aký poštový program používate.

Zobraziť Obrázky v Prílohe spolu so Správou
Ak vám niekto pošle správu s jedným, alebo viacerými obrázkami a vy máte túto možnosť nastavenú na Áno, obrázky sa zobrazia vpravo od miesta, kde je zobrazená správa.

Povoliť Odkaz na Verziu pre Tlač
Toto determinuje ako bude zobrazená Verzia pre tlač.

Povoliť Zobrazenie Čistého Pohľadu ako Verzie pre Tlač
Toto vyčistí formát zobrazenia správy aby vyzerala po vytlačení lepšie.

Iné nastavenia
V závislosti na vašej inštalácii SquirrelMail-u, sa tu nachádzajú niektoré ďalšie možnosti nastavenia. Dúfame, že budú samovysvetľujúce.

Zvýrazňovanie správ Myšlienka nato vzišla z dôvodu, že ak ste prihlásený do viacerých mailing-listov (poštových konferencií), je pre vás veľmi ťažké vyznať sa medzi správami ktoré prišli. So zvýrazňovaním správ, máte pozadie farebne odíšené v závislosti od toho, z ktorého mailing listu správa prišla.

Jednoducho kliknite na [Nový] pre vytvorenie nového a [Upraviť] pre úpravu už existujúceho a voľby sa zobrazia hneď dole.

Identifikačné meno
Toto je jednoducho meno ktoré vidíte v popise od koho prišla. Pre príklad, ak ste zvýradznili správu od mamy, môžete si tu nastaviť text : "od mamy".

Farba
Toto je aktuálna farba pozadia. Môžete si vybrať medzi niekoľko preddefinovanými farbami, podľa vlastného uváženia, alebo si tu môžete zadať HEX kód farby, ktorú si želáte ( napr.: a6b492). Ak si vyberiete vlastnú farbu musíte tiež vybrať prepínacie tlačidlo (radio button) ktorým toto vyberiete.

Zhoda
Tu si môžte vybrať frázu zhody. Z políčka výberu si môžte vybrať pole hlavičky (Komu, Od, Predmet, ...)ktoré sa má zhodovať s textom (frázou )ktorý napíšete do textového poľa. Napr. mama@centrum.sk

Nastavenia Priečinkov Cesta priečinku
Na niektorých systémoch toto nemusí byť zobrazené. Ak nevidíte túto možnosť, jednoducho ju ignorujte. Na iných systémoch je to dosť podstatná voľba. Zvyčajne je tu toto nastavenie, ak tu musí byť. Je to priečinok vo vašom domácom (home) priečinku ktorý uchováva vaše poštovné priečinky. Ak tomuto nerozumiete, jednoducho to nechajte tak.

Priečinok Kôš
Môžete si vybrať priečinok kam sa vaše správy budú odstraňovať. Ak nechcete, aby sa vaše správy odstraňovali do koša, vyberte si "Nepoužívať kôš".

Priečinok Odoslaná pošta
Možte si zvoliť do ktorého priečinka pôjdu odoslané správy. Ak toto nechcete, jednoducho nastavte "Nepoužívať priečinok Odoslaná pošta"

Priečinok Konceptov
Možte si zvoliť do ktorého priečinka pôjdu Koncepty (rozpísané správy). Ak toto nechcete, jednoducho nastavte "Nepoužívať priečinok Koncepty"

Umiestnenie Zoznamu Priečinkov
Determinuje či chcete mať zoznam priečinkov na ľavej alebo pravej strane vášho okna.

Šírka Zoznamu Priečinkov
S týmto nastavením si môžte zvoliť aký bude široký váš zoznam priečinkov. Ak máte veľmi dlhé názvy priečinkov alebo nastavené veľké písmo, je toto veľmi užitočné nastavenie. Inak si toto musíte nastaviť na čo najmenej, aby ste nemrhali plochou obrazovky.

Automatické obnovenie Zoznamu Priečinkov
SquirrelMail umožňuje automaticky obnovať zobrazenie priečinkov na ľavej strane okna vášho prehliadača. Toto nastavenie automaticky aktualizuje počet neprečítaných správ v každom z priečinkov. Toto je dobrý spôsob ako si prezrieť správy v priečinku Doručená pošta bez klikania na tento priečinok znovu a znovu.

Oznámenie o neprečítaných správach
Toto nastavenie špecifikuje ako zobraziť neprečítané správy zobrazené na ľavej strane okna vášho prehliadača. Ak toto nastavíte na "Bez oznámenia" Nebudú sa vám zobrazovať oznámenia o neprečítaných správach. Ak toto nastavíte na "Doručená Pošta", tak ak prídu nové správy do priečinka doručená pošta, Tento priečinok sa vypíše tučným písmom a zobrazí sa vpravo počet nových správ v ňom. Ak toto nastavíte na všetky priečinky, bude sa toto oznamovanie vzťahovať na všetky priečinky. Ak je na vašom PC nahrávanie zoznamu priečinkov príliš dlhé, nastavne "Žiadny". Týmto nahrávanie urýchlite.

Typ Oznámenia o Neprečítaných Správach
Ak sú v Priečinku nové správy, táto možnosť zobrazí len počet nových správ v priečinku.

Povoliť Skládateľné priečinky
Skládateľné priečinky umožňujú zložit a rozložiť priečinok, ktorý obsahuje ďalšie pod-priečinky. Priečinok môžte zložiť kliknutím na "-" a rozložiť kliknutím na znak "+". Nastavenie "Nie" zakáže skladanie.

Zobraz Hodiny na Paneli Priečinkov
Toto nastavne ak chcete aby nad zoznamom priečinkov boli zobrazené hodiny a ako majú vyzerať. zobrazovať ( Y = rok, D = deň, H = hodina, M = minúta, S = sekunda ). Táto voľba Formát hodín vám umožňuje si vybrať z: 12- alebo 24- hodinových hodín.

Hľadanie v Pamäti
Ak vyhľadávate v schránke, zoznam posledných vyhľadávané bude zobrazený pre rýchlejší prístup. Toto definuje, ako veľa posledných vyhľadávaní bude zobrazených.

Poradie v zozname Táto sekcia vám dá kontrolu nad zoznamom správ. Môžte si vybrať ako veľa informácií chcete mať v zozname správ a v akom poradí ich chcete mať zobrazené.

Použite odkazy Hore a Dole pre presun o stĺpec ďalej, Del pre odstránie stĺpca a Pridať pre pridanie nového stĺpca.