Index správ Toto meno môže znieť komplexne, ale je to len zoznam e-mailových správ, ktoré sú v konkrétnom priečinku.
Index správ

Po kliknutí na priečinok, ocitnete sa (v pravom rámci) v indexe správ. Ten zobrazuje správy v zvolenom priečinku. Pod menu Voľba je riadok, ktorý informuje, ktorú správu v poradí si prezeráte a koľko je všetkých správ.

Napríklad: Zobrazenie Správ 20 do 30 (45 celkovo od počtu neprečítaných správ, ktorý je vpravo od hlavného priečinku).

Ďalšia je lišta obsahujúca štyri tlačidlá. Na ľavej strane je rolovací zoznam. Na ľavej strane su práve prihlásené priečinky. Akákoľvek zvolená správa bude presunutá po stisnutí tlačidla Presunúť. Naraz môžte presunúť aj viac správ. Celkom na pravo lišty je tlačidlo na zmazanie označených správ. Len si vyberte nepotrebnú správu a stisnite tlačidlo. Naľavo od tlačidla Odstrániť sú dva tlačidlá ktoré vám umožnia označiť zvolené správy ako prečítané / neprečítané.

Ďalšou je lišta obsahujúca 3 polia (Od, Dátum, a Predmet). iteto názvy rozdeľujú tabuľku správ do logických častí. Tieto vám povedia, kto poslal správu, alebo najmenej to, z akej e-mailovej adresy prišla správa. Dátum vám ukazuje, aký deň bola odoslaná správa.Predmet zobrazuje čo odosielateľ napísal ako predmet správy. Poznámka: Medzi Dátumom a Predmetom je malý neoznačený stĺpec. tu môže byť znak "+", "!" alebo "A".Ak uvidíte "+", znamená to, že správa ma prílohy. Ak uvidíte "A", znamená to, že na správu ste už odpovedali(A=Answered), a ak vidíte "!" znamená to, že správa je označená ako urgentná.

Čo ostáva, je aktuálna tabuľka správ. O neprečítaných správach ste informovaný správou s tučným písmom, zvyšné správy sú normálnym textom. V tabuľke sú 4.polia. Celkom vľavo je políčko výberu. Ak si ho zvolíte, na zvolenej správa sa vykoná akcia, o ktorej sme už písali skôr(presun, označovanie ako (ne)prečítané) a odstránenie). Odkaz "Označiť všetko" na vrchu výpisu vám umožnuje označiť všetky políčka pod ním naraz.
Pod názvom "Od" sú správy od odosielateľov. Pre zobrazenie správy kliknite na predmet danej správy.

Ak vaša poštová schránka obsahuje veľa správ, výpis správ sa ako je prednastavené, rozdelí do viacerých stránok. Aby ste si mohli prezrieť ďalšie stránky, použite odkazy Predchádzajúca a Ďalšia. Môžte tiež preskočiť priamo do konkrétnej stránky kliknutím na číslo stránky(číslo označuje stránku). Ak kliknete máte povolenú voľbu Zobraziť všetko, tak sa štandardné stránkovanie deaktivuje a zobrazia sa všetky správy naraz na jednej veľkej stránke.