Priečinky Správy si môžte uložiť v rôznych priečinkov. Toto je zvlášť užitočné ak máte množstvo správ a chcete aby boli organizované. Možnosť "Priečinky" vám umožňuje manipulovať s priečinkami.
Prihlásené priečinky a ľavý rámec

Aktuálne prihlásené priečinky sú zobrazené vo vyfarbenom priestore do ľava. Tento ľavý rámec sa dá v položke "Možnosti" nastaviť tak, aby sa automaticky znovu zaktualizoval. Navrchu ľavého rámca je veľký a tučný nadpis. Ak ste urobili zmeny nastavenia v prihlásených priečinkoch pomocou položky v menu "Priečinky", možte zobrazenie aktulizovať kliknutím na odkaz pod týmto názvom (aktualizovať zoznam zložiek). Ten sa zaktualizuje taktiež.

Prvý tu zobrazený priečinok obsahuje prijatú poštu. Od prvého priečinka vpravo v zátvorke "( )" je počet neprečítaných správ. Toto číslo sa pravdepodobne odlišuje od celkového počtu správ zobrazených v pravom rámci. Pod hlavným priečinkom sú pravdepodobne ďalšie priečinky a pod-priečinky. Farby týchto priečinkov sa menia v závislosti od aktuálne zvolenej schémy na stránke "Možnosti".

Odstrániť priečinok

Môžte zmazať akýkoľvek priečinok zobrazený v rolovacom menu vľavo od tlačidla "Odstrániť". Je treba poznamenať, že tento zoznam nemusí obsahovať všetky priečinky. Špeciálne priečinky ako napríklad Odoslaná pošta a Kôš nemôžu byť odstránené a samozrejme nemôžte zmazať priečinok "Doručená pošta".

Vytvoriť priečinok

Priečinky môžu vyť vytvorené jednoduchým napísaním mena to textové políčka a stisnutím tlačidla Vytvoriť priečinok. Ak si prajete aby tento priečinok bol pod-priečinom iného priečinku, môžte si v rolovacom menu priečinkov vybrať tento priečinok.

Na niektorých poštových serveroch sú dva typy priečinkov. Jeden z nich obsahuje správy a druhý obsahuje priečinky. Tu môžte vidieť voľbu nazvanú "Nech tento priečinok obsahuje podpriečinky". Ak ste to urobili a túto voľbu použili, priečinok bude môcť obsahovať len podpiečinky, nie správy. Inak v ňom budete môcť ukladať len správy, nie priečinky.

Premenovať priečinok

Akýkoľvek priečinok zobrazený v rolovacom menu vľavo od tlačidla "Premenovať" môžte premonovať tlačidlom Premenovať. Je treba poznamenať, že tento zoznam nemusí obsahovať všetky priečinky. Zo zrejmých príčin nemôžte premenovať priečinky Doručená pošta, Odoslaná pošta a Kôš.

Prihlásiť/Odhlásiť Definície:
Prihlásiť: Zaregistrovanie priečinku k poštovému serveru vám umožní ho zobraziť v zozname priečinkov. Odhlásiť: Opak k prihláseniu. Toto odregistruje priečinok od poštovéhu servera.

Z políčka Prihlásiť alebo z políčka Odhlásiť si môžte si zvoliť tak veľa priečinkov ako si želáte, potom naň kliknúť na tlačidlo pod políčkom aby sa nastavenie použilo. Je treba poznamenať, že toto presunie priečinky do iného políčka. Ak si želáte, môžte ich znovu prihlásiť, alebo odhlásiť.