Písanie nových správ Pomocou funkcie "Nová správa" môžte posielať za pomoci Squirrelmailu správy rôznym ľuďom.

Menu Voľba "Nová správa" vám umožňuje prejsť na stránku písania novej správy. Tu nájdete niekoľko polí a pár tlačidiel. V závislosti od toho ako (odkiaľ) ste sa dostali na stránku písania novej správy, môžu byť už niektoré polia vyplnené.

Od:

Pole Od: bude zobrazené len keď povolíte viacnásobne identity. (Cez menu Nastavenia, Menu osobné nastavenia). Ak ste tak urobili a zvolili si ktorú identitu chcete používať, tak zvolené meno a e-mailová adresa budú zobrazované vo vašej správe v poli Od.

Komu:

Ďalšie je pole Komu:. V tomto poli musíte zadať e-mailovú adresu osoby alebo viacerých osôb, ktorým chcete poslať správu. Môžte napísať toľko adries koľko chcete, oddelených čiarkou. Taktiež môžte toto pole vyplniť stlačením tlačidla "Adresár". Nemusíte sa obaváť, ak niesú všetky ktoré zadáte zobrazené. Zobrazenie poľa "Komu" má fixnú dlžku a ďalšie adresy ktoré zadáte sa dajú zobraziť posúvaním sa vo vnútri poľa(napríklad kurzorovými šípkami doprava a doľava).

Kópia:

Ďalšie pole je pole Kópia. Ak chcete poslať niekomu kópiu správy, napíšte jeho adresu do tohto poľa. Do poľa "Pre:" sa odporúča napísať adresy len tých, ktorých sa táto správa priamo dotýka, do polí "Kópia:" a "Skrytá Kópia:" zadajte len tých ľudí, ktorých chcete o tejto správe inform.ovať.

Skrytá Kópia:

Skrytá Kópia (tiež nazývaná Slepá Kópia) slúži na poslanie kópie správy bez toho, aby prijemca správy vedel o tom, že existujú iní, ktorí dostanú kópiu správy.

Predmet:

Tu napíšte relevantý názov správy. Pamätajte, že e-mail môže byť úžasným prostriedkom šetrenia vášho času, pokiaľ napíšete relevantný Predmet správy.

Tlačidlo Adresár

Toto tlačidlo otvorí adresár. Hneď na to sa zobrazí pole vyhľadávania osoby. Na získanie výsledku musíte do tohto poľa niečo zadať. Pokiaľ chcete zobraziť všetky osoby v adresári, stisnite tlačidlo "Zobraziť všetko". Adreár má nemalú funkcionalitu a zaslúži si vlastnú kapitolu. Viac detailnejších informácií získate v kapitole "Adresár".

Tlačidlo Uložiť Koncept

Ak píšete správu ale z nejakej príčiny ju teraz nechcete odoslať teraz, môžete stisnúť tlačidlo "Uložiť Koncept" a správa sa uloží do priečinka Koncepty. Ak chcete správu neskôr dokončiť a poslať, chodťe do priečinku Koncepty, otvorte správu, a tým sa vrátite do okna písania novej správy so skôr napísaným textom - môžte pokračovať v písaní+poslaní správy.

Priorita

Pokiaľ to povolí systémový administrátor, bude napravo ponuka priority správy. Tu si môžte zvoliť prioritu správy. Správa s vysokou prioritou môže byť odlišne prezentovaná e-mailovým programom prímateľa. Nezabudnite, že prílišným používaním tejto možnosti sa stratí stratí požadovaný efekt (psychologický).

Telo správy

Do veľkého poľa napíšte čokoľvek chcete. Ak máte nastavený podpis správy, môžte tento podpis vložiť tlačidlom "Podpis". Toto je miesto, kde napíšete vlastný text správy.

Príloha

Na spodku stránky "Nová správa" sa nachádza tlačidlo "Príloha". Umožní vám odoslať spolu s textom správy vami zvolený súbor ako prílohu. Tento súbor sa musí nachadzať vo vašom počítači, alebo vo vašej sieti. Tlačidlo "browse" vám umožní nájsť tento súbor klikaním v stromovej štruktúre vašich adresárov a kliknúť na súbor ktorý chcete priložiť k správe. Alternatívou je, že do poľa "Priložiť súbor:" napíšete presnú cestu k súboru. Po vybratí si súboru jednoducho kliknite na tlačidlo "Priložiť".

Priložiť je možné jeden alebo viac súborov. Pokiaľ chcete už priložený súbor zmazať zo zoznamu príloh, kliknite na tlačidlo "Odstrániť vybrané priložené súbory".