Adresy Adresár môže ušetriť mnoho času a písania. Môžte si tam uložiť adresy ľudí ktorých často píšete a potom ich len používať znovu a znovu..

Adresáre sú výborným prostriedkom šetrenia času. Tu si môžte ukladať často používané adresy. LDAP servery (sú často používané vo spoločnostiach a univerzitách za účelom organizácie a ľahkej dostupnosti veľkého množstva adries) sú taktiež podporované.

Ak váš prehliadač podporuje JavaScript, potom si môžte povoliť funkciu "Formát Zobrazenia Adresára: JavaScript" v menu Možnosti. Je to skutočne šikovná malá vec vo vyskakovacom okne. Čisté HTML zoznamy adries sú podporované taktiež prehliadačmi bez podpory JavaScriptu, čiže aj pri HTML adresári je možné využívať SquirrelMail bez akejkoľvek straty jeho funkčnosti.

Prezývka

Tu vložte svoju prezývku-meno pod ktorých vás všetci poznajú. Toto vám pomôže spomenúť si. Napíšte hocičo čo výstižne vystihuje danú osobu na ktorú sa e-mailová adresa viaže.

E-mailová adresa

Tu musíte uviesť presnú e-mailovú adresu. Pokiaľ nieje správne zapísaná, e-mail nebude danej osobe doručený. E-mailová adresa sa skladá z 3 častí. Najprv je to identifikátor príjemcu napríklad "peterk". Ďalšou časťou je sekcia s doménovým menom. napr "centrum", "pobox", "hotmail" a iné.. Poslednou treťou časťou je identifikátor domény najvyššej úrovne. Je to napríklad "sk" "cz" "com" a iné.. Tieto 3 časti musia nasledovať priamo za sebou. Napríklad "peterk@pobox.sk". Pokiaľ nieje e-mailová adresa zadaná správne, mail sa vám vráti ako nedoručená správa.

Info

Toto je ďalšie pole, kde môžte napísať niečo, čo vám pripomenie o ktorú osobu sa jedná. Je to dlhšie pole ako "Prezývka". Napríklad ak sa jedná o obchodný kontakt, môžte si tam napísať napr. "stretol som ho na sympóziu v Sydney"

Upraviť a Zmazať

Tieto 2 tlačítka vám umožňujú zvoliť si jednu adresu a potom zmeniť akúkoľvek z horeuvedených polí, alebo zmazať celý kontakt na danú osobu. Pre úpravu si môžte naraz vybrať iba jeden kontakt.

Pridať do osobného adresára

Vyplňte tu zobrazené polia. Prvé tri polia (Prezývka, E-mailová adresa a prvé meno) musia byť vyplnené. Priezvisko a ďalšie polia su nepovinné.

LDAP

LDAP je protokol pre centrálne uloženie a vzdialený prístup k informáciám. Napríklad: univerzita môže používať LDAP ako jednotné miesto pre všetkých študentov, zamestnancov a pracovísk.E-mailové adresy sú uložené a dostupné centrálne. Ak nastavíte univerzitný LDAP server, SquirrelMail bude môcť zobraziť všetky univerzitné email-ové adresy(zároveň s ostatnými adresármi ak sú dostupné). LDAP je v tomto skutočne výkonný nástroj. Kombinuje váš lokálny osobný adresár a informácie o adresách na LDAP serveri. Všetky tieto informácie sú prezentované ako jeden adresár.

LDAP nastavenie môže byť nakonfigurované na použitie akéhokoľvek LDAP servera. Túto funkciu môžte taktiež povoliť či zakázať. Ak máte špecifické otázky musíte kontaktovať vášho systémového administrátora.

LDAP nastavenia sú mimo systému SquirrelMail-u. Musia sa vkladať do niekým s právomocami administrátora.