Szukaj Przeszukiwanie określonego folderu poczty według podanego kryterium.

To użyteczne narzędzie umożliwia przeszukiwanie określonego folderu według podanego kryterium.

Przegląd ogólny

Należy wybrać folder oraz pola wiadomości do przeszukania ("Treść", "Temat" itd.), a także wpisać kryteria szukania. Po zakończeniu procesu pod formularzem wyszukiwania zostanie wyświetlona lista wyników. Tak znalezione wiadomości można przeglądać.

Należy zauważyć, że przy przeglądania listu, a następnie wybraniu opcji Szukania, do przeszukania zostanie wybrany obecnie aktywny folder. Przykładowo, przy przeglądaniu poczty w folderze "Przyjaciele", a następnie kliknięcu odsyłacza Szukaj, to właśnie folder "Przyjaciele" zostanie domyślnie wybrany do przeszukania.

Pola wiadomości do przeszukania

Na lewo od przycisku Szukaj można wybrać pola wiadomości do przeszukania. Mogą to być: "Treść", "Wszędzie", "Temat", "Od", "CC", "Do".

Treść - przeszukiwanie najważniejszej części wiadomości - jej treści.

Wszędzie - przeszukiwanie wszystkich pól nagłówka oraz pola treści wiadomości. Najczęściej nie ma potrzeby zaznaczania tej opcji, gdyż otrzymane wyniki mogą nie pokrywać się z oczekiwaniami.

Temat - przeszukiwanie pola "Temat" wszystkich wiadomości.

Od - od kogo otrzymano wiadomość. Pole te może zawierać więcej informacji niż te wyświetlane w indeksie wiadomości foldera. Normalne pole "Od" zawiera nazwę nadawcy ORAZ jego adres poczty elektronicznej, lecz Wiewiórcza poczta wyświetla zwykle samą nazwę. Jeżeli kryterium wyszukiwania pasuje do adresu poczty, choć nie jest wyświetlany, to wiadomość z tym adresem zostanie podana w wyniku procesu wyszukiwania.

Do - do kogo wysłano wiadomość. Może to być jeden lub wiele adresów poczty elektronicznej.

Cc - to samo, co w "Do", z tym że jest to odbiorca kopii wiadomości.