Czytanie wiadomości Możliwość czytania listów poczty elektronicznej jest jedną z podstawowych funkcji każdego klienta pocztowego. Tutaj opisano tą funkcję.

Treść wiadomości zostaje wyświetlona po kliknięciu jej tematu. Klikając zawarty w wiadomości adres strony WWW, można ją otworzyć w przeglądarce; klikając adres poczty elektronicznej można wysłać wiadomość. Kolejną zmyślną cechą jest kolorowanie wątków wiadomości. Standardowo przy odpowiedzi cytowana jest poprzednia wiadomość za pomocą znaku ">" na początku każdej linii. Wiewiórcza poczta koloruje te linie, czyli w odpowiedzi na wiadomość tekst cytowany będzie miał inny kolor niż tekst nowy. Właściwość ta działa na dwie warstwy cytowania - pewnym kolorem wyświetlone są linie zawierające jeden znak ">", a innym wszystkie zawierające dwa lub więcej. Pod głównym paskiem wyboru pojawia się kolejny, podzielony na trzy sekcje. Po lewej można usunąć wiadomość oraz powrócić do listy wiadomości. Środkowa pozwala przemieszczać się między kolejnymi wiadomościami, prawa zawiera dodatkowe funkcje programu.

Lista wiadomości

Kliknięcie pozwala na powrót do foldera z wiadomościami.

Usuń

Usunięcie przeglądanej obecnie wiadomości wraz z załącznikami. Zapobiec skasowaniu załączników można przez uprzednie ich zapisanie, co jest wyjaśnione w dalszej części rozdziału.

Nawigacja

W środkowej części paska wyboru znajdują się przyciski nawigacyjne. Poprzedni będzie aktywnym odsyłaczem w przypadku istnienia poprzedniej wiadomości, w przeciwnym wypadku odsyłacz pozostanie nieaktywny. Kliknięcie na aktywny odsyłacz wyświetli treść poprzedniej wiadomości bez potrzeby uprzedniego powrotu do listy wiadomości.

Następny

Wybranie tego odsyłacza pozwala na przejście do wiadomości następującej po obecnie przeglądanej. W przypadku braku następnej wiadomości, odsyłacz Następny pozostanie nieaktywny.

Prześlij do...

Odsyłacz Prześlij do... otwiera stronę Nowa wiadomość z cytowanym tekstem przeglądanej wiadomości w oknie tekstowym pod wierszem "-- Oryginalna wiadomosc --". Tematem odpowiedzi jest temat wiadomości oryginalnej poprzedzony oznaczeniem "Fwd:". Pole adresata jest puste; gotowe do wypełnienia. Można umieścić kursor w oknie tekstowym i dodać komentarz do już istniejącego tekstu, jak również dodać do wiadomości załącznik.

Odpowiedz

Odsyłacz ten pozwala na wysłanie odpowiedzi do autora przeglądanej wiadomości. Tematem odpowiedzi zostaje temat wiadomości oryginalnej z dopiskiem "Re:" na początku. Ponownie tekst wiadomości oryginalnej jest cytowany w oknie tekstowym za pomocą znaku ">" na początku linii. Zdarza się, że symbol ten nie występuje przed częścią cytowanego tekstu. Przyczyną jest łamanie linii. W celu rozwiązania problemu należy zwiększyć liczbową wartość opcji Zawijaj wiersze wiadomości po w Konfiguracji. W oknie tekstu wiadomości - w dodatku do cytowanego listu - można wpisywać własne komentarze. Istnieje również opcja dodania do wiadomości załącznika.

Odpowiedz wszystkim

To samo, co w Odpowiedz, z tym że odpowiedź zostanie wysłana na wszystkie adresy występujące w nagłówku wiadomości.

Pokaż pełen nagłówek

Wyświetlenie całego nagłówka wiadomości, czyli bardziej dokładne informacje o samej wiadomości oraz o trasie, którą pokonała.

Zapisz to jako plik

Odsyłacz ten znajduje się na dole strony, tuż nad paskiem wyboru. Kliknięcie pozwoli na zapisanie wiadomości na dysk twardy maszyny lokalnej w postaci pliku tekstowego. Najważniejsze informacje z nagłówka wiadomości zostaną dołączone do pliku.

Załączniki (</b>ang. <b>Attachments)

Każdy załącznik przysłany wraz z otrzymaną pocztą zostanie wyświetlony na dole wiadomości w kolorowym oknie. Plik ten jest reprezentowany jako odsyłacz wraz z jego opisem. Kliknięcie na nazwę pliku wyświetli zawartość załącznika lub też okno dialogowe zapisywania pliku, w zależności od jego rodzaju. Zamiast wyświetlać zawartości pliku można, klikając odsyłacz ściągnij, zapisać go bezpośrednio.