Lista (spis) wiadomości Nie jest to nic skomplikowanego lecz tylko wyświetlanie wiadomości pocztowych, znajdujących się w określonym folderze.
Lista wiadomości

Po wybraniu - poprzez kliknięcie - foldera w lewej ramce, w prawej pojawi się jego indeks wiadomości, czyli zostaną wyświetlone wiadomości znajdujące się w wybranym folderze. Nad tabelką zawierającą listę wiadomości widnieje informacja o aktualnie wyświetlanych na stronie wiadomościach oraz całkowitej ich liczbie w folderze.

Na przykład: Przeglądanie wiadomości 20 do 30 (45 razem).

Należy zauważyć, że całkowita liczba wiadomości w folderze może różnić się od liczby wiadomości nieprzeczytanych, która wyświetlana jest po prawej stronie głównego foldera poczty (w lewej ramce).

Poniżej informacji o wyświetlanych wiadomościach znajduje się pasek wyboru z trzema przyciskami. W pierwszym po lewej można wybrać jeden folder z grupy folderów użytkownika. Każda zaznaczona wiadomość zostanie przeniesiona do wybranego folderu po naciśnięciu przycisku Przenieś. Można jednocześnie przenosić wszystkie zaznaczone wiadomości. Po prawej stronie znajduje się przycisk służący do usuwania wiadomości zatytułowany Usuń. Wystarczy zaznaczyć przeznaczone do skasowania wiadomości i kliknąć ten przycisk.

Jeszcze niżej znajduje się wiersz z trzema polami (Od, Data, Temat). Nagłówki te dzielą tabelę wiadomości na logiczne części. Od określa osobę, która przysłała wiadomość lub przynajmniej adres poczty elektronicznej, z którego została zaadresowana. Data informuje o dniu i godzinie nadejścia wiadomości. Temat opisuje jej temat.
Uwaga: pomiędzy kolumnami Daty i Tematu znajduje się wąska kolumna bez tytułu. Litera "A" - wyświetlana w tej kolumnie - oznacza, iż na wiadomość została udzielona odpowiedź, symbol "!" określa wiadomość jako pilną.

Pozostaje jeszcze tablica wiadomości. Już przejrzane wiadomości pisane są zwykłą czcionką, podczas gdy nieprzeczytane zostają pogrubione. W tablicy znajdują się cztery pola. Pierwsze po lewej zawiera znacznik wyboru, służący do zaznaczania i odznaczania wiadomości. Gdy wiadomość jest zaznaczona, można dokonywać na niej omówione wcześniej czynności (przenoszenie, usuwanie). Pod nagłówkiem Od opisany jest nadawca wiadomości. Wiem, to zdumiewające! Ale przecież nikt nie jest zmuszany do czytania tego dokumentu. Następnie określone są data i czas oraz temat.