Foldery W Wiewiórczej poczcie można przechowywać pocztę w różnych folderach. Jest to użyteczne zwłaszcza przy otrzymywaniu dużych ilości poczty: łatwiej jest utrzymać porządek. Opcja Foldery umożliwia przeprowadzanie operacji na folderach.
Subskrybowane foldery i lewa ramka

Obecnie subskrybowane (użytkowane) foldery są wyświetlane w kolorowej ramce po lewej stronie; istniej możliwość ustawienia na stronie Konfiguracji automatycznego jej odświeżania. Na górze lewej ramki znajduje się duży, pogrubiony nagłówek "Foldery". Pod nim odsyłacz zatytułowany "(odśwież listę folderów)", służący do ręcznego odświeżania informacji o folderach.

Pierwszy wyświetlony folder zawiera otrzymane wiadomości. Po jego prawej stronie, obramowana nawiasami "()", znajduje się liczba określająca ilość nieprzeczytanych wiadomości. Liczba ta prawdopodobnie różni się od liczby wszystkich wiadomości widniejącej w prawej ramce. W folderze głównym mogą znajdować się inne foldery lub podfoldery. Kolory tych folderów zmieniają się wraz ze zmianą schematów kolorów na stronie Konfiguracji.

Usuń

Usunąć można każdy folder wyświetlany w polu wyboru foldera (po lewej stronie przycisku Usuń). Jednak lista ta nie zawiera wszystkich folderów: specjalne ("Wysłane", "Kosz", "Inbox") nie mogą zostać usunięte.

Utwórz

Foldery tworzy się przez wpisanie nazwy w polu tekstowym i kliknięcie przycisku Utwórz. Istniejący folder może być określony jako podfolder innego za pomocą przycisku wyświetlającego dostępne foldery, znajdującego się pod wierszem "jako podfolder".

Na niektórych serwerach pocztowych występują dwa rodzaje folderów: zawierające wiadomości oraz zawierające inne foldery. Wybierając opcję "Niech ten folder zawiera podfoldery" tworzy się folder, mogący pomieścić inne foldery, lecz nie wiadomości. W przeciwnym wypadku w folderze będzie można przechowywać wiadomości, lecz nie foldery.

Zmień nazwę foldera

Umożliwia zmianę nazwy folderów wyświetlanych w polu wyboru foldera (po lewej stronie przycisku Zmień nazwę). Nie wszystkie istniejące foldery są tam wyświetlane - z oczywistych względów nie ma możliwości zmiany nazwy folderów: "Wysłane", "Kosz", "Inbox".

Anuluj subskrypcję/Dokonaj subskrypcji Definicje:
Dokonanie subskrypcji: rejestracja (utworzenie) foldera dla serwera poczty, pozwalająca na wyświetlanie foldera w polu wyboru foldera.
Anulowanie subskrypcji: odwrotność dokonania subskrypcji, anulowanie rejestracji foldera dla serwera poczty.

Można wybrać dowolną liczbę folderów z pól dokonywania lub anulowania subskrypcji, następnie kliknąć przycisk pod polem w celu potwierdzenia. Foldery zostaną przeniesione do odpowiednich pól. Teraz można ponowić ich subskrypcję lub jej anulowanie.