Nowa wiadomość Opcja umożliwiająca wysyłanie, za pomocą Wiewiórczej poczty, wiadomości do innych osób.

Wybranie odsyłacza Nowa wiadomość z paska wyboru, otwiera stronę tworzenia nowej wiadomości, w której znajduje się kilka pól i przycisków. W zależności od sposobu, w jaki doszło do otworzenia tej strony, niektóre z tych pól mogą być już wypełnione.

Do

Pierwszym jest pole "Do:". W nim powinien zostać wpisany adres poczty elektronicznej osoby lub osób, do których wiadomość jest wysyłana. Można wpisać dowolną liczbę adresów, oddzielając je przecinkami, jak również kliknąć przycisk Adresy, by skorzystać z książki adresowej. Szerokość pola jest ustalona i niezmienna, więc cały adres może nie być widoczny. Nie należy tym sie martwić - by sprawdzić całkowitą zawartość pola wystarczy przewinąć je z lewej strony na prawą.

Cc

Niżej znaduje się pole "CC:" (CC jest skrótem od angielskiego wyrażenia Carbon Copy). W tym polu określa się osoby, do których zostanie przesłana kopia wiadomości. W polach "Do:", "CC:" oraz "BCC:" można umieścić dowolną liczbę adresatów. W polu "Do:" powinny znajdować się tylko te osoby, do których wiadomość skierowana jest bezpośrednio. Odbiorcy, dla których ma ona tylko znaczenie informacyjne, powinni być umieszczeni w polach "CC:" lub "BCC:".

Bcc

BCC to skrót od Blind Carbon Copy. Na adresy umieszczone w tym polu wysłana zostanie kopia wiadomości bez wiedzy pozostałych adresatów, umieszczonych w polach "Do:" oraz "CC:". Krótko mówiąc, jest to niewidzialna kopia.

Temat

Należy wpisać odpowiedni dla wiadomości nagłówek. Jest to ważne, gdyż odpowiedni temat wiadomości ułatwia życie odbiorcy; zawczasu informuje go o zawartości przesyłki.

Adresy

Przycisk otwiera książkę adresową wraz z polem wyszukiwania. Aby otrzymać rezlutat wyszukiwania, należy umieścić w tym polu pewną wartość. Chcąć wykorzystać wszystkie adresy zawarte w książce, należy w polu umieścić spację i kliknąć przycisk Szukaj. Książka adresowa posiada własną sekcję pomocy - rozdział "Adresy".

Tekst wiadomości

To duże puste pole służy do umieszczenie tekstu wiadomości. W przypadku uprzedniego zachowania pliku sygnaturki (podpisu), jej tekst pojawi się w tym polu.

Załącznik

Opcja ta, do której odsyłacz umieszczony jest na samym dole strony, pozwala na dołączenie do wiadomości pliku, znajdującego się na maszynie lokalnej lub dostępnej w sieci. Obecny jest przycisk browse, pozwalający na przeszukiwanie struktury katalogów oraz załączenie pliku poprzez proste kliknięcie. Ewentualnie można wpisać pełną ścieżkę do pliku w polu załącznika. Na koniec wystarczy nacisnąć przycisk Dodaj, by dodać wybrany plik jako załącznik; zostanie on wyświetlony poniżej.

Gdy jakiś plik zostanie wybrany jako załącznik, pojawi się kolejny przycisk Usuń zaznaczone załączniki, służący - jakże by śmiał inaczej - do usuwania niechcianych załączników.