Adresy Książki adresowe pozwalają oszczędzać czas. Można w nich umieszczać często używane adresy poczty elektronicznej.

Książki adresowe pozwalają oszczędzać czas. Można w nich umieszczać często używane adresy poczty elektronicznej. Wiewiórcza poczta posiada również opcję korzystania z serwerów LDAP (często używanych w firmach i uczelniach w celu łatwego dostępu do bazy adresów).

Jeżeli przeglądarka obsługuje Javascript, można umożliwić korzystanie z opartej na nim książki adresowej (odsyłacz Konfiguracja). Gdy przeglądarka nie posiada tej możliwości, do obsługi książki adresowej wykorzystany zostanie, bez utraty funkcjonalności, czysty HTML.

Przydomek (</b>ang. <b>Nick)

Nadawanie osobie przezwiska pomagającego ją zidentyfikować i zapamiętać. Można umieścić tu cokolowiek dającego dokładnie wyobrażenie o osobie, do której dany adres poczty elektronicznej należy.

Adres poczty elektronicznej (</b>ang. <b>E-mail)

Musi to być konkretny, poprawny adres poczty elektronicznej. "Strzelanie" na nic się tu nie przyda. Adres składa się z trzech części. Pierwsza to identyfikator odbiorcy, taki jak "jasio". Kolejna to część nazwy domenowej określająca serwer, na przykład "cogito". Ostatnia określa wyższy poziom domeny i może wyglądać w ten sposób: "univ.gda.pl". Identyfikator oddzielony jest od nazwy serwera tzw. małpką, symbolem @, tłumaczonym jako przyimek "na". Składając wszystkie części razem, otrzymamy następujący adres: jasio@cogito.univ.gda.pl (użytkownik jasio na serwerze cogito, znajdującym się na Uniwersytecie Gdańskim w Polsce) Jeżeli adres jest niepoprawny, najprawdopodobniej poczta zostanie zwrócona z informacją o nieznalezieniu odbiorcy.

Dodatkowe informacje

Kolejne pole, obok "Przydomka", pozwalające dokładniej okreslić daną osobę, lecz za pomocą większej ilości informacji. Na przykład, chcąć opisac osobę spotkaną w DKF-ie "Miłość Blondynki", można w tym polu wpisać: "Spotkana w DKF-ie".

Edytuj lub usuń zaznaczone

Te dwa przyciski umożliwiają wybranie adresu z książki adresowej, a następnie jego usunięcie lub modyfikację któregoś z powyższych pól. Do edycji można wybrać tylko jeden adres.

Dodaj adres

Wypełnienie pól i dodanie wpisu do książki adresowej. Pierwsze trzy pola muszą być wypełnione ("Przydomek", "Email" oraz "Imię"). Dodatkowo można wypełnić pola "Nazwisko" oraz "Dodatkowe informacje".

LDAP

LDAP to protokół służący do centralnego zunifikowanego przechowywania i udostępniania informacji. Dla przykładu: uczelnia może używać LDAP jako jednego miejsca do przechowywania adresów poczty elektronicznej wszystkich studentów i pracowników. Wiewórcza poczta, skonfigurowana do korzystania z serwerem LDAP, jest zdolna do przeglądania wszystkich adresów poczty elektronicznej na wydziale lub całej uczelni (wraz z innymi adresami zawartymi w książce adresowej). Wiewiórcza poczta łączy po prostu wszystkie adresy z osobistej książki adresowej oraz udostępniane przez serwer LDAP i prezentuje je, jakby to była jedna książka adresowa.

Ustawienia LDAP pozwalają na korzystanie z dowolnego serwera tego typu lub na usunięcie tej funkcji. W przypadku wątpliwości lub pytań, należy skontaktować się z administratorem systemu.

Jako że ustawienia LDAP mają wpływ na cały system Wiewiórczej poczty, mogą być zmienianie wyłącznie przez administratora systemu.