Opties Via dit menu kunt u uw persoonlijke instellingen wijzigen. Een groot deel van Webmail is aanpasbaar aan uw wensen.

WebMail is aanpasbaar aan uw persoonlijke wensen. U heeft een brede keus uit stijlen, talen, mappen en andere voorkeuren. Er zijn 6 hoofdonderdelen van de Instellingen: Persoonlijke informatie, Berichten weergave, Kolomvolgorde, Weergavevoorkeuren, Mapvoorkeuren en Nieuw bericht opties.

Persoonlijke informatie Volledige Naam
Hier moet u uw volledige naam instellen. Bijvoorbeeld "Jan Klaassen". Dit is wat weergegeven wordt als afzender als mensen een bericht van u ontvangen. Als u dit niet invult, ziet men alleen uw e-mailadres (bv. j.klaasen@bedrijf.nl).

E-mailadres
Optioneel - Als uw e-mailadres verschilt van wat er door Webmail standaard wordt ingevuld, kunt u het hier wijzigen.

Antwoordadres
Optioneel - Dit e-mailadres wordt bij uitgaande berichten ingevuld in de Reply-To header. Als mensen uw bericht beantwoorden wordt hun antwoord niet naar het adres gestuurd dat bij u als afzender staat maar naar het adres dat u hier invult. U hoeft dit dus alleen in te vullen als u antwoorden naar een ander dan uw normale adres wilt laten sturen.

Handtekening
Optioneel - Onderaan elk bericht dat u verstuurd kunt u automatisch een vooringestelde 'handtekening' laten plaatsen. Als u dat wilt, kunt u het vinkje "Handtekening gebruiken" aankruisen en een handtekening typen in het tekstveld daaronder.

Meerdere identiteiten
Door op deze link te klikken kunt u meerdere identiteiten aanmaken. Dit is handig als u wilt kiezen tussen verschillende afzenders voor verschillende berichten (bijvoorbeeld uw werk- of thuis e-mailadres). Op de pagina die verschijnt kunt u zoveel identiteiten toevoegen als u wilt. Hiertussen krijgt u bij het opstellen van een nieuw bericht een keuze.

Tijdzone
Hier kunt u de tijdzone instellen die wordt gebruikt bij het versturen van e-mailberichten via Webmail. Dit is handig als u zich in het in een andere tijdzone dan de webmailserver bevindt en toch wil dat uw e-mailberichten met de lokale tijdzone worden verzonden

Antwoordstijl Citering
Wanneer u op Beantwoorden drukt bij een bericht, krijgt u het nieuw-bericht-scherm met het oorspronkelijke bericht aangehaald. Bovenaan het oorspronkelijke bericht staat een tekst als Jan Pietersen schreef: (als het bericht waar u op antwoordt van Jan Pietersen afkomstig was). Deze regel heet de citering. Hier kunt u kiezen hoe die eruit ziet.


Berichten weergave Het idee voor deze optie is afkomstig van de situatie waarin u geabonneerd bent op meerdere mailinglijsten. Het is dan vaak moeilijk om in een oogopslag te zien welke berichten bij welke lijst horen. Met berichtkleuren kunt u alle berichten afkomstig van een bepaalde mailinglijst een andere achtergrondkleur geven dan een andere lijst.

Klik op [Nieuw] om een nieuwe regel aan te maken, of [Wijzig] om een bestaande aan te passen. Onderstaande opties zullen verschijnen.

Naam
Dit is slechts een naam zodat u kunt zien waar de regel voor is. Om bijvoorbeeld berichten van uw moeder anders te kleuren, kunt u hier "Van Ma" instellen.

Kleur
Dit is de achtergrondkleur dat u de berichten wilt laten krijgen. U kunt kiezen tussen voorgedefinieerde kleuren of zelf een hexadecimale kleurcode invoeren (bijv. A6B492). Als u kiest voor een eigen kleurcode moet u ook het vakje daarvoor aankruisen.

Criteria
Hier kunt u de criteria invoeren waaraan een bericht moet voldoen om deze kleur te krijgen. Uit de selectielijst kunt u kiezen welk headerveld u op wilt selecteren en in het tekstveld kunt u de tekst invoeren die moet voorkomen in dat veld (bv mam@yahoo.com).

Kolomvolgorde Hier kunt u instellen hoe de berichtenlijst eruit ziet. U kunt kiezen welke informatie wordt weergegeven en in welke volgorde.

Gebruik de Omhoog en Omlaag-links om kolommen te verplaatsen, verwijder om ze niet weer te geven en toevoegen om er één toe te voegen.
Weergavevoorkeuren Thema
Webmail biedt verschillende stijlen. Als u hier een stijl selecteert zal Webmail de kleuren die daarbij horen aannemen. U kunt een van de vele voorgedefinieerde stijlen kiezen.

Aangepaste opmaak
Hier kunt u kiezen voor een andere tekstgrootte dan standaard.

Taal
Als u deze handleiding leest staat uw taal ingesteld op Nederlands. Als u een andere taal uit de lijst kiest zal alles in Webmail in het vervolg in die taal weergegeven worden, inclusief deze helpbestanden. Deze optie vertaalt niet door uzelf gedefinieerde zaken zoals mapnamen en binnenkomende berichten.

Gebruik Javascript
Er wordt in Webmail nergens JavaScript gebruikt. Dit omdat niet alle browsers ondersteuning hebben voor JavaScript. Er zijn echter opties in Webmail, zoals het zoeksysteem van het adres boek die gebruikmaken van Javascript. U kunt hier aangeven of u Javascript wenst te gebruiken. Autodetect is de veiligste optie.

Aantal berichten te indexeren
Dit is het totaal aantal berichten dat per pagina wordt weergegeven voor een map. Als er meer dan dit aantal berichten zijn, worden er ook links "Vorige" en "Volgende" weergegeven boven en onder de lijst zodat u naar de vorige en volgende pagina met berichten kunt bladeren.

Gebruik afwisselende regel kleuren
Met deze optie kunt u het berichten overzicht overzichtelijker maken door twee verschillende kleuren regels te gebruiken

Pagina selectie
Als u deze optie aanzet worden boven en onder de berichtenlijst paginanummers weergegeven zodat u direct naar die pagina met berichten kunt springen. Het getal Maximum aantal te tonen pagina's bepaalt hoeveel van die paginanummers worden weergegeven.

Inkomende tekst afbreken op
Hier kunt u opgeven na hoeveel tekens tekstregels afgebroken worden. Dit voorkomt dat regels aan de rechterkant van het scherm aflopen. 86 is een veilige waarde voor dit veld.

Breedte van het tekstvenster:
Hier kunt u opgeven hoeveel tekens er per regel ingevoerd kunnen worden bij een 'Nieuw bericht'.

Positie van de knoppen bij schrijven nieuw bericht
Hier kunt u opgeven waar de knoppen 'Adresboek', 'Concept' opslaan en 'Verstuur' staan.

Adresboek weergave
Hier kun u kiezen hoe u uw adressenboek weergegeven wilt hebben. Als u maximale compatibiliteit met alle browsers wilt, kiest u voor HTML. Kies voor Javascript als u weet dat uw browser het ondersteunt, het geeft een verbeterd adresboek.

Toon HTML-versie standaard
Als u een bericht ontvangt dat zowel in text als HTML formaat is, kun u kiezen of u de HTML of tekstversie standaard wilt zien.

Voeg Mij toe in CC als ik allen beantwoord
Allen Antwoorden stuurt uw antwoord naar alle ontvangers van het oorspronkelijke bericht, inclusief uzelf. Om uw eigen e-mailadres niet op te nemen, kunt u hier Nee kiezen.

Activeer weergave mailprogramma
Dit geeft het e-mailprogramma weer dat de afzender van een bericht gebruikt heeft.

Geef bijgevoegde afbeeldingen weer bij bericht
Als iemand u een bericht stuurt met een of meer afbeeldingen als bijlage en u zet dit op Ja, zullen de afbeeldingen gelijk weergegeven worden als u het bericht leest.

Activeer subtiele printervriendelijke link
Dit bepaalt hoe de link Printvriendelijke versie wordt weergegeven.

Activeer printervriendelijk schoon scherm
Dit schoont het bericht op zodat het beter geprint kan worden.

Breedte van berichtvenster

Hier kunt u de breedte van het berichtvenster in pixels opgeven
Hoogte van berichtvenster

Hier kunt u de hoogte van het berichtvenster in pixels opgeven
Voeg handtekening toe _voor_ de beantwoorde/geforwarde tekst

Door deze optie op Ja te zetten zorgt u er voor dat uw standaad handtekeing ook bij het beantwoorden en doorsturen van e-mail berichten wordt ingevoegt
Gebruik datum van ontvangst voor sorteren


Mapvoorkeuren Verwijderde items
Hier kunt u opgeven naar welke map berichten die u verwijdert worden verplaatst. Als u niet wilt dat verwijderde berichten naar de Prullenbak gaan maar direct definitief verwijderd worden, kunt u dit instellen op "Gebruik Verwijderde Items niet".

Verzonden items
U kunt hier instellen in welke map uitgaande berichten geplaatst worden. Wilt u niet dat uitgaande berichten bewaard worden, kies dan voor "Gebruik Verzonden Items niet".

Concept map
Hier kunt u opgeven in welke map de berichten die u opslaat als concept worden opgeslagen. Als u deze functie niet wilt gebruiken, kiest u voor "Gebruik Concept map niet".

Positie van de mappenlijst
Bepaalt of de mappenlijst links of rechts in uw scherm staat.

Breedte van mappenlijst:
Hiermee kunt u de breedte van de mappenlijst aanpassen. Wij adviseren u om de breedte zodanig in te stellen dat de langste mapnaam en net in past. Hiermee benut u de schermruimte optimaal.

Automatisch verversen mappenlijst om de
U kunt hier instellen om de hoeveel tijd de mappenlijst ververst wordt.

Activeer Ongelezen bericht notificatie
Bij deze optie kunt u instellen hoe er aangegeven moet worden dat u nieuwe mail hebt ontvangen. Als u dit instelt op "Geen notificatie", wordt het feit dat er nieuwe berichten zijn niet apart aangegeven. De instelling "INBOX" leidt er toe dat bij nieuwe berichten uw INBOX vet wordt weergegeven en er een nummer achter verschijnt dat aangeeft hoeveel nieuwe berichten er zijn. Als u het instelt op "alle mappen", gebeurt hetzelfde als bij INBOX maar dan voor alle mappen waar ongelezen berichten in aanwezig zijn. Als het laden van de mappenlijst erg langzaam is kunt u dit instellen op INBOX of Geen notificatie, dat zal het e.e.a. versnellen.

Ongelezen bericht notificatie type
Hier kunt u aangeven hoe u weergegeven wilt hebben dat een folder nieuwe berichten bevat: het aantal ongelezen berichten of het aantal ongelezen en het totaal aantal berichten.

Maak uitklapbare mappen mogelijk
Dit stelt u in staat een map die submappen bevat in elkaar te vouwen zodat de submappen niet weergegeven worden. U kunt een map inklappen door de "-" links van de naam aan te klikken en weer uitklappen door op het "+"-teken te klikken.

Toon klok in mappenbalk
U kunt kiezen of u een klok wilt bovenaan de mappenlijst en hoe die eruit zou moeten zien (Y=jaar, D=dag, H=uur, M=minuut, S=seconde). De optie Uur Format geeft u de keuze tussen een 12- of 24-uur klok.

Onthoud aantal zoekopdrachten
Als u een mailbox doorzoekt, wordt de zoekopdracht opgeslagen zodat u die later snel kunt herhalen. Hier kunt u aangeven hoeveel zoekopdrachten er maximaal worden opgeslagen.

Nieuw bericht opties Activeer afspelen geluid Selecteer 'Activeer afspelen geluid' om een geluid te laten horen als er een nieuw bericht in uw mappen verschijnt. U kunt het geluid dat te horen zal zijn zelf specificeren.

Controleer alle mappen, niet alleen INBOX De optie 'Controleer alle mappen, niet alleen INBOX' zal ALLE mappen op nieuwe berichten controleren en niet alleen de INBOX.

Controleer alleen RECENT Gebruik de optie 'Controleer alleen RECENT' om uitsluitend te controleren op berichten die recent zijn. Recente berichten zijn berichten die net gearriveerd zijn en nog niet bekeken of gecontroleerd zijn. Dit voorkomt dat u continu door popups of geluid wordt lastig gevallen bij een nieuw bericht.

Verander titelaanduiding De optie 'Verander titelaanduiding' zal in sommige browsers te titelaanduiding veranderen bij een nieuw bericht.(Javascript is nodig en het werkt alleen met IE (Internet Explorer). U zal geen fouten zien indien u een andere browser gebruikt.) Deze optie zal u altijd vertellen of u nieuwe berichten hebt, zelfs al heeft u de optie Controleer alleen RECENT geactiveerd.

Toon popupvenster bij nieuw bericht Selectie van 'Toon popupvenster bij nieuw bericht' zorgt voor activering van een popup indien er een nieuw bericht in een van uw mappen verschijnt (Javascript is nodig!).

Gebruik van geluiden Selecteer de geluiden die u wilt afspelen bij een nieuw bericht van de lijst met server bestanden. De optie Gebruik lokale geluiden zal de het bestand afspelen dat in het veld Lokaal geluidsbestand is aangegeven. Indien er geen geluid wordt gespecificeerd zal het systeem het standaardgeluid gebruiken van de server.