Berichtenlijst Dit is het overzicht van alle berichten in een bepaalde map.
De Berichtenlijst

Nadat u een map heeft aangeklikt krijgt u in het rechter frame de berichtenlijst te zien. Deze geeft alle berichten weer in de betreffende map. Onder de menubalk is een regel die weergeeft welke berichten u nu aan het bekijken bent en hoeveel er in totaal zijn.

Bijvoorbeeld: Bekijk berichten: 20 t/m 30 (45 totaal).

Het totaal aantal berichten kan verschillen van het totaal aantal nieuwe berichten dat in het linkerframe achter de mapnaam weergegeven wordt.

Hierna volgt een balk met vier knoppen. Aan de linkerkant is een selectielijst met al uw mappen. U kunt berichten naar een andere map verplaatsen met de Verplaats-knop. U kunt meerdere berichten tegelijk verplaatsen. Aan de rechterkant van de balk is een knop die u kunt gebruiken om geselecteerde berichten te verwijderen. Links naast deze knop zijn twee knoppen waarmee u geselecteerde berichten kunt markeren als gelezen danwel ongelezen.

Op de regel daaronder staat een kopregel met drie velden (Van, Datum en Onderwerp). Deze verdelen de berichtentabel in drie delen: onder 'Van' staat wie het bericht verstuurd heeft, 'Datum' wanneer dat was en 'Onderwerp' geeft weer wat de afzender heeft ingetypt als onderwerp.
NB: Tussen de kolommen 'Datum' en 'Onderwerp' is een kleine kolom zonder naam. Er kan een "+", "!" of "A" in verschijnen. Als u een "+" ziet, betekent dat het bericht bijlagen (attachments) heeft. De "A" betekent dat u het bericht beantwoord heeft, en de "!" geeft weer dat de verzender het bericht als urgent heeft aangemerkt.

Na de kopregel volgt de berichtentabel. Ongelezen mails worden vet weergegeven. Voor elk bericht staat een selectieveld. Als u dit aanvinkt betekent dat dat u een bericht geselecteerd heeft. Daarna kunt u de acties 'Verplaats', 'Verwijder' of 'Gelezen' uitvoeren.
Bijvoorbeeld, u wilt twee berichten verwijderen. U zet een vinkje voor de betreffende berichten. Daarna klikt u op de knop Verwijderen. De berichten zullen dan niet meer voorkomen in het berichtenoverzicht.
De link (de)selecteren bovenaan de lijst selecteert alle berichten of deselecteert alle berichten.

Als er veel berichten in uw mailbox staan, zal de lijst zijn opgesplitst in meerdere pagina's en wordt de eerste pagina weergegeven. Om andere pagina's te bekijken kunt u de 'Volgende' en 'Vorige' linksboven en onderaan de lijst gebruiken. U kunt ook direct naar een bepaalde pagina springen door op een van de paginanummers te klikken. Alle Weergeven geeft alle berichten weer op één lange pagina.