Berichtenlijst Dit is het overzicht van alle berichten in een bepaalde map.
De Berichtenlijst

Nadat u een map heeft aangeklikt krijgt u in het rechter frame de berichtenlijst te zien. Deze geeft alle berichten weer in de betreffende map. Onder de menubalk is een regel die weergeeft welke berichten u nu aan het bekijken bent en hoeveel er in totaal zijn.

Bijvoorbeeld: Bekijk berichten: 20 t/m 30 (45 totaal).

Het totaal aantal berichten kan verschillen van het totaal aantal nieuwe berichten dat in het linker frame achter de mapnaam weergegeven wordt.

Hierna volgt een balk met drie knoppen. Aan de linkerkant is een selectielijst met al uw mappen. Een geselecteerd bericht zal hiernaar verplaatst worden als er op de Verplaats-knop geklikt wordt. U kunt meerdere berichten tegelijk verplaatsen. Aan de rechterkant van de balk is een knop die u kunt gebruiken om geselecteerde berichten te verwijderen.

Op de regel daaronder staat een kopregel met drie velden (Van, Datum en Onderwerp). Deze verdelen de berichtentabel in drie delen: onder Van staat wie het bericht verstuurd heeft, Datum wanneer dat was. Onderwerp geeft weer wat de afzender heeft ingetypt als onderwerp.
NB: Tussen de kolommen Datum en Onderwerp is een kleine kolom zonder naam. Er kan een "+", "!" of "A" in verschijnen. Als u een "+" ziet, betekent dat het bericht bijlagen (attachments) heeft. De "A" betekent dat u het bericht beantwoord heeft, en de "!" geeft weer dat de verzender het bericht als urgent heeft aangemerkt.

Na de kopregel volgt de berichtentabel. Ongelezen mails worden vet weergegeven, gelezen berichten in romein. Voor elk bericht staat een aankruisvak. Als u dit aanvinkt betekent dat dat u een bericht geselecteerd heeft. Daarna kunt u daarmee de acties Verplaats, Verwijder of Gelezen uitvoeren.
Bijvoorbeeld, u wilt twee berichten verwijderen. U zet een vinkje voor de betreffende berichten. Daarna klikt u op de knop Verwijderen. De berichten zullen dan niet meer voorkomen in het berichtenoverzicht.