Mappen Berichten kunnen worden opgeslagen in verschillende mappen. Dit is met name handig als u veel e-mailberichten ontvangt en dit geordend wilt houden. De optie Mappen stelt u in staat bewerkingen uit te voeren op uw mappen.
Aangemelde mappen en het linkerframe

Mappen waarop u zich momenteel heeft aangemeld worden in het in het linkerframe weergegeven. Dit frame kan automatisch ververst worden door dit in te stellen via de Opties-pagina. Bij wijzigingen met betrekking tot de mappen kunt u het linkerframe handmatig verversen met de link die vlak onder de grote, dikgedrukte kop bovenin dit frame staat.

De eerste map die weergegeven wordt bevat binnengekomen berichten. Erachter staat een nummer tussen haakjes dat het aantal ongelezen berichten in die map weergeeft. Dit nummer kan verschillen van het totaal aantal berichten in die map. Onder de hoofdmap staan waarschijnlijk nog andere mappen of submappen. De kleur van deze folders verschilt afhankelijk van de stijl die u kunt kiezen in het Opties-menu.

Verwijderen

U kunt een map verwijderen door deze te selecteren uit de selectielijst en vervolgens op de verwijderknop te drukken. De lijst bevat niet alle mappen: speciale mappen zoals Verzonden/Sent, Prullenbak/Trash en uiteraard INBOX kunnen niet verwijderd worden.

Aanmaken

U kunt nieuwe mappen toevoegen door een naam voor de map in het tekstveld in te voeren en op de Aanmaken knop te klikken. Als u wilt dat deze map een submap wordt van een andere, kunt u die selecteren in de selectielijst met mappen. Alle mappen dienen sowieso een submap van de map Inbox te zijn.

Hernoemen

U kunt bestaande mappen een andere naam geven door deze uit de selectielijst te kiezen en op de knop ernaast te klikken. Op het volgende scherm kunt u de nieuwe naam opgeven. Wederom kunt u niet de speciale mappen Verzonden/Sent, Prullenbak/Trash en INBOX hernoemen.

Aan- en afmelden Aan- en afmelden is als volgt gedefinieerd:
Aanmelden: Een map opgeven bij de mailserver zodat u de inhoud kunt bekijken.
Afmelden: Het tegenovergestelde. Hiermee meldt u een map af bij de mailserver waardoor u deze niet meer kunt inzien.

U kunt zoveel mappen als u wilt tegelijk aanmelden of afmelden. Klik op de knop onder de lijst om de opdracht te verwerken. Het zal u opvallen dat de mappen verplaatst worden naar de andere lijst. U kunt ze dan weer aan- of afmelden.