Aplankai Žinutes galima saugoti skirtinguose aplankuose. Tai gali būti naudinga, kai gaunate daug pašto ir norite jį kaip nors sutvarkyti.
Uzsiprenumeruoti aplankai ir kairioji sekcija

Dabar užsiprenumeruoti aplankai yra išvardinti sekcijoje kairėje. Ši sekcija gali būti automatiškai atnaujima priklausomai nuo to, kas yra nustatyta Nustatymų puslapyje. Sekcijos viršuje yra didelė riebi antraštė. Jei yra padaryti kokie nors pakeitimai aplankų saraše, jis gali būti atnaujintas naudojant žemiau esančią nuorodą, kuri vadinama "atnaujinti aplankų sąrašą".

Pirmasis aplankas saugo atėjusias žinutes. Šalia jo galite matyti skaičių skliaustuose "( )", kuris parodo kiek neperskaitytų žinučių turite. Šis skaičius gali kisti priklausomai nuo žinučių, rodomų dešinėje, skaičiaus. Žemiau pagrindinio aplanko gali matytis kiti aplankai. Aplankų spalvos priklauso nuo pasirinktos temos nustatymų puslapuje.

Ištrinti

Jūs galite ištrinti bet kokį aplanką iš sąrašo, esančio kairėje nuo mygtuko "Ištrinti aplanką". Tačiau šiame sąraše bus oarodyti ne visi aplankai. Negalima ištrinti specialių aplankų, tokių kaip jūsų išsiųstų laiškų aplankas ar šiukšliadėžė (Trash) ir tikrai negalima ištrinti pagrindinio aplanko INBOX.

Sukurti

Aplankai sukuriami paprasčiausiai įvedus norimą aplanko pavadinimą į virš mygtuko esantį lauką ir paspaudus mygtuką "Sukurti aplanką". Taip pat galima sukurti aplanką, kuris egzistuotų kitame aplanke tereikia pasirinkti tą aplanką iš iššokančio sąrašo.

Dalyje pašto serverių yra dviejų tipų aplankai. Vieni saugo žinutes, kiti saugo kitus aplankus. Jūs tada turėtumėte matyti opciją "Let this folder contain subfolders." Pažymėjus aplankas saugos kitus aplankus, bet ne žinutes. Kitais atvejais jūs galėsite tik saugoti žinutes.

Pervadinti

Jūs galite pervadinti bet kokį aplanką iš šalia esančio sąrašo. Tačiau sąraše bus parodyti ne visi kairėje esantys aplankai. Išsiųstų laiškų, šiukšliadėžės (trash), ir INBOX aplankų nepervardinsite.

Atšaukti prenumeratą ir užsiprenumeruoti Terminai:
Užsiprenumeruoti: Užregistruoja aplanką serveryje, kad jūs jį matytumėte sąraše kairėje.
Atšaukti prenumeratą: Atvirštinis veiksmas. Išregistruoja aplanką pašto serveryje.

Manipuliuojant prenumerata galima pasirinkti kiek tik norite aplankų, paspaudus atitinkamą mygtuką aplankas persikels į kitoje pusėje esantį lauką. Aplankų sąrašas susitvarkys, kai jūs jį atnaujinsite arba jis automatiškai atsinaujins. Vėliau jūs galėsite vėl užsiprenumeruoti aplankus arba atšaukti prenumeratą.