Søg Finder e-mails i en mappe ud fra et givent søgekriterie.

Med dette stærke værktøj kan du søge i en mappe efter beskeder, der opfylder helt bestemte kriterier i forskellige felter.

Overblik

Du vælger den mappe, du gerne vil søge i, indtaster de kriterier, der skal være opfyldt, og vælger hvilket felt i beskeden, der skal opfylde kriteriet. Når du klikker på "Søg"-knappen og sender din søgning afsted vil der komme en liste frem med de beskeder, der opfylder din søgning. Du kan i denne liste vælge en besked du gerne vil læse og læse den som normalt.

Bemærk, at når du normalt læser beskeder og så vælger funktionen "Søg" så vil den mappe, du netop nu læser beskeder fra, være den mappe, der som standard er valgt til søgningen. Hvis du for eksempel sad og så på oversigten over mappen "Venner" og så klikker "Søg", så vil "Venner" allerede være valgt som den mappe, der skal søges i.

Hvad der kan søges i

Til venstre for indtastningsfeltet vil du se en liste over, hvilke felter du kan søge i. Denne liste indeholder: Besked, Overalt, Emne, Fra, CC, Til.

Besked - Søger gennem selve indholdet af en besked. Dette er den del af en besked, hvor alt det vigtige normalt står.

Overalt - Denne mulighed søger over alt også i alle headerne for en besked. Med mindre du er helt sikker på, at det er dette du gerne vil, så er det det nok ikke. Denne mulighed kan returnere noget uventede resultater.

Emne - Søger gennem emnelinien for beskederne.

Fra - Hvem beskeden er fra. Bemærk at dette kan være mere end det, du umiddelbart kan se i oversigten. Normalt indeholder et "Fra"-felt både navn og e-mail adresse, men SquirrelMail viser normalt kun navnet. Hvis dit kriterie for søgningen opfyldes af e-mail adressen vil beskeden stadig blive returneret som resultat selv om e-mail adressen ikke vises.

Til - Hvem beskeden blev sendt til. Dette kan være flere personer og ikke nødvendigvis kun en enkelt e-mail adresse.

Cc - Det samme som "Til" men søger i stedet i dem, der stod i feltet "Kopi til".

Forrige søgninger Hvis denne funktion er slået til vil du på søgesiden kunne se en liste over op til ni søgninger, du har foretaget for nylig, som du så kan gentage hurtigt. Klik på søg ud for en søgning i listen for at gentage den. Med linket "Gem" kan du flytte søgningen til listen "Saved searches" hvor den vil forblive indtil du klikker på "Slet" ud for den. Hvis du klikker på "Glem" ud for en søgning under Forrige søgninger vil den blive fjernet fra listen.