Indstillinger Du kan indstille SquirrelMails udseende, og den måde den reagerer på, ved at ændre på indstillingerne i denne sektion.

En af de bedste ting ved SquirrelMail er i hvor høj grad den kan tilpasses. Afhængig af opsætningen kan du have mulighed for at vælge mellem mange forskellige temaer, sprog, mapper og andre indstillinger. Alle disse indstillinger kan ændres uden at det påvirker de øvrige brugere på systemet. Der er mindst fem hovedpunkter under indstillingerne: Personlig information, Formateringsindstillinger, Beskedfremhævning, Mappeindstillinger og Indekssortering. Andre punkter kan være tilgængelige afhængig af opsætningen af SquirrelMail.

Personlig information Fuldt navn
Du skal skrive dit fulde navn her. For eksempel "Jens Hansen". Når du sender en e-mail er dette det navn som bliver vist for modtageren, der vil kunne se at afsenderen er "Jens Hansen". Hvis du ikke udfylder dette felt vil modtageren i stedet blive vist din e-mail adresse, for eksempel "jens@mitdomaene.dk".

E-mail adresse
Valgfri - Hvis din e-mail adresse er forskellig fra den der tildeles automatisk kan du ændre den her.

Svar til
Valgfri - Dette er den e-mail adresse som folk svarer til, når de svarer på din besked. Hvis den e-mail adresse, folk skal svare til, er anderledes end din afsender adresse, kan du skrive den her. Dette er brugbart, hvis du gerne vil have folk til at svare til en anden e-mail konto, end den, du sender fra.

Flere identiteter
Klik på dette link for at redigere flere identiteter. Dette er en brugbar funktion, hvis du vil kunne vælge mellem forskellige afsender-linier til forskellige beskeder (for eksempel indeholdende din private e-mail adresse eller din e-mail adresse på arbejde). På den side, der bliver åbnet, kan du tilføje så mange identiteter som du har lyst til. Du vil få mulighed for at vælge mellem disse, når du skriver en ny besked.

Citationsindstillinger
Når du trykker svar på en besked, vil du blive præsenteret for Skriv ny siden med den originale besked citeret. Før denne citerede besked, vil der blive indsat en besked i stil med Jens Hansen skrev: (hvis beskeden, du svarede på, kom fra Jens Hansen). Dette kaldes citationslinien. Her kan du vælge hvordan denne linie ser ud.


Signatur
Valgfri - Signaturer indsættes i bunden af alle beskeder du sender. Hvis du ønsker at bruge en signatur skal du sikre dig, at afkrydsningsfeltet ved siden af "Brug signatur" er afkrydset. Du kan så udfylde feltet Signatur med den signatur, du gerne vil bruge.

Formateringsindstillinger Tema
SquirrelMail tilbyder forskellige farvetemaer, alt efter hvad du ønsker. Du kan vælge mellem de mange temaer, der er nævnt i boksen.

Brugerdefineret stylesheet
At ændre temaet ændrer kun på farverne, et stylesheet kan ændre andre ting som for eksempel fontstørrelser og andet, der bliver brugt af SquirrelMail.

Sprog
Du kan her vælge hvilket sprog de fleste ting bliver vist på. Hvis det sprog, du ønsker at bruge, er i listen, så kan du vælge dette. Herefter vil tekster i SquirrelMail blive vist på dette sprog. Bemærk at dette ikke oversætter dine beskeder eller mappenavne for dig.

Brug JavaScript
Et af de primære mål bag skabelsen af SquirrelMail var at der ikke skulle bruges JavaScript på nogen af siderne. Men udviklerne har lavet en meget god søgefunktion til adressebogen, der bruger JavaScript. Enkelte andre JavaScript funktioner er også blevet tilføjet. I stedet for at fjerne disse er der blevet tilføjet en valgmulighed, hvor brugeren kan vælge, om der skal bruges ren HTML eller om der også må bruges JavaScript. Hvis du ikke ved, hvad dette betyder er det sikreste valg at lade denne indstilling stå på autodetekter.

Antal beskeder i oversigten
Dette er antallet af beskeder der vil blive vist ad gangen i en en mappe. Hvis der er flere beskeder end dette i en mappe vil du se et "Forrige" og et "Næste" link over og under oversigten. Disse links vil sende dig til de forrige eller de næste beskeder.

Aktivér opdeling i sider
Sættes denne indstilling til Ja vil der blive vist sidenumre over og under oversigten over beskeder. Ved hjælp af disse sidenumre kan du hurtigt springe til en bestemt side. Tallet i feltet Det maksimale antal sider som vises bestemmer hvor mange af disse sidenumre, der vises ad gangen.

Ombryd modtagede beskeder ved
Her kan du sætte op hvor mange tegn, der skal vises, før teksten ombrydes til en ny linie. dette forhindrer beskeder i at blive for brede til skærmen. 86 er standardværdien og den vil passe for de fleste, men det kan ændres alt efter ønske.

Størrelse på skrivevinduet
Her kan du sætte op hvor bred du gerne vil have skrivevinduet når du skriver en ny besked. Dette er antallet af tegn, der kan være på en linie i skrivevinduet.

Placering af knapper når du skriver
Her kan du vælge, hvor knapperne Adresser, Gem kladde og Send er placeret, når du skriver en ny besked.

Adressebog formatteringsindstilling
Her vælger du, hvordan adressebogen skal vises. Hvis du vil være sikker på, at adressebogen vises korrekt på alle browsere, så skal du vælge HTML. Hvis din browser understøtter JavaScript kan du i stedet vælge dette og få en pænere adressebog.

Vis HTML-versionen som standard
Hvis du modtager en besked, der er i både HTML og tekstformat kan du her vælge om du vil se HTML-versionen (Ja) eller tekstversionen (Nej) som standard.

Inkludér mig i Kopi-til når jeg svarer til alle
"Svar til alle" sender dit svar til alle modtagerne af den oprindelige besked, inklusive dig selv. For at udelade din egen e-mail adresse fra svaret kan du sætte denne indstilling til Nej.

Aktivér besked display
Når du læser en besked kan du her vælge om du gerne vil kunne se, hvilket mailprogram afsenderen brugte.

Vis vedhæftede billeder i beskeden
Hvis nogen sender dig en besked med et eller flere billeder vedhæftet og denne indstilling er sat til Ja, vil billederne automatisk blive vist sammen med beskeden.

Aktivér printervenlige links
Denne indstilling vælger, hvordan links til den printervenlige formatering vil blive vist.

Aktivér printervenlig formatering
Dette vil rydde op i beskeden for at gøre udskrifter pænere.

Andre indstillinger
Afhængig af opsætningen af din SquirrelMail kan der være flere indstillinger på denne side. Disse indstillinger forklarer forhåbentlig sig selv.

Beskedfremhævning Ideen bag denne funktion kom fra at abonnere på for mange maillister. Det kan da være svært at skelne mellem hvilke beskeder, der kommer hvorfra mens man kigger igennem oversigten over beskeder. Med beskedfremhævning kan du få baggrunden bag alle beskeder fra en bestemt mailliste eller afsender til at have en bestemt farve.

Bare klik på [Ny] for at oprette en ny farve til en afsender eller på Ret for at rette i en eksisterende, så vil indstillingerne dukke op nedenunder.

Betegnelse for den markering
Dette er det navn, der vil beskrive denne fremhævning i oversigten over fremhævninger. Hvis denne fremhævning for eksempel giver en bestemt farve til alle beskeder fra din mor, kan du give den navnet "Fra mor".

Farve
Dette er den baggrundsfarve, der vil blive brugt. Du kan vælge mellem en række foruddefinerede farver, eller du kan indtaste HEX-værdien for den farve, du ønsker (fx. a6b492). Hvis du vælger at indtaste din egen farve skal du huske også at vælge i afkrydsningsfeltet ved siden af, at det er denne farve, der skal bruges.

Kriterie
Her kan du vælge hvilket kriterie, der skal være opfyldt, for at denne fremhævning bruges. I feltet til venstre kan du vælge hvilken information, der skal checkes på (Fra, Til, Emne osv.) og i indtastningsboksen kan du skrive den værdi, der skal sammenlignes med (mor@mitdomaene.dk).

Mappeindstillinger Sti til mapper
Denne indstilling er ikke tilgængelig på alle systemer. Hvis denne indstilling ikke er der, ignorer da blot dette. På andre systemer er dette en nødvendig opsætning. Normalt vil den værdi, der allerede er indsat, være korrekt. Dette er den mappe i din hjemmemappe, der indeholder alle dine e-mail mapper. Hvis du ikke ved, hvad dette er, så lad være med at ændre denne indstilling.

Papirkurv
Her kan du vælge, hvor beskeder flyttes til, når du sletter dem. Hvis du ikke ønsker at flytte slettede beskeder til en papirkurvsmappe kan du sætte denne indstilling til "Brug ikke papirkurven".

Sendt
Her kan du vælge en mappe, hvor der vil blive gemt en kopi af beskeder, du sender. Hvis du ikke vil gemme en kopi af beskeder, du har sendt, kan du vælge "Gem ikke sendt post".

Kladder
Her kan du vælge en mappe, hvor du gerne vil gemme kladder. Hvis du ikke vil bruge kladder, så kan du vælge "Brug ikke kladder".

Placering af mappelisten
Her vælger du, om du gerne vil have listen over mapper i venstre eller højre side af vinduet.

Bredde på mappelisten.
Med denne opsætning kan du ændre på bredden af mappelisten. Hvis du har meget lange navne på dine mapper eller du bruger en stor skrifttype kan du sættte denne værdi op til et større tal. Ellers bør du sætte den så lavt som det er praktisk for at mappelisten ikke bruger for meget af din skærmplads.

Opdatér automatisk mappelisten
SquirrelMail kan automatisk opdatere mappelisten i siden af dit vindue. Dette vil også opdatere antallet af ulæste beskeder, der er i mapperne. Dette er en god måde at checke om der er nye beskeder på, uden at behøve at klikke på indbakken hele tiden.

Gør opmærksom på ulæste beskeder
Her kan du vælge, hvordan du gerne vil gøres opmærksom på ulæste beskeder i mappelisten i siden af dit vindue. Hvis du her vælger "Nej" vil du ikke blive gjort opmærksom på ulæste beskeder. Vælger du "Kun i indbakken" vil indbakken blive med fed skrifttype, når der er ulæste beskeder og antallet af ulæste beskeder vil stå ved siden af den. Vælger du "I alle mapper" vil dette ske for alle mapper, der indeholder ulæste beskeder. Hvis du gør dette kan det tage længere tid at opdatere mappelisten. er dette tilfældet kan du vælge "Nej" eller "Kun i indbakken" for at det bliver hurtigere.

Hvordan
Når der er ulæste bekeder i en mappe kan du her vælge, hvordan det skal vises. Du kan enten vælge kun at vise antallet af ulæste beskeder eller både antallet af ulæste beskeder og det samlede antal beskeder i mappen.

Aktivér sammenklappelige mapper
Hvis du her vælger "Ja" kan du sammenklappe dine mapper, hvis de indeholder undermapper, så du kun kan se den øverste mappe og ikke undermapperne. Du kan sammenklappe en mappe ved at klikke på "-"-tegnet ved siden af mappen og folde den ud igen ved at klikke på "+"-tegnet. Vælger du "Nej" i denne indstilling kan mapper med undermapper ikke klappes sammen.

Vis klokken i mappelisten
Her vælger du, om du vil have vist i mappelisten, hvad klokken er. Du kan også vælge, hvordan klokken skal vises (Y=årstal, M=måned, D=Dag, H=Timer, M=Minutter, S=Sekunder). Indstillingen "Formatering" vælger om, du ønsker 12- eller 24-timers visning af uret.

Hukommelsessøgning
Når du søger i dine beskeder kan søgningen gemmes, så den er hurtig at få fat i på et senere tidspunkt. Denne indstilling vælger, hvor mange søgninger, der skal gemmes.

Indekssortering Disse indstillinger giver dig mulighed for at vælge, hvordan oversigten over beskeder ser ud. Du kan vælge hvilke informationer om den enkelte besked, du gerne vil have vist i oversigten, samt i hvilken rækkefølge, disse skal vises.

Brug linkene Op eller Ned til at ændre på rækkefølgen. Med Slet kan du fjerne informationen. Nederst kan du vælge yderligere informationer og tilføje disse.