Beskedliste En liste over de e-mails, som ligger i en given mappe.
Oversigt over beskeder

Når du har klikket på en mappes navn vil du i hovedvinduet komme til oversigten over meddelelser i denne mappe. Under menulisten er der en linie, der angiver hvilke beskeder, der netop nu bliver vist og hvor mange der i alt er i mappen.

For eksempel: Viser beskederne 20 til 30 (i alt 45).

Bemærk at det totale antal af beskeder kan være forskelligt fra antallet af ulæste beskeder, som er det tal, der er til højre for indbakken.

Det næste på skærmen er en liste med fire knapper. Til venstre er der en liste. I denne liste er alle dine aktive mapper. Hvis du vælger en mappe fra denne liste og klikker på "Flyt"-knappen vil alle markerede beskeder blive flyttet til denne mappe. På denne måde kan du flytte flere beskeder på én gang. Helt til højre er en "Slet"-knap, der bruges til at slette beskeder. Du markerer bare de uønskede beskeder og klikker på knappen for at slette dem. De to knapper til venstre for denne knap kan bruges til at markere de valgte beskeder som enten læst eller ulæst.

En liste der indeholder tre felter (Fra, Dato og Emne) er det næste. Disse overskrifter inddeler listen over beskeder i tre logiske kolonner. Fra viser hvem der har sendt beskeden til dig, eller i det mindste den e-mail adresse vedkommende benytter. Dato viser hvornår beskeden er sendt. Emne er det emne, som afsenderen har givet beskeden. Bemærk: Mellem Dato og Emne er der en smal kolonne uden overskrift. Heri kan der stå "+", "!" eller "B". "+" betyder at der er vedhæftede filer ved beskeden. "!" betyder, at beskeden er markeret med høj prioritet af afsenderen. "B" betyder, at du har besvaret beskeden.

Herunder er så selve oversigten over beskeder. Bemærk at ulæste beskeder er med fed skrift, mens beskeder, du allerede har læst, er med normal skrift. Der er fire elementer på hver linie herunder. Helt til venstre er et afkrydsningsfelt. Dette felt bruges til at markere beskeden, så du kan udføre de tidligere omtalte funktioner på den (flytte, slette eller markere som læst/ulæst). "Skift alle markeringer" linket vil skifte alle disse felter på én gang.
I kolonnen under Fra er der skrevet hvem beskeden er fra. Herefter er datoen og til sidst emnet.

Hvis du har mange beskeder vil oversigten blive delt ind i flere sider og du vil som standard komme til den første side. For at se andre sider kan du bruge "Forrige" og "Næste" linkene på siden. Du kan også klikke på et tal for at gå direkte til en side (hvert tal repræsenterer en side). Hvis du klikker på "Vis alle" vil sideopdelingen blive slået fra og alle dine beskeder vil blive vist på én stor side.